logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > Artikler > Anmeldelser og omtaler > Bedst af alle verdener

Bedst af alle verdener

Videnskabshistorien er fyldt med eksempler på teorier og behandlingsformer, der på rette tid og sted nød anseelse blandt lærde, men siden blev henvist til historiens skammekrog. Nogle eksempler er fx astrologien, frenologien og homøopatien. En del af det lever imidlertid videre uden for universiteterne som en del af folkebevægelsen „det alternative“.

Hvordan nærmer man sig noget så omfattende og forskelligartet som det alternative? I „Bedst af alle verdener - myter i det 21. århundrede“ analyseres 11 forskellige emner. Hver forfatter har skrevet om det, der fascinerer vedkommende mest.

Et træk ved det alternative er, at udøverne ofte foretrækker en overnaturlig eller fantastisk forklaring frem for en mere jordnær. Michael Ahlstrand fortæller i et underholdende kapitel, hvorledes en tilskuer til en af hans trylleforestillinger beskyldte ham for at have overnaturlige evner. Tryllekunstneren var bare ikke selv klar over det!

Lærer Rud Kjems skriver om Stonehenge, der har givet anledning til alle mulige fantastiske spekulationer.

I Danmark udgør astrologien sammen med alternativ helbredelse en stor del af det alternative. Lektor i astronomi Mogens Winther dækker astrologien.

 
„Bedst af alle verdener - myter i det 21. århundrede“ af Michael L. Ahlstrand, Thor A. Bak, Per Borgaard, Dan Frederiksen, Leif Hagerup, Ole Hartling, Lars Peter Jepsen, Rud Kjems, Anders Eyvind Nielsen, Ib Lundgaard Rasmussen, Mikael Rothstein og Mogens Winther.
Redaktion: Dan Frederiksen og Lars Peter Jepsen
250 sider, illustreret, Fremad 2000.

Overlæge dr. med. Ole Hartling gennemgår homøopatien, der er karakteristisk for de alternative behandlingsmetoder. Homøopatien anvender en teknologi og et sprog, der ligner noget, man kender fra netop den naturvidenskabelige verden, som de alternative bevægelser ellers ønsker at være alternative til.

Overlæge, dr. med. Leif Hagerup beskæftiger sig med akupunktur og zoneterapi. Zoneterapien betragter han som afledt af akupunkturen.

Energierne spiller en stor rolle inden for den alternative medicin og inden for det alternative generelt. Cand. scient. Ib Lundgaard Rasmussen behandler disse energier, som han undersøger nærmere og sammenligner med den viden, vi har fra fysikken.

Cand. scient. Dan Frederiksen fortæller om de amerikanske fundamentalisters angreb på Darwin og om 72 nobelpristageres forsvar.

Sognepræst Anders Nielsen beskæftiger sig med ledende amerikanske kredses betænkelige dommedagstro. Han inddrager i den forbindelse Waco-tragedien i Texas, hvor 80 mennesker foretrak flammerne frem for livet.

Hvorfor er det alternative så udbredt? Bogens forfattere anfører nogle af grundene. Journalist Per Borgaard - som adskillige gange har skrevet i UFO-Nyt - skriver om pressens rolle i udbredelsen af det alternative: Historierne er lette at gå til, og når journalisten blot nævner, at der findes modstridende kilder, kan selv de mest utrolige alternative historier bringes videre.

Religionshistorikeren Mikael Rothstein anlægger et lidt andet synspunkt. Han undersøger „det overnaturlige“ som en vigtig del af den sociale virkelighed og sætter blandt andet fokus på fænomenet ufobortførelser.

Professor dr. phil. Thor A. Bak behandler i bogens afsluttende kapitel forholdet mellem naturvidenskaben og det alternative. Han fremfører det modige standpunkt, at den vestlige kultur er andre overlegne, når det gælder om at forstå, hvordan verden rent faktisk er skruet sammen.

På hver deres måde forsøger forfatterne at udforske grænserne mellem det etablerede og det alternative, og samtidig trække nogle grænser mellem kvalitet og ikke-kvalitet.

„Bedst af alle verdener“ er skrevet under sloganet „Et alternativt syn på det alternative“. Bogen er ikke skrevet for eksperter eller særligt indviede. Den henvender sig til alle - og kan varmt anbefales.

I 1997 skabte en række forfattere, lærere, forskere og andre netværket af Danske Skeptikere med det formål at undersøge paranormale fænomener. Deres hjemmeside kan besøges på: www.skeptica.dk.
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted