logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2004 > UFO-Mail nr. 36

UFO-Mail nr. 36
8. maj 2004


Godt og skidt

Foråret bød på to nyheder, som fik en del opmærksomhed i pressen: En milliardær donerede 80 mio. kr. til jagt på mars-mænd, og verdens største ufo-blad drejede nøglen om.

Paul Allen, der tilbage i 70'erne var med til at grundlægge Microsoft, har i dag en formue på omkring 130 mia. kr. Den 22. marts kunne alverdens pressebureauer fortælle, at Paul Allen har foræret 80 mio. kr. til SETI Institute i Californien.

 

SETI Institute vil nu oprette en radioteleskopkæde med 200 satellitmodtagere, der skal skaffe nye data fra himmelrummet til bearbejdelse på mange hundrede private computere verden over.

I samme måned erfarede vi, at det engelske ufo-blad »UFO Magazine« var gået ind. Bladet blev startet i 1981 af Graham Birdsall og broderen Mark. Som årene gik - og i takt med at historierne blev vildere og vildere - steg oplagstallet på »UFO Magazine«. Bladet havde, da det gik bedst, et oplag på 35.000 ex.! Siden midt i 1990'erne er oplagstallet imidlertid faldet år for år, og da Graham Birdsall døde i september 2003, besluttede hans enke at lukke bladet.

 

I Danmark vil vi også snart se bladdøden brede sig - det gælder dog ikke UFO-Nyt.

Folketinget har besluttet at ophæve bladtilskuddet, hvilket gør det meget dyrt for hundredvis af danske foreninger at udsende blade til abonnenterne. Mange tvinges ganske enkelt til at indstille udgivelsen.

UFO-Nyt rammes også af bladtilskuddets bortfald. Tidligere fik abonnenterne bladet via Avispostkontoret.

Nu skal vi selv sende UFO-Nyt ud - derfor har bagsiden også fået nyt udseende - og til en langt højere pris end før.

SUFOI kan bære denne merudgift på UFO-Nyt i indeværende år, så først i 2005 bliver vi nødt til at forhøje abonnementsprisen, så de øgede portoudgifter ikke slår bunden ud af foreningens økonomi.

I UFO-Nyt nr. 1, 2004, tog vi hul på ufo-bortførelsestemaet.

I UFO-Nyt nr. 2 afslutter vi temaet med to artikler om de formodede fysiske beviser. Det drejer sig om en analyse af kjolen, som Betty Hill havde på under sin klassiske bortførelsesoplevelse i 1961 - og en analyse af det bedste fysiske bevis, som den omdiskuterede implantat-forsker Roger K. Leir kan fremvise.

Og så kan vi i UFO-Nyt nr. 2, 2004, annoncere for tre spændende, nyudgivelser (kan bestilles i SUFOI Butikken), som vi er sikre på vil interessere mange læsere:
 • Klaus Aarsleffs flotte indbundne og velillustrerede bog »Mysterier i fortiden« med tilhørende DVD.
  På DVD'en er der 8 tv-udsendelser, hvor Klaus Aarsleff føjer nye, spændende detaljer til bogens kapitler.
 • Palle Vibes indbundne og illustrerede bog »Genfærd, grave og onde ånder«.
  Til bogen er knyttet en hjemmeside med gode gys.
 • En ny udgivelse i serien UFO Document: »The Nazi UFO Mythos«.
  Under Anden Verdenskrig satte glødende kugler - kendt som foo fighters - gang i rygterne om et hemmeligt våben hos begge parter af konflikten.
  Da de flyvende tallerkeners æra begyndte, var mange hurtige til at knytte de to ting sammen. Det førte til historier om nazi-skabte flyvende tallerkener underbygget af skriftlige beviser og øjenvidneberetninger.
  Er der noget hold i alle disse rygter og historier, som gang på gang føres frem i tidsskrifter og på internettet? Kevin McClure har sporet nazi-rygterne helt tilbage til deres kilder og fundet frem til, hvad der ser ud til at være den ultimative sandhed bag historierne. Resultatet kan du læse i Kevin McClures spændende, engelsksprogede rapport »The Nazi UFO Mythos«.
 
 

 

God fornøjelse med UFO-Nyt nr. 2, 2004!
 

UFO

Dette spændende foto er taget fra et ledsagerfly den 16. juli 1988 over Hemet i Californien. Billedet er først dukket op fra gemmerne i januar 2001 og har nu været igennem en grundig analyse foretaget af Richard Haines, som har specialiseret sig i ufo-observationer gjort af piloter. Mange læsere husker sikkert, at Haines holdt et spændende foredrag om netop dette emne på SUFOI's kongres i Lyngby i november 1997. Haines udelukker dobbelteksponeringer og andet fup. Det ukendte objekt har sandsynligvis passeret svæveflyet på nogle få sekunder med en hastighed under lydens. På nuværende tidspunkt kan Haines ikke forklare det fotograferede fænomen, som derfor må kaldes et ufo.

Richard F. Haines (tv.) og Ole Henningsen i samtale under en pause ved SUFOI's kongres i Lyngby i november 1997.
Foto: Kim Møller Hansen

Kilde: UFO-Aktuellt, nr. 1, 2004/ kmh
Sagen om kloen

 
Dr. Roger K. Leir er en flittig taler ved ufo-konferencer verden over.
 
Det amerikanske tidsskrift MUFON UFO Journal har i de seneste numre bragt en del artikler om ufo-bortførelsesfænomenet. I decembernummeret var det så dr. Roger Leirs tur til at fortælle om sine erfaringer på området.

Leir er kirurg og i ufo-kredse mest kendt for sit arbejde med at fjerne genstande, som aliens menes at have implanteret i bortførelsesofre. Til dato har Roger Leir foretaget 10 operative indgreb og fjernet 11 genstande. Han indrømmer, at en af disse genstande var noget så jordnært som et stykke glas fra en flaske. Men de øvrige genstande er efter hans mening mystiske og beviser, at aliens placerer små sendere, „hjernekontroludstyr“ og lignende i bortførelsesofre. Andre forskere siger, at for dem ligner de bortopererede genstande små splinter almindeligt metal, plastic eller glas.

 
 
 
 
Her ses en nål-lignende tingest, som Roger Leir har fjernet fra et formodet bortførelsesoffer.
Fotos: Michael Portanova/A. & S. Research

Roger Leir undersøger også bortførelsessager generelt og i sin lange artikel i MUFON UFO Journal fortæller han netop om en af de bortførelsessager, som har interesseret ham og hans kolleger mest. Sagen omtales som Gary Lowery-sagen. Roger Leir mener, at denne sag er en af de mest troværdige sager, da den rummer mange fysiske beviser.

Gary og hans familie i Bakersfield, Californien, har været på banen i mange år med en meget klar erindring om mange oplevelser.

Lige fra begyndelsen har Roger Leir anset Gary for at være en ærlig og oprigtig mand. Gary har gennemgået en løgnedetektor-undersøgelse, som han bestod med glans. Han gennemgik også to regressionshypnose-sessioner. Den ene foretaget af en ekspert i stressanalyse, den anden af Budd Hopkins (billedhuggger og forfatter), som også fandt Gary meget troværdig.

Gary har optaget sine bortførelsesoplevelser på video. Via et videokamera i en clockradio i sit soveværelse kunne han optage nattens begivenheder. I en periode indsamlede han en stor mængde videomateriale.

Han gennemså samvittighedsfuldt alt materialet både med normal hastighed og i slowmotion time efter time. Nogle gange så han ét billede ad gangen. Han fandt frem til nogle usædvanlige billeder, som blev sendt til Roger Leir. Denne sendte materialet videre til flere forskellige eksperter i analyse af videofilm. Der var på ét af enkeltbillederne noget, der tydede på, at der var et væsen til stede. Men hvad, melder historien i MUFON UFO Journal ikke noget om. Videooptagelserne skulle også vise nogle små lyskugler, som svæver rundt i lokalet - orber måske? (se også artiklen i UFO-Nyt, nr. 1, 2004, side 15-20).

Som det næste forsøgte Gary at indsamle fodspor fra et væsen, som han om natten gentagne gange havde set komme ind gennem muren fra vægskabet. Han brugte et badehåndklæde med samme farve som gulvtæppet og anbragte et lille stykke metalfolie på bagsiden.

Om aftenen anbragte han håndklædet på tæppet foran det område, hvor han havde set væsenet komme igennem muren. Den følgende morgen så han to fodaftryk på metalfolien. Han brugte gips til at sikre aftrykkene og fik på den måde en kopi af foden.

Roger Leir har set både aftrykket og kopien. Fødderne var forskellige fra et menneskes, da de var små og meget smalle ved fodens midte og svang. Foden havde kun tre tæer. De lignede ikke mennesketæer, da de var brede og kødfulde.

I løbet af de måneder, der fulgte, besøgte Roger Leir utallige gange Garys hjem for at se på de fysiske beviser. Han tog prøver fra et fluorescerende område på væggene ved et skab og i soveværelset.

I forhaven var der et område på Garys græsplæne, hvor intet ville gro. Området var cirkulært og kunne ligne et sted, hvor et fartøj var landet. Roger Leir opdagede desuden nogle områder på ydermurene, hvor der var et usædvanligt magnetfelt. Inde i skabene i Garys soveværelse var der også usædvanlige magnetfelter omkring metalbøjlerne. Det samme gjaldt to af metalhængslerne på skabenes døre.

Gary fortalte, at hans armbåndsur, som havde være forsvundet i to uger, pludselig var dukket op dækket med et gråligt pulver.

I den periode, hvor Gary indsamlede beviser på fodaftryk, opdagede han en morgen noget, der viste sig at være en lille sort genstand stukket ind i et af håndklædets folder. Både han og konen var sikre på, at den ikke havde været der den foregående aften.

 
Foto: Dr. Roger K. Leir
 

Da Leir undersøgte genstanden, så han, at det var en „klo“. Leir besluttede at undersøge kloen, fordi den kunne blive et af de vigtigste beviser på, at aliens virkelig foretager bortførelser.

I artiklen i MUFON UFO Journal gør Leir derefter rede for alle de videnskabelige undersøgelser, som kloen i en to-årig periode har gennemgået. Undersøgelserne gjorde Leir mere og mere overbevist om, at det drejede sig om en ikke-jordisk, biologisk genstand. For at få klarhed over dette, måtte der efter Leirs mening foretages en DNA-analyse af kloen.

Med støtte fra flere fonde blev det muligt at få foretaget en DNA-analyse af kloen. De første data var overraskende, da de viste, at DNA'et var forskellig fra DNA her på Jorden! Sensationen lurede lige om hjørnet, men udeblev. En kontrolundersøgelse viste nemlig, at kloen kunne være en art bløddyr.

En ph.d. med speciale i gastropodologi - studiet af snegle - kunne alene ud fra et foto af genstanden identificere dyret, før han fik tilsendt DNA-dataene. Den såkaldte ikke-jordiske „klo“ var blot en ganske almindelig jordisk snegl.

Man kan spørge sig selv om, hvorfor studiet af genstandens DNA ledte så meget på vildspor, så det først blev konkluderet, at det var ikke-jordisk DNA. Svaret er ganske lige til. Snegle udskiller en substans, som de bruger til forsvar. Denne substans består af enzymer, der bryder DNA-kæden - en opbrudt DNA-kæde som ikke matcher noget i databasen.

Det, som man troede var hår, der voksede på kloen, viste sig at være størknet sekret fra celler kaldet gastrocyster. De ligner hår.

Man skulle mene, at når det vigtigste „bevis“ for et rumvæsens tilstedeværelse viser sig at have en meget jordnær forklaring, vil de fleste miste lidt af gejsten og troen - og måske begynde at tvivle på Gary Lowery-sagens betydning. Men ikke Roger Leir. Han kæmper videre. For ham er der stadig mange interessante, ubesvarede spørgsmål, fx:

 • Hvordan kom denne snegl ind håndklædet, når Gary og hans kone hævder, at håndklædet var nyvasket og først blev taget frem den foregående aften?
 • Hvordan kunne dyret være mumificeret, som det var, da det blev fundet, når undersøgelser viser, at dyret normalt går i opløsning og ikke størkner, når det udtørrer?
 • Den korte tid, som mumificeringen tog, er også et mysterium ifølge Leir. Videnskabelige undersøgelser viser, at det vil tage mindst 24 timer, før det sker.
 • Ifølge Leir, har man fundet ud af, at snegle, der ligner „kloen“, ikke findes i området omkring Bakersfield, Californien.

Ved at fokusere på disse spørgsmål, som jo selvfølgelig kan være interessante nok for en biolog eller zoolog, holder Leir liv i sagen og efterlader folk det indtryk, at der er „noget om snakken“ i Gary Lowery-sagen. At det så formentlig intet har med aliens at gøre, drukner i „støjen“.

Gary er uden tvivl en ærlig og hæderlig mand, som virkelig tror, at han har haft besøg af aliens. Oplevelserne i soveværelset er „virkelige“ for ham. Men som psykologen Susan Blackmore skrev i UFO-Nyt nr. 1, 2004 (se også http://www.sufoi.dk/sidstnyt/bortf-01.php), så kan sådanne oplevelser sagtens udløses af søvnlammelse. Denne mulighed nævner Roger Leir slet ikke. Han hæfter sig i stedet ved sagens fysiske „beviser“, som fx:

 • Unormale magnetiske eller elektromagnetiske fænomener på observationsstedet.
 • Jordbundsprøver taget fra forhaven, som er et muligt landingssted.
 • Den pulveragtige substans på armbåndsuret.
 • Prøver af noget fluorescerende fundet på skabet og i soveværelset.
 • Fodaftrykkene.
 • Videooptagelserne.

Tilfældige (og måske helt naturlige) hændelser og fakta forsøges her presset ind i en sammenhæng for at „bevise“ en tro på fremmede væsners besøg. Man fristes til at sige: „Søg - og du skal finde…“

Set her fra et skrivebord i Danmark må man sige, at hvis Gary Lowery-sagen er en af de mest troværdige sager, bortførelses-forskerne har på programmet, så har de i sandhed et problem.

Kilde: MUFON UFO Journal, december 2003/-for

Læs mere om ufo-bortførelser i UFO-Vision 8 (se UFO-Vision nr. 8)
Rapport fra Sønderjylland

Fra Meteorsektionen under Astronomisk Selskab har vi i SUFOI, Skandinavisk UFO Information, fået videresendt en beretning om observation af et lysfænomen den 21-04-2004 kl. ca. 22.55.

Samme dag om morgenen kl. ca. 04.35/04.42 modtog SUFOI flere indberetninger, der er videresendt til Astronomisk Selskab og Geologisk Museum, idet der helt sikkert er tale om observation af et meteor over Nordsøen.

Men nedenstående modtagne observationsrapport adskiller sig på væsentlige punkter, bl.a. længden af observationen (3 minutter passer ikke på et meteor/ildkugle) og de observerede „lysbuer“.

Rapportøren, AM, fra Tørsbøl ved Gråsten fortæller i sin indberetning:

„Onsdag aften d.21.04 kl.22.50 kom jeg kørende i bil fra Gråsten mod Feldsted i Sønderjylland. Jeg drejede af ved Snurom og kørte mod Kværs ad Avntoftvej.

Ude i horisonten mellem Ladegårdsvej og Kværsløkke på min højre side, observerede jeg tre lysbuer i ca.12- 14 meters højde og 300- 500 m i bredden i alt, da buerne gik ind over hinanden. Lysbuerne blinkede meget kraftigt som når det lyner, bortset fra at intervallerne mellem blinkene var meget kortere end lyn.

Da jeg kommer længere ind mod Kværs lidt før hvor sidevejen mod Kværsløkke går, sker der en eksplosion oppe i luften - nærmest som en raket.

Ud af den eksplosion er der en ildkugle, som tager kurs mod vest i retning af Søgård.
Jeg kan følge kuglen indtil den, hvad jeg tror, er slået ned bagved Kværs skole.

Der dannes igen en lysbue magen til de tre jeg lige havde set lidt før til højre for mig. Igen kom der kraftige blink fra dette lys.

Lysskæret kan beskrives som når man ser lysskæret oppe i himlen, fra projektører der er på jorden. Fra jeg så ildkuglen til det hele var slut er der nok gået ca. 3 min.

Men altså, jeg sad i min bil hvorved jeg fulgte den på min højre side. Jeg kørte 30-35 km/t. Jeg kunne følge den indtil nedslaget. Nedslaget fandt sted lige bag ved Kværs Skole. Idet den landede, stod der et meget kraftigt lysskær i en halvmåne og ca. i 50m i bredde over stedet som blinkede med meget korte intervaller.

Lyset kan beskrives som hvis man ser skæret fra projektørlys på himlen“, slutter AM sin indberetning.

SUFOI har forespurgt Flyvertaktisk Kommando i Karup om eventuel flyveaktivitet i området på det pågældende tidspunkt, men har i skrivende stund endnu ikke modtaget svar på denne forespørgsel.

Men kan læserne af ufo-mail bidrage med yderligere oplysninger til sagen, så kan kontakt Skandinavisk UFO Information - SUFOI.
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted