logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2012 > UFO-Mail nr. 157

UFO-Mail nr. 157
3. april 2012


 

Mystik i Nevadas ørken

I 1990’erne opholdt tålmodige flyentusiaster og flyspottere sig tæt på Area 51, den hemmelige militærbase ved Groom Lake, i håb om at være de første til at få et glimt af et nyt fly.

Mange af dem kaldte sig Desert Rats (Ørkenrotter). Glenn Campbell stod i spidsen for disse Ørkenrotter og havde base i „Area 51 Research Center“ i en husvogn i Rachel, den nærmeste flække til Area 51.

Ørkenrotterne kørte i firehjulstrækkere ud til favoritudkigsposter ved Groom Lake og Tonopah Test Range.

 

En af de bedste udsigtsposter var Freedom Ridge omkring 19 km fra Groom Lake.

Iklædt camouflagetøj og bevæbnet med radiofrekvensscannere og natkikkerter camperede Campbell og de øvrige Ørkenrotter på spejdermaner, nogle i flere dage, mens de drømte om at få et glimt af et af de sagnomspundne nye fly.

De mange lys fra basen 19 km borte kunne sætte fantasien i gang og fik mange til at se ting, som de ikke kunne se andre steder, og som måske kun fandtes i fantasien. Verdens mest hemmelige flyvebase, Area 51, i Nevadas knastørre ørken er nemlig omgærdet af mystik og har i mange år – ikke mindst med internettets indtog – været genstand for alle mulige gætterier og konspirationsfantasier.

Det var først i begyndelsen af 1990’erne, at de amerikanske myndigheder indrømmede basens eksistens.

Men hemmelighedskræmmeriet fortsætter i dag, og der er totalt flyveforbud for både civil og militær flyvning over basen.

Hvad foregår der egentlig her langt ude i ingenting? Det vrimler med rygter om aliens, fremmede rumskibe og andet mystisk. Hvad er fakta, og hvad er myter? Det giver bogen Area 51 svar på.

Bogen er på 61 velillustrerede sider i A4-format og koster blot kr. 89,-

Area 51 kan kun købes i SUFOI Butikken.Fra SUFOI's Fotoafdeling

Ofte er det ikke muligt at holde kameraet stille under optagelsen, hvilket også er tilfældet med denne videosekvens optaget den 25. februar 2013 kl. 19.07 af Ronni Falk fra Kbh. Ø. Det bevirker, at man på optagelserne får en række lysende streger, som det ses på ovenstående screenprint fra en af de modtagne videoer. En sådan optagelse alene gør det absolut ikke nemt at finde en plausibel forklaring på en given observation.

41-årige Ronni Falk fra Kbh. Ø. fortæller i indberetningen om sine videooptagelser bl.a.:
„Det drejer sig om tre objekter med ca. et halv minuts mellemrum. Først ser jeg et objekt komme fra nordlig retning, det ligner et nødblus, lys med rødligt skær omkring efterfulgt af to lys mere. De kan ikke være højt oppe, da det er skyet, og de flyver med samme hastighed. Jeg har fået optaget nogle videoklip af objekterne. Skal siges at det er svært at både holde kameraet stille og finde ordentlig fokus. Men sender gerne klippene til jer. De er i Mp4 format.“


 
SUFOI's kommentar

Allerede ved en hurtig gennemgang af materialet og kig på enkeltbilleder kunne det konstateres, at det igen er en lille varmluftballon, der har været på spil.

Fotografen har forsøgt at holde kameraet mest muligt stille, og det er lykkedes at finde enkelte meget korte scener, som dels er holdt stille, samtidig er skarpe, og hvor der oven i købet er zoomet ind på det lille lysende objekt, hvis form derfor vises meget tydeligt (se billedet ovenfor).

Efter yderligere ændring af lys- og kontrastforhold m.v. i billedbehandlingsprogram ses det (tv.), at der ikke længere er tvivl om oprindelsen: En lille varmluftballon med et brændende materiale i bunden, der dels sørger for opdrift og dels lyser op - ofte til stort mysterium for observatører, der ikke behøver befinde sig mere end nogle hundrede meter borte for ikke længere at kunne identificere lyskilden.

Det kan være meget svært at holde kamera stille og fokusere og zoome ind på et lille lys om aftenen og natten med de herskende lysforhold - eller manglen på samme.

Man bør derfor forsøge at finde noget fast at støtte kameraet mod, f. eks. en dørkarm, lygtepæl el.lign. Men til gengæld kan man så ofte få en del sekvenser med skarpe billeder, som er nemmere at operere ud fra, hvis man efterfølgende forsøger at finde en forklaring på det observerede og filmede.

Læserne kan se mere om sådanne balloner på adressen: http://www.sufoi.dk/info/balloner.php


Undervejs mod Roskilde om morgenen den 15. marts 2013 bemærkede Allan Nielsen, Høng, et aflangt lys på den østlige himmel og filmede det med sin iPhone.
Lyset fylder ikke meget, men ses lidt under midten af billedet, der er et screenprint af den originale videosekvens.

Allan Nielsen fra Høng var den 15. marts undervejs i sin bil og fortæller i sin indberetning til SUFOI bl.a.:
„Jeg kørte på de sidste ca. 10 km af Skovvejen, der hvor de ombygger vejen til motorvej. Det var der, jeg så objektet hænge i luften samme sted i længere tid, ind over hvor selve Holbæk motorvejen begynder. Jeg kørte i retning mod Roskilde. Kl. var ca. 06.25.
Jeg har optaget videoen fra min iPhone, derfor er den ikke super tydelig. Jeg observerede objektet i mindst 8 minutter, før den forsvandt ned i skyen...
Jeg synes, det lignede en cigar af guld, der bare hang i luften...
Det var noget, jeg aldrig før har set i mit liv! Jeg har kørt på denne strækning siden 2006. Håber I kan bruge det til noget. Underligt men spændende :o)
Hvad mon det var ???“

Udsnitsforstørrelser af 3 screenprints fra den modtagne videofilm. Lyset forsvinder til sidst bag den lavthængende skyfront, efterhånden, som fotografen nærmer sig og kører ind under skydækket.

Kraftig udsnitsforstørrelse af screenprint med ændringer af lys- og kontrastforhold, lige inden skyfronten dækker lyset.


SUFOI's undersøgelse

Den modtagne videosekvens indeholder exif-data, der viser fotografens geografiske placering og tidspunktet for optagelsen, som er foregået kl. 06:16:43, såfremt disse data er korrekt registrerede.

Der er på strækningen kørt i østlig retning, dvs. i retning af Solens opgang.

Videosekvensen er gennemkørt utallige gange, og der er redigeret i lys- og kontrastforhold m.v. i videoredigeringsprogram i forsøg på at få flere detaljer frem i den lyse aftegning, hvilket ikke er lykkedes på en sådan måde, at det med 100% sikkerhed kan siges, hvad der er observeret og filmet.

Men ud fra udseendet, og hvad der gennem årene har været lejlighed til at observere og endvidere gennemse på div. netsider, er den mest sandsynlige forklaring, at der er tale om en meget kort contrail/kondensstribe fra et fly stærkt belyst skråt nedefra af den opgående Sol.

Kondensstriben, der kan ses ved denne type fænomen, kan være lang eller kort, eller i andre tilfælde helt mangle. Det er afhængig af, hvilken højde flyet befinder sig i og de atmosfæriske forhold, dvs. tryk/temperaturer m.v. i denne højde. I mange tilfælde ses selve flyet ikke. I andre tilfælde ses kun en meget lille stærktskinnende plet, der så er selve flyet belyst af Solen.

I dette tilfælde en kort stribe oplyst af den opgående Sol, der befinder sig tæt på horisonten bag skyerne.

Der kan henvises til nedenstående links på SUFOI's site, der dog ikke helt matcher videosekvensen og beretningen.

Fly belyst af Solen:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-122.php

Contrails:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-123.php
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2011/um11-125.php
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-150.php
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2013/um13-155.php

Det kan ikke direkte konstateres fra videoen, at der i dette korte tidsrum er en egenbevægelse af den lysende aftegning. Derimod forsvinder den bag den lavthængende skyfront, som fotografen tydeligvis kører mod. Dvs. det er i grunden skyerne, der ser ud til at bevæge sig i synsfeltet, hvorimod lyset forbliver mere eller mindre stillestående på videosekvensen.


Fly i luften?

Det er herefter nærliggende for Fotoafdelingen at gennemgå www.flightradar24.com for at se, om der er fly på den østlige himmel, der kan passe med fotografens observation og den optagne video.

Efter at have gennemgået FlightRadar24 kan der peges på 2 mulige kandidater, afhængig af den opgivne tid m.v.

SAS SK972 kl. 05.17 UTC i lav højde under indflyvning til Kastrup Lufthavn.

KLM KM1124 kl. 05.18 UTC efter start fra Kastrup Lufthavn og kort herefter i knapt 3 kilometers højde.

Den mest sandsynlige kandidat som årsag til observationen er KLM-flyet KM1124, der kl. 05.18UTC (Dansk Normal tid minus 1 time) efter at være lettet fra Kastrup Lufthavn er på vej fra Øresund ud over Køge Bugt.

Det ville jo naturligvis også være interessant, hvis der skulle dukke andre observationsberetninger op, som kan understøtte eller afkræfte denne forklaring, som indtil videre er SUFOI's Fotoafdelings konklusion.

Når observatøren i så mange år har kørt samme strækning uden at have observeret noget tilsvarende, kan en af årsagerne være, at der som oftest er tale om en længere contrail, som vedkommende derfor ikke har været i tvivl om, hvad var.

Der kan også være tale om, at i dette tilfælde skygger den foranliggende lavthængende skyfront for Solens lys, der ellers i højere grad ville have „overbelyst“ den lyse aftegning på himlen.


Reaktion fra fotografen

Efter at have gennemgået SUFOI's 16 sider lange rapport om sagen svarer fotografen bl.a. tilbage:

„Det var et meget grundigt svar efter en meget grundig granskning. Jeg er meget imponeret og glad for at SUFOI har taget min forespørgsel på min oplevelse med den opmærksomhed.
Jeg har selv siddet og set kigget videoen igennem mange gange, og efter at have modtaget jeres svar, må jeg erkende, at jeg tror I har ret i konklusionen!
Selvom jeg ville elske at se en regulær og ægte ufo i virkeligheden. Jeg står tit ude i min baghave og spejder op i stjernerne, da jeg helt ærligt ikke tror på at vi er alene i universet.
Men hvis jeg nogensinde igen støder på et andet uforklarligt fænomen, så vil jeg love at henvende mig igen. Det var super dejligt at blive taget seriøst i denne sammenhæng.
Tak for jeres tid og for det flotte svar på min forespørgsel.“

Det er altid dejligt at få respons på det udførte arbejde, og især hvis observatøren efterfølgende mener, at have fået den rette forklaring på oplevelsen.

I næste fotosag er fotografen absolut ikke enig i den sandsynligste forklaring.


 

En 13-årig skoleelev har sendt fotos til undersøgelse via www.ufo.dk.

I en medfølgende mail forklares det:

Jeg kan desværre ikke huske den nøjagtige dato for observationen, men det var sidst i december 2012.

„Jeg sad og spiste noget mad med min veninde, da ser vi en slags ildkugle komme flyvende skråt ned ude over hustagene.

Vi kan se den flyvende ting i ca. 20 sekunder, inden den forsvinder igen. Jeg har 3 billeder taget med min telefon som jeg sender.

Billederne er taget fra en altan på Frederiksberg.

Optagelsen er angivet som foretaget 29. december 2012 kl. 11.45.

Den lille lysende aftegning ses midt i billedet over hustagene.“


SUFOI's kommentar

Desværre er de billederne ikke modtaget som originale filer, så de har skulle „grabbes“ fra den modtagne mail, hvilket gør, at der dels ikke er maksimale filstørrelser og heller ikke billeddata at arbejde med.

 

Fotoafdelingens umiddelbare kommentarer til fotografen lyder derfor bl.a.:

Ud fra billedernes udseende er det opfattelsen, at der er tale om et fly, hvis meget korte contrail (kondensstribe) er kraftigt oplyst af den - iflg. billedets udseende - lavtstående sol, og som skaber denne lysstærke, flotte effekt på himlen.

Vi har i tidernes løb modtaget flere af denne type fotos til bedømmelse.

Nogle af sagerne kan ses i SUFOI’s gratis nyhedsbrev UFO-Mail på disse sider:

http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-150.php
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-123.php
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2005/um05-050.php


Ikke et fly?

„Hej, nu er jeg ikke ufo ting, men det var ikke et fly“, lyder det efterfølgende kortfattet fra fotografen.

Og, nej, det er da muligt, men når man åbenbart ikke er interesseret i at fremsende det originale materiale til bedømmelse og efterforskning, så må en sådan sag desværre indtil videre rubriceres under „Utilstrækkelige data“.

Forstørrelse modtaget fra fotografen.


 
Originalfoto modtaget fra observatør ved Hovgårdsparken i Espergærde. Iflg. fotoets billeddata har eksponeringstiden været 1 sek., hvilket sammenholdt med optagelse uden stativ el.lign. forklarer, at lysene i aftegningen er udstrakte som lysende streger.

Henvendelsen fra observatøren i september 2012 lyder:

„For at være helt ærlig har jeg været totalt rundt på gulvet det sidste 1 ½ døgn tid---jeg vågnede kl. ca. 4.20 natten til mandag d. 24.09.2012 ved en meget høj lyd og følte det var meget tæt på!
Da jeg kigger ud af mit soveværelses vindue ser jeg en ‚kæmpe’ ‚rund maskine’ der lyser meget kraftigt med rødt og stærkt grønt lys---lige i nuet er jeg i chok og kan ikke få øjnene fra den og føler den er meget tæt på.
Lyset er virkelig voldsomt, og jeg når dog at komme så meget til mig selv, at jeg efter lidt tid tager et billede men--da er den fløjet langt væk på et split sekund.
Jeg var hos en fotograf i går, og han var ligeså chokket som mig, ved synet-----ja jeg giver først dette videre nu, da jeg er en dame på 46 år, som aldrig har troet på den slags – men da jeg så billedet, blev jeg overbevist ---
Rent faktisk er jeg en smule chokket stadigvæk, men er nu glad for at jeg ikke er den eneste, der har set noget lign. For så tror man jo, man er blevet skør!“

 
Udsnitsforstørrelse af det modtagne foto viser lysende streger opstået pga. den lange eksponeringstid på 1.sek. Desuden ses mindre stærktlysende grønne og røde lys.

Og der er da i dette tilfælde også en ekstra observatør, der om sin oplevelse opgiver flg.:

„Tidspunkt: Ca. 04.10, Varighed: Til 4.44 Antal vidner: 2
Observationssted: Hovgårdsparken v/sø, 3060 Espergærde
Kompasretning tilsynekomst: Sydøst Kompasretning forsvinden: Nordøst
Højde over horisonten ved forsvinden: 8 - 10 meter Farve: Rødelys
Vågnede ved en mærkelig lyd, ikke en flyver eller helikopter, men en mærkelig høj motorlarm.
Den kom og forsvandt, og kl. 4.40 så jeg til højre for boligblokken overfor vores hus en rund tingest med blinkende røde lygter, den forsvandt bagom bygningen og fløj mod nordøst, hvor jeg igen kunne se den til venstre for huset, forsvandt mod øst. Vores nabo havde ligeledes undret sig over den mærkelige lyd, men stod ikke op.
Kl. 4.44, hørte jeg lyden sidste gang.“


Efterlysning

Ved gennemgang af foto og observationsberetninger er det ikke lykkedes at komme frem til en plausibel forklaring.

Der er for en gangs skyld ikke noget, der taler for en varmluftballon i dette tilfælde.

Udseende af foto/lys og beretningerne/larm leder umiddelbart mest tankerne hen på et fly eller en helikopter i lav højde. Men det er ikke i tide efterprøvet, om militære fly eller andre aktiviteter har været involveret. Og det virker ret usandsynligt, at et mindre fjernstyret stykke legetøjsisenkram forsynet med lysdioder m.v. skulle være afprøvet på dette tidspunkt af døgnet - en mandag morgen mellem 4 og 5.

Man har læserne oplysninger, der kan medvirke til at finde en plausibel forklaring på denne observation fra Espergærde?Løst og facts

Hævder at have en UFO i haven

Hollywood-skuespilleren, Russell Crowe, med rødder på New Zealand mener at have fanget et mystisk fænomen udenfor sit vindue her til morgen. Han mener altså at have fanget en UFO på sit kamera, skrev eb.dk 6. marts 2013 http://ekstrabladet.dk/flash/udlandkendte/article1932433.ece.
Gad vide, om eb.dk's ovenstående overskrift mon holder vand?

Selv skriver Russell Crowe iflg. eb.dk på twitter:

„UFO? Time Lapse Photos Outside RC's Woolloomooloo Office (THESE ARE REAL!).“

Tre forskellige billeder viser et rødligt, hvidt og gulligt lys, som bevæger sig over himlen.

Billederne er åbenlyst taget på tid og viser lys, der i løbet af 3 eksponeringer passerer forbi det opstillede kamera, hvilket samtidig betyder, at lysene ikke blev observeret af skuespilleren, men sandsynligvis først fundet, da optagelsen blev gennemset.

Flere peger på forklaringen, bl.a. Nancy Atkinson fra Universe Today:
http://www.universetoday.com/100582/mystery-solved-breakdown-of-russell-crowes-ufo-video/

Der er ganske enkelt tale om en sejlbåd/lystyacht, der med sin lysføring på mast m.v. passerer foran kameraet i billedfeltet. Læg også mærke til, at lysene passerer foran træerne.

Men ok: Fra starten altså et uidentificeret flydende objekt.

Flere links til video og omtaler:
http://www.ibtimes.co.in/articles/446086/20130314/ufo-sightings-videos-photo-nasa-youtube-flying.htm
http://www.couriermail.com.au/entertainment/russell-crowe-captures-ufo-on-camera-at-sydneys-botanical-gardens/story-fncaji39-1226591727973
http://www.hlntv.com/video/2013/03/13/russell-crowes-ufo-sighting


Nordlys på en kold aften

Trods sne og kulde lykkedes det flere af DMI’s Nyhedsbrevs læsere at få sig en god oplevelse natten til mandag den 18. marts, hvor et spektakulært nordlys viste sig på nattehimlen.

Anders Helmer ved Nivå fangede dette sceneri ved 20.30-tiden og indsendte resultatet til DMI.
Foto: Anders Helmer

Se flere af de flotte nordlysbilleder på adressen:
http://www.dmi.dk/dmi/nordlys_pa_en_kold_aften-2Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2013. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted