logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2013 > UFO-Mail nr. 163

UFO-Mail nr. 163
23. juli 2013


Ekstra dokumentation om den mørke ring over København

Den sorte ring over Københavns havn Sankt Hans aften.

I forrige udgave af UFO-Mail henvistes til en video samt fotos taget af den mørke ring over København Sankt Hans aften.

Efterfølgende er Videnskab.dk kommet i besiddelse af en ekstra video af fænomenet, optaget af en af søndagens tilskuere til Illutrons Sankt Hans-arrangement på Teglholmen. Se videoen her: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mystik-om-runde-formationer-set-over-kobenhavn?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=03c37f49a1-201306256_25_2013&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-03c37f49a1-207967049

En demonstration af affyring af en af gaskanonerne af ved Copenhagen Suborbitals lejemål på Refshaleøen. Peter Madsen fra Copenhagen Suborbital har designet dem.

Se denne video på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=l2JI6Q-2918Fra SUFOI's Fotoafdeling

Fotografen beretter:

„Der observeredes to lysende ‚ildkugler’ med ca. 2 minutters mellemrum. ‚Kuglerne’ bevægede sig begge ens, fuldstændig lydløst, tilsyneladende let slingrende, men med fastlagt kurs. Det lykkedes at optage tre digitale fotos af kugle nr. tre, som ved forstørrelse til pixel-grænsen udviser karakteristika som ved en efterbrænder på en jetjager, eller en raketmotor-udstødning. Fotos med præcise vinkler og tidspunkter vil kunne mailes, hvis af interesse. 2 øvrige vidners udsagn vil kunne indhentes, hvis af interesse.
Billederne er optaget med et håndholdt Canon ixus 220 HS, 12,1 pixels, stillet på automatic.“

 
Kraftige udsnitsforstørrelser viser det karakteristiske udseende af en lille varmluftballon med et brændende materiale i bunden til opdrift og oplysning.

Flere oplysninger om sådanne balloner: http://www.sufoi.dk/info/balloner.php.


Efterfølgende kommentar fra fotografen

„Tak for den hurtige forklaring, som ganske modsvarer min vurdering også, nu på et mere oplyst plan.
(Jeg har faktisk selv fået lyst til en gang at fyre en sådan dekorativ tingest af...)
Jeg har udbredt ballon.sitet til vennekredsen, så de kan være åndeligt forberedte på sommerens evt. himmel-glæder.
Venligste hilsen til ufo-verdenen“


„Der kom først to kugleformede røde prikker, derefter to til efter et minut og til sidst en. Har de sidste 3 på min telefon, men det er ikke den bedste optagelse“, noterer observatøren i sin henvendelse til www.ufo.dk

 
 
Tv. en kraftig udsnitsforstørrelse med ændrede lys- og kontrastforhold samt ændret skarphed i billedbehandlingsprogram.
 
Der er efter SUFOI's Fotoafdelings vurdering ingen tvivl om, at der er tale om en lille varmluftballon med et brændende materiale i bunden til opdrift og oplysning.


Opsendelse af de små varmluftballoner anses almindeligvis for at være en ret harmløs fornøjelse. Der er tidligere kun rapporter mindre skader på omgivelserne bl.a. ved nogle enkelte tilfælde i Tyskland.

I juni måned gav en storbrand i England i et genbrugslager i Smethwick, West Midlands, dog anledning til fornyet debat, da branden tilsyneladende var startet af en landende varmluftballon.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-23123549.

Fra en overvågningsvideo ses det øjeblik, da en lille varmluftballon tilsyneladende lander på genbrugsarealet, hvor ilden opstår. Ballonen ses helt øverst midt i billedet. Th. en forstørrelse af billedet.

Se videosekvensen med den landende varmluftballon:
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/smethwick-fire-watch-moment-chinese-2019175.


Regler for varmluftballoner

Det er ikke forbudt at opsende små varmluftballoner med et brændende materiale i bunden til opdrift og belysning, Men der er visse regler, der skal overholdes.

Randers Kommune er en af de kommuner, der på deres hjemmeside under Brandforebyggelse på forbilledlig vis har oplistet de gældende regler for opsendelse af sådanne varmluftballoner:
http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=41738

Ved festlige lejligheder, er det nogle steder populært, at opsende en slags rislampe, ved hjælp af varm luft.

Nogle kalder det for en varmluftballon andre for en lanterne eller rislamper. Opsendelsen af disse rislamper foregår ved at der placeres en lille tændkilde (noget vat lignende) i bunden af lampen, som ved hjælp af afgiven varm luft får rislampen til at svæve. Den kan så svæve frit i 10-15 min. Lampen er meget flot, når den flyver hen over himlen, men den udgør samtidig en ikke uvæsentlig antændelses-/brandrisiko, hvis den fx lander i et stråtækt hus eller andre steder, hvor der er antændelige ting.

Sikkerhedsstyrelsen er opmærksomme på problemet og er nu ved at undersøge om det er muligt, at forbyde disse ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning.

Brugen af rislamperne kan altså som udgangspunkt endnu ikke direkte forbydes, men man skal være opmærksom på, at der i bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v. (nr. 963 af 11/9-2009) i § 4 står, at „Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for brug af apparater og lign. som nævnt i § 2, nr. 1 og 2, og ved brug af åben ild og lys m.v.“

Det skal endvidere bemærkes, at der i medfør af luftfartslovens (lov nr. 731 af 21. 6.2007) § 153 er udstedt en række ministerielle bekendtgørelser, såkaldte BL'er.

Ifølge BL 7-9 (udgivet 9. maj 2006) må en såkaldt ubemandet friballon kun opereres uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen hvis...

  1. opsendelsen sker i en afstand af mindst 5 km til nærmeste lufthavn (uanset flyvehøjde)
  2. flyvehøjden er max. 100 m over terræn.
  3. den ikke udgør fare for personer eller ejendom på jorden.

Overtrædelse af BL 7-9 kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, jf. luftfartslovens § 149, stk. 10.

Det er opsenderens ansvar, at ovenstående overholdes og da der ikke er garanti for, at rispapir lamperne fx holder sig under 100 m over jorden, er det naturligvis problematisk og risikofyldt, at opsende rislamper.


Links:

Bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127428

Bekendtgørelse af lov om luftfart https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22682

BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner http://www.slv.dk/Dokumenter/dsweb/Get/Document-7718Løst og facts

Forklaring på "vandrende" ørkensten

Et eksperiment på køkkenbordet løste, hvordan kæmpesten flyder rundt i ørkenen.

I 65 år har forskere forsøgt at løse gåden: Hvordan kan sten på størrelse med mikroovne og enkelte med en vægt over 300 kg flytte sig rundt i den amerikanske ørken?

Gætterierne er gået i alle retninger. Rumvæsner, magnetisme og mystiske energifelter er bare nogle af forklaringerne på, hvordan stenene glider over ørkensandet i Racetrack Playa nær Death Valley i delstaten Californien.

Nu er gåden endelig løst, fortæller Jyllands-Posten.dk med hjemmesiden Smithsonian.com som kilde. De første forskere antog i 1948, at skypumper og oversvømmelser flyttede stenene. Senere mente andre, at kraftig vind flyttede på dem, når de lå i mudderet efter en oversvømmelse.

Efter at have arbejdet med gåden i seks år præsenterede astronomen Ralph Lorenz og en forskergruppe i 2011 løsningen på hovedbruddet: Nemlig opdrift.

Det viste sig, at når vand fryser op omkring stenen og bliver til is - hvad af og til sker i ørkenen - samtidig med, at der stadig er vand under stenene, som ikke er frosset, så ophæver opdriften i isen vægten fra stenene.

Herved glider stenene over sandbunden, og da stenene ikke går helt fri af mudderet, trækker de spor i ørkenen.

Læs mere detaljeret om „sejlende sten“ og om eksperimenterne:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sailing_stones
http://www.smithsonianmag.com/travel/How-Do-Death-Valleys-Sailing-Stones-Move-Themselves-Across-the-Desert-210843681.html


Google fejrede Roswell

 
   
Tak til årvågne Michael Jeppesen for prints.

Søgemaskinen Google har gennem snart lang tid forsøgt at gøre sig ekstra „aktuel“ og har hver dag en ny tegning el.lign. parat til brugerne. Den 8. juli var man i sit absolut spøgefulde hjørne og fejrede Roswell-mytens „fødselsdag“ med et lille computerspil med relevans til myten om det nedstyrtede rumskib nær Roswell i USA.

Har man interesse for Roswell-historien, så er et nærmere bekendtskab med Kim Møller Hansens bog Roswell i serien Fakta & Myter absolut at anbefale.


Roswell og Area 51

 

Vi har stadig eksemplarer tilbage af nyudgivelserne Roswell og Area 51 i SUFOI Butikken. Prisen er kun kr. 89,- pr. stk. Begge titler fås også som e-bøger, bl.a. på netboghandelen Saxo.com, ligesom de kan lånes på ereolen.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2013. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted