logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Små varmluftballoner

Små varmluftballoner

I en længere årrække har små varmluftballoner været årsag til en stadigt stigende andel af de observationsberetninger og fotos, der modtages af Skandinavisk UFO Information via www.ufo.dk.

Når forsommeren nærmede sig, steg antallet af rapporter om små lys på himlen over Danmark, ligesom der dukkede ekstra mange fotos og videooptagelser af sådanne lys op til undersøgelse hos SUFOI's Fotoafdeling - især i forbindelse med weekender og godt vejr. Det var uhyre populært at opsende små varmluftballoner ved festlige lejligheder, og disse små „thailandske“ varmluftballoner, der ofte kan give anledning til stor undren hos adskillige mennesker, er et imponerende syn på aftenhimlen hos adskillige mennesker, der ikke er helt tæt på opsendelsesstedet.

Det er blevet uhyre populært at opsende små varmluftballoner ved festlige lejligheder, og disse små „thailandske“ varmluftballoner er et imponerende syn på aftenhimlen, der ofte giver anledning til stor undren.


Kan se ejendommelige ud på himlen

Det er ikke kun i Danmark, at sådanne balloner indrapporteres som noget uidentificeret, dog ikke i Østen, hvorfra skikken med ballonopsendelser har været kendt gennem mange år og har sin oprindelse.

Varmluftballoner består almindeligvis af en „pose af rispapir“ med bunden i vejret. Forneden er fastgjort et materiale, der antændes og ved forbrændingen sørger for opdriften og belysningen af ballonen.

De små varmluftballoner kan tage sig højst ejendommelige og forskelligartede ud, og forskning viser da også det utroligt svære i at bedømme afstande og størrelser på en mørk aften- eller nattehimmel. De kan derfor se ud til at flyve med stor hastighed, fordi de måske er meget tættere på, end man regner med.

De ser ofte ud til at flyve i formation, måske skifter de indbyrdes positioner, enkelte følger tilsyneladende andre flyveretninger. Det kommer helt an på vind og andre forhold i luften. Lyset kan blafre, mens de flyver, eller de kan forsvinde ret hurtigt ud af syne, hvis de f.eks. hurtigt stiger op i en sky, der måske ikke kan ses i mørket, eller de „fader ud“, når det brændende materiale af naturlige årsager slukkes.

Og ikke mindst så er de naturligvis lydløse.


Der blev i forbindelse med en hyggelig sammenkomst opsendt 50 små varmluftballoner ved byen Agen i Sydfrankrig den 30. juni 2013 og naturligvis fotograferet undervejs. Th. ses en kraftig udsnitsforstørrelse af en af optagelserne. Her ses tydeligt det oplyste ballonhylster samt det markant lysere midterparti forårsaget af lyset fra det brændende materiale i bunden.
 
Forskellige faser i forfatterens opsendelse af en varmluftballon i Sydfrankrig.
Fotos: Ole Henningsen, SUFOI Picture Library


Kampfly eller ufoer over Greve 29. maj 2014?

Jeg ser ud af toiletvinduet og får øjne på en rød prik flyve hen over himlen.

Først tænkte jeg ikke over det, men kort efter den ene prik, var der en anden, så jeg tog min ipad og optog ud af vinduet og så op til 20 røde lys flyve hen over Midtsjælland i Greve.

Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle henvise min video til, og da jeg ikke har hørt noget om det i nyhederne, synes jeg det vækker mere mistanke til, hvad det kan ha' været.

Måske kan SUFOI fortælle mig, hvad der forgik om aftenen den 29-05-2014 - kl. 22.50?

Screenprint af en videosekvens (øverst) samt to udsnitsforstørrelser fra videoen med ændrede lys- og kontrastforhold viser tydeligt det markant lysere midterparti.


SUFOI's konklusion og fotografens kommentarer

Efter en nærmere gennemgang af videoen, downloaded fra YouTube, er der i SUFOI's Fotoafdeling ingen tvivl om ud fra udseende, antal objekter, flyvemåde samt vejrdata fra DMI sammenholdt med den af SUFOI modtagne observationsberetning:

Der er tale om små varmluftballoner opsendt fra nærområdet med et brændende materiale i bunden til opdrift og belysning.

Fotografen er absolut ikke enig i konklusionen og anfører i sin efterfølgende kommentar bl.a.:

Jeg ikke enig i jeres konklusion, da varmluftballoner ikke flyver i formation og er underlagt vindens skæbne. I min video kan man tydeligt se, at disse røde prikker flyver hen over himlen mod Kastrup i formation.

Jeg har svært ved at tro på, at det skulle være varmluftballoner, der flyver så stærkt, og hvorfor stiger de ikke opad, men til siden?

Jeg tror det har relation til Bilderberggruppens møde. Indholdet af møderne er fortroligt, og derfor hører vi ikke om det i nyhederne..... Mødestedet bliver også offentliggjort. Sikkerheden varetages af det pågældende lands efterretningstjenester. Det var sandsynligt et eller flere medlemmer af Bilderberg-eliten, der blev eskorteret af kampfly.

SUFOI's Fotoafdeling tillader sig dog efter undersøgelsen af videosekvensen at være mindre konspiratorisk i sin tilgang til emnet og fastholder konklusionen om varmluftballoner. Altså ingen kampfly eller anden mystik over Greve den 29. maj 2014 om aftenen.

Videoen kan i skrivende stund ses på YouTube med overskriften Kampfly over MidtSjælland Bilderberg-møde:
https://www.youtube.com/watch?v=caEGAY5B42o&feature=youtube.


4700 Næstved 9. juli 2017

Det hører til sjældenhederne, at en observatør er meget detaljeret omkring sin observation og sin videooptagelse og samtidig har forsøgt at foretage en kvalificeret efterforskning selv.

Et stillbillede fra starten på den optagne videosekvens viser et lille lys på den mørke himmel. Klippet er filmet med en Samsung Galaxy S6 Edge, med autoindstillinger for kameraet, og i UHD format. Indsat ses udsnit af en senere sekvens, hvor der er zoomet ind på lyset.

I det aktuelle tilfælde, hvor observationen er dokumenteret med en videooptagelse, beretter observatøren, en studerende fra Næstved, bl.a.:

Sad hjemme i min stue den nat, hvor jeg har vinduer mod nord, og pludselig så jeg ud af øjenkrogen en forholdsvis stor lyskugle, som var hvidgullig, og som flimrede en lille smule. Den bevægede sig temmelig hurtigt over himlen.

Syntes, at det så underligt ud, så skyndte mig derfor at tage min mobiltelefon og filme den, og det resulterede så i et 18 sekunders klip i UHD kvalitet, inden den var så langt henne over mig i en sydøstlig retning, at jeg ikke rigtigt kunne filme den mere, men også fordi jeg havde et dårligt greb om min mobil og var ved at tabe den ud af mit vindue, hvorefter jeg naturligvis stoppede optagelsen.

Jeg skyndte mig ind i mit soveværelse, som har vinduer, der peger mod S-SØ, for at se, om jeg kunne spotte den der, men det havde jeg desværre ikke held til. Kan muligvis have været pga. lavtliggende skyer, da det var delvist skyet den nat.

Der var desuden heller ingen lyd fra objektet, samt, at objektet fløj omkring dobbelt så hurtigt som et almindeligt rutefly.

 
Kraftig udsnitsforstørrelse af stillbillede fra videosekvensen, bearbejdet i billedbehandlingsprogram, viser et markant lysere parti midt i aftegningen og et udseende der nøje matcher andre optagelser af varmluftballoner.

Jeg har tjekket http://www.heavens-above.com/ hvor man kan se historisk data over ISS' bane over himlen, og det kan umuligt have været ISS. Hændelsen skete d. 9/7/2017 kl. 2.38, og den tidligste dato i juli, hvor ISS var synlig fra Næstved, var d. 11/7/2017.

Jeg tjekkede desuden www.flightradar24.com kort efter hændelsen, og der var ingen fly i en stor radius af Næstved på pågældende tidspunkt, og slet ingen fly, der fløj/havde fløjet fra NV mod SØ. Jeg har prøvet at finde historisk data fra flightradar24.com eller lignende sider, for at underbygge min påstand, men det har jeg desværre ikke haft held til.

Jeg har som sagt en video af objektet, som jeg har uploadet på YouTube.

Hvis SUFOI har tvivl om ægtheden af datoen for videoklippet, kan jeg ydermere sende det til jer i originalt format, hvor alle videodetaljerne er indkodet i oplysningerne i klippet.

Jeg glemte at tilføje i beskrivelsen, at jeg stærkt tvivler på, at det kan have været en helikopter (som nok ikke ville kunne ses på flightradar24.com), siden der ikke var en lyd - og der var næsten ingen vind den nat. Havde det været en helikopter, ville der have været en del larm. Der flyver tit helikoptere over Næstved, men sjældent midt om natten, og jeg er aldrig i tvivl, når det er en helikopter, da de netop larmer en del - og det lignede desuden heller ikke på nogen måde en helikopter.


SUFOI's konklusion

Ud fra en gennemgang af den modtagne originale videosekvens er SUFOI's Fotoafdeling ikke i tvivl om, at der er tale om en lille varmluftballon med et brændende materiale i bunden til opdrift og belysning. Lysets flyveretning er også i rimelig overensstemmelse med DMI's vejrdata for området for det pågældende tidspunkt, dvs. ikke i modstrid med et vindbåret fænomen.

Der er efterhånden færre fotosager omhandlende små varmluftballoner, men denne sag udmærker sig ved, at observatøren selv har gjort sig så mange overvejelser og så stor umage for at undersøge tingene.


Masser af links på YouTube

Links til nogle få af de mange YouTube-videoer, der giver et godt indtryk af, hvordan små varmluftballoner kan tage sig forskelligartede ud på aftenhimlen - og ikke mindst hvordan optagelserne kan præsenteres på nettet - mere eller mindre seriøst:

http://www.youtube.com/watch?v=OAbtht9uSyA&feature=player_detailpage,
http://www.youtube.com/watch?v=ZCB7dZJJtW4,
http://www.youtube.com/watch?v=fk_3zqnVQzw og
http://www.youtube.com/watch?v=52_pI1QP42A.


Forbud mod opsendelse af skylanterner uden tilladelse

Trafik-og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har i fællesskab evalueret regelsæt og en række episoder, hvor skylanterner har eller er mistænkt for at have forårsaget brand.

Det smukke syn af skylanterner, som stiger mod himlen, står ikke mål med den brandrisiko som opsendelse af lamperne udgør. Trafik- og Byggestyrelsen har konkluderet, at skylanterner, der også er kendt som rispapirlamper, per definition skal betragtes som ubemandede friballoner af kategorien „let“. Det betyder, at brugen af lanterner er reguleret af en EU-forordning og derfor ikke må opsendes uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.

„En sådan tilladelse vil sandsynligvis ikke blive givet ud fra den viden, vi har i dag, da vi er af den opfattelse, at opsendelse umiddelbart ikke vil kunne ske på en måde, som er sikker i forhold til den øvrige luftfart og personer eller ejendom på jorden“, siger Per Schmock, kontorchef i Trafik- og Byggestyrelsen.

https://www.sik.dk/Global/Presse/Nyheder-2016/Forbud-mod-opsendelse-af-skylanterner-uden-tilladelse

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted