logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2011 > UFO-Mail nr. 125

UFO-Mail nr. 125
14. januar 2011


Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

Sådan lød overskriften i Ekstra Bladets netavis, da en mand fra Fredericia havde henvendt sig med sine optagelser af et lysfænomen på morgenhimlen. SUFOI undersøgte billederne for Ekstra Bladet.

 
 
 
Øverst det bedste af de 4 modtagne fotos taget af Jørgen Bertelsen fra Fredericia af et stærkt lys på den østlige morgenhimmel den 2. januar 2011.
Nedenunder ses en udsnitsforstørrelse af lyset.
Tv. ses en endnu kraftigere forstørrelse af lyset med ændrede lys- og kontrastforhold.

Derved ses, at der er en kraftig lyskilde i midten af aftegningen med en lysende streg rundt om.

Den lysende streg skyldes en lang eksponeringstid på billedet, der er på 4. sekunder iflg. billedets elektroniske data.

Ved anvendelse af stativ for en sådan optagelse ville man have fået et foto uden rystelser og streger og med kun en enkelt skarpt aftegnet lyskilde.

 
Øverst ses Jørgen Bertelsens billede af østhimlen den 2. januar om morgenen.

Lysforholdene er ændret i et forsøg på at fremhæve evt. andre detaljer i billedet. Den aflange aftegning øverst th. er en refleks.

På billedet ses yderligere 5 små lyspunkter udover det store markante midt i billedet.

SUFOI's Fotoafdeling har sammenlignet Jørgen Bertelsens foto med et udsnit af østhimlen set med planetarieprogrammet Starry Night på samme tidspunkt, som fotograferingen fandt sted.

Derved ses et perfekt sammenfald med ikke alene den stærktlysende planet Venus men også med 4 andre stjerner placeret nøjagtig som på fotografiet.

Illustration: Ole Henningsen m/Starry Night
 

Som det ses er der ingen tvivl om, at det er planeten Venus, Jørgen Bertelsen har ladet sig mystificere af og fotograferet. Han er dog i godt selskab. Planeten Venus har ofte givet anledning til „ufo-jagt“. Det er dog aldrig lykkedes at fange planeten endnu. Den er iøvrigt p.t. små 100 mio km borte.


Jimmy Carter så Venus som ufo

Tidl. USA-præsident Jimmy Carter havde som guvernør i 1969 en lignende observation sammen med en række andre mennesker. Hans observation - og andre indberettede observationer af Venus - kan i detaljer læses i UFO-Mail nr. 32.

Planeten Venus er såmænd også blevet jagtet i bil på Lolland den 13. maj 1980 af to Lolland-Falsters Folketidende medarbejdere og iagttaget fra to af politiets patruljevogne.

Lolland-Falsters Folketidende 13. maj 1980:
Folketidendemedarbejdere og politi i patruljevogne på Lolland jager planeten Venus. Skulle nogen være i tvivl: De fik ikke fanget den!

Planeten Venus her fotograferet på den sydvestlige himmel 19. februar 2004 kl. 18.12 DNT fra Søllested, Lolland.
Foto: Ole Henningsen

Ekstra Bladets beretning om „ufo-billederne“ fra Fredericia og de efterfølgende kommentarer fra netavisens læsere kan ses på adressen: http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article1482704.ece


En 19-årig ung mand lavede den 22. september 2010 om aftenen ved 20-tiden nogle optagelser ved Ny Ellebjerg Station ved Valby. På to af billederne ses ejendommelige lysaftegninger.

Fotografen fortæller herom:

„Jeg sad netop og bladrede nogle billeder igennem, da jeg faldt over to billeder fra september, hvor jeg var ude og lege med mit Canon EOS 40D.
Desværre er det første af mine to billeder stærkt farveredigeret i programmet iPhoto, men der er som sådan ikke ‚Photoshoppet’ yderligere med billedet.“

Fotografen har altså ikke observeret noget usædvanligt på himlen, da han tog billederne, der er taget med en eksponeringstid på 2 sek.

 
 
Fotografen tog adskillige billeder fra Ny Ellebjerg S-togs Station den 22. september 2010 kl. ca. 20. På de to øverste billeder, der er taget med 6. sek. mellemrum, ses to næsten vandret placerede lys på himlen. Disse lys findes ikke på det nederste foto, der er taget 2 min. og 21 sek. senere.

 
Billede nr. 2 i udsnitsforstørrelse.

Hvis man finder det originale billedes midterpunkt (med et diagonalkryds), påvises at de „svagere og uldne“ lysaftegninger på himlen er forårsaget af de stærke lyskilder uden for bygningerne - de røde pile.

Hvis de to øverste lyse aftegninger var forårsaget af reflekser, burde de forårsagende lyskilder kunne ses i samme afstand diametralt modsat billedets midterpunkt - men sådanne lyskilder findes ikke - gul pil.

De to lys er derfor ikke reflekser!

Udsnitsforstørrelser af de to første fotos viser „runde lys“ mere eller mindre forbundet af en lysende streg. Vær opmærksom på, at billederne er taget med en eksponeringstid på 2. sek.
 
Ved at lægge de to første billeder over hinanden ses det, hvorledes de to lys på himlen i løbet af 6 sek. har flyttet sig i pilens retning. På det 3. billede, der er taget 2 min. 21 sek. senere, er lysene ikke længere at se.
Illustration: Hans Bødker

Flere forklaringsmodeller har været diskuteret af SUFOI's fotokonsulenter i denne sag med de usædvanlige aftegninger. Kunne det være en speciel form for reflekstegning?

Var billedet måske taget gennem en rude, og aftegningerne genspejlinger af lys fra kameraet eller andre lys bag fotografen?

SUFOI's mangeårige fotokonsulent Hans Bødker, der er pensioneret overtrafikflyveleder og tidl. pilot mindede om en sag, som vi i ufo-mail beskæftigede os med i 2005 fra Washington D.C. i USA.

Her havde en optagelse fra et automatisk webkamera vist en speciel aftegning på himlen.

Lysende streger og runde lysaftegninger på himlen på en webkameraoptagelse fra Washington D.C.
Kameraet tilhører National Park Service, og optagelsen er fra om morgenen den 10. februar 2005 mellem kl. 03.15 og 03.30 EST og er automatisk sendt ud på internettet, hvor det bl.a. blev vist og diskuteret. Der var med stor sandsynlighed tale om et fly på vej til landing i Washington Internationale lufthavn. Den lange streg er lys fra flyets landingslys og prikkerne skyldes flyets flash lys, der når at komme med flere gange p.g.a. den lange eksponeringstid.
Se yderligere omtale af billedet i UFO-Mail nr. 51.

 
SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker
 

Hans Bødker siger om de to fotos fra Ny Ellebjerg Station:

„Der er overordentlig stor lighed mellem fotoet fra Washington, og det Nicolas har fotograferet. Den lange eksponeringstid på 2 sek. har gjort det muligt for flashlyset at komme med flere gange, mens det faste lys ses som en lang stribe.

Det er meget tydeligt, når man også ser togets røde lys, der ligeledes er trukket ud pga. den lange eksponeringstid.

Der er for mig ingen tvivl om, at det er et fly Nicolas har fotograferet!“

Hans Bødker har som amatørastronom foretaget mange fotografiske eksperimenter. Således har han lavet en del såkaldte timelapse-optagelser, som er lagt på nettet.

De kan ses på adressen: http://www.youtube.com/watch?v=yAPMzZCMlTw

Hans Bødker kom i tanker om, at han under sit arbejde med en af disse timelapse-optagelser af vindmøller om natten havde bemærket et mindre fly passere hen over sig.

Det blev til to billeder, der er interessante, da man på disse billeder kan se det forbipasserende flys lysføring, som har stor lighed med optagelserne fra Valby.

 
 
Originalfoto samt udsnitsforstørrelse af forpipasserende fly med lysføring optaget af SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker, Billund, 2010. Dette fly var ret tæt på med optimale optagelsesbetingelser.
Set/fotograferet med det anvendte udstyr og fra denne vinkel ses flyets lysføring som 1 - 2 lyse streger samt regelmæssige „blink“.
Sådanne optagelser vil variere afhængig af udstyr, optagelsesvinkel, afstand, flytype/lysføring og afstand.
Foto: Hans Bødker

Efter at have gennemgået de foreliggende data i sagen er ingen af SUFOI's fotokonsulenter i tvivl om, at det er et fly med lysføring, Nicolas har fået med på to af sine i øvrigt flotte aftenoptagelser fra Ny Ellebjerg Station.


Jeg er på vej hjem fra arbejde og synes, at skoven er smuk med alle efterårsfarverne. Hvad er den lyse aftegning på det ene af mine billeder?

„Jeg sender jer hermed et billede, som jeg synes er mærkeligt :-)
Billedet et taget den 1. november 2010, kl. 13.20 ved Aunsbjerg skoven i nærheden af 8620 Kjellerup.
Jeg tager billedet med et Olympus digital kamera 1030sw på 10.1 megapixel.

Jeg er på vej hjem fra arbejde og synes, at skoven er smuk med alle efterårsfarverne, derfor tager jeg 3 billeder på en strækning på 50 meter. Med samme indstilling. De to andre billeder er der ikke noget på udover skoven altså.

Det er stille vejr, og jeg observerer ikke andet. Der er ingen trafik/biler eller andre udover mig på det tidspunkt.

Jeg ser ikke den runde ‚et eller andet’, før jeg overfører billedet til min computer.“

 
Det modtagne foto med de flotte efterårsfarver samt en lys rund aftegning næsten midt i billedet. Aftegningen blev ikke observeret af fotografen under fotograferingen.

 

Tv. udsnitsforstørrelse af den lyse aftegning.

Det fremgår af billedets elektroniske data, at fotoapparatets blitz har været anvendt i forbindelse med optagelsen, og dette er med til at pege på forklaringen.

Der er ingen tvivl om, at den runde aftegning skyldes en meget lille partikel i luften meget tæt på kameraets objektiv. Aftegningen har efterhånden på dansk fået betegnelsen „en orb“.

Partiklen kan være støv, fugt eller lignende, og er blevet kraftigt oplyst af den automatisk udløste blitz, som har været anvendt ved optagelsen.

Fotografen har efterfølgende sendt flere fotos taget senere på nogenlunde samme skovstrækning om aftenen.

 
Fotografens aftenfoto fra nogenlunde samme vejstrækning (øverst) samt med ændrede lysforhold (nederst) viser samme slags lysende runde aftegninger = orber. Samme type som på det oprindeligt fremsendte foto.

En demonstration af, hvordan man med en rystet støveklud foran sit kamera kan fremkalde sådanne „orber“ kan ses i UFO-Mail nr. 114 i artiklen »Senest efterforskede fotosager fra SUFOI's Fotoafdeling«. Det skal tilføjes, at det er en glimrende demonstration, men at den ikke tilrådes pga. støvfaren for kameraet.


39-årige Daniel Irvold tog en række fotos fra Dybsø Fjordbanke mellem Næstved og Vordingborg af små lys på den sydvestlige himmel lige efter solnedgang den 12. december 2010.

 
Øverst ses det skarpeste af Daniel Irvolds fotos, der er taget uden stativ.
Nederst er billedet gjort mørkere og kontrasten er forstærket for at tydeliggøre de observerede lys på sydvesthimlen.

Daniel Irvold fortæller om optagelserne:

„Søndag den 12/12-2010 kl. 16.17 tog jeg billeder med fire lysende prikker på. De tre i en næsten lige linje og den fjerde i en ret vinkel ned mod horisonten i venstre side.

Billedet er taget i retning mod syd,syd vest fra Dybsø Fjordbanke i Kostræde Banker, 4750 Lundby i kompasretningen 230 grader fra positionen 55° 7'30.28"N 11°48'24.65"Ø.

Prikkerne var synlige i lang tid. Jeg lage mærke til dem ca. 15.50, og de forsvandt, efterhånden som solen forsvandt. Jeg er ikke sikker på, om de flyttede sig, i så fald var det ikke meget.“

Men hvad var det så, Daniel Irvold observerede og fotograferede?

 
Udsnit 1 af originalfoto med ændrede lys- og kontrastforhold.
Bemærk forskellen på de to aftegninger. Den øverste er „trukket ud“. Den nederste næste helt rund.
 
Udsnit 2 af originalfoto med ændrede lys- og kontrastforhold.
Der ses igen forskel i de to aftegningers facon som på udsnit 1.

Observationsstedet befinder sig nedenunder en af de meget travle luftkorridorer til og fra Skandinavien og observationsretningen er næsten parallel med denne luftrute.

Billederne har givet anledning til adskillige overvejelser om en forklaring, men det er umiddelbart opfattelsen blandt SUFOI's fotokonsulenter, at der formentlig bl.a. er tale om fjerne fly med meget kort contrail/kondensstribe belyst af den nedgåede sol, evt. i kombination med fly med tændt landingslys. I den forbindelse gøres opmærksom på, at nogle piloter vælger at flyve med landingslysene tændt, ikke for at se, men for at blive set i tæt trafikale områder.

Desuden peges der på en astronomisk årsag, planeten Mars, som årsag til den lille runde lysftegning nederst til venstre i Daniels Irvolds foto.

Med placeringen på himlen har planeten Merkur været inde i overvejelserne, men da den viser faser, og p.t. ses som et lille lysende segl, er denne forklaring alligevel ikke sandsynlig.

En 100% sikker forklaring er dog ikke påvist.

Forelagt disse overvejelser, svarer Daniel Irvold efterfølgende:

„Jeg har efterfølgende holdt øje med himlen, og jeg har en enkelt gang set lignede prikker på samme tidspunkt af dagen og under lignede lysforhold.
I lørdags var jeg ude at gå en tur på samme tidspunkt, og det var klart vejr.
Der så jeg flere lys, men denne gang var der en lille hale på, så jeg ikke var i tvivl om, at det var fly. Så jeg er enig i jeres konklusion, selv om jeg i starten troede, at der måske kunne være tale om satellitter. “

Men har ufo-mails læsere andre underbyggede forklaringer?


Mystisk foto fra 1974

Hvad er den ejendommelige aftegning på det sort/hvide negativ fra 1974?
Fotokonsulenter mener et, fotografen noget andet. Kan læserne hjælpe?

Det er efterhånden sjældent, at SUFOI's Fotoafdeling modtager negativer til undersøgelse. Det er kun sket to gange i 2010. Det ene foto var en farveoptagelse fra udlandet, som desværre indeholdt for få data, til at der kunne foretages en nærmere undersøgelse af den danske turists aftenoptagelse fra Cypern tilbage i juni 1995.

Det andet foto er fra en optagelse med et sort/hvid negativ fra 1974.


HVAD er dette på min hjemmeside?

Sådan skrev John Valbjørn Christensen, Ulkestrup på Sjælland til SUFOI for godt et års tid siden.

„Det er ikke noget der ‚javer’, skrev han i sin henvendelse, nu har det jo ligget gemt i så mange år, men jeg syntes lige I skulle se det.“

Han havde lagt nogle ejendommelige fotos ud på sin hjemmeside og kommenterede dem selv således:

Jeg har altid haft en lille interesse i: findes der andre kloder, der er liv på, bare sådan lige i nærheden af vores klode??
Findes der UFO´s eller USO´s ??
Med alle de nye TV kanaler, kan man se meget mystik: Roswell, etc, etc. spændende og interessant. Har lige scannet over 3.000 negativer ind taget over en 40-årig periode.
Se hvad jeg ‚faldt over’ og døm selv.

Med vilje har jeg intet gjort ud over at scanne. Ingen ramme, ingen signatur, ingen retusch. Kigger på positivet jeg lige skulle til „at skære til“; HVAD er det th. for skorstenen, har jeg set for meget TV??
 
Hen til side 18 i negativalbummet, hvad står der i indexet: ? Intet andet end et ?
En Tri X 400 asa exponeret Juni 1974.
Jeg har selvfølgelig scannet negativet ind igen, stadig intet fjernet, men ladet scanneren forstørre. Havde det nu været en 100 asa film istedet!!!!!
 
„Nakkehårene rejser sig lidt, jeg skal stadig ikke have renset noget som helst på dette foto.
Den sorte klat må være snavs, striberne er jo luftledninger.
Jeg mener helt bestemt det er taget på Tårnvej, over min kammerat JN´s genboer i Rødovre tæt på Vestvolden.
Flyvevåbenet havde noget radarstation, tror jeg, der var en høj antennemast på volden, vistnok også på den tid, ikke langt fra hvor dette billede menes taget.
Har nogen kommentarer til dette foto skriv venligst på: jovach@mail.tele.dk eller i min gæstebog. Billedet er forstørret og scannet i 4800 dpi.
Hvorfor kiggede jeg op? Jeg har taget det billede, og glemt det?? Først ‚fremkaldt’ i en scanner 35 år senere. På den tid havde jeg små børn, så tankerne er hurtigt røget i en anden retning!!!!“

Sådan præsenterer John Valbjørn Christensen selv sit foto fra juni 1974 på sin hjemmeside: http://www.jovach.dk/11387871


SUFOI's efterforskning

Efter at have modtaget John Valbjørn Christensens scanninger af negativet har der været adskillige overvejelser blandt SUFOI's fotokonsulenter om, hvad man ser på billedet, og hvordan fotoet yderligere kan undersøges.

Fotografen nævner ikke selv, at han har observeret objektet under selve fotograferingen. Noget sådant ville formentlig også være printet i hans hukommelse selv så mange år senere. Og der ville ganske givet være taget mere end et billede, hvis der havde været et synligt objekt på himlen.

Objektet er ikke placeret midt i billedet! Det ser mere ud, som om det er skorstenen, man har villet fotografere!

Er der tale om elledninger (5?) eller snore på et tørrestativ? Er det en spejling af en loftslampe, eller ville en sådan spejling ligge mere vandret på billedet?

En af fotokonsulenterne anfører, at man ikke helt kan udelukke, at der er tale om et arrangeret billede, eller et forsøg på at lave et spændende billede, der så er gået i glemmebogen for at blive genopdaget mange år senere.

Den „halo“ der findes rundt om objektet kunne tyde på, at der er sket noget i fremkaldelsen, som har påvirket filmen kemisk. Har fotografen fremkaldt i eget mørkekammer? Måske kunne en luftboble eller en urenhed på negativet under fremkaldelsen have sat spor.

Kemien er altså en mulighed, men så vil man forvente flere lignende pletter, ja i nogle tilfælde rigtig mange.


Negativer undersøges

Der var dog stor enighed om, at man ikke kunne komme nærmere en forklaring, hvis man ikke havde det originale negativ i hænderne og også meget gerne de øvrige negativer, der måtte være taget/fremkaldt samtidig med det originale billede.

Billederne dukkede beredvilligt op fra fotografen og blev scannet igen og senere undersøgt af vor nestor på området, Hans Bødker, der for år tilbage undersøgte alle SUFOI's fotosager. Det var før den „elektroniske“ fototidsalders begyndelse.

Efter at have gennemgået negativmaterialet noterer Hans Bødker bl.a.:

„Der er ingen spor på negativerne af rester af kemikalier, så som fedt pletter eller andet, der skyer vand, som har kunnet påvirke fremkaldelsesprocessen. Jeg har heller ikke fundet sådanne pletter andre steder på negativstrimlerne, hvilket gør muligheden for kemisk påvirkning mindre, selvom den kraftige kantdannelse peger i den retning.

Ved nøje studie af den lyse ring ses, at der er korndannelse i selve ringen, korn der ikke adskiller sig fra den resterende del af negativet. Dette taler stærkt imod en kemisk påvirkning.“

Hans Bødker ser sig så om efter andre forklaringsmodeller og skriver videre:

„Det fremgår ikke, om billedet er taget ud gennem en rude.

Selve objektet virker fysisk og symmetrisk, en lille smule ovalt, med skarp aftegning i ringene og noget, der ligner genskin eller kraftigere lys i midten, der leder tankerne hen på en glaslampe, hvor pæren skinner kraftigere igennem i midten. Den lyse ring uden om kan være dannet ved et luftmellemrum mellem glasskærm og loft eller væg, så lyset skinner uhindret på det hvide loft eller væg rundt om lampen.

Billedet er taget skråt opad, hvilket passer fint med en spejling af en rund loftlampe, der pga. vinklen vil fremstå svagt oval. Der er her ikke nogen konflikt med luftledningerne, der ser ud til at være foran objektet, det vil de også være ved en spejling.

Jeg mener en spejling er den mest sandsynlige forklaring, naturligvis forudsat at billedet er taget gennem et vindue.“


Ikke refleks siger fotografen

Den sidste forklaring køber fotografen John Valbjørn Christensen ikke uden videre og melder bl.a. tilbage til SUFOI:

„Jeg troede, at folk der var interesserede i at finde ud af OM det er et UFO, og ikke genspejlinger i f.eks. vinduer. Jeg mener, at man overhovedet KAN være i tvivl om genspejlinger, det vil jeg som fotograf i over 40 år påstå.

Jeg syntes, det jeres fotokonsulent skrev, var noget sludder: Der er helt tydeligt ikke tale om genspejlinger, og der var intet i den stue på pågældende adresse, der kunne genkendes som lampe. Objektet har helt klart ikke ligget vertikalt, og jeg står nede og er selvfølgelig i en skrå vinkel for at tage det.

Jeg har sendt materiale til 2 steder i USA for at få kommentarer til det.

Jeg syntes helt klart at mit billede er spændende, men at ingen rigtig tror på ufoér, heller ikke SUFOI.

Måske får jeg en respons en dag, da billederne ligger på min hjemmeside.“

Udsnitsforstørrelse af originalfotoet med kraftigt ændrede lys- og kontrastforhold.


Hvad siger læserne?

Det er altid sværere med undersøgelser af observationer, der ligger langt tilbage i tiden.
Med fotografier har man måske noget mere konkret at holde sig til, eller har man?

I den foreliggende sag er der adskillige løse ender i relation til selve optagelsen. Spørgsmål som ikke uden videre kan afklares så mange år efter.

Billedet er er dog stadig et af de mere spændende, der er dukket op til undersøgelse i de senere år, men hvad har læserne af kommentarer eller gode forklaringer på den usædvanlige optagelse?Der sker intet i øjeblikket?

Når man er på live-TV sker det, at man overhales af virkeligheden.

 
Mark Thompson jokede bagefter med, at han nok var den eneste person i hele landet, der ikke så meteoren.
 

Medens BBC astronom Mark Thompson på TV var ved at udtrykke sin skuffelse over manglende aktiviteter på aftenhimlen, kunne alle hans seere beundre en flot meteor, der live fløj hen over himlen bag ham.

BBC astronomen Mark Thompson var ude i aftenmørket for live at fortælle seerne, hvordan man med sit teleskop kunne finde og betragte vor nærmeste galakse Andromeda, da han vendte sig mod kameraet og beklagede det noget skyfyldte vejrlig, som ikke var særligt velegnet til astronomiske studier.

Herved vendte han samtidig ryggen til og gik glip af en flot meteor fra stjerneskudssværmen Kvadrantiderne, der på himlen bag ham i nogen grad gjorde hans ord til skamme.

Han kunne dog godt bagefter selv se det absurde og pudsige i situationen.

Klippet med den lidt slukørede astronomiske BBC-medarbejder kan ses på adressen: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1344591/Stargazing-Live-BBC-astronomer-Mark-Thompson-complains-lack-activity--meteor-shoots-sky.htmlMeteoritnedfald i Tyskland?

Det usædvanlige billede ser næsten helt kunstigt og konstrueret ud, men er en af optagelserne fra meteoritforskeren Mark Vornhusens automatiske kamera i Schweiz fra den 8. januar kl. 17.51 MEZ.
Foto: Mark Vornhusen

 
 
Meteoritentusiasten Mark Vornhusen fra Schweiz fotograferet under sit besøg i Danmark ved eftersøgningen af meteoritten, der faldt ned ved Maribo den 17. januar 2009.
Nederst i billedet ses en lille ejendommelig sten, der blev fundet af Mark Vornhusen. Desværre var det ikke en del af meteoritten Maribo, som den kom til at hedde.
Foto: Ole Henningsen

En flot ildkugle blev den 8. januar 2011 kl. 17.51 MEZ fotograferet af automatiske kameraer fra Schweiz og Østrig.

Måske meteoritnedfald i Tyskland?

Der var et usædvanligt flot syn på himlen for opmærksomme og heldige observatører ved aftenstide den 8. januar 2011 i store dele af Sydtyskland, da en ildkugle strøg over himlen i nordlig retning.

Det er de automatiske kameraer hos to medlemmer af astronomisektionen Arbeitskreises (AK) Meteore e.V., der har fastholdt den spændende ildkugle. Kameraerne er placeret i Gais i Schweiz ved Bodensøen, og i Fornach i Oberösterreich.

Med baggrund i fotografierne forsøger man nu nærmere at bestemme, hvor en evt. meteorit kan være faldet ned.

Umiddelbart kunne det se ud til, at et nedfald kunne være i nærheden af byen Geislingen i Sydtyskland.

Eftersøgningerne er gået i gang, og det ville virkeligt være et flot resultat, hvis de kunne resultere i fundet af en meteorit. Sidste gang dette skete i Tyskland var tilbage i 2002.

Billeder, video og yderligere oplysninger på adresserne: http://www.meteoros.de/php/viewtopic.php?t=8145 og http://www.parhelia.de/storm/2011/vid_20110108_165116.avi

Mark Vornhusens store interesse er meteoritter, og han var en af de udlændinge, der straks tog til Danmark og hjalp med eftersøgningen af resterne af den meteorit, der faldt ned sydvest for Maribo på Lolland om aftenen kl. 20.08 den 17. januar 2009.

Det blev dog den tyske meteorit-ekspert Thomas Grau, der efter ihærdig eftersøgning i 6 dage fandt i alt 25,8 gr. af den nedfaldne meteorit.


 


Når rumstationen ISS er på himlen

Den internationale Rumstation ISS kan „fanges“ foran Solen og Månen

I de seneste par uger, har man fra Danmark kunnet se ISS, Den internationale Rumstation, på himlen ved aftenstid. ISS holder nu en kortere pause, men kan ses igen om 3 uger.

Efterhånden er der gået sport i at fotografere ISS, når rumstationen er fløjet foran Solen. Den 4. januar 2011 under solformørkelsen lykkedes det en fransk fotograf at indfange både Solen, Månen og ISS på samme billede.

Under den partielle solformørkelse den 4. januar 2011 lykkedes det den franske ingeniør og astrofotograf Thierry Legault med stor dygtighed at indfange lidt af rummets dybde i et enkelt fotografi.
Solen med en solplet (nederst th.) på 150 mio. kms afstand. Månen, 400.000 km borte, dækkende en lille del af solskiven. Og endelig Den internationale Rumstation, ISS, der i 500 kms højde over Jorden også ses foran Solen.
Foto: Thierry Legault

Thierry Legault's mange fantastiske billeder - også af ISS foran Solen og Månen - kan bestemt anbefales et nærmere studium og ses på adressen: http://www.astrophoto.fr/

Den 10. januar 2011 fotograferede amatørastronomen Wolfgang Dzieran fra Bad Lippspringe i Tyskland ISS på vej i retning af Månen. ISS ses som en lille lysende streg på himlen pga. lang eksponeringstid. Nedenfor Månen ses planeten Jupiter.
Foto: Wolfgang Dzieran
 
 
 
Det lykkedes også amatørastronomen Wolfgang Dzieran (th.) med et lidt dårligt indstillet kamera at lave et pudsigt videoklip, hvor man ser ISS passere foran Månen.
På billedet tv. ses ISS passere foran den ikke-oplyste del af Månen
 

Videoklippetpet med ISS-passagen foran Månen kan ses på Wolfgang Dzierans Astroblog på adressen: http://astroblog-lippspringe.blogspot.com/2011/01/10-januar-die-iss-vor-dem-mond.html

 

Du kan selv holde øje med, hvornår du kan se ISS på himlen over Danmark ved at gå ind på Tycho Brahe Planetariums hjemmeside: http://www.tycho.dk/article/view/793/1/125/ eller gå ind på http://www.heavens-above.com/, hvor du til enhver tid kan, hvor ISS og mange andre satellitter befinder sig.Observationsstof

Indberetninger til www.ufo.dk om ufo-observationer i 2010 kan ses listen over UFO-observationer 2010.

De senest modtagne indberetninger ses listen over UFO-observationer 1/1 - 31/3 2011.Det er SUFOI's vision

at skabe fortrolighed med himlen, så flere kan identificere kendte himmelfænomener

  • at være organisationen, hvor observatører af ukendte himmelfænomener kan få hjælp til forståelsen af oplevelsen
  • at være organisationen, hvor man kan få information om ukendte himmelfænomener
  • at bruge vores viden til at give et balanceret syn på andre myteskabende fænomenerBliv medlem af SUFOI's Støttekreds

Som medlem af SUFOI's Støttekreds er du med til at sikre organisationens økonomi og arbejdet med at undersøge observationer og fotografier m.v. samt oplyse om ufo-fænomener.

Lukningen af tidsskriftet UFO-Nyt efter 52 års udgivelse betyder på ingen måde, at aktiviteterne i Skandinavisk UFO Information, SUFOI ophører. Vi vil fortsat arbejde med at indsamle og undersøge folks observationer og oplyse om usædvanlige himmelfænomener.

Selv om arbejdet i organisationen også i fremtiden vil bygge på frivilliges ulønnede indsats, vil der fortsat være udgifter til bl.a. hjemmeside og andre aktiviteter.

Vi opretter derfor en støttekreds, hvor man som medlem kan støtte SUFOI økonomisk.

Medlemmer af SUFOI's Støttekreds vil også modtage nyt om organisationens arbejde.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores aktiviteter ved at blive støttemedlemmer.

Medlemskab af SUFOI's Støttekreds koster minimum kr. 200 pr. år.

Betaling kan foretages på giro til konto 9 11 77 25 eller via netbank til konto 3113-9117725.
Brug venligst kortkode 01 og anfør navn og adresse.
Har du gode ideer til emner, vi kunne tage op til behandling, så kontakt UFO-Mails redaktionen via Skandinavisk UFO Information - SUFOI's mail-adresse.

Hvis du ønsker at stifte nærmere bekendtskab med indholdet af tidligere ufo-mails, så gå til www.ufo.dk

Under rubrikken UFO-Mail finder du alle ufo-mails fra 2002 og frem til nu.

Søger du specielle emner, så forsøg under rubrikken Artikelarkiv eller anvend sitets søgefelt.

Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted