logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Manipulation og fup > Da Gud slog Darwin

Lederen i UFO-Nyt nr. 2, 2001, som udkom 15. maj.

Da Gud slog Darwin

Under forårsoprydningen fandt jeg en side fra Politiken den 20. august 2000. Der må have været en god grund til at gemme siden. Og jo, nederst på siden stod overskriften: »Studerende afviser Darwin«.

En undersøgelse offentliggjort i »Journal of Biological Education« og foretaget på universitetet i Glasgow blandt 225 medicinstuderende og et lidt større antal biologistuderende viste, at godt hver tiende lægestuderende afviser Darwins udviklingslære og i stedet peger på Gud som ophavsmand til livet. Samme holdning kommer til udtryk blandt 4-11% af universitetets førsteårs biologistuderende.

Undersøgelsesresultatet bekymrer forskere, som udtaler:

„Vi ville ikke have været bekymrede, hvis de studerende efter at have vurderet beviserne havde været skeptiske over for sider af evolutionen. De fleste afviste imidlertid teorien på baggrund af religiøs overbevisning. Det er næppe foreneligt med den åbensindethed, der forventes af udforskende videnskabsmænd.“

De samme studerende var iøvrigt også mindre tilbøjelige end deres medstuderende til at tro på, at cigaretrygning kan give lungekræft, og at skorstensrøg fra kraftværker medfører syreregn.

Den anti-evolutionistiske tro har længe været udbredt i USA, hvor fundamentalistiske kristne med Biblen under armen gennemfører korstog mod adskillige staters skolevæsen. Troen er af europæere blevet betegnet som naiv, men nu har den altså også bredt sig til vores breddegrader.

At viden og tørre facts ofte må vige for blind tro kender vi også alt for godt, når observationsberetninger skal analyseres. For nogle mennesker ved videnskaben allerede alt det, som er værd at vide, og derfor kan der ikke eksistere uidentificerede fænomener. Folk, der ser og beretter om disse, må derfor enten være dumme eller fulde af løgn. For andre er hvert eneste flakkende lys på nattehimlen et fartøj fra det ydre rum med væsner, som vil frelse os fra alverdens ulykker.

Et eller andet sted mellem disse to yderfløje befinder SUFOI sig. Vi er - med rette - blevet kaldt for kritiske. Erfaringen skærper den kritiske sans. Er vi også skeptiske? Måske. Sikkert er det imidlertid, at vi stædigt forsøger at bevare vores troværdighed. Har vi en forklaring på en observation eller kan afsløre et fupnummer - ja, så gør vi det. Og står vi over for en hændelse, som vi ikke har en mulig forklaring på, så erkender vi det - og holder os ellers fra vidtløftige fortolkninger, for de udspringer ofte af tro og ikke viden.

I UFO-Nyt nr.2/2001 bringer vi bl.a. artiklen »Kosmisk affald« - som fortæller den lærerige historie om, hvordan et forkætret, men veldokumenteret fænomen - som meteorer/meteoritter - til sidst blev accepteret af videnskaben. Sten falder faktisk ned fra himlen - og måske gemmer himmelrummet på andre hemmeligheder!

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted