logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Små varmluftballoner

Små varmluftballoner

Myndighederne indskærper reglerne

De danske myndigheder har i starten af juli 2014 via medierne indskærpet reglerne for flyvning med de små varmluftballoner.
Ingen fabrikant eller importør af små varmluftballoner vil efter SUFOI's opfattelse være i stand til at bevise, at deres balloner vil stige til en max. højde på 100 m som normalt krævet af Trafikstyrelsen.
Herefter må det i praksis anses for at være forbudt at opsende dem.

I en længere årrække har små varmluftballoner været årsag til en stadigt stigende andel af de observationsberetninger og fotos, der modtages af Skandinavisk UFO Information via www.ufo.dk

Når forsommeren nærmer sig, stiger antallet af rapporter om små lys på himlen over Danmark, ligesom der dukker ekstra mange fotos og videooptagelser af sådanne lys op til undersøgelse hos SUFOI's Fotoafdeling - især i forbindelse med weekender og godt vejr.

Det er blevet uhyre populært at opsende små varmluftballoner ved festlige lejligheder, og disse små "thailandske" varmluftballoner er et imponerende syn på aftenhimlen, der ofte giver anledning til stor undren hos adskillige mennesker, der ikke er helt tæt på opsendelsesstedet.


Skikken stammer fra Østen

Det er ikke kun i Danmark, at sådanne balloner indrapporteres som noget uidentificeret, dog ikke i Østen, hvorfra skikken med ballonopsendelser har været kendt gennem mange år og har sin oprindelse.

Varmluftballoner bliver efterhånden opsendt året rundt og kan købes mange steder, bl.a. via internettet, og består almindeligvis af en „pose af rispapir“ med bunden i vejret. Forneden er fastgjort et materiale, der antændes og ved forbrændingen sørger for opdriften og belysningen af ballonen.

Det er vigtigt at understrege, at de små varmluftballoner kan tage sig højst ejendommelige og forskelligartede ud, og forskning viser da også det utroligt svære i at bedømme afstande og størrelser på en mørk aften- eller nattehimmel.

De ser ofte ud til at flyve i formation, måske skifter de indbyrdes positioner, enkelte følger tilsyneladende andre flyveretninger, det kommer helt an på vind og andre forhold i luften.

Lyset kan blafre, mens de flyver, eller de kan forsvinde ret hurtigt af syne, hvis de f.eks. hurtigt stiger op i en sky, der måske ikke kan ses i mørket, eller de „fader ud“, når det brændende materiale af naturlige årsager slukkes.

Og ikke mindst så er de naturligvis lydløse.


Foto- og videooptagelser

Hvis du en dag selv observerer noget usædvanligt på himlen og har et kamera/mobiltlf. i nærheden, så sørg først og fremmest for at støtte mod et fast underlag under optagelsen.

Uskarpe og rystede optagelser er - både med almindeligt kamera og med et videokamera - naturligvis bedre end ingenting og understøtter derved beretningen om det observerede og mulighederne for senere at efterforske og forhåbentlig finde en forklaring.

Men muligheden for en seriøs undersøgelse og en løsning på mystikken bedres betydeligt med gode optagelser.

Forsøg også gerne undervejs at få optagelser med og uden blitz samt med og uden zoom, selv om skarphedsindstilling kan være svært i mørke.

Rystede optagelser er desværre ikke et særligt godt arbejdsgrundlag for en evt. videregående undersøgelse af fænomenets natur, men vi er i SUFOI altid interesseret i at se alle optagelser uanset kvaliteten.

Indberet din observation på vores hjemmeside www.ufo.dk vha. vores observationsskema og send alle optagelser i uredigeret/ubearbejdet form til SUFOI's Fotoafdelings Ole Henningsen.

Send gerne i flere separate mails, hvis optagelserne overstiger ca. 20 Mb. pr. mail eller anvend eksempelvis https://www.dropbox.com/ eller andre overførselsmedier efter aftale til større filer.


Hvordan ser de ud?

Herunder ses en række eksempler på, hvordan optagelser af små varmluftballoner under forskellige omstændigheder kan se ud - og især hvordan de opleves og beskrives af observatører på en vis afstand.


Små lys på himlen syd for Agen i Sydfrankrig 30. juni 2013

Der blev i forbindelse med en hyggelig sammenkomst opsendt 50 små varmluftballoner og naturligvis fotograferet undervejs.

Nogle af billederne er taget med kameraets automatiske indstilling og er ikke i fokus, dvs. billedet er ikke skarpt. Det er typisk denne type optagelser, der modtages fra offentligheden til undersøgelse af SUFOI's Fotoafdeling.

Kameraets autofokus-funktion forsøger at finde „noget konkret“ at indstille fokus på, men ofte forgæves på en mørk himmel. Derfor kan lysene på optagelsen optræde uskarpe og meget større end direkte observeret.
 
Sådan tager optagelser af varmluftballoner sig ofte ud på en vis afstand - små hvide eller rød/orange lys på en mørk himmel.
 
Th. ses en kraftig udsnitsforstørrelse af en anden optagelse. Her ses tydeligt det oplyste ballonhylster samt det markant lysere midterparti forårsaget af lyset fra det brændende materiale, der holder ballonen oppe.
 
Forskellige faser i forfatterens opsendelse af en varmluftballon i Sydfrankrig.
Fotos: Ole Henningsen, SUFOI Picture Library


Lysende objekter over Bogense den 10. maj 2008

 
IT-supporter Bernt Augustini fra Ringe fortalte i 2008 SUFOI om en ejendommelig - men alligevel typisk - oplevelse:

Lørdag den 10. maj kl. ca. 22.50 kunne der ses 9 flyvende objekter over Bogense - de kom fra sydlig retning mod nord.

Først kunne der ses 4 orange klart/konstant lysende objekter, som fløj i formation - som ruder på et spil kort. Disse lys kunne følges i ca. 1 minut, hvorefter det så ud, som om de steg, og lysene fadede ud og forsvandt meget hurtigt.

Umiddelbart efter kom et nyt objekt fra samme retning og med samme kurs -- igen klart/konstant lysende klart og kraftigt gult. Forsvandt i samme retning som de andre fire.

Ganske kort efter kom endnu 2 objekter fra samme retning og med samme kurs som de andre - igen klart konstant lysende klart og kraftigt gult. Forsvandt i samme retning som de andre.

Der var ingen lyd at høre.

Det hele havde en samlet varighed på ca. 5 minutter.

Det hele blev set af mange personer incl. min kone.

Har I en forklaring ? - kan man spørge nogen, om der har været observationer på radar m.m. ??

Eksperimentet tager sin begyndelse: Praktisk opsendelse af en af de indkøbte varmluftballoner samt hvordan den efterfølgende tager sig ud på himlen lige efter opsendelsen.

Konstruktiv reaktion

Efterforskning af eventuelle radarobservationer kom nu ikke på tale, men Bernt Augustini tog resolut sagen i egen hånd, da SUFOI gjorde ham opmærksom på, at han med meget stor sandsynlighed havde observeret små varmluftballoner.

Han købte selv nogle balloner og opsendte 3 stk. den 8. juni 2008, medens han fotograferede forløbet for at se og dokumentere, hvordan det tog sig ud. Og faktisk resulterede hans opsendelse i en indrapportering til SUFOI's observationsliste.

Yderligere detaljer om eksperimentet: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2008/um08-100.php

 
   
Endnu højere på den ikke helt mørke himmel ser varmluftballonen således ud.
Fotos og eksperimentel opsendelse: Bernt Augustini


Lysende objekter over København 5. august 2007

En stor mængde små lys på himlen over København den 5. august 2007 mystificerede utroligt mange mennesker og resulterede i adskillige henvendelser til SUFOI.

Den enkle forklaring var opsendelsen af en stor mængde små varmluftballoner i forbindelse med en storstilet bryllupsfest midt i byen.

Første omtale af denne „masseobservation“ ses her: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2007/um07-090.php

 
 
Brudgommen har senere bekræftet forløbet overfor SUFOI med bl.a. dette fotografi, hvor de mange balloner opsendes af gæsterne fra Islands Brygge.
Højt på himlen (øverst tv.) ses flere af de allerede opsendte balloner.
 
Til højre. Kriminalassistent Andreas Holsting tog dette foto med sin mobiltelefon af 6 af lysene på himlen ved en „masseobservation“, der vakte stor opstandelse over København den 5. august 2007 - nederst i udsnitforstørrelse.
Foto: Andreas Holsting


Kampfly eller ufoer over Greve 29. maj 2014?

Screenprint af en af de modtagne videosekvenser (øverst) samt to udsnitsforstørrelser fra videoen med ændrede lys- og kontrastforhold..

Observatøren beretter i sin henvendelse:

29-05-2014 - ca. kl 22.50 kigger jeg ud af toiletvindue og får øjne på en rød prik flyve hen over himlen.
Først tænkte jeg ikke over det, men kort efter den ene prik var der en anden, så jeg tog min ipod og optog ud af vinduet og så op til 20 røde lys flyve hen over Midtsjælland i Greve.
Jeg har vidste ikke, hvor jeg skulle henvise min video til, og da jeg ikke har hørt noget om det i nyhederne, synes jeg det vækker mere mistanke til, hvad det kan ha' været.
Måske kan SUFOI fortælle mig, hvad der forgik aften den 29-05-2014 - Kl 22.50?
Har en video optaget af det og har lige lagt den på YouTube.

Videoen kan i skrivende stund ses med overskriften:

Kampfly over MidtSjælland Bilderberg-møde:
https://www.youtube.com/watch?v=caEGAY5B42o&feature=youtube.


SUFOI's konklusion og fotografens kommentarer

Efter en nærmere gennemgang af videoen, downloaded fra YouTube, er der i SUFOI's Fotoafdeling ingen tvivl om ud fra udseende, antal objekter, flyvemåde samt vejrdata fra DMI sammenholdt med den af SUFOI modtagne observationsberetning:

Der er tale om små varmluftballoner opsendt fra nærområdet med et brændende materiale i bunden til opdrift og belysning.

Fotografen er absolut ikke enig i konklusionen og anfører i sin efterfølgende kommentar bl.a.:

Jeg ikke enig i jeres konklusion, da varmluftballoner ikke flyver i formation og er underlagt vindens skæbne.
I min video kan man tydeligt se, at disse røde prikker flyver hen over himlen mod Kastrup i formation.
Jeg har svært ved at tro på, at det skulle være varmluftballoner, der flyver så stærkt, og hvorfor stiger de ikke opad, men til siden?

Jeg tror det har relation til Bilderberggruppen.
Indholdet af møderne er fortroligt, og derfor hører vi ikke om det i nyhederne.
Gruppens intention er gennem uformelle møder mellem indflydelsesrige mennesker at øge forståelsen mellem Nordamerika og Europa. Styrekomiteen udformer og offentliggør hvert år en liste med maksimalt 100 indbudte. Mødestedet bliver også offentliggjort. Sikkerheden varetages af det pågældende lands efterretningstjenester.
Det var sandsynligt et eller flere medlemmer af Bilderberg-eliten der bliv eskorteret af kampfly.

SUFOI's Fotoafdeling tillader sig dog efter undersøgelsen af videosekvensen at være mindre konspiratorisk i sin tilgang til emnet og fastholder konklusionen om varmluftballoner:
Altså ingen kampfly eller ufoer over Greve den 29. maj 2014 om aftenen.


 
Flyvende ildkugle over Munkebo?

Fyens.dk bragte i sommeren 2010 en video-sekvens, optaget den 9. juli 2010 af Thomas Lillesøe i Munkeby ved Odense. Lyset på videoen har et udseende, der er ikke adskiller sig fra, hvad der tidligere er set i forbindelse med små varmluftballoner.

Vindretningen iflg. DMI-vejrdata er også i overensstemmelse med noget vindbåret.

Videosekvensen kan ses på adressen:
http://www.fyens.dk/article/1659254:Indland-Fyn--Se-video--Mystisk-ildkugle-over-Munkebo?video=21375


Varm sommer 2010

Artiklen Varm sommer i SUFOI's gratis nyhedsbrev UFO-Mail nr. 121 giver en lang række ekstra eksempler på indrapporteringer og undersøgte fotos af små varmluftballoner fra sommeren 2010:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-121.php.


Masser af links på YouTube

Links til nogle få af de mange YouTube-videoer, der giver et godt indtryk af, hvordan sådanne små varmluftballoner kan tage sig forskelligartede ud på aftenhimlen - og ikke mindst hvordan optagelserne kan præsenteres på nettet - mere eller mindre seriøst:

http://www.youtube.com/watch?v=OAbtht9uSyA&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=ZCB7dZJJtW4
http://www.youtube.com/watch?v=fk_3zqnVQzw
http://www.youtube.com/watch?v=YVjHgSMyDAo
http://www.youtube.com/watch?v=j0QtdpgT41k
http://www.youtube.com/watch?v=52_pI1QP42A
http://www.youtube.com/watch?v=YPm28FZiODg&feature=related.


 
Myndighederne anbefaler:
Lad være med at bruge skylanterner

Sikkerhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Beredskabsstyrelsen anbefaler borgerne at lade være med at bruge såkaldte skylanterner.
Lanternerne kan forårsage brand, unødvendige udrykninger og forstyrre flysikkerheden.

Ved bryllupper, studentergilder og andre festlige lejligheder er det blevet populært at opsende lanterner - også kaldet rispapirlamper. Men de smukke, svævende himmellys kan i værste fald betyde udbrændte huse, marker og forstyrre flysikkerheden.
Produktet har desuden været årsag til, at redningsmandskabet har rykket ud uden grund, da nogle har forvekslet lanternen med nødblus.
Derfor anbefaler Trafikstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen i fællesskab, at man ikke anvender lanternerne.


Udenfor kontrol

Sikkerhedsstyrelsen har testet en række skylanterner - og selve produktet er ikke farligt. Men det kan blive farligt, når de svævende lys bliver sendt ud over det knastørre sommerland.

Lanternerne er et problem, fordi brugeren ikke kan kontrollere dem. Selv om lanternen bruges efter vejledningen, er det umuligt at vide, hvilken retning den tager, eller hvor højt den kommer op. Det er også umuligt at sikre, at den ikke falder ned, før den er brændt ud.
Hvis en flyvende lanterne falder ned, mens der er ild i den, er der risiko for, at der opstår en brand. Kommer lanternerne for højt op, kan de være til gene for lufttrafikken.
Sidst, men ikke mindst kan de være skyld i unødvendige redningsaktioner, da de kan forveksles med nødblus
, forklarer Dorthe G. Rasmussen, pressechef i Sikkerhedsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen anbefaler derfor i fællesskab, at man ikke bruger lanternerne uanset, hvor festlige de end kan synes at være.


Hvad er lanterne?

Lanternerne markedsføres under mange forskellige navne, blandt andet thailandske fredslygter, himmel lanterner, lyslanterner, små varmluftsballoner, japanske rislamper, flydende lanterner m.m. Der er tale om en ballonformet stål- eller bambusramme beklædt med rispapirlignende materiale. Under ballonen sidder der en tændplade, som sikrer, at ballonen fyldes med varm luft, så den kan svæve eller flyde som en varmluftsballon. Lanternerne fås i mange forskellige former, størrelser og farver og kan både svæve i luften og flyde på vandet.


Regler om brug af lanterner

Brug af lanterne er omfattet af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brug af åben ild og lys mv. Her fremgår det, at lanterner ikke må antændes i farlig nærhed af:

  • brandbare overflader
  • brandbare genstande
  • brandbare oplag
  • steder, hvor der oplagres, anvendes eller fremstilles brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

Reglerne gælder både udendørs og indenfor.

I perioden 1. marts til 31. oktober er det ikke tilladt at bruge lanterner på og i farlig nærhed af lyngklædte arealer, nåletræsplantager og lign.

Tjek altid evt. forbud i din kommune. Hvis arealernes beskaffenhed udgør en øget brandrisiko, kan kommunalbestyrelsen nemlig forbyde brug af åben ild, herunder lanterner, på og i farlig nærhed af disse arealer.

Efter beredskabslovens § 71, nr. 1, straffes den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys mv. med bøde.


Fakta om lanterner og flysikkerhed

Ved opsendelse af lanterner gælder Trafikstyrelsens regler for ubemandede friballoner.

En ubemandet friballon, eller dens nyttelast, må ikke udgøre fare for personer eller ejendom på jorden.

En ubemandet friballon, der er kategoriseret som let, kan uden tilladelse fra Trafikstyrelsen bruges på følgende vilkår:

  • Afstanden fra en flyveplads skal være mindst 5 km
  • Flyvehøjden må højst være 100 m over terræn
  • Flyvningen må ikke medføre ulemper for anden luftfart.

Trafikstyrelsen vil normalt kun tillade opsendelse af lanterner, som benytter åben ild til opdrift, hvis det kan bevises, at de bliver under 100 m.

Kilde:
http://www.sik.dk/Forbruger/Produktsikkerhed/Brug-produkter-sikkert/Myndighederne-anbefaler-Lad-vaere-med-at-bruge-skylanterner


SUFOI's kommentar

Efter at de danske myndigheder i juli 2014 via medierne har indskærpet reglerne for flyvning med de små varmluftballoner, må det i praksis anses for at være forbudt at opsende dem.

Ingen fabrikant eller importør af små varmluftballoner vil efter SUFOI's opfattelse være i stand til at bevise, at deres balloner vil stige til en max. højde på 100 m som normalt krævet af Trafikstyrelsen.

Lolland-Falsters Folketidende
20. februar 2014
 
 
Pas nu på med de varmluftballoner
- det kan rent praktisk gå helt galt!
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Postboks 95 • 6200 Aabenraa