logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2013 > UFO-Mail nr. 169

UFO-Mail nr. 169
10. december 2013


Er fremmede rumskibe styrtet ned?

 
UFO-myten er rig på historier om havarerede, fremmede rumskibe, hvor myndighederne påstås at skjule sandheden „og have fjernet hvert eneste spor efter nedstyrtningen“. Men kan det overhovedet lade sig gøre at slette alle spor? Det giver denne nye udgivelse fra Skandinavisk UFO Information svar på.

Læs også om verdens første ufostyrt, Aurora-mysteriet fra 1897, Rendlesham Forest-sagen fra 1980, Berwyn-mysteriet og et lige-ved-og-næsten-ufostyrt i Danmark i 1985.

Bogens kapitler belyser tilsammen ufonedstyrtningsmytens forskellige aspekter og går tæt på fakta og myter.

UFO-styrt er skrevet af Kim Møller Hansen, formand for foreningen Skandinavisk UFO Information (SUFOI). Bogen er på 56 illustrerede sider i A4-format.

UFO-styrt. koster kr. 89,- og kan bestilles i SUFOI Butikken. Et evt. overskud fra salget af printudgaven af UFO-styrt går til driften af ufo.dk.

Læs her 5 sider fra UFO-styrt.

UFO-styrt udkommer i bogserien Fakta & Myter, som behandler temaer, problemstillinger og oplevelser tilknyttet ufomyten. Det er ambitionen med Fakta & Myter, at hver titel bliver læserens jordbundne guide i en fascinerende, men forvirrende verden domineret af mystiske beretninger, konspirationsteorier og halve sandheder.

I serien er tidligere udkommet:
Area 51,
Roswell,
Aliens og
Nærkontakt.
Alle titlerne kan købes i SUFOI Butikken.Tag modgift mod ufo-kuller

Verden er fuld af skøre historier! Når det drejer sig om ufo-myten er der tilsyneladende ingen hæmninger. Heldigvis findes der lyspunkter, der giver mulighed for at bevare jordforbindelsen. SUNlite er et af dem.

I perioden 1989-2003 udkom Philip J. Klass' tidsskrift SUN (Skeptics UFO Newsletter). Klass havde inden da skrevet adskillige ufo-relaterede bøger samt artikler i bl.a. Skeptical Inquirer udgivet af den amerikanske organisation The Committee for Skeptical Inquiry (CSI).

SUN var Klass' meget personlige, underholdende og bidende kommentar til, hvad der rørte sig på den amerikanske ufo-scene. I 2003 fyldte Klass 84 år og var pga. svigtende helbred nødt til at lukke SUN ned, så nr. 76 blev det sidste nummer. Hvis man ikke selv havde abonneret på SUN (der i det meste af sin levetid udkom i et dogmeagtigt layout på gult papir), kunne gamle, udvalgte numre af SUN alene læses på CSI's hjemmeside. Nu har CSI fået scannet alle 76 numre af SUN og lagt dem ud på Special Articles - The Skeptics UFO Newsletter.

 
 
Philip J. Klass (1919-2005), ingeniør og redaktør for »Aviation Week & Space Technology« gennem 34 år.

Philip J.Klass' nyhedsbrev fik i maj 2009 en værdig efterfølger, idet Tim Printy udgav sit første nummer af det gratis e-magazine SUNlite med seks numre årligt. På verdensplan udkommer der stadig en del ufo-tidsskrifter i printform, men kun ganske få er det papir værd, de er trykt på. SUNlite er helt klart min favoritlæsning, idet skriftet bringer nye vinkler på ufo-myten og indeholder resultaterne af eksemplarisk efterforskning. Fx gør Tim Printy det, som ingen hidtil har vovet eller evnet, nemlig at se nærmere på både Project Blue Books 701 uopklarede sager (der behandles i artikelserien „The 701 Club“) og sagerne i NICAPS's klassiske bog The UFO Evidence fra 1964. Han finder naturlige og helt jordnære forklaringer på mange af de ufo-oplevelser, der i årtier er blevet fremført som „beviser“ på, at Jorden får besøg udefra.

Printy efterforsker også medieaktuelle (amerikanske) ufo-oplevelser og kommenterer bl.a. det brogede og til tider hysteriske og paranoide show, som udspilles på den amerikanske ufo-scene. I øjeblikket bruger Printy en del krudt på Stephen Bassett, som er den eneste registrerede lobbyist i USA inden for ufo-spørgsmål og talsmand for exopolitik-bevægelsen. Ifølge Tim Printy overvurderer Stephen Bassett og hans trosfæller ufo-mytens betydning ved at sige, at ufoer er det vigtigste emne, som offentligheden og medierne overhovedet kan beskæftige sig med. Bassett fremfører derfor de sædvanlige konspirationsteorier, når pressen alligevel vælger at ignorere de såkaldte „presse-konferencer“, som Bassett er med til at arrangere. Bassett fremstår mere og mere som en medieliderlig ufofantast, der har set for mange afsnit af X-Files og Dark Skies og tager fiktion for fakta.Den største gåde

Er vi alene i universet? Eller er livet et universelt fænomen? I 50 år har astronomerne inden for SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) scannet universet for intelligente signaler, men uden positive resultater. I bogen Signatures of Life: Science Searches the Universe forklarer Edward Ashpole de sandsynlige årsager til dette og diskuterer andre muligheder for at finde tegn på liv.
 
 
(Billedkilde: Space.com)

 
Edward Ashpole: „Signatures of Life: Science Searches the Universe“, Prometheus Books 2013, 227 sider, ingen illustrationer. Edward Ashpole har også skrevet bøgerne „The Search for Extraterrestrial Intelligence“ (Blandford Press 1990) og „The UFO Phenomena. A Scientific Look at the Evidence for Extraterrestrial Contact“ (Headline Book Publishing 1995).
 

En af Edward Ashpoles pointer er problemerne forbundet med at scanne universet for radiosignaler og optiske signaler fra en fremmed intelligens og forsøge at kommunikere med en anden art, der besidder en helt ukendt form for teknologi. Jordiske forskere begår den fejl at tro, at fremmede vil bruge den samme kommunikationsteknologi som os.

Vi kan påvise tilstedeværelsen af liv på en planet ved at observere planetens spektrallinjer. Sandsynligheden taler for, at avancerede, fremmede forskere allerede har haft millioner af år til at scanne verdensrummet for spektrallinjer og for længst har fundet „livets underskrift“ fra Jorden. Derfor kan fremmede rumsonder (robotter med kunstig intelligens) i dag eksistere inden for vores eget solsystem, men astronomerne har endnu ikke fundet dem.

Hvis vi nogen sinde finder liv i universet, bliver opdagelsen sandsynligvis gjort af astronomerne, ikke ufo-entusiaster. Sidstnævnte kører i ring, gentager sig selv, strides og er ikke det fjerneste interesseret i videnskabelige beviser, men i tvivlsomme fotos og filmoptagelser og mytedannende beretninger om bortførelser, kvægmishandlinger, korncirkler og konspirationsteorier.

Edward Ashpole har styr på populærvidenskaben og kommer godt omkring emnet. Men træder nogle gange lidt vande i sin fremstilling med gentagelser, hvor de fleste nok for længst har fattet pointerne.

Ashpole introducerer kort en teori udtænkt af ingeniøren T. R. Dutton, (og beskrevet i bogen UFOs in Reality - Programmed Aerospace Monitors Of Our Species). Dutton har siden 1967 registreret alverdens ufoobservationer for at påvise, at Jorden overvåges af fremmede rumsonder i bestemte baner omkring Jorden, og at man derfor kan forudsige, hvor og hvornår der næste gang kan ses det, som Dutton kalder for Strange Aerial Crafts (SAC's). Ashpole er tydeligvis fascineret af Duttons arbejde og teori, som nu ikke virker særligt overbevisende og ærlig talt lyder som noget, man har hørt før. Det gode ved Duttons arbejde er, at han fremfører en teori, som kan efterprøves, men Ashpole gør desværre intet ud af at diskutere kvaliteten af de observationer, der ligger til grund for teorien.

Trods de nævnte indvendinger vil jeg anbefale Signatures of Life: Science Searches the Universe, da den er en fordomsfri og velskrevet behandling af et af tilværelsens store spørgsmål. 
 
George Adamski (1891-1965) sammen med en anden teosof og ufo-profet Daniel Fry (1908-1992) ved den tredje „Giant Rock Spacecraft Convention“ i 1955, som var den eneste af slagsen, hvor Adamski deltog. Han gav et 35 minutter langt foredrag og blev interviewet af Edward J. Ruppelt, daværende leder af Project Blue Book.

UFO-profeterne lever!

Siden 1950'erne har mænd og kvinder hævdet at have haft kontakt med menneskelignende besøgende fra rummet. Disse kontaktpersoners eller ufo-profeters budskaber fra rumbrødrene er ikke blot maleriske levn fra en svunden tid i atombombens skygge, men er spillevende - blot i nye forklædninger.

Amerikaneren Aaron John Gulyas underviser i historie og fortæller i bogen Extraterrestrials and the American Zeitgeist: Alien Contact Tales Since the 1950s ufo-profeternes historie. Det er en velskrevet bog om, hvordan mennesker bruger fortællinger til at forstå og forme eller påvirke verdenen omkring dem. I dette tilfælde er det beretninger om møder med fysiske eller psykiske væsner. Det er ikke så meget en bog om væsnerne, men derimod om de mennesker, der mener, at de ved at berette om sådanne væsner kan overbringe budskaber af politisk, social, etisk og religiøs karakter. Ufo-profeternes budskaber er ofte utrolige og meget langt ude, men ifølge forfatteren skal ufo-profeterne betragtes som en del af de mange græsrodsbevægelser, der ønsker reformer.

 
 
Ufo-profeten George Van Tassel (1910-1978) arrangerede hvert år i perioden 1953-1978 „The Giant Rock Spacecraft Convention“ i ørkenen i det sydlige Californien. Deltagerantallet nåede sit højeste niveau i 1959 med 10.000. De kom dertil i bil eller med små fly, som landede på Van Tassels lille flyveplads Giant Rock Airport.

Aaron John Gulyas viser, at ufo-profeterne er „børn“ af en tid med store forandringer i det amerikanske samfund - fra Den Kolde Krig til Krigen Mod Terror. Ufo-profeternes budskaber og ideer afspejler tidens angst og håb for fremtiden. Værdien af ufo-profeternes fortællinger afhænger ikke af, om de faktisk har mødt fremmede væsner. Gulyas' ide med bogen er nemlig ikke at klarlægge, om fx George Adamski faktisk mødte en Venus-mand, og om hans fotografier viser den ægte vare. I en sidebemærkning skriver han, at det formentlig er nemt at påvise, at hverken Adamski eller andre ufo-profeter har mødt mennesker fra en anden verden eller taget fotos af deres fartøjer.

Bogen er opbygget kronologisk og inddelt i to perioder: de første ufo-profeter i 1950'erne og 60'erne (kaldet Rumalderen) og perioden fra 1970'erne til i dag (kaldet New Age). Indholdet har udviklet sig fra budskaber om fred og kærlighed ved møder med elskelige og menneskelige rumbrødre, til det mere mørke og dystre med skræmmende bortførelser, kvægmishandlinger og konspirationsteorier.

Aaron John Gulyas trækker på overbevisende vis en lige linje fra George Adamski til vore dages exopolitik-bevægelse, der i virkeligheden relancerer gamle budskaber i nye klæder. De skruer tiden tilbage til Donald E. Keyhoes storhedstid og genbruger fortiden konspirationsideer og præsentere dem som nye og epokegørende. Det vil nok overraske exopolitik-bevægelsens bannerfører Stephen Bassett, Steven Greer (The Disclosure Project) og deres trosfæller verden over, at de tilhører ufo-profeternes klub, der blandt mange medlemmer tæller: George Adamski, Truman Bethurum, George Hunt Williamson, George Van Tassel, George King, Elizabeth Klarer, Howard Menger, Buck Nelson og Billy Meier.

Aaron John Gulyas har skrevet en fremragende bog, som hverken er selvsmagende og fordømmende. Bogen skaber overblik og sammenhæng, og så trækker den tydelige tråde fra de gamle historier op til i dag. Det er så absolut den bedste bog om ufo-myten, jeg har læst i 2013.

 
Aaron John Gulyas: „Extraterrestrials and the American Zeitgeist: Alien Contact Tales Since the 1950s“, McFarland & Company 2013, 260 sider, illustreret, noter, litteraturliste og stikordsregister. Lad dig ikke skræmme af den kiksede forside - bogen er fremragende!Intet nyt under Solen

I henhold til loven om offentlighed i forvaltningen - Freedom of Information Act (FOIA) - har regeringsorganer afklassificeret millioner af dokumenter inden for en lang række emner. Men det mest spændende er naturligvis de dokumenter, som ikke er offentliggjort. Nogle findes ikke, andre „mangler“, og så er der alle de tophemmelige papirer, som agenturer indrømme eksisterer, men som de er fast besluttet på at holde skjult for os.

Dette er Nick Redferns tilgang til Roswell-hændelsen, Rendlesham-sagen, Project MKUltra, mordet på John F. Kennedy, Marilyn Monroes selvmord, Watergate-skandalen, Edgar Hoovers hemmelige arkiv m.m.m.

 
Nick Redfern, f. 1964 i Storbritannien og nu bosiddende i Dallas, Texas, hvor han lever som fuldtidsforfatter.
 

Nick Redfern er en meget flittig skribent i mange tidsskrifter og forfatter til mange bøger. I bogen For Nobody's Eyes Only: Missing Government Files and Hidden Archives That Document the Truth Behind the Most Enduring Conspiracy Theories tager han fat på en lang række populære emner i konspirationsteoriernes verden og sætter fokus på, at mange væsentlige dokumenter tilsyneladende er forsvundet i den blå luft, hvor de retteligt burde befinde sig i diverse arkiver, så alle kunne få adgang til dem og få indblik i alverdens mysterier og gåder.

Redfern er en ferm skribent og en ekspert i at støve alle mulige historier op, og han finder ofte nye vinkler på gammelkendte sager. Han bruger i sin fremstillingsform lidt den samme teknik som Charles Berlitz og Erich von Däniken: Han stiller selv alle spørgsmålene og giver svarene. Men stiller ikke altid de rigtige spørgsmål og bygger sine svar på hypotetiske spørgsmål og spekulative tankerækker, som fx „Hvis nu xxx virkelig har sagt/gjort, som der forlyder hos yyy, så åbner det op for nye spørgsmål, som... osv.“ Som læser skal man holde tungen lige i munden for bagefter at huske, hvad der er fakta, og hvad der er rent gætteri eller ønsketænkning.

Redfern er en intelligent efterforsker, så han kan ikke være uvidende om, at han kun fortæller en lille del af de mange historier og bevidst fravælger væsentlige detaljer, forklaringer og indvendinger, så sagerne kommer til at fremstå mere mystiske, end nødvendigt og rimeligt er - og så refererer han frejdigt utroværdige kilder, heriblandt Timothy Cooper. Men konspirationstilhængere vil utvivlsomt føle sig godt underholdt i selskab med Redferns seneste bog.

Nick Redfern: „For Nobody's Eyes Only - Missing Government Files and Hidden Archives That Document the Truth Behind the Most Enduring Conspiracy Theories“, 217 sider, enkelte s/h illustrationer, stikordsregister New Page Books 2013.Arkiv med lydklip online

 
Et historisk lydarkiv, der dokumenterer ufo-historiens første år, er nu gjort tilgængeligt online.

Wendy Connors har igennem mange år indsamlet lydklip med interview af tidens mange personligheder, vidner, efterforskere, militærfolk, skuespillere, præsidenter og astronauter. Hun har omhyggeligt re- mastered lyden, så den kan bevares for eftertiden. Du finder „Faded Discs Archives“ på Archive.org.

 
Wendy Connors er leder af „Faded Discs Archives“ i Albuquerque, New Mexico, og medstifter af SIGN Historical Group (SHG).
/kmhFra SUFOI's Fotoafdeling

4660 Store Heddinge 24. november 2013

 
På øverste foto - her i en lidt lysere udgave - ses tre små lys tv. for midten og yderligere 2 th. i billedet lavere i horisonten.
Optagelsen er foretaget i sydvestlig retning fra Stevns.
Tv. ses en kraftig udsnitsforstørrelse med ændrede lys- og kontrastforhold.

SUFOI's Fotoafdeling har via www.ufo.dk modtaget denne rapport fra 22-årige fysikstuderende Charles Christensen:

Ved solnedgang nød vi på en biltur den flotte himmel, og pludselig opdagede vi tre lysende objekter i luften, som tilsyneladende var i en formation. Disse tre objekter befandt sig til venstre for solnedgangen. Da vi standsede ved vejsiden på Holtug Strandvej, så vi to yderligere objekter af samme art (dog mindre iøjefaldende) til højre for solnedgangen.

Man kunne ikke fornemme, at objekterne var i bevægelse, men efter 10 minutter kunne man tydeligt se, at de rykket væk fra den oprindelige formation. Vi kørte videre efter 10 minutter og nåede ikke at se objekterne forsvinde, men det er bestemt muligt, at de har været der et betydeligt stykke tid, før vi opdagede dem samt efter vi kørte.

Billederne som jeg har vedhæftet er af relativ god kvalitet og viser et rødligt slør efter sorte små legemer -- dette kunne umiddelbart godt ligne en form for raket i stil med dem, der bruges til at opsende satellitter.

Jeg så til min overraskelse, at en observation fra Skovlunde, på nogenlunde samme tid, beskriver det samme.

Observatøren tog adskillige fotografier af lysfænomenerne på himlen kl. 16.02.


 
Som fotografen selv nævner det: „ Kun ved at ændre betydeligt på lysstyrke, skarphed og kontrast kan man se de observerede små lys på himlen.“
Til venstre: Foto taget fra Skovlunde med en Nokia Pureview 808 kl. 16.02.

Fra en kolonihave i Skovlunde fotograferer en 57-årig kvinde samtidig den sydvestlige himmel. Hun har i en halv times tid observeret adskillige „lysende objekter“ ved solnedgangen og fortæller bl.a.:

Der ses 6 - 7 lysende objekter ved solnedgang den 24 november.
Tre mindre lys tv. for solnedgangen af mindre størrelse... senere tættere på hinanden, trekant formation, til sidst forsvinder de (uden at „lande“).

Th. for solnedgangen ses i begyndelsen tre, men mistede den ene af syne...
I slutningen af min observationsperiode så den laveste ud til at have flammer i højre side. Så forsvinder de begge også meget langsomt ned i retning af jorden.

Jeg stod cirka en halv time ved en lille bro nord fra Svanesøen ved kolonihave Kildegårds laveste del ved Harrestrupvej i Skovlunde og blev meget fascineret af synet.
Billederne blev taget mod slutningen af observationen, da jeg kom i tanker om, at min mobil har kamera... jeg kender godt „flymaskinehaler“ ved solnedgang... der fløj en del alm. flyvemaskiner i mellemtiden.

Objekterne var „næsten“ stille, bortset fra, at de tre tv. for solen kom tættere i formation. Så langsomt at jeg ikke kunne registrere det, og lige så langsomt „landede“ de to andre.

Først i dag har vi forsøgt at downloade billederne, og man kan kun se lysene ved at manipulere med farver og kontrast. Ellers forsvinder objekterne i det stærke lys.


Undersøgelse og konklusion

Det er yderst sjældent, at Fotoafdelingen modtager fotos taget på samme tidspunkt fra forskellige dele af landet, så her var en glimrende lejlighed til dels at sammenligne observatørernes beskrivelse af de observerede lys på himlen og specielt at sammenligne de opnåede fotoresultater.

 
Charles Christensen tog flere billeder og kunne med sit spejlreflekskamera med telefoto-objektiv, et Nikon D5300 med et Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6 objektiv, zoome kraftigt ind på lysene på himlen.
Udsnit af det ene foto ses herover.
 
En meget kraftig udsnitsforstørrelse af et af lysene viser ved hjælp af ekstra kontrast, skarphed, lys- og kontrastforhold resultatet.
Det er herefter åbenbart, at der er tale om små contrails fra passagerfly i stor højde stærkt belyst af den nedgåede sol, der befinder sig under horisonten.

Ved en gennemgang af de passerende fly, der er registreret af www.FlightRadar24.com for det pågældende tidspunkt kl. 15.03UTC = 16.03 DNT, findes 3 passagerfly over Lolland med øst-nordøstlig kurs i højder mellem 10 - 11 km.
De øvrige 2 lys, der findes på Charles Nielsens fotos kan rimeligt passe med nogle af de fly, der for en nordgående kurs befinder sig over Storebælt/Fyn-området.


Fotografernes kommentarer

Efter at have modtaget en kopi af rapporten fra SUFOI's fotoafdeling, var Charles Nielsen hurtig med sin kommentar:

Det er en imponerende analyse, I har udført. På vegne af mig og de andre vidner vil jeg gerne sige tak for rapporten. Det er til stor glæde, at den 20 sider lange rapport er så udførlig mht. illustrationer, dokumentation samt perspektivering til den anden observation i Skovlunde.

Jeres forklaring med belyste kondensstriber lyder også plausibel. Ved første øjekast kan disse rødlige striber være en del misledende, for man kan få det indtryk, at der er tale om højtemperatur udstødning fra en raket eller noget i den retning. Men det er jo netop den samme rødlige farve, man af og til ser fra belyste skyer ved solnedgang.

Det er fascinerende, at naturen (givet de rette atmosfæriske forhold osv.) kan overraske på den måde, når man tidligere har set hundredvis af solnedgange og fly på himlen.

Igen, tak for Fotoafdelingens hjælp - og tak til SUFOI.

Fotografen fra Skovlunde var også tilfreds med svaret:

Jeg er imponeret og glad for både forklaring og links som jeg vil checke fra computeren, så man kan se det stort. Man kan mærke Fotoafdelingens seriøsitet og passion, og det er smukt! Vi holder øjnene mod den smukke himmel og smukke jord!


Finsk kommentar

SUFOI's gode ufo-kollega i Helsinki i Finland, Bjørn Borg, har for adskillige år siden kaldt disse contrails for december-ufoerne, da denne form for lysfænomener på himlen især optræder med Solen lavt i eller under horisonten.Løst og facts

Kometen overlevede ikke nærkontakt med Solen

 
Vi fik desværre ikke det flotte syn af en stor komet ISON på morgenhimlen, der var lagt op til.
I en optagelse fra SOHO ses (tv.) hvordan kometen nærmer sig Solen, hvordan den i sin fatale nærkontakt med Solen i banen passerer ud på den anden side (th.)og hurtigt svækkes i lysstyrke.

Se hele passagen:
http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2013/12/01/ghost_anim.gif

SOHO, Solar & Heliospheric Observatory, blev opsendt 2. december 1995 og er et samarbejde mellem europæiske ESA og amerikanske NASA til dybtgående studier af Solen og dens aktiviteter.
http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html
http://spaceinvideos.esa.int/Missions/SOHO.


Skal du snart ud at flyve?

Piloterne her har første rækkes udsigt til såkaldt Sanktelmsild et sted over Indonesien.
FOTO: Darren Howie, AirTeamImages

Sanktelmsild (også kaldet corpo santo) er en lysende elektrisk udladning, der kan optræde i tordenvejr omkring høje punkter som fjelde, lynafledere, mastetoppe og antenner. Fænomenet ses også som knitrende udladninger omkring højspændingsledninger i fugtigt vejr. Det forekommer når den elektriske feltstyrke, f.eks. på grund af en nærliggende tordensky, er tilstrækkeligt højt og ses som et svagt lysende, lodret lysskin rundt om genstanden. Ofte kan man høre en knitrende lyd, hvis man er tilstrækkeligt tæt på.
http://da.wikipedia.org/wiki/Sanktelmsild.

Se de øvrige vilde flyfotos - til inspiration...
http://politiken.dk/rejser/rejsenyt/flyoglufthavne/ECE2148687/er-det-her-de-vildeste-flybilleder-du-nogensinde-har-set/?ref=nyhedsbrev_politiken-tgt.


Flot foto af Venus og stjerneskud

Stjerneskud fra meteorsværmen Leoniderne markeret med en hvid ring, mens den stærktlysende planet Venus står lavt over horisonten markeret med en rød pil.


UFO-Mails redaktion ønsker læserne en glædelig jul og et godt nytår

med Mogens Løths flotte foto af himlen den 25. november 2013, hvor han både fangede planeten Venus lavt i horisonten samt et stjerneskud fra Leonide-sværmen.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2013. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted