logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Anmeldelser og omtaler > Vrøvl og erindringsforskydninger

Vrøvl og erindringsforskydninger

Af Peter Rogerson

Mine følelser over for bogen „Strange Company: Military Encounters with UFOs in WWII“ er ret blandede. På den ene side er det indlysende, at forfatteren har lagt et stort arbejde i indsamlingen af de mange beretninger om mærkelige ting set på himlen under Anden Verdenskrig og i tiden op til den. Bogen vil være interessant læsning for dem, der ikke kender så meget til foo-fighter sagaen, eller dem, som tror, at den moderne ufo-æra begyndte med Roswell. På den anden side ser bogen ligesom så megen anden ufo-litteratur ikke primært på, hvad det var, der skabte beretningerne, og de oplevelser der ligger bag dem. Den ser heller ikke på, om der eventuelt er „beviser“ på rumskibshypotesen.

Den læser, som omhyggeligt studerer fodnoterne ved hver af bogens beretninger, vil konkludere, at foo-fighterne ikke kun var en ting, men mange forskellige ting, og at langt den største del af dem ikke kan sammenlignes med de nutidige ufo-rapporter, som beskriver „strukturerede fartøjer“. Der forekommer selvfølgelig rapporter om mærkelige, faste fartøjer, EM-effekter og lignende fra ufoernes verden, men et kig i fodnoterne viser, at alle disse beretninger næsten uden undtagelse er fortalt til ufologer år eller årtier senere. Dvs. at de gamle beretninger gengives på den måde, som man gengav observationer på i de flyvende tallerkeners barndom - og ikke ud fra den fortælle- og forståelsesramme, som var gældende på den tid, hvor de hævdes at have fundet sted. Mange af beretningerne, måske 2/3, er tilfælde, hvor "erindringen" om nogle virkelige hændelser er blevet rekonstrueret mange år senere. Den sidste 1/3 er tvivlsomme og hører til i kategorien med typiske vrøvle-historier.

Problemet er, at de oprindelige beretninger og elementer fra ufo-mytens første år præsenteres i én pærevælling, så den læser, der ikke konstant går tilbage til fodnoterne, bliver forvirret.

Der er heller ingen tegn på kritisk kildevalg. Der er i den første del af bogen en beskrivelse af et dramatisk EM-tilfælde fra begyndelsen af 1930'erne. Bogens forfatter, Keith Chester, skriver i sin fodnote: „man har ikke kendskab til yderligere detaljer ... ud over avisartikler og 3. Fighter Squadron's historiske arkiver“, med reference til Jan Aldrichs hjemmeside (www.project1947.com/jan42.htm). Beretningen findes faktisk på Aldrichs hjemmeside, men betegnes som tvivlsom og uden reference til „avisartikler“. Der er kun en reference til den påståede udgivelse om 3. Fighter Squadron. Den samme historie med samme referencer findes i Michael Halls „A Century of UFO Sightings“. Det er i virkeligheden en reference til en ikke-eksisterende bog udgivet af et ikke-eksisterende forlag! Det er uden tvivl et moderne (1994) fup-nummer. Bemærk, at Chester har tilføjet „avisartikler“ i noten. Hvis en eller anden ufolog havde gidet tjekke den originale kilde, ville vedkommende have kunnet afsløre, at historien er tyndbenet.

Gad vide, hvor mange andre ufo-beretninger, der er dukket op i litteraturen som følge af, at de er blevet kopieret fra den ene kilde til den anden, uden at nogen som helst har forsøgt at finde ud af, om den påståede hændelse i det hele taget har fundet sted, eller om observatørerne eksisterer?

Keith Chester: Strange Company: Military Encounters with UFOs in WWII, Anomalist Books, 2007, illustreret, 308 sider.


Kilde:
Magonia 96, oktober 2007
Oversættelse og bearbejdelse:
-for & kmh

Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted