logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2011 > UFO-Mail nr. 135

UFO-Mail nr. 135
21. september 2011


Bortført af ufo?
Eller meteor?

Det er ikke så ofte, at vi i SUFOI modtager henvendelser fra personer, som mener, at de måske er blevet bortført af en ufo. Faktisk går der år imellem denne type af henvendelser - og i mange tilfælde antyder samtalen med vedkommende, at der kan ligge andre forhold bag end en egentlig „fysisk“ oplevelse. Fra vores mangeårige virke ved vi, at der desværre er en del mennesker, som har udviklet forskellige vrangforestillinger om, at de er i hyppig kontakt med besøgende fra fremmede kloder. Enkelte endda med den forestilling, at de selv er en slags rumvæsener. Den seneste henvendelse om en mulig bortførelse er dog interessant på flere måder.


X-formet mærke

Tirsdag den 6. september 2011 modtog jeg om eftermiddagen en telefonopringning fra en kvinde bosiddende i Aalborg. Hun indledte samtalen med at fortælle, at hun havde besøg af sin unge datter. Et par timer tidligere på dagen havde datteren ved et tilfælde opdaget, at moderen havde et underligt mærke på undersiden af sin ene overarm. Datteren havde opdaget mærket, fordi moderen på et tidspunkt havde rakt armene i vejret, hvorved det var blevet synligt. Moderen beskrev, hvordan mærket bestod af ca. 20 små prikker, som dannede et X-mønster på ca. 2 gange 3 cm. Prikkernes udseende beskrives som aftegningerne efter små „nålestik“. De var mørke indeni og lidt røde udenom, og afstanden mellem prikkerne beskrev moderen som „ikke tilfældig“. Mærket blev opdaget ved 13-tiden, men allerede efter et par timer - dvs. på tidspunktet for telefonopkaldet - var prikkerne ved at forsvinde. Moderen og datteren havde dog sikret sig at tage nogle billeder af mærket, mens det endnu var tydeligt. Moderen følte ikke nogen irritation eller lignende af huden på det sted, hvor mærket befandt sig.


Lysblink

Nu er det jo ikke i sig selv så usædvanligt at opdage prikker og aftegninger på huden. Men når moderen og datterens tanker blev henledt på en mulig ufo-bortførelse, skyldtes det, at datteren natten i forvejen havde haft en usædvanlig oplevelse. Datteren havde været på besøg siden den foregående dag, og hun havde overnattet på et værelse i lejligheden. Jeg fik nu datteren i røret, og hun fortalte, hvordan hun efter at have set en film i fjernsynet var gået i seng ved 1-tiden (dvs. den 6. september). Kort efter blev værelset oplyst af en række hvid-orange blink. Der var cirka seks blink i alt, og lyset syntes at komme ind udefra gennem vinduet. Datteren stod op og gik hen til vinduet for at kigge ud. Fra værelset, som ligger på 1. sal, er der god udsigt ud over det omkringliggende landskab, men hun kunne ikke se yderligere. Den samlede varighed af lysblinkene beskrev datteren som højst et par sekunder. Datteren fortalte, at hun aldrig før havde oplevet noget tilsvarende. Hun mente, at glimtene måtte stamme fra et fænomen, som havde befundet sig uden for vinduet og dermed tæt på lejligheden.

Per-Erik Hedman fra bogen Besøg fra rummet. Tegningen illustrerer Linda Napolitanos bortførelsesoplevelse i 1989 i New York.


Bortførelse?

Da datteren den efterfølgende dag opdagede mærket på moderens arm, havde hun og moderen umiddelbart kædet datterens oplevelse natten i forvejen sammen med mærket. Tankerne blev ledt hen på en ufo-bortførelse, og datter og moder gik derfor på internettet for at finde yderligere oplysninger. På YouTube fandt de bl.a. nogle klip, som netop beskrev, hvordan der kunne være synlige mærker på huden efter ufo-bortførelser. Dette bekræftede yderligere deres formodning om, at der kunne være en sammenhæng mellem lysglimtene og mærket på moderens arm. Hertil kom, at moderen havde sovet tungt og uforstyrret den foregående nat - noget hun ellers ikke gør normalt - og dette bidrog på sin vis til at bekræfte hende i forestillingen om, at der var sket noget usædvanligt. Det var herefter at de kontaktede undertegnede.

Moderen tilføjede, at hun selv tror på ufoer, og at hun tidligere har observeret uforklarlige ting. Tanken om besøg fra andre verdener syntes således ikke at forekomme hende fremmed. Det bør her understreges, at der ikke var noget i samtalen med hverken moderen eller datteren, som antydede, at de generelt var ofre for vrangforestillinger eller lignende. De virkede begge meget oprigtige - men selvfølgelig også noget oprevne over tanken om moderens mulige bortførelse - og dette gjorde på mange måder denne samtale mere end interessant end de fleste tidligere.

Jeg forklarede moder og datter, at vi i SUFOI desværre ikke har så stor erfaring med at undersøge denne type sager, men at jeg mente, at der meget vel kunne være tale om et tilfældigt sammenfald mellem observationen af lysblinkene og moderens mærke på armen. Det er vores erfaring fra mange års rapportarbejde, at en del observationer kan forklares som tilfældige sammenfald mellem indbyrdes uafhængige og helt naturlige fænomener. Sådanne tilfældige - og derfor også uventede - sammenfald medvirker netop til at gøre den samlede oplevelse særlig dramatisk. Det var dog ret tydeligt, at ingen af dem for alvor godtog denne forklaring. Jeg opfordrede dem derfor til at sende deres fotos af mærket og en detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet pr. mail. Så kunne vi i SUFOI måske være behjælpelige med at få en specialist til at kigge på mærkets udseende og give en vurdering. Dette lovede de at gøre, hvorefter vi afsluttede samtalen. Desværre har de ikke efterfølgende sendt noget - og desværre fik jeg hverken deres telefonnummer eller fulde navn under samtalen. Dette er ærgerligt på flere måder - ikke mindst i lyset af senere oplysninger, som kastede yderligere lys over hændelsen.


 
 
Her ses ildkuglens bane hen over himlen fanget på det automatiske kamera i Klokkerholm, Nordjylland. Der er tale om en langtidseksponering, hvilket forklarer at meteoret ses som en lang streg. Bemærk, hvordan „klumperne“ på banen antyder, at meteoret har haft en varierende lysstyrke og at den flere gange er „blusset op“ kortvarigt.
Foto: A. Norup Sørensen og K. Lang.
Nye oplysninger

Senere samme dag faldt jeg over en interessant nyhed på Tycho Brahe Planetariums hjemmeside. Her beskrev astrofysiker og ph.d. Michael J. D. Linden-Vørnle fra planetariet, hvordan der natten mellem den 5. og 6. september kl. 00.52 dansk sommertid var blevet observeret et lysstærkt meteor - også kaldet en ildkugle - over Vendsyssel. Meteoret var både blevet observeret af flere personer og registreret af tre automatiske kameraer, som systematisk overvåger nattehimlen. På baggrund af de foreløbige observationer og fotos kunne det konkluderes, at meteoret havde bevæget sig over Vendsyssel fra syd mod nord.

Tidspunkt og sted for ildkuglen var således sammenfaldende med datterens oplevelse af lysblinkene. Det er derfor nærliggende at tro, at dette kan være en mulig forklaring på lysblinkene. Med disse oplysninger in mente ville det selvfølgelig have været rigtig interessant at få en mere præcis angivelse af tidspunktet for observationen og oplysninger om, i hvilken retning vinduet i værelset vendte mv. Men dette er jo desværre ikke muligt.

 
På grundlag af de eksisterende oplysninger i sagen vil vi i SUFOI dog tillade os at vurdere, at datterens oplevelse med stor sandsynlighed skyldtes det lysstærke meteor, som bevægede sig ind over Vendsyssel. Sådanne ildkugler kan oplyse et helt landskab, og ifølge datteren var der, som tidligere beskrevet, et frit udsyn til himlen fra vinduet i værelset. Dermed er det også sandsynligt, at der ikke er nogen egentlig sammenhæng overhovedet mellem datterens oplevelse og mærket på moderens arm. Der er snarere tale om to helt uafhængige fænomener, som alene kædes sammen via moderens og datterens tanker, som igen er påvirket af den klassiske „fortælling“ om ufoer og ufo-bortførelser i bl.a. ufo-bøger og ikke mindst på internettet og i science fiction film. Her er det et velkendt tema, at man efter en bortførelse angiveligt skulle kunne finde tegn i form af mærker på huden. Hermed ser vi endnu et eksempel på, hvordan den moderne ufomyte er med til at forme konkrete menneskers helt konkrete oplevelser. Det er vigtigt at understrege, at der ikke umiddelbart er grund til at tro, at moderen eller datteren på nogen måde har været særligt ansporede for denne slags forestillinger - udover, naturligvis, at i hvert fald moderen havde en generel interesse for ufoer. Snarere er der tale om et alment menneskeligt forhold, som i princippet kan ramme mange under de „rette omstændigheder“.

Dette kort viser sigtelinjer til meteorets bane ind over Nordjylland. Pejlingerne baserer sig på optagelser med automatiske kameraer i København og Klokkerholm. De røde stjerner markerer placeringen af kameraerne. De blålige linjer markerer sigtelinjerne fra et kamera til meteoren (de mørkeste er begyndelsesretningen, de lyseste er retningen til afslutningen). Den hvide linje viser meteorets bevægelse fra syd mod nord over Vendsyssel.


Læs Tycho Brahe Planetariets omtale af ildkuglen d. 6. september 2011 her: http://planetariet.dk/artikel/ildkugle-set-fra-danmark-2

Find flere fotos og filmoptagelse af ildkuglen på hjemmesiden http://stjerneskud.info/fireball/fb20110906b/

Flere eksempler på, hvordan sammenfald mellem uafhængige fænomener kan give anledning til besynderlige oplevelser, kan findes i kapitlet „Når flere fænomener bliver til én ufo“ i bogen »50 år med ufoer« af Toke Haunstrup. Bogen kan købes gennem SUFOI eller lånes på biblioteket.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2011. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted