logo
Danmarks UFO Forening 

Leder i UFO-Nyt nr. 4, 1999

Klar til år 2000

Et årtusindskifte er højsæson for dommedagsprofeter. Det er der intet nyt i hvad angår de religiøse sortseere. Det nye er, at det teknologiske „præsteskab“ også er på banen og i den grad er kommet i hopla. Og man forstår dem så udmærket. Millionerne ruller ind på fremsynede computerfirmaers konti. I det sidste par år er det nemlig lykkedes dem at overbevise hele verden om, at når de første nytårsraketter stryger op, går alverdens computere ned!

Chip efter chip går i koma ved årsskiftet 1999/2000: elevatorer sætter sig fast, atommissiler affyres uden for menneskelig kontrol, vaskemaskiner går i baglås, valutabørser løber løbsk, fly falder til jorden, elektriske tandbørster går i selvsving osv. osv.

Der er slet ingen grænser for de ødelæggelser, som „år 2000-problemet“ vil afstedkomme. De overgår snildt massedestruktionen i »Independence Day«. Al denne hurlumhej er opstået, fordi et par nærsynede computernørder i begyndelsen af 1980'erne ikke havde fantasi nok til at forestille sig, at vi 20 år senere stadig ville bygge computere baseret på fortidig teknologi, som ikke magter at regne med årstal større end 1999.

Katastrofen kan dog afværges, hvis vi lader dommedagsprofeterne opdatere vores computere og software - mod erlæggelse af et „mindre“ beløb naturligvis.

Heldigvis bliver profeternes dystre spådomme ofte gjort til skamme. Senest skete det den 9.9.99, da alverdens computere første gang skulle have fået åndenød. Det var sådan en slags forsmag eller generalprøve på den kommende megakatastrofe. I København og andre større danske byer var ekstra mandskab indkaldt på brandstationer o.lign. i tilfælde af et længerevarende og livstruende strømsvigt, når elværkernes computere gik i sort. Men intet skete - udover at beredskabet fik en rolig nat.

Så mon ikke vi også overlever årtusindskiftet. Faktisk er vi i SUFOI sikre på, at både foreningen og UFO-Nyt klarer årsskiftet og fortsætter sit virke mange år endnu.

På foreningens halvårlige møde den 26. september i Silkeborg vedtog repræsentantskabet forskellige tiltag, som gør foreningen „år 2000“-sikret og klar til fremtidens udfordringer.

Fremover bliver kommandovejene i SUFOI så korte som overhovedet muligt, således at alle daglige beslutninger kan træffes hurtigt - til glæde for ikke mindst de mange observatører, journalister, skolelever o.a. som dagligt kontakter foreningen. Bestyrelsen blev enstemmigt nedlagt organisatorisk og erstattet med fire områdeansvarlige med kompetence og det fornødne ansvar.

Områderne er: Rapportarbejde, udgivelser, informationsarbejde og hjemmeside (se iøvrigt oversigten i kolofonen til venstre).

De fire områder i den nye struktur afspejler helt tydeligt, hvad vi prioriterer højest: arbejdet med rapporter og information om ufoer.

Rapportarbejdet bliver fremover mere målrettet, idet vi ikke som tidligere vil have som ambition at efterforske alle observationshenvendelser. Samtlige observationer bliver naturligvis stadig registreret, men på baggrund af vores mangeårige erfaring med rapportarbejde udvælges nu de observationer, der er mest „kød på“, til nærmere undersøgelser. På denne måde bruges foreningens ressourcer optimalt.

Arbejdet med rapporter og kontakten til observatører og rapportoptagere koordineres af SUFOI's Oplysning (tidligere SUFOI's Alarmcentral).

Det er netop nu uhyre populært at bruge rumskibs-temaet i reklamer, film, tv-serier, ugeblade m.m., og hvert år konfronteres vi med nye foredragsholdere, som slår plat på emnet og udgiver sig for at være eksperter og besidde „sandheden“. Alt dette øger behovet for reel og seriøs information om ufofænomenet samt markante holdninger og stillingtagen. SUFOI vil derfor ufortrødent udvikle og forbedre informationsarbejdet gennem udstillinger, foredrag, udgivelser og hjemmesiden www.ufo.dk.

Her i UFO-Nyt vil vi også gøre en ekstra indsats for at give læserne de bedste muligheder for selv at vurdere „ufo-sagens“ mange aspekter. Vi vil bl.a. tilbyde flere materialer om emnet i form af bøger, videoer og CD-ROM'er. Dette nummer af UFO-Nyt indeholder allerede de første nyheder. Og flere erpå vej i de kommende numre.

På gensyn i år 2000.

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted