logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2013 > UFO-Mail nr. 155

UFO-Mail nr. 155
5. februar 2013


Mange tror på konspirationsteorier

Ifølge idoubtit den 17. januar 2013 viser en nylig undersøgelse, at 63 % af de stemmeberettigede i USA tror på mindst én politisk konspirationsteori.

Fairleigh Dickinson University bad i perioden 10.-16. december 2012 via telefoninterview i alt 814 registrerede vælgere om at forholde sig til fire forskellige politiske konspirationsteorier. 56 % af Demokraternes vælgere og 75 % af Republikanernes vælgere udtalte, at mindst én af dem var sande.

  • 36 % mener, at præsident Obama skjuler informationer om sin baggrund og fortid.
  • 25 % mener, at regeringen havde kendskab til 9/11 før terrorangrebet.
  • 19 % mener, at Obama snød sig til sejren under præsidentvalget i 2012.

Den generelle tendens i svarene er, at jo mere folk ved om den pågældende begivenhed, jo mindre tilbøjelige er de til at tro på konspirationsteorier. Men ikke blandt Republikaneres vælgere, hvor større viden fører til større tro på politiske konspirationer.

/kmhNyt fra SUFOI's Fotoafdeling

Hos debatgruppen på Facebook http://www.facebook.com/groups/112842926337/permalink/10151218019246338/ dukkede to fotos op, som afstedkom en del kommentarer. Billederne blev efterfølgende sendt til SUFOI's Fotoafdeling til nærmere undersøgelse.

 
De to modtagne fotos er taget med 6 sekunders mellemrum og viser begge et lille rundt lys i skyerne over solopgangen. Der er så godt som ingen ændring i placeringen pga. det korte tidsrum mellem de to billeders eksponering.


Fotografen forklarer:

Jeg tog 2 billeder af himlen og solen i morges ca. kl.10.30. Jeg tager mange billeder af himlen generelt og i morges lå der en tæt dis/tåge ved Grindsted nord for Aalborg. Da jeg kigger disse 2 billeder nu på min iPhone, ser jeg 1 cirkulær prik øverst til højre for solen og tænker først støvkorn. Men da jeg zoomer ind på prikken, virker det for mig som om, den er bag ved skyerne, da man kan se en tynd sky-streg henover prikken på et af billederne, men den synes også at være bag i det andet billede. Jeg ved, at dette forum er skeptikernes højborg, men kan alligevel ikke lade være med at søge en forklaring her.

Udsnitsforstørrelse af det ene af de originale fotos (øverst tv.) samt efterfølgende anvendelse af div. filtre i billedbehandlingsprogram for evt. at aflokke aftegningen flere detaljer.


Skyer foran aftegningen?

Både originalbillederne og udsnitsforstørrelserne ser ud, som om det runde lys befinder sig oppe i skyerne - med skyer foran lyset.

 
Når der lægges diagonallinjer ind over begge de modtagne fotos ses, at den runde, lyse aftegning i begge tilfælde befinder sig i samme afstand som Solen fra billedets midterpunkt - blot diametralt modsat.
Der er ingen tvivl om, at Solen er årsagen til den lille runde aftegning, og faktisk er den runde lyse aftegning en svag omvendt spejling af Solen. Effekten opstår i kameraets objektiv.
 
Selv på en meget mørk udgave af billedet kan man ikke se selve Solen, men blot et stort lysfelt, hvor Solen lyser stærkt gennem skyerne.


Kommentarer og konklusion

Solen befinder bag et lettere skylag, som den skinner igennem. Solens lys er imidlertid så stærkt, at man ikke kan se disse skyer på aftegningen af selve Solen.

Selv ved en kraftig ændring af fotografierne i billedbehandlingsprogram kan lyset fra Solen ikke vise selve solskiven, men udelukkende en stor lys plamage, hvor Solen befinder delvist sig bag skyerne.

Den omvendte spejling af Solen på billedet er imidlertid så svækket lysmæssigt, at her ses skyerne rent faktisk virkelig foran Solen.

Dette er dog samtidig med til at give illusionen af, at det er et lille rundt lys, som befinder sig mellem skyerne, da man kan jo kan se skydannelse foran det runde lys.

Hvis man denne morgen havde fotograferet med en solformørkelsesbrille eller et mørkt filter foran kameraets objektiv, så ville man kunne have set, at Solen faktisk delvist havde nogle skyer foran sig. Der var ikke fri udsigt til Solen.

Samme effekt optræder i en anden fotosag fra 19. september 2009 fra Anholt, som kan ses på adressen: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-114.php

Ved at gå ud på andre tidspunkter under samme belysningsforhold og optage billeder, vil man kunne genskabe og dermed efterprøve denne interessante effekt. Og hvis kameraet bevæges lidt mere mellem de forskellige optagelser, vil man kunne få solspejlingen til at bevæge sig rundt til andre steder i billedet, men hele tiden diametralt modsat selve lyskilden, altså Solen.


 
Fotografen beretter:

Jeg var 21/9/2011 kl. ca. 18.00 oppe på vores ejendoms tag på Nørrebro i København for at fotografere vores skorsten i forbindelse med et tilbud fra en murer.

Billedet er taget i NØ-retning.

Da jeg skal til at maile billedet til mureren, ser jeg denne sorte dims til højre for skorstenen. Hvad er det? Er det bare en alm. flyvemaskine?

Billedet er taget med min mobiltelefon: LG P990 8MP. Jeg hørte ikke nogen usædvanlige lyde udover alm. by-larm. Jeg hørte ikke lyd fra fly.

 
 
Fotoafdelingens konklusion

Der er intet usædvanligt observeret under fotograferingen.
Alene ud fra udseendet af en kraftig udsnitsforstørrelse med ændrede lys- og kontrastforhold er der ingen tvivl om, at der er tale om en forbiflyvende fugl.


 

I fotografens henvendelse hedder det bl.a.:

Jeg sender her et foto taget fra min altan i Allerød den 26. august 2011 - aftenen før det enorme skybrud og tordenvejr tidligt lørdag morgen.

Kan I hjælpe mig med en evt. forklaring på, hvad der ses på himlen på fotoet?


SUFOIs undersøgelse

Billedet th. er taget efter ovenstående foto og viser INGEN ekstra lysaftegninger udover en flot solnedgang, der åbenbart var årsagen til fotograferingen.

Der mangler visse elektroniske data om billederne, men det ses, at blitzen er automatisk udløst ved begge fotos.

Der er i Fotoafdelingen ingen tvivl om, at det første foto er taget gennem en glasrude (dør/vindue) og viser blitzlyset fra kameraet.

 

 
Det store hvide parti på originalbilledet er spejling af blitzlys i glasrude.
Der ses en ekstra aftegning foroven i billedet (se kontrastrig udsnitsforstørrelse herover tv.), der efter Fotoafdelingens opfattelse er spejlingen i en rude af en tændt lampe i loftet eller en lampet på væggen i stil med eksempelvis lampetten herover th.

Fotografen har ikke observeret noget usædvanligt på himlen og har først opdaget aftegningen efterfølgende. Efter Fotoafdelingens vurdering har fotografen ikke oprindelig været opmærksom på, at det første foto er taget gennem en rude. Fotograferingen gennem en rude blev faktisk senere bekræftet af fotografen over for en af SUFOI's fotokonsulenter.


 

En fotograf beretter i sin henvendelse til SUFOI's Fotoafdeling:

Denne smukke solnedgang har jeg fotograferet med min mobil 3G, den 9. januar 2013, kl. 16.30. Der havde været regn og meget diset hele dagen, pludselig skinner solen igennem skydækket, det røde bliver stærkere og stærkere, nærmest blændende at se ud på.

Billedet er taget ud over Ebeltoft Vig, ca. 50 meter fra stranden.

Da jeg efterfølgende ser mit billedet på tlf., opdager jeg, at det ser ud, som om der er en oppefra, der holder en stavlygte, og lyser ned i vandet endda meget dybt i vandet.

Er der en der kan give mig en forklaring på dette fænomen?


SUFOI's konklusion

Der er ingen tvivl om, at der er tale om en refleks i det anvendte kameras objektiv.

Herover er placeret et diagonalkryds (røde streger) der viser billedets midterpunkt.

Med en sort pil er lyskilden markeret (den nedgående sol) og refleksen placeret diametralt modsat lyskilden i samme afstand fra midterpunktet.

Dette er også i overensstemmelse med, at denne „stavlygte“ ikke er observeret på himlen under fotograferingen. Konklusionen kan efterprøves på et senere tidspunkt ved samme lysforhold, dvs. med en stærk nedgående sol lavt i horisonten. Man vil sikkert opleve, at få en række forskelligartede lysreflekser med på billedet. Som oftest vil man sikkert også kunne se disse reflekser i søgeren på sin mobil, men normalt lægger man ikke mærke til dem, før billedet studeres nærmere eller lægges over på en computer og ses i større format.


Fra Claus Drastrup modtog SUFOI denne henvendelse:

De to medsendte fotos, er taget af et familiemedlem ved Grand Canyon i USA med hver sin ip samtidigt.
Hvad er mon det lysfænomen, der ser ud til at oplyse klipperne i baggrunden, på det ene billede?
Så vidt jeg ved, observerede de 2 personer intet lys, under fotograferingen.

 
På det øverste billede ses en lysende kugleformet aftegning. Nederste billede er iflg. billedernes elektroniske data taget 11 sekunder senere, og der er ingen aftegning. Hvorfor?


SUFOI's fotokonsulenter på arbejde

 
 
Billedet blev undersøgt på flere forskellige måder, som det ses af ovenstående forsøg på evt. at fralokke billedet flere detaljer ved anvendelse af div. filtre i billedbehandlingsprogram.

De to billeder er taget med 11 sekunders mellemrum, men der er dog en helt afgørende faktor i de elektroniske data, der var forskelligartede for de to modtagne fotos: Ved optagelsen af det første foto - med lyskuglen - var kameraets automatiske blitz blevet udløst. Dette var ikke tilfældet ved foto nr. 2. Og det er i den forbindelse underordnet, hvorvidt billederne stammer fra et eller to kameraer.

Den udløste blitz tyder på en kraftig spejling af blitzen i en blank overflade, men hvilken?

Google Earth-grafik lagt ind over det originale foto fra Grand Canyon.
Illustration: Klaus Silberbauer Andersen

Klaus Silberbauer Andersen, en af SUFOI's fotokonsulenter, peger på, at billedernes elektroniske gps-data viser, at begge optagelser er foretaget et bestemt sted ved kanten af Grand Canyon, hvor et kendt gammelt udsigtstårn er opstillet.

Og det viser sig efterfølgende, at billederne er netop taget fra tårnet Desert View Watchtower.

http://en.wikipedia.org/wiki/Desert_View_Watchtower

 

En mørk og kontrastfuld udsnitsforstørrelse af foto nr. 2 - det uden lyskugle.
Th. over horisonten ses bl.a. en aftegning, der skyldes en ekstra spejling i et af udsigtstårnets ruder.

Fotokonsulent Hanne G. Fransen påpeger bl.a., at det på begge fotos ved hjælp af ændringer i lys- og kontrastforhold m.v. kan konstateres, at der er partier på himlen m.v., der adskiller sig fra resten, nemlig div. spejlinger. Dette understøtter i høj grad en konklusion om, at lyskuglen også har sin oprindelse i en spejling.


Konklusion: Spejling af blitzen

Det må altså ud fra en gennemgang af materialet uden tvivl konstateres, at der på det ene af de flotte fotos fra Grand Canyon kan ses en spejling i en af udsigtsruderne af ip-kameraets automatisk udløste runde blitz.

Som Klaus Silberberbauer Andersen tilføjer:

Det kan næsten ikke undgås at blitzen spejles, når man tager et billede igennem en glasrude. Desuden passer formen på lyset helt på iphonens runde flash-diode. Jeg mener oven i købet at kunne sige, at telefonen har været vinklet en smule til venstre ift. ruden.

Hvis læserne hjemme begynder at afprøve konklusionen, så husk ikke at brænde blitzen af direkte ind i ruden, men hold kameraet i en lidt skrå vinkel i forhold til vinduesglasset, og tag gerne fotos både med og uden blitz.

Sagen gav anledning til adskillige spændende diskussioner mellem fotokonsulenter og fotograf og dermed efterhånden også en 26 lang rapport til SUFOI's Fotoarkiv. Men konklusionen er ganske klar:

Den lysende kugle er en spejling i en foranstående rude af den af kameraet automatisk udløste blitz på det første af de modtagne 2 billeder. Billede nr. 2 er taget uden blitz, og der er ingen lyskugle at se.Løst og facts

Tæt på - igen

15. februar flyver en asteroide på 50 meter meget tæt forbi Jorden. Ingen fare for et sammenstød.

Baneberegningen viser, hvorledes asteroiden med betegnelsen 2012 DA14 fredag den 15. februar 2013 passerer Jorden. Først passerer den ca. 50 m store asteroide ud på eftermiddagen Månens bane, dernæst er den i løbet af aftenen så tæt på, at den kommer inden for den bane, hvor de geostationære satellitter (ex. tv-og kommunikationssatellitter - ses illustreret med den grønne oval) ligger i omkring 35.800 kilometers højde, inden den igen forsvinder ud af Jordens nærhed. Den korteste afstand til jordoverfladen er ca. kl. 20:26 dansk tid, hvor afstanden blot er ca. 27.500 km.

Den lille asteroide blev opdaget sidste år af astronomerne på LaSagra observatoriet i det sydlige Spanien og vil med en mindsteafstand på kun ca. 3 jordradier være det hidtil største objekt, der har passeret Jorden, siden forskerne for alvor for 20 år siden begyndte at observere og registrere denne type af objekter, anfører astrofysiker Michael Linden-Vørnle fra Tycho Brahe Planetariet.

Asteroiden kan ikke ses med det blotte øje pga. af størrelsen, men avancerede amatørastronomer og forskere verden over vil givet gøre et ihærdigt forsøg på med deres udstyr at få et kig på den nærgående fætter.
http://www.planetariet.dk/artikel/rekordt%C3%A6t-asteroide-passage.


Vor finske kollega Björn Borg er en interesseret læser af UFO-Mail og gør opmærksom på, at han for adskillige år siden døbte de solbelyste kondensstriber efter fly for „december-fænomenet“ (på finsk: Joulukuuilmiö), da de ofte optræder sidst på året, når Solen står lavt på himlen.

Se flere eksempler på denne type optagelser med teksten på finsk, men hvor optagelserne taler for sig selv: http://www.fufora.fi/tutkimuksia/joulukuuilmio.php.


Phantom of the Opera på himlen?

NASA har igen fanget et noget specielt himmellegeme med deres teleskoper, skriver www.eb.dk den 8. januar 2013.

I en video kan man se en neutronstjerne, som menes at være 1.000 lysår fra Jorden med en stor lighed til et „kendt ansigt“:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1895313.ece og
http://da.wikipedia.org/wiki/Neutronstjerne.

 


Efterskole i 29 kilometers højde...

Ved et flot udtænkt og udført projekt lykkedes det den 11. januar 2013 Skals Efterskole at sende en speciel ballon op i 29 kilometers højde. Ballonen var udstyret med kameraer, der filmede hele forløbet.
Foto:Skals Efterskole http://skalsballoon.blogspot.dk/
.
Smukt vejr lige efter take-off fra Skals Efterskole nord for Viborg.
Foto:Skals Efterskole http://skalsballoon.blogspot.dk/
.

Skals Efterskoles fysik/astronomi-hold sendte en særlig type „høj-højde-ballon“ til vejrs den 11. januar 2013 ved middagstid. Forventningen var, at ballonen skulle nå 26 kilometer op, før den spang.

Ballonen blev sat fri fra Skals nord for Viborg i flot solskinsvejr. Derfra tog den turen ned over det midtjyske vest for Silkeborg, tæt forbi Grindsted og derfra sydover. Resterne af ballonen landede samme eftermiddag cirka 20 kilometer øst for Esbjerg.

Se de smukke fotos fra det spændende eksperiment:
http://www.dmi.dk/dmi/smukke_fotos_fra_ballon_i_29_kilometers_hojde

Forberedelse og opsendelse blev vist i DR's TV-Avisen: http://www.dr.dk/tv/se/vores-vejr/vores-vejr-87#!/.


Den britiske kunstner Simon Beck har ved 10 timers hårdt arbejde kreeret kæmpe mønstre i sneen i Les Arcs ,Frankrig. Man må vel så i tilgift håbe på længevarende frostvejr i området.
Se de imponerende billeder af hans øvrige snearbejder:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2198730/Simon-Beck-Artist-creates-giant-crop-circles-snow-painstakingly-walking-10-hours-time.html.


„Ufosky“ fra Sicilien

Fotoet ovenfor er et fantastisk smukt eksempel på en altocumulus lenticularis eller på dansk „linsesky“.
Foto: Hanne og Bjarne Siir Hansen.

Kilde: DMI-Nyhedsbrev 17. januar 2013.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen:
http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder/nyhedsbrev-tilmelding.htm.

Læs mere om linseskyer:
http://www.dmi.dk/dmi/skibumsernes_sky


DR2 Tidsmaskinen om UFOer

01 Feb. kl. 22:10, 20 MIN.

DR om programmet:

I Tidsmaskinen skal vi på en rejse, som viser udviklingen i danskernes liv og livsstil. På traditioner der vendes på hovedet og tendenser der dukker op. Nogle håber på at se dem. Nogle har set dem. Og andre ved ikke hvad de har set. I dette program stiller vi skarpt på UFOer!

Gense programmet: http://www.dr.dk/tv/se/tidsmaskinen/tidsmaskinen-om-ufoer#!/00:01.Bøger til foræringspris

SUFOI kan tilbyde følgende antikvariske bøger:

 
Dansk UFO Litteratur 1946-70
kr.
79,-
     
Flere uforklarlige fænomener
kr.
79,-
Flying Saucers Through the Ages
kr.
29,-
Orientering om emnet UFOer
kr.
9,-
 
Scientific Study of Unidentified Flying Objects
kr.
79,-

 
They Rode in Spaceships
kr.
15,-

 
Trinidade observationerne
kr.
15,-

 
UFO 1947-1997
kr.
49,-

 
UFOer over New Zealand
kr.
19,-

 
UFOs? Yes!
kr.
29,-

Hvis du er interesseret i at købe en eller flere af ovennævnte titler, skriver du til Skandinavisk UFO Information - SUFOI.Særtilbud til UFO-Mails læsere
- spar over 50 %

Den 17. december 1982 havde SUFOI 25 års jubilæum. Det blev bl.a. markeret med udgivelsen af en særkuvert med et særstempel fra Gentofte postkontor, hvor SUFOI dengang havde postboksadresse.

Kuverten var prydet med motivet fra den klassiske Trindade-hændelse fra 1958 samt særstemplet. Kuverten blev fremstillet i fem udgaver i et begrænset oplag.

Vi har ryddet op på vores lager, og det har afsløret, at vi stadig har et lille oplag af fire af udgaverne. De sælges nu til under halv pris. Tidens tand har betydet, at kuverterne kan se lidt gulnede ud m.m. - man kan sige, at de har fået lidt patina!

  • Bestillingsnummer A-004: Jubilæumskuvert type A. Frankeret med 2 stk. frimærker udgivet den 8. oktober 1981 med Ellehammer på Lindholm (værdi: kr. 1,00). Normalpris kr. 25,00. Særtilbud kr. 10,-,
  • Bestillingsnummer A-005: Jubilæumskuvert type B. Frankeret med 1 stk. frimærke udgivet den 18. oktober 1973 i anledning af 400 året for udgivelsen af Tycho Brahes værk „De Nova Stella“ (værdi: kr. 2,00). Normalpris kr. 30,00. Særtilbud kr. 12,-.
  • Bestillingsnummer A-006: Jubilæumskuvert type C. Frankeret med 1 stk. frimærke udgivet den 10. september 1981 i anledning at det internationale handicapår (værdi: kr. 2,00 + 0,20). Normalpris kr. 35,00. Særtilbud kr. 15,-.
  • Bestillingsnummer A-008: Jubilæumskuvert type E. Frankeret med 1 stk. frimærke udgivet den 8. oktober 1981 illustrerende flyveturen USA-Danmark i 1931 (værdi: kr. 1,60) samt 2 stk. af det sjældne frimærke udgivet den 7. april 1960 i anledning af Verdensflygtningeåret (værdi: kr. 0,30). Normalpris kr. 45,00. Særtilbud kr. 20,-.

Du kan sikre dig disse unikke særkuverter og samtidig spare mere end 50 % ved at handle i SUFOI Butikken under »Andet ufo-materiale«.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2013. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted