logo
Danmarks UFO Forening 

Leder i UFO-Nyt nr. 2, 2002, som udkom 15. maj

Nyt om SUFOI

Masser af ufo-nyheder

Lørdag den 16. marts fik UFO-Nyts læsere i Københavns-området vitaminer til hjernen. Vi var omkring 30 personer, som i Tycho Brahe Planetariums foredragssal hørte astrofysiker Michael Linden-Vørnles foredrag »I skabelsens svage skær«.

Astrofysiker Michael Linden-Vørnle er her i fuld gang med at indvie tilhørerne i universets mysterier  
Astrofysiker Michael Linden-Vørnle (som skimtes nederst til venstre) er her i fuld gang med at indvie tilhørerne i universets mysterier. Manden på væggen er Einstein.
Foto: Kim Møller Hansen
 

I det levende og lærerige foredrag præsenterede Michael baggrunden for Big Bang teorien og de forsøg, der gøres, for at fravriste universet dets hemmeligheder. Der blev også sat fokus på projekter med dansk deltagelse, bl.a. Planck satellitprojektet.

Efter foredraget viste Michael rundt i planetariets nye, permanente udstilling »Det Aktive Univers« om astronomi og rumfart. Foredragsarrangementet var optakten til søndagens repræsentantskabsmøde, hvor SUFOI's ledelse drøftede foreningens økonomi, igangværende projekter, nye tiltag m.m.

Vi kunne konstatere, at SUFOIs økonomi ser fornuftig ud, og at antallet af abonnenter i øjeblikket er på vej opad. I det hele taget er interessen for ufo-fænomenerne voksende. Det mærker vi især på to områder: Antallet af indberetninger på hjemmesiden (www.sufoi.dk) stiger - i gennemsnit modtager vi nu 2-3 observationer om dagen. Og pressens interesse for SUFOI og vores arbejdsområde er optimal netop nu. Artikler i landsdækkende dagblade, gratisaviser og magasiner samt medvirken i Radioavisen, GoMorgen P3, lokalradier m.m. taler deres tydelige sprog.

Ikke mindst foreningens nye tiltag UFO-mail har skabt en del opmærksomhed i medierne. UFO-mail er SUFOIs gratis nyhedstjeneste - et elektronisk nyhedsbrev, som udsendes, hver gang der sker noget nyt. I UFO-mail kan man læse kort nyt om danske og udenlandske ufoobservationer, om aktuelle himmelbegivenheder, resumeer af avisartikler og meget, meget mere. Læs mere om UFO-mail andetsteds på SUFOIs hjemmeside.

der vises rundt i udstillingen
Der vises rundt i udstillingen »Det aktive Univers«.
foto: Kim Møller Hansen
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted