logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Om SUFOI

Om SUFOI

Sådan begyndte det

I sommeren 1946 berettede pressen om såkaldte „spøgelsesraketter“. Hundredvis af mennesker i hele Skandinavien havde oplevet dem. Mange mente dengang, at det kunne være russerne, som prøveskød raketter erobret fra Tyskland ved afslutningen af Anden Verdenskrig.

Året efter, den 24. juni 1947, så en amerikansk forretningsmand fra sit fly 9 sølvskinnende objekter. De fløj mellem bjergene over staten Washington. Samme år indrømmede det amerikanske flyvevåben, at en særlig afdeling i al hemmelighed var blevet nedsat for at løse ufoernes gåde. Samtidig fortsatte folk med at opleve mystiske fænomener på himlen.

Interessen for ufoer steg kraftigt gennem 1950'erne. I Danmark førte dette den 17. december 1957 til dannelsen af »Sydjysk UFO-Investigation«. Emnet var populært i offentligheden, gruppen voksede hastigt, og snart blev navnet ændret til »Skandinavisk UFO Information« (SUFOI). Året efter foreningens dannelse begyndte udgivelsen af tidsskriftet UFO-Nyt. Det udkom i perioden 1958-2010. I dag er ufo.dk SUFOI's vigtigste informationskanal.

Du kan læse mere om SUFOI's historie og erfaringer samt om ufologiens historie i bøgerne:


Foreningen

Skandinavisk UFO Information (SUFOI) er en forening med generalforsamlingen som øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af foreningens bestyrelse. Foreningen består bl.a. af følgende medlemmer:

Kim Møller Hansen formand
Toke Haunstrup næstformand
Bjarne Hilmer Hansen kasserer
Benny Christen Grandahl bestyrelsesmedlem
Jan Hansen bestyrelsesmedlem
Peter Nørgaard revisor
Henrik Klinge Pedersen revisorsuppleant
Bo Nielsen
Lars Thomas
Ole Henningsen
Thomas Brisson
Karsten Bomholt
Asger Poulsen
Asle Nielsen

Alt arbejde i foreningen er ulønnet fritidsarbejde. Ønsker du at bidrage til foreningens formål, kan du gøre det ved at blive medlem af støttekredsen og/eller ved at bidrage med din arbejdsindsats. Hør om hvordan ved at skrive til Skandinavisk UFO Information - SUFOI.

Foreningen registrerer alle observationsberetninger, som kommer ind via observationsskemaet her på ufo.dk. Vi undersøger de mest interessante beretninger, i det omfang vores ressourcer rækker. De mange års indsamling af omkring 15.000 ufooplevelser har givet værdifulde erfaringer med indsamling og efterforskning. Disse erfaringer er offentliggjort i bogen „50 år med ufoer“, som konkluderer, at det er mest sandsynligt, at ufooplevelser kan forklares ved en kombination af psykologiske-, sociale- og kulturelle forhold i kombination med fejlperception.

Foreningens hovedaktivitet er i dag oplysningsarbejdet, der koncentrerer sig om ufo.dk og dialog med nyhedsmedierne.

SUFOI's vedtægter kan downloades her.


SUFOI's Formål

Skandinavisk UFO Information er en forening, som til offentligheden formidler velunderbygget viden om ufomyten samt viden om fænomener, der kan skabe ufooplevelser. Ved ufomyten forstår SUFOI de beretninger, oplevelser og forestillinger, der knytter sig til begrebet ufo, og som udvikler sig over tid i samspil med fx historiske og kulturelle forhold. Selve ordet "ufo" opfattes af SUFOI som en samlebetegnelse for de mangeartede fænomener, der kan indgå i beretninger om usædvanlige himmelfænomener.


SUFOI's Vision

Det er Skandinavisk UFO Informations vision at:

  • informere om fænomener, der kan skabe ufooplevelser,
  • give offentligheden velunderbygget viden om de mange aspekter af ufomyten og
  • bruge de indhøstede erfaringer og viden til at give et afbalanceret syn på myteskabende fænomener.
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted