logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2018 > UFO-Mail nr. 262

UFO-Mail nr. 262
24. maj 2018


Observation af vandboble
over Kattegat 4. april 2018

 
Markering af observationsstedet i Nordsjælland.

Det var en lidt usædvanlig henvendelse, der dukkede op i mailboksen i starten af april. Det drejede sig om en „vandboble“ i Kattegat, observeret fra Smidstrup Strand i Nordsjælland. Observatøren henvendte sig først til Tycho Brahe Planetarium, der måtte blive svar skyldig og henviste til SUFOI. Observatørens beretning lyder bl.a.:

Den 4. april 2018 kl. 12.27 så jeg fra Smidstrup strand et nedslag i Kattegat ca. 1 til 1,5 km ude - noget ramte vandoverfladen hvorved en vandboble rejste sig over overfladen, radius set fra en afstand af ca. 1,5 km fyldte - denne cirkelrunde vandboble som en tennisbold (udstrakt arm), og så langt ude må den have været noget større. Denne boble så ud til lige præcis at slippe overfladen og faldt så ned som et „almindeligt“ plask! Jeg tog straks bestik af omgivelserne og så ingen flyvere eller andet materiel der kunne have tabt noget. Med det kendskab jeg har til andefugle kan det ikke være en fugl, der styrtdykkede efter fisk. Jeg stod i 10-12 min., og der kom ingen fugl op. De fugle jeg har set dykke har aldrig givet en cirkelrund oprejsende vandboble. Jeg har søgt internettet for indberetningssider - der er masser, hvis du vil indberette ufoer, men ingen til vandbobler - ingen røg, damplinje eller lyslinje sås følge, det der ramte havoverfladen! Jeg kan jo altid kontakte Gilleleje dykkerklub - på den anden side, HVIS det er radioaktivt materiale er der vel ingen grund til at henvende sig til disse mennesker!

Observatøren beretter videre om sin oplevelse:

Størrelsen ville svare til en tennisbold i udstrakt arm. At det er 1500 meter fra land, konstaterer jeg ved størrelsen af de edderfugle, der lå i nogenlunde samme afstand som vandboblen (ikke en boble med luft i ren vand alt sammen) havde der været luft i boblen kunne det være en gammel kloakudledning, da der er cement sætninger med kloakdæksler langs stranden - men det var ikke en boble, der brast som en sæbeboble - det var en vand boble der returnerede i havet som når du hælder et glas vand stille og roligt ned i vandet i vaskebaljen! Det sjove var, at jeg ikke observerede ringe i vandet som efter en stor sten måske lette krusninger på overfladen, og edderfuglene svømmede længere mod øst, men lettede ikke fra overfladen - der var trods alt også 50 til 70 meter fra åstedet til ænderne!

Observatøren forsøger med ovenstående søgning på nettet at illustrere, hvorledes „vandboblen“ så ud for ham, og tilføjer „det er tæt på det, jeg så, bare med spejlblank havoverflade, og så 2 cm (udstrakt arm) over svævede denne kugle i 1-2 sekunder“.


Vandboblen på Facebook

For hurtigt at få flest mulige kommentarer og forslag til forklaring på, hvad der kunne være observeret, blev henvendelsen lagt ud i Debatforum på Facebook den 8. april 2018: https://www.facebook.com/groups/112842926337/.

Til trods for Tycho Brahe Planetariums optimistiske henvisning til SUFOI lykkedes det dog ikke at finde en entydig forklaring på observatørens oplevelse.

Der er ikke til SUFOI indløbet rapporter, der kan knyttes til observationer.

Den svenske vestkyst er jo ret tæt på. Via Facebook blev informationen delt med svenske ufo-interesserede, dog uden resultat.

Den første indskydelse var, at der måske kunne være tale om en form for skypumpefænomen, som tidligere har givet anledning til ufoindberetninger over vand. Denne forklaring skydes dog ned via SUFOI's henvendelse til DMI's seniorklimatolog John Cappelen, der ikke mener, at vejrliget var til skypumper i området.

Der har været foreslået en illusion opstået med baggrund i marsvin etc. Der har været talt om bobledannelse med baggrund i stenrev i området.

Der har været tanker om en eksplosion forårsaget af gl. sprængstof/mine m.v., men dette ville have givet et kraftigt lydfænomen, der ikke er omtalt, og som yderligere ville være rapporteret af mange andre lokalt. Desuden ville en sådan eksplosion have været registreret af seismometre, men der foreligger ingen meldinger i medierne herom.

Ved et nedfald fra rummet af stor meteorit, ville et så stort fænomen i udstrækning, som beskrevet, formentlig også have været ledsaget af lyd og andre fænomener, så det virker heller ikke sandsynligt. Længere kom man ikke.

Men hvad var så forklaringen på observatørens oplevelse?Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

 
Stillbillede fra videokameraet der fik ejeren til at spørge SUFOI om forklaringen på de 5 lys, der optrådte på hans vildtkamera 2 dage efter installationen.

5280 Højer 24. marts 2018

Den af SUFOI's Fotoafdeling modtagne videooptagelse er taget med et såkaldt vildtkamera og stammer fra N. Sejerslev, nord for Højer.


SUFOI's konklusion

Efter utallige gennemgange af den modtagne videosekvens er det Fotoafdeligens vurdering, at optagelsen skyldes en refleksion i dækglasset af en enkelt af de lodrette rækker af diodelys, der sidder i front på det anvendte vildtkamera, som det ses af ovenstående illustration. Hvorfor det kun er en enkelt række lys, der er tale om, kan muligvis kun forklares ved en nærmere gennemgang af teknikken i det anvendte kamera.

Lysene bevæger sig på optagelsen ganske lidt i vandret retning. Om dette kan skyldes, at dækslet på kameraet ikke har været sat korrekt fast, og at det bevæger sig svagt i forbindelse med eksempelvis vinden, er ikke til at fastslå.

 
Udsnitsforstørrelse af de fem lys med ændrede lys- og kontrastforhold.
 

Men sammenfaldet mellem de fem lodretstående lyse aftegninger på nattehimlen og kameraets diodelys med fem lys over hinanden virker meget påfaldende og må med stor sandsynlighed have en forbindelse, vurderer treaf SUFOI's fotokonsulenter, der har set på sagens detaljer.

Fotografens vildtkamera har også fanget ovenstående lille mørke objekt lavt på himlen den 10. maj 2017, som han gerne ønsker en forklaring på.

 
Kraftig udsnitsforstørrelse af det mørke objekt (herover til venstre) viser en aftegning, der henleder opmærksomheden på en tidligere fotosag (til højre: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-117.php.

Der er i begge tilfælde tale om en fugl set delvist bagfra med sammenfoldede vinger på vej bort fra men fanget af vildtkameraet (herover th).


1371 København K. 13. maj 2018

Jeg vil spørge jer til råds om vedhæftede foto, som jeg tog i dag på Dronning Louises Bro i København i forbindelse med maratonløbet. Mit spørgsmål går på de to hvide pletter i øverste venstre hjørne. Når man zoomer ind på billedet, lader det til at være et cirkulært objekt.

Sådan lød indledningen på en henvendelse til SUFOI's Fotoafdeling fra en fotograf med et professionelt udstyr men et par „uvedkommende“ hvide pletter på optagelsen.

Fotografen har gjort sig mange tanker om, hvad der rent teknisk ikke kan være tale om med baggrund i lysenes styrke sammenlignet med andre sollysreflekterende partier i optagelsen. Tanker som Fotoafdelingen absolut er meget enig i.

Han afslutter sin detaljerede henvendelse med bl.a.: I har sikkert set masser af fotos af mærkelige fænomener på himlen, så hvis I kan hjælpe med en forklaring (gerne jordnær), ville det glæde mig at høre fra jer.

De små næsten ikke-synlige lys ses øverst i venstre hjørne af optagelsen mellem træet og lygtestanderen.
 


 
SUFOI's konklusion og fotografens kommentar

På grund af den gode billedkvalitet er det muligt at lave meget kraftige udsnitsforstørrelser, der minder Fotoafdelingen om tidligere undersøgte optagelser og afslører, at der ikke er tale om en fjern genstand men om en lille sæbeboble på tættere hold. Sæbeboblens ydre overflade reflekterer øverst Solens skarpe lys. Det nederste lys i aftegningen er sollyset reflekteret i indersiden af sæbeboblen.

Positionen af de to lys (reflekserne af sollyset) matcher i øvrigt retningen til Solen på det pågældende tidspunkt (solhøjden), som det bl.a. fremgår af de øvrige skyggedannelser på fotografens optagelse.

Fotografen bemærker efterfølgende: Tak for jeres analyse af fotoet. Jeg synes, at forklaringen med sæbeboblen er meget overbevisende, ikke mindst bakket op med jeres analyser af skyggerne i billedet. Tak for en god forklaring.Rummet tur retur

2 mio. hestekræfter skulle der til for at sende Andreas Mogensen ud i rummet. Og efter 10 vægtløse døgn vendte han næsen mod jorden igen med 28.000 km/t. Se nu den rumkapsel han fløj i.

Særudstillingen „Rummet tur retur“ blev åbnet på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør den 8. maj. I udstillingen er omdrejningspunktet den Soyuz TMA-18M rumkapsel, som Andreas Mogensen fløj til Den Internationale Rumstation, ISS, med i september 2015. Udover at berette om Andreas Mogensens mission og se udstyret, der var med tur-retur, kan du i udstillingen også fordybe dig i det hektiske kapløb om at komme først til Månen i 1960'erne, udforske den evige fascination af rummet og blive klogere på, hvor dansk rumforskning er i dag.

Efter en kort velkomst og introduktion ved direktør Jesper Buris Larsen og museumsinspektør Torkil Adsersen blev udstillingen åbnet med taler af prins Joachim, astronaut Andreas Mogensen og kulturminister Mette Bock, hvorefter udstillingen blev skudt godt i gang efter „nedtælling“ fra kulturministeren.

 
 
 
 
Billedkavalkade fra udstillingsåbningen med taler, direkte tv- og radiointerviews og en altid sympatisk og nærværende astronaut, der tager sig tid til at tale med alle og endog sætte sin autograf på en sko.
Fotos: Ole Henningsen

På museet kan du også selv opleve i Virtual Reality, hvor hæsblæsende det er i rumkapslen at rejse fra ISS og ned til Jorden sammen med Andreas Mogensen.

Særudstillingen, der er realiseret med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, vil kunne opleves på museet frem til november 2018. http://tekniskmuseum.dk/Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2018. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted