logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2014 > UFO-Mail nr. 180

UFO-Mail nr. 180
24. august 2014


Budskab fra fortiden?

I Ridley Scotts film „Prometheus“ (2012) kommer arkæologer på sporet af et skjult budskab, som er lagt ind i lertavler og hulemalerier i form af et mystisk stjernekort. Dette budskab viser sig at være en slags „invitation“ efterladt fra en fjern race, som helt bogstavelig talt har designet mennesket genetisk. Budskabet gør det således i længden muligt for mennesker at opsøge disse „ingeniører“ på en fjern planet.

Still fra filmen „Prometheus“
© 2012 Twentieth Century Fox Corporation.

Temaet i „Prometheus“ er ret åbenlys hentet fra ufomytologien, hvor det er blevet diskuteret, om rumvæsner har besøgt Jorden, før mennesket opstod. Her henviser man ofte til fund af artefakter, som synes at være ældre end mennesket. Således er der fx fundet, hvad der ligner forarbejdede objekter i kulminer.

Den kendsgerning, at disse objekter er fundet indesluttet i kullagene, gør, at de aldersmæssigt må ligge lang tid før mennesket. Men nogen gange tager diskussionen udgangspunkt i den kendsgerning, at mennesket som et biologisk væsen er så ekstremt komplekst, at det virker usandsynligt, at mennesket er opstået igennem evolution alene. Det ville altså give mere mening at antage, at en anden intelligent race har genestisk designet mennesket.

Men denne argumentation virker dog lidt problematisk. Den forudsætter jo åbenlyst, at den race, som har designet mennesket, selv er langt mere simpel i biologisk forstand - ellers kommer man jo ret hurtigt til spørgsmålet, om hvem der har designet denne fremmede race. Men det er ret svært at anskue tingene på denne måde, eftersom intelligens og kompleks biologisk struktur synes at hænge sammen.

Forfatteren M. Don Schorn er en af de personer, som argumenterer for, at mennesket både er genetisk designet og vejledt af en race fra rummet. Som begrundelse for den første teori henviser M. Don Schorn i Gardens Of The Elder Gods til arkæologiske fund af værktøj fra stenalderen. Man finder ret simple typer af værktøj, som forbliver uændret i meget lange perioder. Men pludselig finder man så mere avanceret værktøj, som så igen forbliver uændret i en lang periode.

 

 
Dette er et argument for, at menneskets udvikling ikke har været en jævn udvikling. Den er kendetegnet ved lange perioder med stilstand, som så afløses af pludselige eksplosioner i fantasi og kreativitet.

Dette er for M. D. Schorn et bevis på, at mennesket med mellemrum er blevet genetisk manipuleret af en anden race.

Dette er en teori, som traditionelle arkæologer næppe vil støtte. De vil nok henvise til den kendsgerning, at disse „eksplosioner“ i kreativitet i realiteten strækker sig over så lange perioder, at det ikke modbeviser teorien om menneskets udvikling som en jævn proces.

I den samme bog henviser M. D. Schorn til en teori, som er fremlagt af antropologen Dr. William Howells: Civilisation er ikke noget, der kan udvikles eller konstrueres. Det er noget, som man må erhverve fra en anden race - som så nødvendigvis må komme fra rummet.

Der er dog et indlysende problem i dette argument. Hvis civilisation ikke er noget, en intelligent race kan udvikle af sig selv, så må denne race fra rummet jo også have erhvervet civilisation fra en tredje intelligent race, som så igen må have modtaget den … og så videre i en uendelighed.


 

Ikke-kodende DNA

Hvis vi nu vælger den antagelse, at vi rent faktisk kan være genetisk designet af en fremmed race fra rummet, kunne man så tænke sig, at denne race kunne have efterladt en slags budskab til os? I „Prometheus“ finder arkæologer som sagt et sådant budskab. Men i virkeligheden ville det måske være mere realistisk, at det var biologer.

I kernen af de menneskelige celler finder vi genomet - den komplette „tegning“ over mennesket, den information der ligger til grund for alle biologiske egenskaber. Det er så mindre kendt, at hele 98% af det menneskelige genom er „ikke-kodende DNA“ - populært kaldet „junk DNA“. Denne del af genomet indgår nok i kemiske processer og kan også bruges til at identificere mennesker, men selve den information, som det rummer, synes ikke at have nogen funktion. Altså med mindre den race, som har skabt os, har valgt at gemme information til os her.

 

Det ville være mere logisk at skjule informationer i genomet end i hulemalerier og lertavler. De sidste er ret skrøbelige og forgængelige. Det kan DNA også synes at være, men det har så den egenskab, at det kopierer sig selv i det uendelige, og at den mængde information, der kunne gemmes i det, er astronomisk. Endelig er DNA i sig selv ganske stabilt under optimale forhold, når man sammenligner med andre kemiske forbindelser. Det skønnes, at DNA under perfekte forhold kan eksistere i ca. 2,5 millioner år. Hvis den menneskelig race uddøde, men efterlod stabiliseret DNA, ville en race fra rummet i teorien kunne genoplive mennesket, på samme måde som vi prøver genskabe fx mammutten.

Modstandere af denne teori vil nok påpege, at de uundgåelige mutationer også kan ændre det ikke-kodende DNA. Tilhængere ville så kunne påpege, at det menneskelige genom indeholder en meget stor procentdel af ikke-kodende DNA. Hvor det ved nogle bakterier kun er 2 %, er det hos mennesket 98%. Tilhængere kunne også bruge en parallel til computersoftware, hvor programmører i nogle tilfælde lægger beskeder ind i softwaren, som ikke har nogen funktion ved programmets afvikling - altså en slags ikke-kodende software. Der er fx fundet dele af digte skjult i software.

Men enhver tale om, at mennesket muligvis kan være „designet“, vil nok blive mødt med ekstrem skepsis hos biologer. Ordet „design“ leder nemlig hurtigt tankerne hen på diskussionen omkring „intelligent design“. Dette er en religiøs teori, som kristne fundamentalister, primært i USA, forsøger at give status som videnskab. Det drejer sig om et forsøg på at modbevise Charles Darwins evolutionsteori. Tilhængerne af intelligent design søger at bevise, at mennesket ikke er undergået nogen udvikling, men er skabt af Gud i den form, som det har nu.

De argumenter, som tilhængerne af intelligent design fremfører, er dog ofte noget hjælpeløse. Således hedder det sig, at det menneskelige øje ikke kan have udviklet sig, for så skulle mennesket jo på et tidspunkt have haft et halvt øje! Denne naive form for argumentation afslører en meget begrænset indsigt i, hvad evolutionsteorien rent faktisk siger.

Det er især den forestilling, at man skulle kunne se det formål, som levende væsner er skabt til, biologer afviser. Naturvidenskaben afviser grundlæggende ideen om, at man finder noget formål i naturen. En videnskabelig forklaring vil sige: at forklare et fænomen ud fra dets årsag. Ideen om, at mennesket er resultatet af genetiske eksperimenter, er så ikke nødvendigvis noget angreb på evolutionsteorien - ikke mere end menneskets genetiske eksperimenter på planter og dyr er.

Kilder:
M. Don Schorn: Gardens of the Elder Gods (2010).
Wikipedia: Noncoding DNANye artikler på ufo.dk

Artikelarkivet på ufo.dk er blevet kraftigt udvidet. UFO-Nyt har igennem årene bragt mange anmeldelser af bøger og film. Vi har samlet en række af de anmeldelser, som stadig kan have interesse for alle, der vil have mere end blot en overfladisk viden om ufomyten. Glæd dig til at læse:

Uvidenskabeligt vrøvl,
Foo-fightere i nyt lys,
Vrøvl og erindringsforskydninger,
Et anderledes værk om ufoer,
Alene igen?,
At forklare det uforklarede,
Tæt på sandheden?,
Kampen for ufologien,
Bedst af alle verdener,
Jeg har trykket et spøgelse på næven og
Rar gammel svindler eller en forvirret bøsse med visionerSælges

En af UFO-Mails læsere, Verner Røhder, har en masse ældre bøger, blade etc. om ufoer, astroarkæologi o.lign., som han gerne vil sælge til interesserede. Du kan se her på bøger til salg 1 og bøger til salg 2, hvilke materialer det drejer sig om. Verner Røhder kontaktes på tlf. 24 62 47 64, Verner Røhders e-mail.Bermuda Trekanten - og andre myter

„... Alle elektroniske og magnetiske navigationsinstrumenter var ude af drift. Kompasnålen drejede rundt og rundt, selv om flyet fløj lige fremad ... I stedet for som ventet at se den blå himmel var alt indhyllet i en mørk, gråhvid dis. Sigtbarheden så ikke ud til at være på mere end tre km. Vi kunne nu hverken se havet, horisonten eller himlen. Luften var meget rolig, og der var hverken lyn eller regn. Jeg vil kalde det for en ‚elektronisk tåge’, da det så ud, som om det var det, der forstyrrede vores instrumenter...“

 

Mange mysterier og fænomener er gennem tiden indgået som en del af ufomyten eller betragtes som nært beslægtet med den. Der er opstået en rodekasse med alt muligt, som antages „at hænge sammen“ i mystikkens verden. Det drejer sig fx om astroarkæologi, nazisternes vidundervåben, korncirkler, mænd-i-sort, kvægmishandlinger, Bermuda Trekanten, Philadelphia-Eksperimentet og efterretningsvæsners manipulation med ufoentusiaster. Indrømmet, nogle af temaerne kan virke langt ude, men har ikke desto mindre stor tiltrækningskraft og voldsom udbredelse på nettet - og så rummer de faktisk en lille flig af sandhed og realiteter skjult bag spekulationernes tåger. Hvad er fakta, og hvad er myter? Det giver denne nye udgivelse fra Skandinavisk UFO Information en række svar på.

Bermuda Trekanten - og andre myter er skrevet af Kim Møller Hansen, formand for SUFOI. Bogen udkommer den 1. september 2014. Den er på 86 illustrerede sider i A4-format og koster kr. 129. Et evt. overskud fra salget af Bermuda Trekanten - og andre myter går til driften af ufo.dk.

Bermuda Trekanten - og andre myter kan kun købes i SUFOI Butikken.

Bermuda Trekanten - og andre myter er den 6. titel i bogserien Fakta & Myter, som behandler temaer, problemstillinger og oplevelser tilknyttet ufomyten. Det er ambitionen med Fakta & Myter, at hver titel bliver læserens jordbundne guide i en fascinerende, men forvirrende verden domineret af mystiske beretninger, konspirationsteorier og halve sandheder.

Læs her 12 sider fra bogen.

I Fakta & Myter er tidligere udkommet:Løst og facts

Dykker igen efter ukendt genstand i nordsvensk sø

I mere end 30 år har et ukendt objekt ligget på bunden af en sø i det nordlige Sverige. For to år siden startede svenske ufo-forskere en storstilet ekspedition, der skulle lokalisere objektet. Det lykkedes ikke i første omgang, og nu fortsætter svenskerne eftersøgningen med en ny ekspedition.

I sommeren 1946 berettede pressen om såkaldte „spøgelsesraketter“. Efterhånden berettede flere hundrede mennesker i hele Skandinavien, at de havde oplevet dem.

Mange mente dengang, at det kunne være russerne, som prøveskød raketter erobret fra Tyskland ved afslutningen af Anden Verdenskrig.

 
Kort før middagstid den 31. juli 1980 er Liz og Bo Berg (herover) på vandretur ved den sydlige ende af søen Mäseln nær Finspång i Muddus nationalpark i det nordlige Sverige. En mærkelig støj som fra en jetmotor henleder deres opmærksomhed på et langstrakt, cigarformet objekt med to fremspring på siderne. Kort tid efter lander objektet på vandoverfladen i den fjerneste ende af søen.

Også i Danmark vakte disse observationer så stor opmærksomhed, at Forsvaret indsamlede og analyserede et stort antal danske observationsberetninger om fænomenerne.

Spøgelsesraketterne fik deres navn efter deres udseende, der ofte blev beskrevet som en raketlignende metalgenstand med eller uden vinger.

Den „spøgelsesraket“ de svenske ufo-forskere nu leder efter igen blev set over en sø i juli 1980 af to vidner ved højlys dag.

„Vi tog kikkerten og kiggede på det objekt, der lå på vandet, men snart begyndte det at synke, mens der kom bobler fra det“, siger Bo Berg.

Parret anslår længden af objektet til mellem 3 og 4 meter. Det havde ingen farve, men var stålgrå. Det lignede en raket.

„Da det landede på vandet, efter at have foretaget en 180 graders drejning, havde det tabt næsten hele farten“, siger Liz Berg.

Observationen har forundret både det svenske militær og UFO-Sveriges forskere i årevis, og har af det svenske militær været klassificeret som Top Secret.

Der kan ses mere om hændelsen og den forrige ekspedition på adresserne:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-149.php
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-150.php

Den nye svenske undersøgelse Expedition Norrland 2 ledes af UFO-Sveriges tidligere formand, Clas Svahn, og starter 30. august. Ekspeditionen gennemføres med nye og bedre instrumenter, som man håber kan give et bedre resultat af anstrengelserne.

Ekspeditionen kan følges på Facebook på adressen:
www.facebook.com/ghostrockets
og ekspeditionens hjemmeside er:
www.ghostrockets.se
Vil man støtte ekspeditonen økonomisk kan dette ske via oplysningerne på denne hjemmeside:
http://toblin.se/index.html


Foredrag af Ole J. Knudsen?

 

Ole J. Knudsen, mangeårigt medlem af SUFOI og tidligere leder af SUFOI's Alarmcentral, stopper 1. oktober 2014 som planetarieleder på Steno Museet i Århus.

Han har herefter en masse ekstra fritid, hvor der rundt om i landet er mulighed for at gøre brug af hans utrættelige interesse for at formidle seriøse oplysninger om talrige emner - herunder også ufo'er - på sin forståelige, elegante og humoristiske facon.

Ole J. Knudsen fortæller selv herom på sin nyoprettede hjemmeside www.stjerneklar.dk:

Jeg er naturvidenskabsformidler, og har holdt foredrag de sidste cirka 50 år - og har i sinde at blive ved med det så længe jeg kan, og så længe nogen har lyst til at høre på mig. Af uddannelse er jeg BSc, Bachelor of Science i fysik og astronomi.

Som du kan se i sidemenuen til venstre under foredragsemner, har jeg et bredt repertoire af emner, især indenfor to hovedområder: naturvidenskaben; specielt astronomi og fysik og så moderne overtro.

I en årrække, faktisk siden 1972 har jeg glad og gerne optrådt som formidler på radio og TV og i de trykte medier, og mit speciale er, at gøre svært tilgængeligt stof fængende og forståeligt for „almindelige“ mennesker - gerne med en humoristisk og ironisk vinkel.

Ud over min daglige formidling i planetariet og på Ole Rømer-Observatoriet for skole- og gymnasieklasser og museets andre besøgende holder jeg kurser og foredrag for Folkeuniversitetet og for alle andre, som har interesse for at høre noget om mine favoritemner. Det kan være børnearrangementer på biblioteker, skoler, efter- og ungdomsskoler eller klubber. Det kan være i foreninger, spejderklubber, foredragskredse, loger, på højskoler, i menighedskredse eller ved firmaarrangementer og pressemøder. Det kan være ved offentlige arrangementer, som del i teaterforestillinger eller events af alle slags. Eller det kan være lige netop der, hvor du synes, det kunne være sjovt og inspirerende at høre om den verden, som omgiver os, og som vi er en del af.

Jeg skal selvfølgelig have betaling for transport, og desuden et rimeligt honorar, som jeg afpasser efter arrangørens muligheder og arrangementets art.

Jeg kommer over hele landet og nærmeste omegn, og har også i tidens løb holdt flere foredrag og kurser i Grønland. Mine foredrag kan også holdes på engelsk.

Du kan engagere mig ved at henvende dig direkte på e-mail: info@stjerneklar.dk
(ikke gerne telefonisk) eller via Arte.
http://www.stjerneklar.dk/index.php/da/Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2014. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted