logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Anmeldelser og omtaler > Et anderledes værk om ufoer

Et anderledes værk om ufoer

Hvis man er overbevist om, at det amerikanske luftvåben skjuler havarerede rumskibe i hemmelige underjordiske baser, så er UFOs - A Century of Sightings næppe den rette bog for én. Michael D. Hall mener nemlig, at deklassificerede dokumenter fra det amerikanske luftvåben er den bedste kilde til troværdig information om ufoer. Resultatet heraf er et lidt anderledes værk om ufoer.

Michael D. Hall lader ufologien begynde i 1896 med de såkaldte spøgelsesluftskibe. Gennemgangen af disse tidlige observationer optager dog kun ringe plads og er hovedsageligt baseret på avisartikler fra denne periode.

Hovedvægten i UFOs - A Century of Sightings ligger på perioden 1947 til 1969. Året 1947 var både året for Kenneth Arnolds berømte observation, og året hvor flyvevåbnet for første gang iværksatte et egentligt studium af ufo-fænomenet. Året 1969 var det år, hvor Project Blue Book blev afviklet. Dette afspejler, at Michael D. Halls research hovedsageligt bygger på dokumenter fra de mange militære kommissioner, der ledte frem til Project Blue Book, og fra selve Project Blue Book.

Bogen går meget i dybden omkring de personer, der var involveret i Project Blue Book, og gennemgår detaljeret deres skiftende holdninger til ufo-fænomenet og deres kontroverser med de andre personer, der var involveret i projektet. I den henseende bliver UFOs - A Century of Sightings lige så meget en sociologisk afhandling, som en bog om ufo-observationer. Midtersektionen bliver til en historie om, hvordan en gruppe forskere forholder sig til hinanden under forsøget på at opklare et ukendt fænomen, og om hvordan forudfattede meninger hos konservative forskere støder sammen med nye tolkninger hos mere åbne forskere.

At Michael D. Hall vælger at støtte sig så meget til luftvåbnets arkiver afspejles også i de case stories, som han gennemgår. Da de fleste af dem er taget fra Project Blue Book, er langt de fleste af dem også fra USA - og der bliver kun plads til nogle få case stories fra andre lande. Tydeligvis anser Michael D. Hall også piloter som værende de bedste øjenvidner i ufo-observationer, eftersom observationer gjort af piloter udgør en procentvis høj del af de case stories, som Hall har valgt. Denne afgrænsning kan dog retfærdiggøres ved, at alle case stories i bogen er særdeles veldokumenterede. Bogen rummer over 500 litteraturhenvisninger, hvoraf en stor del er til „Project Blue Book files“.

Der er dog andre begrænsninger i UFOs - A Century of Sightings, som ikke kan retfærdiggøres. Således indeholder bogen kun ganske få fotos og tegninger. Det virker især frustrerende ved, at Hall i mange case stories netop refererer til fotos og film. Man undrer sig over, at han ikke har sat de fotos ind, som han refererer så meget til. Endelig skulle man ikke tro, at det var muligt at udgive en bog om ufoer i 1999 uden at behandle bortførelsesfænomenet - men det er, hvad Hall har gjort. Han slår fast, at beretninger om bortførelser begået af aliens sjældent involverer observationer af selve ufoen. Dermed mener han, at disse beretninger ikke er relevante for en bog om ufo-observationer. Nogen ville måske kalde dette et forfriskende nysyn på bortførelsesfænomenet. Men dette fænomen udgør nu engang så stort et element i moderne ufologi, at udeladelsen af det må betegnes som en mangel.

Bogens korte konklusion er den, som man typisk finder hos de mere konservative ufo-forskere. Den slår fast, at ufoer stadig er et mysterium, som fortjener yderligere forskning.

UFOs - A Century of Sightings er ikke en bog for dem, som kun lige er begyndt at interessere sig for ufo-spørgsmålet. Dertil er den simpelt hen for meget en sociologisk afhandling. Men for dem, der særligt interesserer sig for Project Blue Book, er det en bog, som man skal eje.

 
Michael David Hall: UFOs - A Century of Sightings, Galde Press, Inc 1999, format: 21,5 x 28 cm, 375 sider.
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted