logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2019 > UFO-Mail nr. 295

UFO-Mail nr. 295
9. september 2019


Adamski længe leve!

I Japan bliver bøger af og om ufoprofeten George Adamski (1891-1965) genudgivet i en lind strøm, men også andre steder i verden finder man mennesker, der ikke kan slippe tanken om, at den gamle svindler havde regelmæssig omgang med rumbrødre, at hans mange fotografier beviser disse kontakter, og at hans livsfilosofi er original. To nye bogudgivelser vidner om ufoprofetens evige liv i sekteriske kredse: En hollandsk udgivelse, som hylder profetens eviggyldige kosmiske filosofi og forsøger at give den nyt liv, samt en dansk udgivelse, der fremlægger analyser af klassiske Adamski-billeder og hævder, at der er tale om den ægte vare.

 
Gerard Aartsen: „The Sea of Consciousness“, 108 sider, illustreret, BGA Publications 2019
Troen kan flytte bjerge

I juni 2019 udkom bogen The Sea of Consciousness skrevet af Gerard Aartsen og udgivet på hans eget forlag BGA Publications.

Da jeg kontaktede forfatteren med henblik på en omtale hans nye udgivelse, modtog jeg en lang mail med denne ordlyd:

„Jeg ved ikke, hvad du forventer at finde i min seneste bog, men den berører kun sporadisk George Adamskis ikke-jordiske oplevelser og kontakter. I stedet fokuserer den hovedsageligt på de bemærkelsesværdige sammentræf mellem hans tidligste undervisning og moderne videnskab, der begge præsenterer sagen for en bredere virkelighedsopfattelse end den, som din organisation ser ud til at være åben for.

At dømme ud fra jeres website ser det ud til, at jeres sind er optaget af, at ‚vi ikke besøges af fremmede eller andre væsener uden for Jorden’, hvilket jeg må antage bygger på jeres egen forståelse af virkeligheden. I mit arbejde påpeger jeg dog gang på gang, at de fleste mennesker ser ud til at være optaget af spørgsmålet om, hvorvidt UFO'er findes, og/eller om vi får besøg af ET, fordi de udelukkende fokuserer på at bevise, om observationer er ‚reelle’ (som i ‚uidentificerbar’) eller ‚falske’ (som i ‚forklarlige’, ‚svindel’ eller ‚identificerbare’). Dette er, som jeg har vist i mine tidligere bøger, resultatet af den enorme succes skabt af den desinformationskampagne, der blev sat i værk, da de tidligere ufo-sløringer viste sig at være ineffektive, og som meget effektivt formåede at aflede folks opmærksomhed fra årsagen til ET-tilstedeværelse og deres intentioner, for at sikre offentlighedens opbakning til de enorme omkostninger forbundet med våbenkapløbet under Den Kolde Krig. I kapitel 1 i min gratis e-bog Before Disclosureforklarer jeg kortfattet årsagerne til disse anstrengelser.

 
Gerard Aartsen (1957) er forfatter, foredragsholder, underviser og bosiddende i Amsterdam. Han har skrevet fire bøger om den ikke-jordiske tilstedeværelse, som han „ser som yderligere beviser på udviklingen af bevidsthed og den universelle manifestation af livet“.
(Foto: Prins Nagtegaal)

Det begyndte i vores moderne tid over hele verden med snesevis af mennesker, der ikke havde tilstrækkelig høj social status til at blive taget alvorligt af autoriteterne, men i de seneste 60 eller 70 år har et voksende antal militærfolk, regeringsembedsmænd, videnskabsfolk og astronauter fortalt deres historier. Se videosamlingen med ??13 af disse, som jeg lavede for et par år siden. Men ja, vi kan ikke og bør ikke tillade os at blive overbevist af andres oplevelser. Det ville betyde, at vi overlod vores ansvar til andre, som det er så almindeligt blandt mange religiøse mennesker.

På samme tid - til trods for det faktum, at der virkelig er jordiske forklaringer på mange ‚observationer’ - ser det ud til, at indbegrebet af ‚arrogance af uvidenhed’ er at benægte oplevelsen for tusinder, hvis ikke millioner af mennesker, der aldrig har set på livet på samme måde efter at have oplevet noget, som de vidste, ikke ‚var af denne verden’. Er din organisation for eksempel bekendt med oplevelserne, som højtuddannet militært personale i flere sydamerikanske lande har haft som vist i dokumentaren UFOs in South America? I kapitel 1 i Priorities for a Planet in Transition beskriver jeg også et dusin observationer af UFO'er i løbet af bare et par år gjort af mediefolk - som regel ikke de mest godtroende mennesker.

Jeg har behov for at påpege dette for dig, når jeg nu sender en kopi af The Sea of Consciousness til din adresse. Måske vil bogens sidste kapitel (‚Can astrophysics see beyond its own limitations?’) hjælpe dig til at se denne vigtige sag i et noget bredere lys.“

Efter denne moralske opsang, så jeg frem til at modtage The Sea of Consciousness og blive et nyt og bedre menneske, der har set lyset. Efter læsning af de 108 sider må jeg desværre skuffe forfatteren. Jeg køber stadig ikke Adamskis såkaldte filosofi, hans livshistorie og påståede kontakter og rejser sammen med rumbrødre. Jeg tilhører ikke Tavshedsgruppen og er heller ikke betalt af CIA til at sløre Sandheden. Jeg er til gengæld vaccineret mod profeter af enhver slags. Man skal altid vogte sig for sandheder og ekstreme synspunkter.

 
George Adamski kunne godt lide at pynte sig med titlen „professor“. Han var i virkeligheden ufaglært og havde igennem tiden mange forskellige jobs med lav status, trods det at han ifølge den mytologi, der blev bygget op omkring ufoprofeten, havde magiske evner. Blandt andet rejste Adamski som 13-årig til Tibet, hvor han tilbragte fem år hos De store Mestre „dybt inde i Himalaya“. Her lærte han sammen med andre særligt udvalgte studerende at beherske telepati og de fire universelle elementer: jord, ild, vand og luft. Adamski kunne således beherske luften ved at levitere (svæve) og beherske vandet ved at ånde gennem vand, mens han lå på bunden af en sø.

Adamskis popularitet var på sit højeste, da Den Kolde Krig var varmest i 1950'erne og 60'erne. Ikke mindst Cuba-krisen i 1962 og en generel frygt for atomragnarok gødede jorden for Adamskis livsfilosofi, og mange fandt trøst og håb i Adamskis tanker og banale budskaber fra frelsende rumbrødre.

Nutidens Adamski-renæssance skyldes måske, at vi også i dag lever i en verden, hvor mange lider af angst og frygter, hvad fremtiden vil bringe af truende klimaforandringer og politiske, uvidende klovne forklædt som barnlige og utilregnelige statsmænd med magt til at udløse kaos ved et enkelt tryk på atomknappen.

The Sea of Consciousness er interessant at læse, fordi bogen er med til at tegne et mere komplet billede af Adamski. Bogen indeholder:

  • George Adamskis allerførste og indtil nu ukendte essay, „The Invisible Ocean“ fra 1932
  • To ikke-tidligere offentliggjorte artikler fra George Adamskis hånd.
  • Et 16-sider langt afsnit med avisudklip om The Royal Order of Tibet og en tidslinje over The Royal Order of Tibets historie. Denne del af bogen er den mest interessante, fordi den giver et godt tidsbillede af de religiøse sekters liv i 1930'ernes Californien.
  • En otte sider lang George Adamski-bibliografi.
  • Gerard Aartsens kapitel „The Sea of Consciousness“, hvor Aartsen vil påvise, at Adamskis filosofi og lærdom allerede i 1932 var langt forud for sin tid, og at den rummer udsagn, der bekræftes og bakkes op af vores dages videnskabelige tænkere.

Gerard Aartsen forholder sig ikke til George Adamskis selvmodsigende beretninger, åbenlyse eventyr, løgne, omstridte fotos samt de frafaldne disciples afsløringer (se fx A Critical Appraisal Of George Adamski The Man Who Spoke To The Space Brothers). Aartsen mener, at Adamskis essay „The Invisible Ocean“ er af ??historisk betydning og kan betyde den ultimative rehabilitering af George Adamskis omdømme. Troen kan flytte bjerge.

På billedet fra 1935 holder Adamski torsdagsforelæsning på Castle Green Hotel i Pasadena.
(Opslag fra bogen „The Sea of Consciousness“)

Læs mere


 
Rene Erik Olsen: The George Adamski Story - Historical Events Of Gigantic Implications, velillustreret, 99 sider, Blurb 2019

Som læser af bogen The George Adamski Story - Historical Events Of Gigantic Implications er man ikke I tvivl om, at bogens forfatter, Rene Erik Olsen, har købt hele Adamski-historien med hud og hår - også inden han begyndte at kigge nærmere på udvalgte Adamski-fotos.

I bogens indledning slår Rene Erik Olsen fast, at når folk er kritiske over for Adamski, skyldes det deres forudindtagethed og uvidenhed om, hvem Adamski egentlig var. Dette er faktuelt noget vrøvl. Flere af Adamskis største kritikere var i årevis meget tæt på hovedpersonen (nogle kan vel nærmest betegnes som ufoprofetens disciple), men i vrede og skuffelse over Adamskis løgne, svigt m.m. forlod de kredsen omkring ufoprofeten, da kamelen blev for stor at sluge.

Rene Erik Olsens bog handler primært om det, han beskriver som „et kriminalteknisk og et tilnærmelsesvist videnskabeligt blik på to større begivenheder, hvor Adamski var en nøglefigur“: Den 20. november 1952 (mødet i ørkenen) og 26. februar 1965 (Silver Spring-hændelsen, også kaldet Rodeffer-filmen).

 
På sin hjemmeside præsenterer Rene Erik Olsen sig som „Painter, Photographer and Researcher“. På siden har Rene Erik Olsen bl.a. opdateret to af sine Adamski-fotoanalyser: The 20th November 1952 contact og Investigation of the 13th December 1952 George Adamski photos.
 

Rene Erik Olsen tillægger Adamskis møde med en fremmed person fra en anden verden (Orthon) i Californiens ørken den 20. november 1952 meget stor værdi, fordi seks nære venner, som kørte med ud i ørkenen, da Adamski kunne fornemme, at noget stort skulle til at ske, har underskrevet en vidneerklæring.

De seks vidner er: Adamskis sekretær, Lucy McGinnis, indehaveren af Palomar Gardens Café, Alice K. Wells, ægteparret Alfred og Betty Bailey samt George Hunt Williamson og hustruen Betty. Man kan umiddelbart få det indtryk, at de alle seks overværede mødet mellem Adamski og den fremmede person. Men i virkeligheden forlod Adamski selskabet og gik alene ud på eventyr. Vidnernes placeringer meget langt fra Adamski i et kuperet terræn gør det meget lidt sandsynligt, at de alle kan have set mødet.

 
De beedigere vidneerklæringer ifm. Adamskis oplevelse den 20. november 1952. Der er ingen tvivl om, at de seks vidner dengang troede, at Adamski talte sandt. Senere falmede deres betagethed af ufoprofeten. For eksempel brød Adamskis trofaste sekretær, Lucy McGinnis, i 1961 med Adamski. Med tiden stod det mere og mere klart for hende, at Adamskis møder med hans venusianske bror var af spirituel karakter og ikke fysiske møder. Et andet vidne, George Hunt Williamson, fortalte adskillige år efter Adamskis ørkenseance, at ingen af de seks vidner havde set hverken den venusianske person eller hans fartøj. De så kun Adamski alene i nogen tid og derefter nogle lysglimt, som Adamski selv kunne have lavet med et lille spejl.
(Foto: „Flyvende Tallerkener er landet“, De Unges Forlag 1955)

Når man skal udføre en billedanalyse (af fotografier fra tiden før digitalkameraernes indtog), er det meget vigtigt at have adgang til de originale negativer (ikke blot kopier). Til nogle af analyserne har Rene Erik Olsen lånt billedmateriale af Glenn Steckling fra The Adamski Foundation, men det er uklart, om der har været tale om originale negativer/aftryk eller kopier. Mht. Adamskis fire Kodak Brownie-fotos er forfatterens analysere baseret på digitale scanninger tilsendt af Glenn Steckling i 2001.

På udflugten i ørkenen den 20. november 1952 tog Adamski også billeder gennem sit medbragte teleskop. Rene Erik Olsen har også analyseret dette foto, men ikke på grundlag af det originale negativ, men derimod et screenshot fra en computerskærm.

 
Adamskis Brownie-foto nr. 2 fra den 20. november 1952. I øverste højre hjørne ses, hvad der ligner et lille klippefremspring i en kløft.
(Foto: „The George Adamski Story - Historical Events Of Gigantic Implications“)

Efter at have været igennem Rene Erik Olsens Photoshop viser klippefremspringet sig i virkeligheden at være den klassiske, klokkeformede Adamski-tallerken, som Adamski tidligere samme dag fotograferede gennem sit teleskop. If. Rene Erik Olsen har fartøjet en diameter på 10-12 m.
(Foto: „The George Adamski Story - Historical Events Of Gigantic Implications“)

Det 4. Brownie-foto (tv.) er taget af Adamski, lige før en skikkelse vinkede til ham. Efter at have været igennem Photoshop kan Rene Erik Olsen fremtrylle et foto af en person. Adamskis samtalepartner fra Venus?
(Fotos: „The George Adamski Story - Historical Events Of Gigantic Implications“)

 
I 1951, dvs. året før Adamskis ørkenmøde med en mand fra Venus, havde science fiction-filmen „The Day the Earth Stood Still“ premiere. Den fortæller en historie om et ikke-jordisk væsen, Klatuu, der er kommet til Jorden for at fortælle politikere og videnskabsfolk, at vores prøvesprængninger med atomvåben kan skade de øvrige planeter i solsystemet. Dette budskab er identisk med venusmanden Orthons budskab til Adamski. Ydermere er de to rummænd, Klatuu (tv.) og Orthon (th.), klædt i påfaldende ens dragter.

Rene Erik Olsen har anvendt det meget udbredte billedbehandlingsprogram Photoshop i sine bestræbelser på at vise, hvad Adamskis billeder indeholder. Der er ingen tvivl om, at han er ferm til at bruge programmets mange billedmanipulationsfunktioner. Når man på hans hjemmeside ser billedgalleriet med de mange letpåklædte kvinder, som han har fotograferet (og udgivet i bogform), forstår man, hvor dygtig han er til gennem Photoshop at fjerne uønskede ting og fremhæve det, som beskueren vil sætte pris på.

George M. Eberhart fra Center for UFO Studies (CUFOS) fandt i 2006 et gammelt postkort, der vækker nostalgiske minder fra en svunden tid. Postkortet viser den berømte Palomar Gardens Café, der blev ejet af Alice K. Wells og lå på Palomar Mountain nord for San Diego i Californien. Det var her, ufoprofeten George Adamski i slutningen af 1940'erne og i 1950'erne stillede sin kikkert op og tog billeder af formodede ufoer. Adamski arbejdede som kok på cafeen og holdt hof, når beundrere valfartede hertil for at høre visdomsord fra kontaktpersonens egen mund og beskue hans fotos af rumbrødrenes fartøjer. Ser man godt efter på billedet, kan man skimte en mand i vinduet til højre - måske selveste Adamski? Wells døde i 1980, og Palomar Gardens Café er også for længst borte, men på stedet har der i årevis været en campingplads, The Oak Knoll Campgrounds.

Læs mereEn velkendt gryderet

Endnu en bog fra ufohistoriens måske mest produktive forfatter, Nick Redfern. Denne gang et miks af ufooplevelser, russisk indblanding, Kold Krig, spioner, rygter, formodninger og ubesvarede spørgsmål.

Bagsideteksten på bogen Flying Saucers from the Kremlin: UFOs, Russian Meddling, Soviet Spies & Cold War Secrets lyder sådan:

„Russisk indblanding: Det er to ord, som næsten alle har lært at kende godt i de seneste år. Kun et fjols - eller nogen med en ondsindet dagsorden - vil benægte, at en sådan indblanding har fundet sted. Men hvem vidste, at russerne i årtier i al hemmelighed brugte UFO-fænomenet som et middel til at forsøge at destabilisere Vesten? Hvorfor prøvede russerne at rekruttere nogle af de mest kendte UFO-kontaktpersoner i 1950'erne? Hvad er forbindelsen mellem KGB og de berygtede Majestic 12-dokumenter? Hvorfor fremstillede Sovjetunionen historier om aliens og fodrede Pentagon med dem? Fortsætter UFO-indblandingen stadig den dag i dag?“

 
Nick Redfern: Flying Saucers from the Kremlin: UFOs, Russian Meddling, Soviet Spies & Cold War Secrets, få illustrationer, 242 sider, Lisa Hagan Books 2019

 

Denne reklametekst er egentlig en meget god varedeklaration på Redferns seneste bog (mens du læser dette, har den flittige mand sikkert allerede udgivet endnu en titel).

Hvis man har læst flere af Redferns andre uforelaterede titler, fx den anbefalelsesværdige On the Trail of the Saucer Spies fra 2006, eller har læst SUFOI's udgivelse Projekt UFO fra 2011 og i øvrigt har fulgt ufomytens udvikling på ufo.dk, vil man næppe støde på mange nye og overraskende informationer i Flying Saucers from the Kremlin: UFOs, Russian Meddling, Soviet Spies & Cold War Secrets. Forvent heller ikke, at du får svar på alle de spørgsmål, som Redfern stiller i bogen.

 

Læs mere

Forfatteren Nick Redfern fotograferet på Alien Snowfest 2019 i Big Bear Lake. Læs mere om Redferns mange udgivelser på hans blog.
(Foto: SMG2019)


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2019. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted