logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2021 > UFO-Mail nr. 333

UFO-Mail nr. 333
3. juli 2021


Spørg SUFOI

SUFOI har modtaget mange spørgsmål ifm. Pentagon-rapporten. Vi bringer nogle af spørgsmålene og svarene her.

„Har pentagon sendt nye videoer ud? Jeg mener, at jeg i begyndelsen af måneden [juni] på TV2 så videoer, som ikke var så tydelige. Er der kommet andre og mere tydelige?“

Nej, Pentagon har på intet tidspunkt publiceret knivskarpe videooptagelser af formodede ufoer.

De optagelser, som vi har set i medierne de seneste måneder, er offentliggjort af filminstruktøren Jeremy Corbell, som har produceret dokumentarfilmen Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers. Se fx USS Omaha UFO / UAP Radar Video.

(Fotos: Jeremy Corbell)
 
En del af de billeder, som cirkulerer på nettet ifm. Pentagon-ufo-video-virakken, er helt sikkert balloner.

„Pentagon-rapporten omhandler kun UAP-rapporter fra amerikanske jagerpiloter. Hvorfor går amerikanerne så meget op i, at jagerpiloter har set ufoer? Hvad mener SUFOI, at der står i den hemmelige del af rapporten, og hvad skal der egentlig ske nu?“

I USA har det altid givet høj status - ja tidligere været glamourøst - at være pilot. Pilot-rollen er blevet dyrket i film, romaner og tegneserier, hvor en mand i pilotuniform var en helt, som ikke kunne gå i fred for kvinderne. Tænk blot på Spielbergs film fra 2002 Catch Me If You Can om svindleren Frank W. Abagnale jr. (Leonardo DiCaprio), der før sin 21-års fødselsdag formår at arbejde som både læge, advokat og co-pilot. Eller hvad med filmen Top Gun (1986) med Tom Cruise i hovedrollen som den talentfulde jagerpilot Pete Maverick Mitchell.

Under Anden Verdenskrig var amerikanske flybesætninger fra B-17 bombefly (fx Memphis Belle), som havde rundet de første 25 vellykkede bombetogter over Nazi-Tyskland, på orlov hjemme i USA for at turnere rundt som krigshelte og i propagandaens tegn bidrage til hvervningen af nye besætninger. Se fx Boeing B-17F Memphis Belle Promotional tour original footage.

Allerede i 1947, da de amerikanske myndigheder første gang tog ufooplevelser seriøst og undersøgte dem, fik oplevelser indberettet af piloter særlig bevågenhed. Man havde dengang den opfattelse, at piloterne, som jo var vant til at bevæge sig i luftrummet, udgjorde en gruppe af særligt troværdige ufoobservatører. Hvis ikke kamppiloter, der havde til opgave at beskytte USA imod fjendtlige fly, kunne identificere alt på himlen, ville USA være i knibe.

Problemet med denne holdning er, at piloter ikke er bedre observatører end vi andre. Der findes i ufohistorien rigtig mange eksempler på piloter, som har fejlfortolket fænomener på himlen (se fx Udkom historiens vigtigste UFO-artikel i 1952? og The Thomas Mantell UFO Incident - HowStuffWorks).

Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at piloter, radaroperatører, regeringsansatte, officerer, astronomer, meteorologer, politibetjente m.fl. er mere troværdige end „almindelige“ mennesker, og at de også pr. automatik er bedre observatører - og derfor de bedste ufovidner.

(Foto: LT Karl Rauch, USN/The U.S. National Archives/PICRYL)

I USA er der også i dag en klar forventning om, at piloterne er ufejlbarlige og har verdens bedste udstyr til deres rådighed, og hvis de ikke har tjek på, hvad der flyver omkring i det amerikanske luftrum, er USA virkelige på den.

Pentagon er efter offentliggørelsen af de tre ufo-videoer, som er optaget af flådepiloter, blevet presset til fra politisk side at nedsætte Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) (det skete i august 2020), som efterfølgende af daværende præsident Trump i december 2020 (igen efter politisk pres) fik besked om at komme med den nuværende rapport.

Det politiske pres er opstået, fordi flere politikere er blevet chokerede over, at toptrænede kamppiloter ikke har været i stand til at identificere ukendte mål i amerikansk luftrum. Det betyder i deres verden, at USA kan være truet af en fremmed magt - og derfor har Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) i sin foreløbige rapport alene fokuseret på rapporter fra kamppiloter i flåden.

I SUFOI gætter vi på, at den klassificerede del af Pentagon-rapporten kan indeholde afsnit, som afslører hemmeligheder om det amerikanske forsvar. Der kan fx være tale om observationer/registreringer, som skyldes fejl på det tekniske udstyr - fejl, som forsvaret ikke har lyst til at fortælle om.

I rapportens titel indgår ordet „preliminary“, dvs. at den er foreløbig, så der må forventes en opfølger.

Ifølge rapporten skal der nu ske to ting:
  1. En meget lille del af UAP-hændelserne rummer så mange interessante data, at en ekspertgruppe sammensat af forskellige faggrupper skal analysere alle data for at fastslå, om dataene er til at stole på, og hvad de i bekræftende fald kan afsløre om de pågældende UAP'er.
  2. På nuværende tidspunkt har UAPTF for få oplysninger om UAP'er til at kunne komme med endegyldige konklusioner. Derfor skal der nu udarbejdes procedurer for indsamling og analyser af fremtidige hændelser fra alle grene af det amerikanske forsvar samt samarbejdspartnere for bl.a. at øge sikkerheden i militære test- og øvelsesområder.

Ovenstående tyder på, at det amerikanske forsvar er bekymret for uidentificerede objekter, der kan trænge ind i militære operationsområder (Military Operations Areas, MOA).

Når forsvarsministeriet interesserer sig for ufooplevelser, handler det primært om teknik og sikkerhed, dvs. om hvordan militært isenkram i form af avanceret måleudstyr er i stand til at opspore fjendtlige fly, droner, andre luftfartøjer etc. uden for mange fejlkilder.

Analyser af uforapporter kan også hjælpe det amerikanske forsvar med at fintune, hvor effektivt amerikanerne kan skjule egne militære aktiviteter for nysgerrige øjne.

Ifølge The Black Vault vil Kongressen modtage en opfølgning på rapporten Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena inden for 90 dage.


Flere mysterier

Nummer tre af magasinet Menneske & mysterie er netop udkommet med velillustrerede artikler om bl.a. Nær-død oplevelsen - Bevidsthedens yderste grænse; Dobbeltslangen øst og vest for Atlanten; Rosslyn-kapellets gåde; Göbekli Tepe - Det første tempel i verden; Sedona - Overnaturlig natur og Costa Rica - Stenkloder med ukendt formål.

Dette nummers uforelaterede artikel har titlen „Balladen om Område 51“ og er skrevet af Bent Hunderup.

Læs mere om Menneske & mysterie på Livsrejsen.dk. Magasinet udgives af Klaus Aarsleff, som også sælger en række af sine egne bogtitler til fordelagtige priser.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2021. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted