logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2023 > UFO-Mail nr. 399

UFO-Mail nr. 399
6. oktober 2023


Er der avanceret liv
på exoplaneten K2-18 b?

NASA meddelte midt i september 2023, at astronomerne havde opdaget specifikke organiske forbindelser i atmosfæren på en exoplanet kaldet K2-18 b. Offentliggørelsen var sammenfaldende med NASA's egen pressekonference om ufoer og den famøse mexicanske ditto om fundet af 1.000 år gamle alien-mumier, så den fik kun begrænset opmærksomhed i pressen. Se også UFO-Mail 397.

Nogle enkelte, som fx Science News på Phys.org, ophøjede dog opdagelsen til en sensation med en iøjnefaldende overskrift: „Hvis astronomerne finder disse kemiske forbindelser i en planets atmosfære, er den sandsynligvis hjemsted for en avanceret civilisation“.

(Illustration: Skærmbillede fra Phys.org)

Helt nøgternt drejer opdagelsen sig om, at James Webb-rumteleskopet blev rettet mod en exoplanet, som er 8,6 gange så massiv som Jorden, og som befinder sig i en afstand fra Jorden på 120 lysår, hvor den kredser omkring en rød dværg i stjernens beboelige zone, dvs. i en afstand, hvor temperaturen er så tilpas, at der muligvis kan forekomme flydende vand på planetens overflade.

Det var ikke helt tilfældigt, at netop denne exoplanet blev genstand for nærmere undersøgelse. Selve planeten blev opdaget af Kepler-rumteleskopet i 2015, og i 2019 blev der ved hjælp af spektroskopiske undersøgelser med Hubble-rumteleskopet fastslået, at planetens atmosfære indeholder brint og vanddamp, og at der muligvis findes et globalt hav på planeten. En sådan hypotetisk planet har fået betegnelsen Hycean-planet, hvilket er en sammenskrivning af hydrogen og ocean.

Den nye og mere præcise spektroskopiske analyse ved hjælp af James Webb-rumteleskopets NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph) og NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) viser tilstedeværelsen af en betydelig mængde metan og kuldioxid i exoplanetens atmosfære samt en mulig påvisning af et molekyle kaldet dimethylsulfid.

Det skal bemærkes, at planeten ikke kan observeres direkte. Den befinder sig så tæt på stjernen, at dennes lys fuldstændig overstråler det svage lys fra planeten. K2-18 b blev da også opdaget ved hjælp af „transit-metoden“, hvilket betyder, at astronomerne måler det meget svage fald i stjernens lysstyrke, når planeten set fra Jorden passerer hen foran stjernen.

Det betyder også, at lille del af stjernes lys under en sådan transit passerer gennem exoplanetens atmosfære, før det når frem til astronomernes instrumenter. Før, under og efter en passage måler astronomerne meget nøje stjernens spektrum, og den lille bitte forskel på spektrene vil i givet fald stamme fra planetens atmosfære.

James Webb rumteleskopets spektre af exoplaneten K2-18 b. De magenta, røde og grønne kolonner indikerer signaturer af metan, kuldioxid og dimethylsulfid.
(Illustration: webbtelescope.org)

Tilstedeværelsen af metan og kuldioxid og mangel på ammoniak understøtter den tidligere hypotese om, at der kan være flydende vand og en brintholdig atmosfære på K2-18b.

Påvisning af dimethylsulfid (DMS) er også interessant, idet størstedelen af dette molekyle i Jordens atmosfære bliver produceret af fytoplankton i marine miljøer.

Fra tilstedeværelsen af fytoplankton til en avanceret civilisation er der imidlertid et meget stort skridt.

Allerede ved opdagelsen i 2015 og under de efterfølgende undersøgelser i 2019 blev det slået fast, at K2-18b langt fra er jordlignende, hvilket giver store problemer for dens beboelighed. Det største problem er planetens størrelse. K2-18b har omkring 2,7 gange Jordens diameter og næsten 9 gange dens masse. Den er så stor, at dens atmosfære snarere kan sammenlignes med atmosfæren på Neptun, hvor temperaturen og trykket stiger, jo dybere man kommer ned, og helt nede ved overfladen kan trykket være tusindvis af gange højere end Jordens atmosfæretryk med en temperatur på langt over 1.000°C.

Sådanne forhold er dårlige nyheder for dannelsen af komplekse molekyler, som fx DNA, som ikke er stabile ved høje temperaturer og tryk. Selvom astronomerne, biologerne m.v. kun ved lidt om de betingelser, der kræves for, at livet kan udvikle sig, er der enighed om, at komplekse molekyler er nødvendige for at sikre, at liv kan opstå, og med den nuværende viden kan de ikke dannes på K2-18b.

Undersøgelsen med James Webb-rumteleskopet er kun foreløbig, og hensigten er at udføre opfølgende undersøgelser med teleskopets MIRI spektrograf (Mid-Infrared Instrument), som måske kan give ny indsigt i miljøforholdene på K2-18b.

Vi behøver ikke at frygte en invasion af aliens fra K2-18b. Hvis der mod alle odds skulle eksistere en civilisation på et så højt teknologisk stade, at de har opdaget Jorden med samme metoder, som jordboerne har opdaget deres planet, ville de på grund af afstanden se Jorden, som den så ud i 1903. Brødrene Wrights motoriserede fartøj tungere end luften var ikke lettet endnu, og Marconis første radiotransmissioner var lige nået frem, men var alt for svage til at kunne opfanges ... og så tager det jo også temmelig lang tid at transportere sig selv 120 lysår gennem rummet.


Læs mereTilbud på bøger

Køb to af SUFOI's mest populære bøger og spar penge.

Danske X-filer - Forhistorien og UFO'er - Myter og viden er SUFOI's to seneste bogudgivelser. Begge bøger er i A4-format, indbundne og med mange farveillustrationer. Køb bøgerne og forkæl dig selv med mange timers god læsning:


  • Om Danske X-filer - Forhistorien skriver UFO-Sverige: ... „Målet har været at forsøge at få et så fuldstændigt billede af det danske forsvars arbejde med ufo-spørgsmålet, herunder hvordan det blev håndteret over for offentligheden, og hvilke undersøgelser man gjorde af selve fænomenet ... Ole Henningsen er den helt rigtige til at tage sådan en udfordring op. Med mange års erfaring er han en grundig og vidende efterforsker uden forudfattede meninger om det materiale, han beskæftiger sig med. Samtidig har han en kritisk, undersøgende pen, som hjælper læseren med at sætte tingene i deres rette sammenhæng ... indholdet er førsteklasses, og giver et godt billede af, hvordan det danske forsvar og de tidlige danske ufo-grupper forholdt sig til fænomenet“ ...
  • UFO'er - Myter og viden anbefales af Dansk BiblioteksCenter: „... Spændende og flot bog ... Bogen udstråler, at forfatterne har stort engagement og passion for mange af de myter og historier som omgiver UFO'er, og den virker samtidig både saglig og velresearchet. Bogen er velskrevet og layoutet er lækkert udført. De mange flotte fotografier og illustrationer fuldender værket ...“Læsetips mellem himmel og jord

Under denne overskrift forsøger vi at udvælge de mest interessante af tidens historier med relation til ufomyten. Der vil forhåbentlig blive gengivet historier af en vis underholdningsværdi og historier, som vi alle kan blive klogere af - måske begge dele samtidig.

Der var engang ...

Da U.S. Air Force i 1997 udgav rapporten „The Roswell Report - Case Closed“, producerede kaptajn James McAndrew en meget seværdig næsten 25 minutter lang dokumentarfilm om flyvevåbnets efterforskning af Roswell-hændelsen. Der blev også frigivet en 11½ minutter lang tidligere top secretoptagelse af Mogul-opsendelserne. Se også ‚„P“ is for Phenomena’.


Eyes On Cinema. Sjælden optagelse fra 1965 med J. Allen Hynek og hans arbejde i Project Blue Book. Varighed: 05:49 min.Masseobservation i Area 6

UFO Seekers har publiceret en video, som viser en masse lys på nattehimlen i Area 6 i Nevada. Mick West har påvist, at der er tale om Starlink-satellitter.


UFO Seekers: What is Happening over AREA 6? Mass Sighting on Night Vision! Publiceret: 11. august 2023. Varighed: 02:43 min.


Nye afslørende dokumenter om Luis Elizondo


New York Post: New Pentagon UFO Memo reveals confusion, security concerns. Publiceret: 23. juni 2023. Varighed: 09:03 min.


Svindelnummer går også filmvejen

Jacques Vallée har siden begyndelsen af 1960'erne været en central person i udforskningen af ufomyten. Han har bidraget med mange velskrevne artikler og nye vinkler på ufomyten. Det er også blevet til mange bøger om emnet, bl.a. klassikeren Passport to Magonia - From Folklore to Flying Saucers fra 1969 og Messengers of Deception - UFO Contacts and Cults fra 1979.

Det ser desværre ud til, at Vallée i dag har tabt sutten. Om det skyldes hans fremskredne alder eller udsigten til at kunne tjene nogle penge på Pentagon-ufo-hysteriet skal være usagt, men hans seneste bog Trinity - The Best-Kept Secret fra 2021 skrevet sammen med Paola Harris burde aldrig være udgivet. Trinity-styrtet indskriver sig i ufohistorien som et svindelnummer, hvilket fremgår af Benny Christen Grandahls glimrende artikel „Trinity-styrtet - fup og svindel fra ende til anden“.

Vallée og Harris forsøger at spinde guld på Trinity-svindelnummeret. En ny ufo-„dokumentar“, We Are Not Alone, skal holde liv i historien, bl.a. ved at koble den sammen med filmen Oppenheimer og Manhattan-Projektet. Det fortæller Douglas Dean Johnson i artiklen „Crash Story File: Trinity UFO-crash fictions clash with real atomic history“.


We Are Not Alone (2023) - Official TrailerLæs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2023. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted