logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2017 > UFO-Mail nr. 237

UFO-Mail nr. 237
23. april 2017


UFO set over Bornholm

3760 Gudhjem 25. marts 2017

Lørdag den 25. marts kl. ca. 16.15 var tre trollingfiskere på havet nogle sømil nord for Bornholm mellem Gudhjem og Christiansø. Bill Hansen fra Sandkås og to andre trollingfiskere på Bills båd observerede, hvad der beskrives som en ufo.

 

En trollingtur udviklede sig dramatisk for Bill R. Hansen og hans to besætningsmedlemmer. I farvandet mellem Gudhjem og Christiansø opdager det ene besætningsmedlem et objekt der følger efter båden bagved. 

- Det nærmer sig langsomt, og så er det, som om det stopper op og observerer os i en 15-20 sekunder, før at det forsvinder tilbage, hvor det kom fra, siger trollingfisker Bill R. Hansen til TV2/Bornholm.

Han, og de to andre besætningsmedlemmer, vurderede objektet til at være 100 meter fra båden i en højde af 100 meter. Objektets størrelse er af sagens natur svært at vurdere, men alle tre besætningsmedlemmer er enige om, at det havde en betydelig størrelse.

 

- Jeg tror at det var mellem 15 og 25 meter i diameter, men det er selvfølgelig svært at vurdere på havet, siger Bill R. Hansen. 

Ingen af de tre besætningsmedlemmer havde set et lignende objekt før. Hverken måden det så ud på eller bevægede sig. 

De tog hurtigt kontakt til radioen i Lyngby, hvorefter de blev stillet om til Segen. Herefter blev de stillet igennem til Værnsfælles Forsvarskommando i Karup. Alle instanser tog henvendelsen seriøst, og var behjælpelige, hvor de kunne. Der var dog ingen, som var i stand til at se objektet på deres udstyr. 

- Vi ved, hvad vi så. Og hvis jeg havde set det alene, så havde jeg nok holdt det for mig selv. Men nu er vi tre mennesker, som alle har set det samme, og som er enige om, hvad det var vi så, siger Bill R. Hansen. 

Bill Hansen fortalte i TV2/Bornholm søndag aften den 26. marts om den „store guldsmedeformede ufo“, som nærmede sig trollingbåden bagfra, stod helt tydeligt i sollyset og forsvandt med op mod 200 kilometer i timen efter at have hængt i luften cirka 100 meter over Østersøen godt et minuts tid.

Det lyder næsten... - Utroligt, siger Bill Hansen desuden bl.a. til Bornholms Tidende.

Han anslår, at objektet var cirka 100 meter fra båden, da det var tættest på - men han understreger også, at afstandsbedømmelse er en svær øvelse til vands.

Efter Bill Hansens historie, som har kørt i de bornholmske medier søndag og mandag, er endnu en bornholmer stået frem og fortalt, at han har set en ufo i samme weekend.

Det var en observatør, der søndag den 26. marts kl. ca. 13.35 så noget lignende i nærheden af havnen i Allinge. Så altså ikke et direkte sammenhæng med observationen den 25. marts.

Bornholms Tidende nævner desuden, at et overvågningskamera har fanget et objekt på himlen - ligeledes på Nordbornholm.

Det skal dog tilføjes, at efter SUFOI's Fotoafdelings opfattelse viser dette foto et insekt eller en fugl flyvende forbi tæt og på kameraet. Og optagelsen stammer endvidere fra 2016, så dette foto har egentlig intet med sagen at gøre.

http://tv2bornholm.dk/search.aspx?csearch=ufo&fra=12-01-2017&til=12-04-2017&antal=20&Artikler=True&range=90&newsID=124562&offset=0 http://tidende.dk/?Id=79153

Observatøren Bill Hansen (th.) og SUFOI's Ole Henningsen.

TV2/Bornholm har i programmet „Mellem os“ den 10. april 2017 bragt en længere samtale med observatøren Bill R. Hansen og SUFOI's Ole Henningsen om selve observationen og efterlysning af andre, som i området har gjort observationer, der evt. kan medvirke til opklaring af den usædvanlige sag.

Bornholms Hjemmeværn har til SUFOI oplyst, at man ingen øvelsesaktiviteter har haft det pågældende tidspunkt, og Værnfælles Forsvarskommando har efterfølgende også meddelt, at man ikke i forhold til Flyvevåbnet og flyvende aktiviteter har afviklet øvelsesaktiviteter i det pågældende område.

Forsvarskommandoen nævner også, at det eneste radarspor, der er registreret, er et civilt fly. Et rutefly, som SUFOI også via FlightRadar24.com har været opmærksom på, men som pga. højde m.v. ikke anses for at have med observationen at gøre.

UFO-Mails læsere er meget velkomne til at melde sig med deres iagttagelser, komme med seriøse kommentarer eller forslag til forklaringer på den lidt ekstraordinære sag via www.ufo.dk.Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

8500 Grenå 13. februar 2017

Observatøren fortæller:

Jeg er på vej hjem fra en ven, jeg går på Århusvejen i yderkanten af Grenå omkring Papir Gården, da jeg ser en bil stoppe lidt længere fremme. Klokken er på dette tidspunkt ca. 00:15 om natten 13-02-2017.
Jeg undrer mig over det og kigger op mod himlen og ser det sammen objekt som dem i bilen længere fremme formodentligt også kigger på. Det flyver i en rimelig høj fart i retning af byen.
Da den flyver forbi oppe på himlen, kan jeg ikke tro mine egne øjne til at starte med, men kan ikke finde andre forklaringer på, hvad det kunne være. Og jeg er 100% sikkert på at det ikke er et fly!! Ville beskrive det på følgende måde: Foran som „forlygter“ er der 2 røde lys, som man ser det bagfra på en bil, og i siden runde grønne lys med lidt mellemrum mellem hinanden, som nærmest former en tallerken og bagerst blå blinkende lygter, som også ses på videoen.  

 
Stillbillede fra starten af den videosekvens SUFOI's Fotoafdeling modtog til undersøgelse. Det observerede lys ses som lille lysprik midt i billedet.
Forstørret stillbillede fra videoen, hvor lyset optræder i blå farver.
Her ses to kraftige udsnitsforstørrelser, ændret i lys- og kontrastforhold i forsøg på at fremhæve yderligere detaljer i aftegningen.


SUFOI's undersøgelser og konklusion

 
Dronen som blev anvendt i luften over Grenå den 13. februar 2017 og vakte røre med sin lysføring.
Foto: Drone Systems ApS

Umiddelbart kunne beskrivelsen af det flyvende lys samt dele af videosekvensen lede tanken hen på droneflyvning, som dog er underlagt en del regler fra myndighedernes side.

Søren Rosenberg Jensen fra Nakskov har selv bygget og fløjet med droner, og han henviste til de droneflyvninger, der i øjeblikket foretages flere steder i landet i forbindelse med undersøgelse af varmespild.

Ledningsmester Carsten Bang Rasmussen, Grenaa Varmeværk A.m.b.A. bekræftede da også for SUFOI's Fotoafdeling, at man netop det pågældende tidspunkt havde haft droneflyvning i Århusvej-området i Grenå foretaget af firmaet Drone Systems, der udfører termiske inspektioner fra droner. Drone Systems har udviklet et stabilt system der muliggør termisk kortlægning af forsyningsnet inkl. stikledninger fra luften af forsyningsnettet hos varmeværker.

Droneflyvningen den pågældende nat blev endvidere bekræftet for Fotoafdelingen af Sune Yde Nielsen fra Drone Systems ApS.

Så havde observatøren haft mulighed for at være endnu tættere på den flyvende drone med dens usædvanlige lysføring, havde han givet også selv haft mulighed for at afklare mystikken.


2400 København N. 22. marts 2016

Står på min arbejdsplads ved Aarhus Universitet i Emdrup tæt på Emdrup station, beretter en observatør og fortsætter, jeg står på en tagterrasse og ser over mod stationen, hvor jeg længere ude kan se et lys og tænker, det er da ikke en stjerne og tænker, det måske er et fly, men det står stille i luften. Pludselig bliver lyset skarpere, og det pulser med et blåligt lys 2-3 gange, så bevæger det sig roligt tværs over himmelen mod Bispebjerg Hospital, hvor det stopper op og pulser nogle gange med skarp blåligt lys igen. Så stopper det med at pulse med lyset og flyver tilbage igen, hvor den stort set kom fra og står igen stille. Sådan så det ud. Så begynder det at pulse løs igen med det skarpe blåligt lys og flyver vider og forsvinder ud af mit syn. Det skal siges, at der kom ikke en lyd fra det. Har 3,50 min video fra det, som kan sendes, hvis det har interesse.

Og det har det bestemt for SUFOI's Fotoafdeling.

Efterfølgende berettede fotografen i en mail bl.a.:

Jeg har nu snakket med min kollega, der også så det i går. Hun fortæller, at da hun kom og havde stillet sin cykel, kunne hun se, at det havde en masse grønt lys neden under og noget rødt lys, der blinkede. Det pulsede også med den skarpe, blåhvide farve. Hun kunne ikke se formen på det, da det var meget oplyst af det skarpe lys, og hun fortæller også, at der ikke kom en lyd fra det.

 
 
Øverst det oprindeligt modtagne foto med. Herover udsnitsforstørrelser heraf.


SUFOI's konklusion

Ud fra gennemgange af det modtagne foto og videosekvens er det Fotoafdelingens opfattelse, at der også i dette tilfælde er tale om en flyvning med en oplyst drone. Det har ikke været muligt at få bekræftet fra det involverede firma, at der har været en drone i luften på det pågældende tidspunkt.

Men da der i december og januar været udført pilotprojekt med dronefotografering af det område, hvor observatøren har foretaget sine optagelser, er Fotoafdelingen ikke i tvivl om, at ud fra udseende, bevægelsesmønster og den modtagne rapport, at der er tale om en droneflyvning.

Heller ingen tvivl om, at denne type droner fremover vil forårsage henvendelser til SUFOI om mystiske flyvninger med lysføring ved nattetid.

4400 Kalundborg 14. februar 2017

Observatøren skriver i sin henvendelse:

Tænkte lidt over dette sjove lys på himlen. Så sender det til dig i SUFOI's Fotoafdeling. Måske er det en flyver? Det var midt på himlen. Fra jorden og til centrum.
Sydvest. Blev desværre afbrudt, og tænkte så ikke mere over det. Filmede det tirsdag den 14. februar om eftermiddagen med iPhone 5S.

På forespørgsel tilføjer observatøren senere:

Synes lyset stod stille lidt, og bevægede sig så langsomt. Filmen viser det bevæger sig langsomt. Desværre så jeg ikke hvor det forsvandt hen.

SUFOI's Fotoafdeling modtager samtidig et alm. foto fra observationstidspunktet, hvor lyset dog er trukket ud som en lille lysende streg pga. kamerabevægelse under eksponeringen.

Forstørret stillfoto fra den modtagne videooptagelse i videoredigeringsprogram viser rester af to contrails samt en lille lys aftegning på den sydvestlige himmel.
 
Udskrift fra planetarieprogrammet Stellarium for observationstidspunktet for den modtagne videooptagelse viser den sydvestlige himmel med den stærktlysende planet Venus, som SUFOI's Fotoafdeling er overbevist om er forklaringen på observationen.

Observatøren svarer efterfølgende bl.a.:

Mange tak for jeres svar. Og spændende det var Venus. Og ja, kunne godt se på billedet, at lyset var trukket ud til en streg pga. bevægelse fra min tlf. Der var som I skrev også rigtig mange fly den eftermiddag. Og ja bliver nok snydt lidt af det i forhold til bevægelse af observation. Men rigtig dejligt at få klarhed over lyset.

Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog D

UFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2017. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted