logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2018 > UFO-Mail nr. 274

UFO-Mail nr. 274
2. november 2018


 
Denne sticker blev uddelt til alle gæster ved Glenn Stecklings foredrag i Kulturhuset Islands Brygge den 24. oktober 2018.
Foto: Kim Møller Hansen

Islands Brygge kalder Venus!

Ufoprofeten George Adamski døde i 1965. Man han er ikke helt glemt. Adamskis fotos og smalfilm af såkaldte rumskibe i forskellige varianter fra andre planeter i solsystemet, hans fysiske møder og rejser sammen med rumbrødrene og hans hjemmebryggede, teosofisk inspirerede livsfilosofi lever endnu i små grupperinger Jorden rundt. Det kunne en lille skare på 25 mennesker (mest ældre herrer) forvisse sig om den 24. oktober 2018 i Kulturhuset Islands Brygge.

Kulturhuset Islands Brygge har adskillige gange huset foredrag i tilknytning til ufomyten, fx var Timothy Good og Robert Hastings på programmet i 2013 (se Hedeslag på Islands Brygge), og året før gæstede Richard M. Dolan og Håkan Blomqvist det hyggelige samlingssted på Amager (se Something very serious!). I oktober 2018 var turen så kommet til Glenn Steckling, der er daglig leder af The George Adamski Foundation og arbejder som pilot med mere end 18.000 timers flyvetid i logbogen.

 
George Adamski på besøg hos familien Steckling i 1964. I forgrunden en 5 år gammel Glenn.

Glenn Steckling (født i 1959) er søn af Fred Steckling, der sammen med hustruen var Adamskis nærmeste samarbejdspartnere. Efter forældrenes bortgang varetager Glenn Steckling sammen med sine søstre arven efter Adamski, herunder Adamskis samlede arkiv med korrespondance, udklip, smalfilm og originale negativer samt arkivalier fra andre nært knyttede og nu afdøde Adamski-medarbejdere.

Inden aftenen i København havde Glenn Steckling besøgt UFO-Sverige, hvor han var gæstetaler for 40 kommende rapportoptagere ved organisationens rapportoptagerkursus i Kisa i Midtsverige.

Glenn Steckling holdt foredrag i to timer, hvor han berettede om sine egne talrige ufooplevelser, møder og samtaler med rumbrødre, hans forældres møder med Tavshedsgruppen, højtstående embedsmænd og videnskabsfolk, Adamskis besøg i Vatikanet hos Paven (hvor Adamski som tak for at have fortalt Paven sandheden om rumbrødrene modtog en guldmedalje), videnskabens misinformation om muligheden for liv på solsystemets planeter, astronauters observationer af fremmede fartøjer på Månen etc. etc.

 
Glenn Steckling er en levende fortæller og får folk til at lytte. Ud af hans mund kommer en uendelig række af utrolige påstande og anekdoter fremlagt, som om de var skinbarlige sandheder bakket op af selvsamme videnskab, som han ellers ikke giver meget for.
Foto: Kim Møller Hansen

Ingen gæster ved foredraget denne oktoberaften på Islands Brygge kunne være i tvivl om, at Glenn Steckling er indehaver af sandheden om ufoerne. Det virker, som om manden selv tror fuldt og fast på rigtigheden i alle de påstande, der kommer i en lang talestrøm - der mod slutningen af aftenen udviklede sig til en prædiken. Jeg måtte undertrykke et stille: „Amen!“

Glenn Steckling gav plads til, at foredragsgæsterne kunne stille alle de spørgsmål, de havde behov for. Kritiske spørgsmål vedr. de mange udokumenterede påstande glimrede ved deres fravær, men det havde nu nok også været spild af tid ihukommende Stecklings klippefaste tro og argumentionsteknik.

Indvendingerne kom heller ikke, da Steckling som det mest selvfølgelige i verden fortalte, at rumbrødrenes fartøjer nemt og hurtigt kan flyve via magnetlinjer mellem solsystemets planeter og længere ud, fordi de flyver med en hastighed „to gange lysets“. Et overrasket gisp kunne høres fra et par gæster, men de blev tilsyneladende beroliget, da Steckling fortsatte: „Ja, godt nok siger Einsteins relativitetsteori, at man ikke kan rejse hurtigere end lyset - men det er jo kun en teori“.

Arrangementet med Glenn Steckling afslørede intet nyt om George Adamski og hans „beviser“, rumskibstroen, Adamskis livsfilosofi m.m., men var alligevel interessant og tiden værd. Man blev bekræftet i, at tro er en stærk kraft og ikke svækkes væsentligt af nok så mange afsløringer om fup, bedrag og fri fantasi. Mon ikke de fleste følte sig godt underholdt i selskab med den charmerende amerikaner med gammelkendte budskaber.

Det mest interessante var de mange korte smalfilmsoptagelser, der viste glimt fra Adamskis verdensturne i 1959 og besøg i Europa i 1963 og ikke mindst gensyn med mange gamle ufobekendtskaber - heriblandt H.C. Petersen - i selskabeligt lag.

 
Salgsbordet ved foredraget med Glenn Steckling bestod af meget gamle og velkendte udgivelser.
Foto: Kim Møller Hansen

 


Læs mere:
Frelsende rumbrødre,
George Adamski var en løgner (Skeptica),
Jeg har trykket et spøgelse på næven,
Kontaktberetninger (IGAP),
Marc Hallet: A Critical Appraisal of George Adamski. The Man Who Spoke to the Space Brothers, 2016,
Rar gammel svindler eller en forvirret bøsse med visioner,
Tony Brunt: George Adamski. The Toughest Job in the World, 2010,
Tæt på sandheden? og
UFO-profeterne lever!

 

Glenn Steckling afsluttede aftenen i Kulturhuset Islands Brygge som en prædikant med budskabet: „Opfat rumbrødrene som vores forældre. De vil ikke løse problemerne for os, men vejlede os“.
Fotograf: Kim Møller HansenNyt fra SUFOI's Fotoafdeling

9. juli 2018

En ung journalist og næsten lige så ung bibliotekar var på nattevandring i hovedstaden og beretter om deres oplevelse:

Vi har en kort video taget 9. juli kl. 23.59 i år. Måske det har SUFOI's interesse.

Vi står på den stille gade Bispebjerg Bakke og kigger i retning mod Tagensvej. Højt oppe på himlen ser vi en stor, rødlig kugle langt ude i horisonten.

Vi er ikke så stjernevante, så vi bliver enige om, at det nok kan være Mars, fordi Mars skulle være synlig i juli. Vi snakker lidt videre, men pludselig ser vi at „lyskuglen“ bliver større og større og flyver direkte imod os.

„Hvad fanden er det,“ tænker vi ... Straks efter tager jeg telefonen og filmer kort for at indramme „flyet“.

Som I kan se i videoen, flyver det meget lavt på himlen. Det, der undrer os, er, om det har været et militærfly af en art. Jeg havde aldrig set et, der så så kvadratisk ud, men mørket kan jo snyde.

Det fotograferede lys ses på dette foto foroven midt i billedfeltet.


Kommentarer fra Fotoafdelingen

Henvendelsen fra observatørerne kom af flere årsager først i september frem til SUFOI's Fotoafdeling. Til gengæld indeholdt fotografens optagelser data nok til ret nøjagtigt at kunne stedfæste og bekræfte observationsstedet, retninger og relevante tidspunkter. Det kunne derfor også nemt fastslås via planetarieprogrammet Stellarium, at planeten Mars ikke var synlig på den sydvestlige himmel, som var at se på optagelsen. Et tidligere observeret stillestående objekt på den vestlige himmel kunne bedre passe med planeten Jupiters position. Den ville dog slet ikke optræde så tydeligt, som fotoet viste.

Et stillestående lys på himlen behøver ikke være af astronomisk karakter. Ofte er der observeret stillestående lys på himlen, der viste sig at være fly på en vis afstand med tændt landingslys. Hvis flyet er på vej mod observatøren, vil det ofte i nogen tid tage sig ud som rimeligt stillestående på himlen. Og erfaringen viser, at sådanne lys kan ses på mere end 100 kilometers afstand.

Et stillbillede fra en af de modtagne videosekvenser viser tre lys på himlen, som observatøren opfatter som lys på et kvadratisk flyvende objekt, f.eks. et fremmedartet fly.

 
Udseendet af udsnitsforstørrelser fra videomaterialet kunne i første omgang lede tanken hen på lokal flyvning med en lysførende drone. De professionelle droner i forsyningsselskabernes jagt på utætheder i fjernvarmenettet m.v. med thermokameraer har dog almindeligvis et flyvemønster, der ikke umiddelbart passer med den beskrevne bevægelse og observationsretningen, som det fremgår af optagelserne.

På denne udskrift af FlighRadar24. com omkring observationstidspunktet ser man passagerflyet på en nordøstlig kurs lige nord for observationsstedet flyve ud over Øresund for at lægge an til landingen i Kastrup.


SUFOI's konklusion

Fortsatte gennemkørsler af det modtagne videomateriale og gennemgang af billederne tyder mere i retning af et fly i efterhånden relativ lav højde. Ved gennemkørslerne med kraftig højtalerstyrke kan man faktisk på begge modtagne videosekvenser høre flymotorstøj i baggrunden, hvilket også understøtter observatørens beretning.

En gennemgang af radarbilleder fra FlightRadar24.com fra kl. 21.59 UTC = 23.59 dansk sommertid viser da også et nøjagtigt sammenfald med flyvning D83639/BK9GY med Boeing B737-800 fra Paris til Kastrup. Flyet har i en nedadgående bane næsten kurs mod observatørerne og passerer lige nord for observatørerne i ca. 1.486 meters højde.

Fotoafdelingen er derfor ikke i tvivl om, at det er dette fly, der med sin lysføring er årsag til observationen og optagelserne. Der er derfor heller ikke tale om en usædvanlig form. Men som observatøren selv er inde på i sin henvendelse: Mørket kan jo snyde.

Observatøren er enig i og glad for forklaringen og nævner i sin tilbagemelding bl.a. Jeg havde håbet på et russisk spionfly, men må overgive mig til øjets eller hjernens fantasi. Vi ser jo ofte landende fly her, men denne gang blev jeg snydt af min fortolkning af dets udseende i mørket. Jeg er også helt sikker på, vi i starten ikke har kigget på en planet, men passagerflyet langt ude i horisonten. Det må have været chokket af at se „planeten“ komme tættere på, der førte til en oplevelse ... Til gengæld er jeg glad for, jeg er begyndt at holde øje med himlen.


 
1620 København V 20. oktober 2018

Observatørens henvendelse sker til SUFOI's Debatforum på Facebook:

Bliver simpelthen lige nød til at dele min oplevelse i dag med jer.

Jeg var i Tivoli med 3 andre i går lørdag d 20/10, der er halloween aften i Tivoli, og kl. var ca. 19.10. Vi stod lige ved det kinesiske tårn, og af en eller anden årsag kikker jeg lige op, hvor jeg står, og ser tre meget svage lys, og det er tættere på, end man tror, da vi tydeligt kunne se under objektet, som danner en trekant. Jeg siger det hurtigt til de andre uden at fjerne mit blik fra objektet. Det bevæger sig pludselig og går ud af den trekantede formation, og de tre lys lægger sig i en lige linje og flyver stille og roligt væk. Vi tabte dem hurtigt af syne, da der var et stort træ i vejen, hvor vi stod og ikke kunne følge dem, men de fløj mod Hovedbanen. Det skal siges, at de var ikke særligt højt oppe, og det andet var, at deres lys var meget svagt som en klar fornemmelse, som noget der gemte sig i luften og ingen lyd. Umiddelbart svært at sige, da der er meget larm i Tivoli, og nej det var ingen drone (flyver selv med drone), og det var hellere ikke noget fra Tivoli, og det var absolut ikke noget fly. Inden de var helt ude af vores syn, tog jeg et billede, uden at jeg regnede med, at der kom noget på billedet. Men det gjorte der, dog meget rystet, men man kan se, det er 3 lys efter hinanden.

 
Det modtagne foto med de tre uskarpe og svage lys på himlen over Tivoli.

Udsnitsforstørrelsen herover er ændret mht. lys, skarphed og kontrastforhold i billedredigeringsprogram. Th. ses observatørens tegning med gengivelse af lysenes placering i forhold til hinanden under flyvningen.

I Debatforum på Facebook fremkom der straks en del kommentarer, hvor der blev foreslået forklaringer som laserlys, undslupne balloner fra Tivoli, droner samt militærfly.

Disse forsøg på forklaringer afvises af observatøren, der bl.a. noterer: Nej vi er ikke i nærheden af laser. Det vi så, var en ufo, det er 100%. Jeg gik der inde i Tivoli og tog en mase billeder. Jeg tog også et billede, uden jeg kunne se lysene, men da jeg kom hjem kunne jeg se, at jeg alligevel havde fået taget et billede af den/dem men det er - som nævnt - meget rystet, da blænder på kameraet står meget åben og, at jeg ikke kunne nå at fokusere på det. Man kan dog se, at de er i lige Line og flyver mod Hovedbanegården, det nederste, man kan se, er toppen på de træer der desværre kom i vejen.

Nogle af SUFOI's Fotoafdelings eksperimenter med div. filtre i billedredigeringsprogram i forsøg på evt. at aflokke optagelsens aftegninger flere detaljer. Ændringer i lys- og kontrastforhold, skarphed m.v. har dog i sig selv ikke givet den endelige forklaring. I forsøget herover th. er der fokuseret på den øverste del af aftegningerne, og den nederste del af aftegningerne er bortretoucheret - i forsøgsvis reduktion af en del af kamerarystelsen.


SUFOI's kommentarer og foreløbige konklusion

Optagelsesbetingelserne har - som det ofte er tilfældet med „ufo-optagelser“ - bestemt ikke været optimale pga. den mørke himmel og deraf automatisk for lange eksponeringstid på ¼ sek. iflg. optagelsens exif-data.

Hvis man bortretoucherer den nederste del af aftegningerne og lader den øverste - og lyseste - del af aftegningerne stå urørt tilbage, bekræftes det, at aftegningen til højre fremtræder klarest og størst. Det ses endvidere at længdeaksen er nogenlunde ens på de to aftegninger til venstre, mens den til højre er drejet i en lidt anden retning. Dette udseende kunne tyde på, at de tre lys ikke på nogen måde er forbundne. Hvis lysintensiteten antages at være nogenlunde ens fra de tre aftegninger, vil den højre aftegning derfor anses for at være lidt tættere på observatøren.

Det er derfor Fotoafdelingens opfattelse, at fugle i en vis højde og belyst nedefra af byens stærke lys, kunne være rimelig god forklaring på observationen og fotoet. Belyste fugle på en aftenhimmel har ofte været årsag til usædvanlige observationer, og umiddelbart virker det som en plausibel forklaring på mysteriet.

Den forklaring er observatøren absolut ikke enig i, da han svarer Fotoafdelingen på Facebook bla.:

Vi står 4 mennesker og ser direkte nedenunder de 3 lysende objekter. De er så langt nede, at vi kan se deres form og flade, det vil sige deres runde form hvor det er et meget svagt lys i alle 3 (samme styrke). Vi kan se, det er en fast form og ikke et rundt lysende objekt... hvor du ikke kan se nogle aftegninger. Det står stille eller bevæger sig ultra langsomt, og under 10 sek. efter bevæger et af de lysene objekter sig, fra de står i en 3-kant til de står i en lige line. Vi 4 ved godt, vi så noget, vi aldrig har set før, og husk vi stod lige neden under, da den skiftede form, så vi ved godt, at det ikke var fly, fugle, droner.

SUFOI's Fotoafdeling vil naturligvis meget gerne høre UFO-Mails læsere, om deres seriøse bud og andre mulige forklaringer på denne observation og optagelse via www.ufo.dk.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2018. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted