logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2018 > UFO-Mail nr. 269

UFO-Mail nr. 269
20. august 2018


 
Hans Jørgen Nielsen og Steffen Andersen: Farligt - Hvordan de fodrer din frygt, og hvorfor du æder det, 312 sider, Gyldendal 2018. Forfatternes hjemmeside: http://farligt.dk/.

Farligt

Der står „konstant mennesker på spring for at fodre os med netop deres frygt- og bekymringspassion - hvad enten det handler om det farlige her og nu, de skjulte farer eller den forfærdende fremtid.“

I UFO-Mail nr. 186 gengav jeg i artiklen „Dette frygter amerikanerne“ en landsdækkende meningsmåling udført af det amerikanske Chapman University i Californien. Meningsmålingen handlede om, hvad der spreder frygt blandt amerikanerne.

Artiklen blev afsluttet med denne opfordring: Findes der en dansk eller europæisk undersøgelse ligesom den amerikanske? De udeblevne svar på spørgsmålet tyder på, at vi åbenbart ikke har en tilsvarende dansk undersøgelse. Til gengæld er der udkommet en fremragende dansk bog om den udbredte frygt- og bekymringspassion, hvem/hvad der skaber den, og hvordan vi kan træne vores skepsis fra morgenstunden.

Bogen Farligt - Hvordan de fodrer din frygt, og hvorfor du æder det går i kødet på emner som: Frygt som våben, Når hjernen forfører (om vores intuition), De gode gamle dage (om vores fortid), Nå, ikke alligevel (om medier), Nyt studie viser (om forskere), Din opmærksomhed, tak (om organisationer) og I terrorens tidsalder (om politikere og andre).

Alle kapitler er velskrevne og fyldt med gode eksempler og kildehenvisninger.

Lynkursus i farlig journalistik

Et af rådene i bogens lynkursus i farlig journalistik er: „Grib om, nødvendigt, til det ultimative spørgsmål: ‚Kan du fuldstændig udelukke, at ... ?’ De færreste kan udelukke ret meget. Så det virker ofte, og du kan skrive ‚ Det kan ikke udelukkes, at situationen kan udvikle sig til [et-eller-andet-grimt], vurderer ekspert’.“

Farligt tager læseren med på en underholdende, lærerig og øjeåbnende rejse ind i en verden (= vores hverdag), hvor det afdækkes, hvem der fodrer os med frygt, hvilke greb de benytter sig af og hvilke mekanismer, der driver dem.

Bogen giver også svar på spørgsmålet „Hvorfor er vi mennesker mere end villige til at æde frygt, når vi får den tilbudt?“, ligesom forfatterne afslutningsvis giver „Syv et halvt skeptisk greb“ til at træne vores skepsis - en slags fornuftens spamfiltre. De gode råd skal ikke gennemgås her, da de giver bedst mening, når man har læst hele bogen. Gør endelig det. Du vil blive farligt underholdt og sikkert også klogere.

Hvis du gerne vil vaccineres mod frygt- og bekymringspassion og dommedagsprofetier, så læs både Farligt - Hvordan de fodrer din frygt, og hvorfor du æder det og Hans Roslings bog Factfulness - 10 grunde til at vi misforstår verden - og hvorfor den er bedre end vi tror.Ufoer på danske biblioteker

En søgning på ordet „ufo“ på bibliotek.dk giver over 2.000 hits. Der er mange forskellige typer bøger om ufoer og til alle aldersgrupper - heraf mange udgivelser fra SUFOI. Det er også på biblioteket, du kan låne mange af de titler, som nu er udsolgt i SUFOI's webbutik.

Bogreol på Aarup Bibliotek på Fyn.
(Foto: Jes Agersnap Henningsen)

Heldigvis kan vi stadig tilbyde sidste års roste udgivelse UFO'er - Myter og viden. Bogen er indbundet i A4-format, på 204 sider og med 120 illustrationer i s/h og farve. Prisen er kr. 349,00. Læs mere om indholdet her og se videoen om bogen:

Vi kan også fortsat tilbyde billige ufobøger fra Gyldendal til børn og unge. Læs mere her.Tidsskrifter om mystiske fortidsgåder og det okkulte

Spændende gamle og sjældne tidsskrifter og kvartalsmagasiner fundet under oprydning sælges til spotpris.

Tidsskrifterne købes ved at skrive til Kim Møller Hansen, og de sælges efter først-til-mølle-princippet. Sælges samlet for kr. 1.200. Til prisen lægges porto.

 
Det Ukendte

2. årgang 1979-80. nr. 1-6
3. årgang 1980-81. nr. 1-6
4. årgang 1981-82, nr. 1-6
5. årgang 1983, nr. 1-6
6. årgang 1984, nr. 1-6

Det Ukendte. Et magasin om det fantastiske

1984-85 nr. 1-6

Vision

1985, nr. 1-6
Nr. 1/1986

Vor Eventyrlige Verden, 2. årgang nr. 2

Columbus

Nr. 1-4, 1987
Nr. 1-4, 1988
Nr. 1-4, 1989
Nr. 1-4, 1990Videnskabelige eksperter eller glade amatører?

I det 21. århundrede har reality-tv og internettet i høj grad bidraget til at øge offentlighedens interesse for spøgelser, ufoer, kryptozoologi og andre usædvanlige fænomener. I 2010 fandtes der omkring 2.000 amatørgrupper i USA. Spøgelsesjægere, Bigfoot-jægere og ufointeresserede benytter sig af forskelligt (angiveligt) videnskabeligt udstyr og metoder til at bevise, at det paranormale eksisterer. Den amerikanske kulturs falden på halen for videnskabelighed kombineret med offentlighedens manglende viden om videnskabelige metoder har skabt en niche for selvbestaltede paranormale eksperter, der forsøger at opnå national anerkendelse uden at have en videnskabelig uddannelse. Dette er temaet for Sharon A. Hills læseværdige bog Scientifical Americans - The Culture of Amateur Paranormal Researchers.

 
Sharon A. Hill er geolog og forfatter til videnskabelige og paranormale emner.

Af de 2.000 amerikanske amatørgrupper, som Sharon A. Hill i har undersøgt - ved primært at gennemtrawle de mange gruppers hjemmesider og udgivelser - udgør grupperinger, der jager spøgelser, hovedparten.

I USA var interessen for spøgelser i 2010 væsentligt større end for ufoer, hvilket også afspejler sig i Hills vægtning af indholdet i bogen Scientifical Americans - The Culture of Amateur Paranormal Researchers. I det hele taget har troen på paranormale fænomener o. lign. et årelangt solidt tag i den amerikanske befolkning, hvilket Hill dokumenterer med referencer til flere amerikanske Gallup-målinger.

Interessen for - og i nogle tilfælde nærmest besættelsen af - spøgelses-jagt er især blevet boostet af utallige tv-serier med „dokumentarer“ om spøgelser. Ifølge Sharon A. Hill er amerikanske tv-shows om paranormale fænomener sammensat, så de nøjes med at underholde den nysgerrige i stedet for at klarlægge sandheden.

MUFON (Mutual UFO Network) er USA's største ufoorganisation og vil gerne fremstå som videnskabelig i sin tilgang til folks ufooplevelser (i MUFON's verden er ufo - besøg fra andre verdener), men som det tidligere er fremgået her i UFO-Mail (se fx artiklen „Men han har jo ikke noget på“), er der meget stor forskel på, hvad MUFON siger/skriver, og hvad organisationen gør i virkeligheden. Dette bekræftes også af Hills analyse.

Scientifical Americans - The Culture of Amateur Paranormal Researchers indeholder følgende kapitler:

 
Sharon A. Hill: „Scientifical Americans - The Culture of Amateur Paranormal Researchers“, 254 sider, McFarland 2017

Introduction: Popular Paranormality vs. Skepticism

1. Amateur Research and Investigation Groups (ARIGs)
2. The Paranormal in Popular Culture
3. Ghost Hunters and Paranormal Investigators
4. Seeking Monsters: Bigfoot and Other Cryptids
5. UFO Spotters
6. Twenty-first Century ARIGs
7. Science and the Public
8. Science and the Paranormal
9. ARIG Portrayal of Science to the Public
10. Methods and Evidence
11. Inquiry and Investigation
12. Pseudoscience
Conclusion: Beyond the Veil
Appendix: Ghost Hunting Guidebooks
Chapter Notes
References
Index

Den amerikanske journalist og forfatter John A. Keel (1930-2009), som har spillet en væsentlig rolle i ufomytens barndom, beskrev i 1975 i artiklen „The Flying Saucer Subculture“ ufobevægelsen som bestående af ikke-professionelle, ikke-sociale mennesker med identitetsproblemer og uden en højere uddannelse, hvor den aktive deltagelse er et egotrip og en flugt fra et utilfredsstillende liv. En hård vurdering, men ikke desto mindre meget tæt på Hills generelle vurdering af de personer, som er aktive i de mange amerikanske „Amateur Research and Investigation Groups“ (ARIGs).


Projekt Prometheus

Et tværorganisatorisk møde i april 1981 med deltagelse fra SUFOI, FUFOS og Valby UFO Center besluttede at gøre 1982 til et ufologisk emneår i Danmark for at fokusere de sparsomme ressourcer på et bestemt emne. Emnet blev valgt til - noget kontroversielt - at være ufologerne selv. Baggrunden for dette valg var at supplere den eksisterende forskning i ufoberetninger og observatører med en undersøgelse af også ufologerne, der jo selv var en stor og vigtig brik i hele opfattelsen af ufofænomenerne. Man kunne populært sige, at ufoer alene eksisterer på grund af ufologerne, og det kunne derfor være vigtigt at se på deres indflydelse på hele sagen.

En række aktiviteter blev planlagt for dette emneår. En af disse var Projekt Prometheus, der skulle analysere danske ufologer gennem en spørgeskemaundersøgelse. Dette skulle inkludere en personlighedsprofil af ufologerne for at se, om deres personlige karakteristika var de samme eller anderledes end befolkningen i almindelighed.

Projekt Prometheus skulle udføres af Per Andersen (SUFOI) og Kim Lykkegaard (FUFOS) uden for organisationerne, og det var således ikke et SUFOI-projekt, et faktum der ikke stod lige klart for alle. Per Andersen blev kritiseret for at blande SUFOI ind i et sådant projekt. I det hele taget fik Projekt Prometheus en blandet modtagelse, også i SUFOI, hvor man blandt andet kritiserede, at man ikke mente, anonymiteten blev bevaret på grund af de stillede spørgsmål og det ringe antal besvarelser, der kunne forventes.

Projekt Prometheus blev ikke gennemført, men kunne have givet værdifuld viden om de mange frivillige, der bruger deres fritid på at undersøge folks ufooplevelser, mange år før Sharon A. Hill indledte sin amerikanske undersøgelse i 2010.

(Kilde: SUFOIs Historie 1975-2000, redigeret af Per Andersen, SUFOI 2003. Uddrag gengivet her med afsluttende kommentar i kursiv af Kim Møller Hansen)Sådan skabes tro

 
Det amerikanske forlag Prometheus Books har igennem årene udgivet mange væsentlige bøger. James E. Alcocks murstenstykke bog Belief udgivet i april 2018 er ingen undtagelse.

Belief - What It Means to Believe and Why Our Convictions Are So Compelling beskriver troens psykologi fra alle vinkler: Hvordan tro opstår og formes af indre faktorer som perception, hukommelse, personlige bevæggrunde, følelser og tidligere tro - samt af ydre faktorer som erfaringer, tilknytning til en gruppe, socialt pres og manipulation.

Belief behandler på sine 638 sider og mange noter alle tænkelige emner. Også troen på, at Jorden får besøg udefra, men dog kun på få sider, og indholdet af disse vil i forvejen være kendt stof for UFO-Mails læsere. Man skal således ikke læse Belief i forventning om at blive klogere på ufomyten, men fordi man gerne vil vide mere om troens psykologi i almindelighed - skrevet af en vidende og velskrivende forfatter.

 
James E. Alcock har siden 1973 været professor i socialpsykologi og er bl.a. tilknyttet Committee for Skeptical Inquiry.
James E. Alcock: „Belief - What It Means to Believe and Why Our Convictions Are So Compelling“, 638 sider, Prometheus Books 2018.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2018. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted