logo
Danmarks UFO Forening 

Brevkassen

Læserbreve til SUFOI

Vi modtager meget gerne læserbreve med spørgsmål og synspunkter eller kommentarer til ufo-nyts artikler. Læserbreve bedes sendt til:
SUFOI
Eilekiersvej 14
4100 Ringsted

Vi forbeholder os ret til at forkorte indlæg og kun offentliggøre breve, som vi skønner har almen interesse for bladets læsere. /red.


Skræmmende artikel i ugeblad
Jeg tillader mig hermed at sende en artikel fra »Ude og Hjemme« nr. 20 den 14. maj 1997. Den virker meget skræmmende, men samtidig også interessant. Kunne jeg få jeres mening om dette emne, og er det noget, I allerede har hørt om og undersøgt rigtigheden af? Jeg tænker her på de mennesker, som er omtalt i artiklen og på det, som de påstår er fundet i kroppen påforskellige mennesker.

Med venlig hilsen
Birgit Sørensen

Svar fra Per Andersen, SUFOI:
Den omtalte artikel handler om Derrel W. Sims og dr. Roger K. Leir, der hævder at have fjernet små genstande fra kroppen af påståede bortførte amerikanere. Disse genstande skulle, ifølge lægen og hans ven, være blevet indopereret i de bortførte personer af fremmede væsener. De hævder, at stykkerne, som er blevet fundet og fjernet fra en række personer, er udtryk for en særdeles avanceret teknologi.

 

Desværre ligger fremstillingen i »Ude og Hjemme« langt fra virkeligheden. Leirs og Sims' forestilling om, at der er tale om avanceret teknologi skyldes, at man i mikroskop ikke kan finde kredsløb eller andre elektroniske elementer. Det kan derfor ikke være udviklet og kendt her på Jorden, siger de. Men det kunne jo også tænkes, at der ikke er tale om nogen teknologi overhovedet - blot småstykker af materiale fundet i mennesker.

Det påstås endvidere, at nogle af stykkerne er blevet analyseret på laboratorium med resultater, der har „skabt stor undren“. Virkeligheden er, at når man læser rapporten fra „National Institute for Discovery Science“, er konklusionen, at der sagtens kan være tale om helt almindelige, små metalsplinter, der er kommet ind i kroppen på folk. Det er velkendt, at får man sådanne splinter ind under huden, kan de arbejde sig længere ind i kroppen.

Kroppen danner så i selvforsvar en hinde omkring fremmedlegemet, og en sådan hinde er da også blevet fundet i disse konkrete tilfælde.

 
Hertil skal tilføjes, at Derrel Sims er blevet afsløret i en række løgne og i dag betragtes som en af de mest utroværdige personer inden for dette område.

Der er derfor ingen grund til at blive urolig over disse påstande. I virkeligheden er der tale om helt almindelige småsplinter.

Derrel Sims kalder sig selv for „Alien Hunter“ og kan besøges på: www.anw.com/Saber/index.htm

Røntgenbilledet viser en metalsplint i en hånd.
Dette lille metalstykke er fjernet fra en person, som påstår at have været bortført af rumvæsner.
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted