logo
Danmarks UFO Forening 
 
Få UFO-Mail gratis

og bliv automatisk orienteret, når der sker noget nyt, for eksempel: danske og udenlandske observationer, foredrag, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.
Hjælp os med driften af ufo.dk og undersøgelser af ufo-oplevelser.
Mindste støttebeløb er kr. 50,- 

En ny begyndelse for amerikansk ufologi?

 

Der er forskel på tilgangen til ufomyten i hhv. USA og Europa. Hvor mainstream-ufokulturen i USA betragter observatørernes vidneudsagn som objektive beskrivelser af et fysisk fænomen - sanserne er at sammenligne med et videokamera, der gengiver virkeligheden, som den ser ud - og hvor uidentificerede fænomener gerne fortolkes som rumskibe af møtrikker og bolte (nuts-and-bolts), så hælder toneangivende europæiske ufointeresserede mere til sociologiske, psykologiske og kulturelle forklaringer på ufooplevelserne.

Men nu forsøger en række amerikanske ufoskribenter at udfordre den nordamerikanske ufologi og se på ufomyten med nye øjne med udgivelsen af bogen UFOs - Reframing the Debate.

Læs mere...Er der nogen derude?

 

Dette spørgsmål vil mange rumskibstroende svare ja til. Der er sådan set ikke noget at diskutere ud fra deres verdensbillede, og de vil også tilføje, at „nogen“ besøger Jorden lige nu. Bogen Aliens vil næppe ændre på denne overbevisning, men den stiller og besvarer en masse spørgsmål, som burde interessere alle, der vender blikket opad og spekulerer på stort og småt mellem himmel og jord.

I 19 eksemplarisk korte og meget velskrevne artikler forsøger astrobiologer, zoologer, fysikere, psykologer, planetforskere, genforskere, SETI-forskere m.fl. at give svar på store spørgsmål som fx: Hvad gør en planet beboelig? Hvad let opstår liv? Hvordan kan man identificere tegn på liv? Det sker i bogens fire dele: Close Encounters, Where to look for Life Elsewhere, Life as We Know It og Alien Hunting.

Bogen har et kapitel, som omhandler ufomytens historie med fokus på fem centrale hændelser/emner: Kenneth Arnolds observation, Roswell-hændelsen, Area 51, Rendlesham Forest-sagen samt Betty og Barney Hill bortførelsessagen. Gennemgangen er kortfattet, men nøgtern og ret præcis og giver læseren det klare indtryk, at der endnu ikke findes beviser for, at Jorden har fået besøg udefra.

Læs mere...


Opdateret torsdag den 24. august 2017
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Postboks 95 • 6200 Aabenraa
Retur til artiklens begyndelse