logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2019 > UFO-Mail nr. 289

UFO-Mail nr. 289
12. juni 2019


Lys på stribe skaber undren

Natten til den 25. maj så en observatør fra Hasle på Bornholm en lang række af lys bevæge sig hen over himlen. SUFOI har undersøgt sagen og fundet en forklaring.

Den 25. maj 2019 modtog SUFOI en indberetning om en noget speciel observation fra Hasle på Bornholm. Hændelsen fandt sted natten forinden og observatøren var en mand i halvtredserne. I indberetningen til SUFOI skriver han:

Kl. 1 går jeg ud på vores gårdsplads. Det er stort set vindstille. Da jeg kigger op, ser jeg en række hvide lys på vej over himlen. De flyver i en snorlige linje fra vest mod øst. Der er mellem 25 og 30 lys, der flyver parvis med lidt afstand til de næste. Jeg gætter på, at de er mere end 30.000 fod oppe, der hvor de store maskiner flyver, når de skal langt. Jeg nåede at hente min kikkert i bilen og kunne betragte dem i 2-3 min. Hele seancen varede i ca. 5 min.

Beretningen skilte sig ud fra tidligere observationer ved antallet af observerede lys og det forhold, at lysene, ifølge observatøren, bevægede sig i en snorlige bane hen over himlen. Dermed syntes „klassiske kandidater“ som små varmluftballoner eller trækkende fugle oplyst af byens lys umiddelbart at kunne udelukkes.

Næste skridt var derfor at undersøge, om andre havde observeret fænomenet? I SUFOI havde vi ikke modtaget andre indberetninger, men på den europæiske ufo-mailliste EuroUfoNet var der livlig aktivitet. Ud fra beskrivelser fra vores europæiske ufo-kollegaer kunne det hurtigt konstateres, at fænomenet var blevet observeret af mange observatører fra ikke mindst Tyskland, Belgien, Schweiz og Holland. Eksempelvis modtog det tyske indberetningssted „CENAP UFO Meldestelle“, som bestyres af Hansjürgen Koehler fra CENAP, over 40 indberetninger. I Holland blev der indrapporteret mere end 150 observationer.


Globalt satellitnetværk

Ud fra mailkorrespondancen på EuroUfoNet stod det hurtigt klart, at der var tale om samme fænomen som det, der var blevet set fra Bornholm. Forklaringen viste sig at være en række af satellitter fra det amerikanske firma SpaceX, som netop var blevet sendt i kredsløb om jorden af en SpaceX Falcon-raket. Satellitterne indgår i et program kaldet Starlink, som har til formål at opsende i alt 12.000 satellitter i kredsløb om jorden i løbet af de næste år. Satellitterne skal benyttes til rumbaseret internetkommunikation. Det vil sige, at tanken er, at man skal kunne få internetadgang fra jorden via satellitter i rummet.

Den 24. maj opsendtes i alt 60 satellitter, som blev frigjort fra raketten en for en - og dermed skabte en lang „kæde“ af satellitter, som set fra jorden lignede små lysprikker på en streg. Over tid spredes satellitterne i individuelle baner om jorden, så de til sidst kommer til at udgøre et finmasket net om jorden. Det er derfor kun i den første tid efter opsendelsen, at satellitterne ses på stribe.

Her ses de 60 Starlink-satellitter linet op på SpaceX-raketten inden de frigøres til kredsløb om jorden.
Foto: Official SpaceX Photos (Creative Commons Licence CC0.)

Opsendelsen af de 60 satellitter den 24. maj var den anden Starlink-opsendelse. Første opsendelse fandt sted den 22. februar i år, men omfattede kun to satellitter til testformål. Satellitterne opsendt den 24. maj har også først og fremmest et testformål. Blandt andet skal det testes, at de er i stand til selv at dykke ned i atmosfæren, så de brænder op. Tanken er, at når satellitterne er udtjente, skal de „selvdestruere“ på denne måde.


Fanget på video

Satellitterne fra opsendelsen den 24. maj er i øvrigt blevet fanget af flere på video. Blandt andet ses en flot optagelse på en video optaget fra Leiden i Holland af Marco Langbroek:

Still fra video af Starlink-satellitternes passage over Leiden i Holland.
Foto: Marco Langbroek, Leiden, Holland.

Hvis alt går efter planerne, vil der i de kommende år følge en hel række af tilsvarende opsendelser som den, der var synlig fra Danmark den 24. maj. Der er derfor gode chancer for selv at observere fænomenet, hvis man løbende holder øje med forskellige hjemmesider på nettet. Her er nogle af de hjemmesider, som tilbyder forudsigelser af observationer af Starlink-satellitter:

CalSky: https://www.calsky.com/,
N2YO: https://www.n2yo.com og
Heavens Above: https://www.heavens-above.com/

Se i øvrigt også denne hjemmeside for gode råd om observering af Starlink-satellitter:
https://www.space.com/spacex-starlink-satellites-night-sky-visibility-guide.html?utm_source=sdc-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190527-sdc


Kilder og yderligere oplysninger

Opslag om Starlink på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink_(satellite_constellation),
Omtale af Starlink på DRs hjemmeside: https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/ufoer-var-i-virkeligheden-foerste-etape-af-nyt-rum-internet og
Omtale af Starlink og tyske observationer på weblog bestyret af Hansjürgen Koehler (på tysk): https://p4-r5-01081.page4.com/_blog/2019/05/25/12681-UFO-Forschung---Spektakul%C3%A4res-Himmelsph%C3%A4nomen-%C3%BCber-Deutschland-(055-MESZ)--Update/. 
 

Regnbuelys
på himlen?

For nylig modtog SUFOI's Fotoafdeling via et af medlemmerne en forespørgsel om et lysfænomen på himlen, som er observeret og fotograferet på Bornholm i maj 2019. Observatøren anfører bl.a.:

Billederne er taget i området mellem Allinge og Rømeregårdsvej længere syd på. Nogle af billederne er taget af min søn, som siger, at hans kamera er lidt dårligt, og det var mere rundt... Det var samme slags „regnbue lys“ der kom, som om der lige var hul i himlen.

Vi har tit jagerfly her pga. Rusland, så det er ikke det. For 3 år siden blev der observeret en ufo her, men det blev dysset ned.


SUFOI's kommentar

Det himmelfænomen, der ses på to af de her gengivne udgaver af de modtagne fotos, er et ret almindeligt meteorologisk fænomen, der kaldes en solhund eller en bisol.

En bisol (latin, fra græsk, parhelion) er et atmosfærisk fænomen, som optræder når sollys reflekteres fra og brydes af små iskrystaller i cirrus- eller cirrostratusskyer. De optræder normalt som en lys og nogle gange farverig plet på himlen, omkring 22° til venstre eller højre for solen, som det også ses på de modtagne fotos.

For at fænomenet kan opstå må skyerne kun bestå af iskrystaller, hvilket kræver en temperatur på omkring -40° C. Cirrusskyer er højtliggende skyer - de ligger i ca. 8-10 km's højde. I denne højde er det altid koldt, skyerne her er ikke vanddråber, men små iskrystaller. Iskrystallerne i de højtliggende skyer er sekskantede og plade- eller blyantformede.

Iskrystallerne virker som små prismer, der bryder lysstrålerne. Når lyset passerer, afbøjes det i en vinkel tæt på 22 eller 46°, og der kan derved dannes en lysende cirkelbue med en radius på 22°, som er den mest almindelige. Der kan også dannes en cirkelbue på 46°, og hvis iskrystallerne er tilfældigt ordnet, dannes der en ring - en halo.

Ole Henningsens foto af bisolsfænomen set fra Møn 17. november 2013. For at fremhæve fænomenet er billedet ændret mht. skarphed og kontrast. Fænomenet ses mest markant, når solens lys dæmpes som her vha. en bygning.

 
Se mere om bisole og andre halofænomener på DMI's hjemmeside:
https://www.dmi.dk/vejr-og-atmosfare/temaforside-lysfaenomener-paa-himlen/haloer-lysende-ringe-rundt-om-solen/
og https://da.wikipedia.org/wiki/Halo samt
Google-billedsøgning på nettet under f.eks. „halo and sundog“.
Omfattende halofænomener fotograferet i Falköping i Sverige i vinteren 2002/2003. Omkring Solen (midt i billedet over horisonten) ses bl.a. en 22° halo med bisole. Midt i billedet over Solen ses en stærktlysende såkaldt øvre tangentbue.Ufoobservation dysset ned?

Observatøren af bisolsfænomenet bemærkede i forbindelse med sin henvendelse også: For 3 år siden blev der observeret en ufo her, men det blev dysset ned.

Der hentydes her til den meget omtalte sag, hvor tre trollingfiskere var på havet nogle sømil nord for Bornholm mellem Gudhjem og Christiansø, lørdag den 25. marts 2017 kl. ca. 16.15. Bill Hansen fra Sandkås og to andre trollingfiskere på Bills båd observerede, hvad der beskrives som en ufo. Sagen har tidligere bl.a. været omtalt i UFO-Mail: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2017/um17-237.php
Et længere tv-indslag om sagen med observatøren Bill Hansen og SUFOI's Ole Henningsen kan stadig ses i arkivet på tv2bornholm.dk under 10. april 2017 kl. 20.25.

På trods af mange spekulationer er der ikke fundet en endegyldig forklaring på, hvad der blev observeret, men SUFOI vil gerne understrege, at det bestemt ikke er opfattelsen, at denne sag på nogen som helst måde af myndigheder eller andre skulle være forsøgt dysset ned - tværtimod. Har læsere nye, væsentlige oplysninger om sagen, hører SUFOI naturligvis stadig meget gerne herom.Himmelfænomener
til alle tider

Bisole og halofænomener har til alle tider vakt stor opmærksomhed og forundring. En del illustrationer til ældre beretninger om usædvanlige himmelfænomener viser helt tydeligt, at der i disse tilfælde har været tale om halo- og bisolsfænomener omkring Solen.

 
Biblioteket i Strahov-klostret i Prag huser bl.a. dette træsnit fra 1483, hvor man ser Solen midt i billedet og en halvcirkel (en 22° halo) uden om Solen med tydelige bisole (parhelia) der i denne gengivelse - som Solen - er forsynet med ansigter. Øverst i billedet ses yderligere halofænomener.

 
Den såkaldte Vädersolstavlan i Storkyrkan i Stockholm er berømt, da det er en af de første kendte afbildninger af Stockholm og tilskrevet Urban målare. Den nuværende tavle er en senere kopi udført af Jacob Heinrich Elbfas og restaureret flere gange. Maleriet viser meget tydelige gengivelser af halo- og bisolsfænomener. Teksten beretter, at himmelfænomenet sås om morgenen den 20. april 1535, medens andre kilder har andre tidsangivelser.
Fotos: Jens Olsen

Flere ældre beretninger om himmelfænomener kan findes i bogen „Ildkugler over Danmark - om sten der aldrig fløj“, (SUFOI, 2018).


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2019. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted