logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Myter og mysterier > Gamle søfolk afliver myte

Ufofacts & Myter

USS Eldridge i Philadelphia USS Eldridge indleder forsvinding USS Eldridge er forsvundet

Gamle søfolk afliver myte

Den 28. oktober 1943 kl. 17.15 blev de store elektromagnetiske generatorer tændt på den amerikanske destroyer USS Eldridge i flådehavnen i Philadelphia. En grøn tåge lagde sig omkring skibet. Kort efter forsvandt tågen - og Eldridge begyndte også at forsvinde! I vandet sås omridset af et skibsskrog. Få sekunder senere blev havneområdet oplyst af et kraftigt, blåt lys - og skibet var væk! Sekunder senere dukkede Eldridge op i havnen i Norfolk, Virginia, mere end 600 km borte og blev observeret her i adskillige minutter. Så forsvandt Eldridge på mystisk vis fra Norfolk og vendte tilbage til Philadelphia. De fleste sømænd på USS Eldridge blev frygteligt syge. Nogle forsvandt i den blå luft. Andre blev sindssyge.

Sådan lyder den sædvanlige historie om Philadelphia Eksperimentet (eller Project Rainbow), som den amerikanske flåde angiveligt skulle have gennemført for at gøre flådefartøjer usynlige for tyske ubåde. Ifølge andre beretninger beviser Philadelphia Eksperimentet, at den amerikanske flåde i 1943 havde held med at foretage tidsrejser og teleportation.

Myten om Philadelphia Eksperimentet tog form i slutningen af 1950'erne, da den blev omtalt af Morris K. Jessup (1900-1959) i bogen »The Case for the UFO« (1955). Jessup tilskrev historien en Carlos Miguel Allende, som angiveligt opholdt sig på handelsskibet SS Andrew Furuseth i Norfolk Flådehavn, da USS Eldridge dukkede op og forsvandt. Igennem årene har myten fået nyt liv i adskillige bøger og et par spillefilm.

Carl Meredith Allen alias Carlos Miguel Allende  
Hovedmanden bag myten om Philadelphia Eksperimentet er Carl Meredith Allen alias Carlos Miguel Allende (1925-1996). Han overbeviste forfatteren Morris K. Jessup om, at han havde været vidne til USS Eldridges teleportation. I 1969 indrømmede Allende, at historien var opdigtet!

I UFO-Nyt 4/95 skrev Ole Jonny Brænne en glimrende artikel om Philadelphia Eksperimentet og beskrev bl.a., hvad projektet egentlig gik ud på. USS Eldridge skulle ligesom mange andre destroyere, der beskyttede konvojer under Anden Verdenskrig, have installeret udstyr, som kunne afmagnetisere skibsskroget så meget, at det ikke tiltrak magnetiske miner. Skibet blev således „usynligt“ for magnetiske miner o.lign., men skibet var stadig synligt for det menneskelige øje, radar og undersøisk lytteudstyr. Ole Jonny Brænne konkluderede i sin artikel, at den dramatiske historie om Philadelphia Eksperimentet er fri fantasi. Nye oplysninger i sagen støtter denne konklusion.

For nylig mødtes 15 medlemmer fra besætningen i Atlantic City, New Jersey, til deres første genforening i 53 år. Her udvekslede de historier om Eldridge, både sande og myter. De er enige om, at eksperimentet aldrig har fundet sted. Og ikke nok med det: De siger, at USS Eldridge aldrig var fortøjet i Philadelphias Flådehavn og aldrig har været i havnen.

»USS Eldridge« DE-173 (Destroyer Escort) og søsterskibet »USS Garfield 
        Thomas« DE-193 ligger her i Boston Flådehavn, Massachusetts
»USS Eldridge« DE-173 (Destroyer Escort) og søsterskibet »USS Garfield Thomas« DE-193 ligger her i Boston Flådehavn, Massachusetts, da skibene blev overdraget til den græske flåde den 15. januar 1951. Skibene tjente i den græske flåde under navnene »Leon« og »Panthir« indtil for få år siden.
Foto: U.S. Department of State/O'Donnell

Bill Van Allen, 84 år, kaptajn på USS Eldridge i 1943 og 1944 sagde til avisen Philadelphia Enquirer:

„Jeg har ikke den ringeste ide om, hvordan disse historier dukkede op.“

På »Naval Historical Center« får man hvert år rigtig mange henvendelser om Philadelphia Eksperimentet, og arkivarerne har forgæves ledt efter dokumenter, som kan bekræfte eksperimentet. Til gengæld har man fundet logbøgerne for både USS Eldridge og SS Andrew Furuseth. Af logbogen for USS Eldridge fremgår det, at destroyeren aldrig har været i Philadelphia i perioden august-december 1943.

Logbogen for SS Andrew Furuseth dokumenterer, at Eldridge og Andrew Furuseth ikke på noget tidspunkt har været i Norfolk på samme tid. I arkivet findes også et brev fra William S. Dodge, der i 1943 var kaptajn på Andrew Furuseth. Han benægter kategorisk, at han eller besætningen så noget usædvanligt, da de lå i Norfolk med SS Andrew Furuseth.

Ovennævnte facts vil dog næppe anfægte myteskaberne - for mon ikke de amerikanske myndigheder tilbageholder de dokumenter, som kan bevise, at Philadelphia Eksperimentet fandt sted, og at lignende forsøg finder sted den dag i dag i dybeste hemmelighed!

 
Logbøgerne for USS Eldridge og SS Andrew Furuseth viser, at Eldridge aldrig har været i Philadelphia Flådehavn, og at de to skibe aldrig har ligget i Norfolk Flådehavn på samme tid.
USS Eldridge blev søsat i august 1943 i New Yorks Flådehavn, og efter en række prøvesejladser omkring Bermuda i september til medio oktober, vendte skibet hjem til New York. Herefter skulle Eldridge efter et kort ophold i Norfolk den 2.-3 nov. ekskortere en konvoj til Casablanca, som man nåede den 22. november.
I december var Eldridge hjemme i New York igen.
Foto: Naval Historical Center

SS Andrew Furuseth deltog i flere konvojer. Fragtskibet forlod Norfolk den 25. oktober og ankom til Middelhavet den 12. november. Her blev skibet indtil den 17. januar 1944.

Kilder:
Jerome Clark: The UFO Encyclopedia. The Phenomenon from the Beginning. Volume 1: A-K, Omnigraphics 1998.
CNI News, vol. 5, nr. 3, 1999/-for.
Naval Historical Centers hjemmeside: www.history.navy.mil/faqs/
Philadelphia Experiment from A-Z: www.wincom.net/softarts/philexp.html

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted