logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2022 > UFO-Mail nr. 347

UFO-Mail nr. 347
12. januar 2022


UFO? UAP? - nej, men måske Batman

En ny dansk hjemmeside præsenterer sig som en nyhedstjeneste, „der følger, debatterer og analyserer nyhedsstrømmen om de uidentificerede fænomener ... Den redaktionelle profil er baseret på åbenhed og nysgerrighed“. Nyhedstjenesten har dog problemer med at opfylde egen ambition om åbenhed og nysgerrighed.

Dette foto gengives flittigt på nettet og har gjort det siden 3. december 2020, hvor The Debrief offentliggjorde det med ordene: „Optaget fra cockpittet på et F/A-18 jagerfly viser billedet et uidentificeret luftobjekt, mens det svævede over havet“. Ifølge artiklen er fotoet lækket til The Debrief af en ansat i Pentagon.
(Foto: U.S. Navy)

I Danmark bliver billedet fra The Debrief også gengivet (pr. 4. januar 2022) på Danmarks nye nyhedstjeneste UAP.dk, bl.a. med billedteksten: „Lækket foto fra 2018 af en stillestående UAP, der netop er steget op fra Atlanterhavet. Fotoet var medvirkende til at overbevise Kongressen om nødvendigheden af UAP-lovgivning og en ny UAP-styrelse. Fotograferet med en privat iPhone fra et amerikansk F/A-18 Hornet jagerfly. Foto: US Navy.“

 

UAP.dk er if. eget udsagn baseret på bl.a. nysgerrighed. Hvis det virkelig var tilfældet, havde man måske lige undersøgt, hvad andre siger om det, og nævnt det i billedteksten.

Som det sikkert vil være mange af UFO-Mails læsere bekendt, blev det allerede kort efter offentliggørelsen af billedet sandsynliggjort, at det fotograferede objekt er en løssluppen mylar-ballon (en heliumfyldt nylon-ballon med folieoverflade), som kan købes i alle mulige former og størrelser og med mange forskellige motiver. Den pågældende ballon har muligvis påtrykt en tegning af Batman, men hverken Superman eller Spiderman kan naturligvis udelukkes.

UAP.dk's brug af Batman-ballonen er desværre ikke et særsyn ifm. nyhedstjenestens tilgang til andre ufo-nyheder.


Hvem står bag UAP.dk?

www.uap.dk/om/ står der: „Indtil nu er nyheder og diskussioner på dansk om UAP/UFO-spørgsmål kun blevet publiceret i små lukkede Facebookgrupper for en lille interesseret skare. Der er et stort behov for at få udbredt nyheder, indsigt og debat på dansk om de uidentificerede fænomener til hele befolkningen. Derfor er UAP.dk gået i luften. UAP.dk er stiftet af Morten Li og blev lanceret i maj 2021 som et nonprofit-projekt.“

Morten Li skriver endvidere, at ufoernes historie kan deles op i to epoker:

  1. Det 20. århundrede, hvor man talte om flyvende tallerkener, ufoer og private ufo-organisationer, herunder SUFOI. „... det var nemt at afvise borgernes egne historier, da de var kun understøttet af subjektive øjenvidneberetninger og private fotos ...“.
  2. Det 21. århundrede: „De nye fænomener. I det 21. århundrede er scenen pludselig skiftet. Den amerikanske flåde har siden starten af 00'erne filmet møder med en lang række uidentificerede fænomener. Møder som de kunne bekræfte ægtheden af med radardata og IR-optagelser. Møderne fandt for det meste sted over Stillehavet og Atlanterhavet. Whistleblowere i det amerikanske forsvarsmininsterium og i den amerikanske flåde har efterfølgende lækket flere af disse videoer og lagt dem på YouTube. I første omgang fik videoerne ikke megen opmærksomhed og blev sidestillet med de mange andre tvivlsomme historier på YouTube om aliens og flyvende tallerkener ... Men i 2017 skrev New York Times historien om UAPs. Det var et afgørende øjeblik, da USAs mest respekterede medie anerkendte eksistensen af de nye fænomener og gav dem spalteplads med link til videoerne på YouTube. Herefter turde flere andre amerikanske medier også omtale fænomenerne ...“

UAP.dk skal i Morten Lis selvforståelse ses som formidleren af epoke 2: „de nye fænomener“. Nu skal fænomenerne ikke længere omtales med betegnelsen UFO, men med det „nye“ navn UAP. Alle historierne om Pentagon-videoerne i New York Times, vidneudsagn, spekulationer etc. tages tilsyneladende for pålydende, troværdigt og udlægges som breaking news.

Der stilles ingen kritiske spørgsmål, og det overvejes tilsyneladende ikke, om noget lignende er sket før, og om mediestuntet kunne dreje sig om noget helt andet end ufoer/uaper. Nej, her er tale om en ny begyndelse, og som læser får man fornemmelsen af, at „den store afsløring“ må komme meget snart. Se selv, Pentagon er nødt til at tage fænomenerne alvorligt (i hvert fald, når en gruppe politikere går i panik og får UAP-problematikken på forsvarsbudgettet), og så må der jo være noget om snakken. Det hele præsenteres på UAP.dk i et indbydende og moderne layout med flotte fotos - herunder Batman-ballonen.


Benytter sig af fjendebilleder

Konfliktstof med helte og skurke - en skildring af en modsætningsfyldt sort/hvid verden - skaber historier, der er lette at forstå og kan formidles i fængende overskrifter, der høster klik på nettet. Det har Morten Li naturligvis luret, for det er en urgammel måde at sælge billetter på i medieverdenen.

I artiklen „Forsvaret: Danske soldater har aldrig set et uforklarligt flyvende objekt“ placerer Morten Li SUFOI i skurkerollen sammen med forsvarets top. Morten Li skriver under overskriften „Myndighederne vil ikke høre om borgernes observationer“:

„Som kronen på værket bliver alle borgeres personlige rapporter reelt smidt i skraldespanden. Som det fremgår af Forsvarskommandoens svar, bliver alle rapporter fra borgere nemlig straks sendt ud af huset og direkte videre til SUFOI - en privat organisation af erfarne UFO-skeptikere, der tror på, at alle observationer af uidentificerede fænomener skal have en ‚naturlig forklaring’ og derfor ikke er leveringsdygtige i andet.“

Som Ole Henningsen så rigtigt gør rede for i artiklen „Forsvarsministeren om ufoer“, så har „... UAP.dk's forvrængede gengivelse af forsvarsministerens svar ... da heller ikke hold i virkeligheden ...“.

Selv om det ikke burde være nødvendigt, vil jeg dog alligevel tilføje, at ingen rapporter, der indrapporteres til SUFOI, bliver „smidt i skraldespanden“. Alle kan følge med i indberetningerne på vores Oversigt over indberetninger, og vi undersøger de bedst dokumenterede oplevelser (desværre mangler mange ufooplevelser de mest elementære data til analyse), så vidt ressourcerne rækker. Analyser af billedmateriale bringes i UFO-Mail (se fx „Fra SUFOI's Fotoafdeling“), og i efterforskningen har SUFOI stor glæde af dialogen på SUFOI's Debatforum på Facebook, hvor mange bidrager med løsningsforslag på fotosager.

I SUFOI's formål står der bl.a., at „Skandinavisk UFO Information er en forening, som til offentligheden formidler velunderbygget viden om ufomyten samt viden om fænomener, der kan skabe ufooplevelser.“

Når vi i SUFOI efter at have undersøgt en given ufooplevelse har fundet en forklaring eller sandsynliggjort en mulig forklaring på oplevelsen, fortæller vi offentligheden om det via ufo.dk. Det, synes vi, er ærlig snak og den eneste gangbare vej til at blive klogere på ufooplevelserne. Alt andet ville være uærligt. Men jeg må jo også indse, at der trods den store viden, som til dato er indsamlet om ufooplevelserne, stadig findes personer, som foretrækker ønsketænkning fremfor ærlighed og troværdige fakta, der bygger på grundlæggende efterforskning.

 
UAP.dk skriver Morten Li bl.a.: „Her I Skandinavien er Danmarks gamle UFO-organisation SUFOI det tydeligste eksempel på, hvordan miskrediteringen af Elizondo fortsat udspiller sig ... Sammen med filminstruktøren Jeremy Corbell har Lue Elizondo stået bag nogle af vor tids vigtigste UAP-afsløringer ...“. Når vi i SUFOI stiller skarpt på de to herrer, er det ikke for at miskreditere dem (det klarer de så udmærket selv), men fordi vi forsøger at finde hoved og hale i de mange forvirrende nyhedshistorier, der til stadighed cirkulerer på nettet, og hvor alt for mange dovne journalister blot skriver af fra hinanden. Hvis man ikke helt ukritisk lapper alle „ufo-nyheder“ i sig, er man åbenbart set fra Morten Lis stol nærmest i ledtog med magthaverne og har konspiratoriske motiver.
(Foto: peterbwiberg/Pixabay)


Skæg-og-blå-briller

 
(Foto: Vintagelee/Pixabay)

At SUFOI skulle være i ledtog med Forsvarsministeriet, og at alle rapporter smides i skraldespanden, lyder som en scene fra en meget dårlig film. Det tætteste SUFOI nogensinde har været i nærheden af noget, der mindede om skæg-og-blå-briller, har været de få eksempler, hvor formodede efterretningsfolk har vist interesse for vores arbejde og forgæves forsøgt at skaffe sig mulige meddelere. Dette er foregået for mange år siden ved personlige henvendelser ifm. et par af SUFOI's foredragsarrangementer og er beskrevet i UFO-Nyt nr. 3, 1992. I dette nummer fortæller SUFOI's daværende næstformand Per Andersen i den glimrende artikel „Bliver vi misbrugt?“, hvordan han „for et par år siden“ ved afslutningen af et velbesøgt foredragsarrangement i beboerhuset på Blågårds Plads var blevet kontaktet af en af gæsterne, der havde „en umiskendelig russisk accent“. Per Andersen skriver i UFONyt nr. 3, 1992:

„Efter flere spørgsmål med ufoer som udgangspunkt, forklarede den interesserede, at han arbejdede på den russiske ambassade. Han gav mig sit kort, hvor man kunne læse, at han var ‚Commander Alexander Poroshin’, og hans titel officielt var ‚assisterende militær-, luft- og søvåben-attache’. Hvis jeg husker rigtigt, nåede han også at spørge til mit civile arbejde, inden jeg lukkede af for samtalen.“


Åbenhed contra konspiration

I Morten Lis omtale af SUFOI og forsvarsministerens udtalelse om ufoer ligger der en konspiratorisk undertone: SUFOI og Forsvarets top undertrykker i fællesskab sandheden om ufoer, uforapporter kasseres, og ansatte i forsvaret tvinges til at holde kæft om deres observationer. Fx skriver Morten Li under overskriften „Myndighederne vil ikke høre om borgernes observationer“: „Mellem linjerne afslører Trine Bramsens svar samtidig, at Forsvaret holder sit informationsflow i et jerngreb. Internt bliver der således ikke rapporteret noget. Måske kan man slet ikke. Måske kan man godt, men ingen tør at indrapportere i en virksomhedskultur, som tydeligvis stadig ikke anderkender denne type observationer.“

Morten Li har naturligvis ligesom alle andre friheden til at skrive, hvad han føler, tror, håber og gætter på - uanset hvor langt ude i hampen nogen måtte synes, at det er. Men vi kunne da i det mindste forvente, at den gode mand ville skele lidt til dansk ufohistorie, der for det meste altid har været præget af åbenhed fremfor lukkethed og konspiratoriske motiver.

Mange dygtige folk har - også flere år før SUFOI blev dannet i 1957 - arbejdet med at informere åbent og ærligt om ufooplevelser. SUFOI har gjort det i knapt 53 år gennem UFO-Nyt (1958-2010) og fortsætter i dag ufortrødent og efter bedste evne via ufo.dk og Facebook. I alle årene har informationsarbejdet også omfattet utallige udgivelser. Faktisk er Danmark blandt de lande, hvor der i forhold til landets størrelse er flest ufoudgivelser - også til hjemlån på bibliotekerne, og det er ikke alt sammen med SUFOI som udgiver eller initiativtager. Det kan man forvisse sig om ved at bladre i Willy Wegners to bibliografier Dansk ufo-litteratur 1946-1970 og Dansk ufo-litteratur 1971-1979 samt Per Andersens Dansk UFO-litteratur 1950-1990.

Ønsker man baggrundsviden om de danske personer og foreninger, som igennem tiden har været engagerede i indsamling og efterforskning af ufooplevelser, og hvis man tillige vil forstå personernes tilgang til emnet, kan jeg varmt anbefale Willy Wegners fremragende tobindsværk Ufoer over Danmark - træk af den danske ufo-bevægelses historie(Bind 1: 1946-1964, Bind 2: 1965-1990) samt Per Andersens SUFOIs Historie 1975-2000. Det er tre udgivelser med en del år på bagen, men stadig væsentlige og kan lånes på biblioteket.

SUFOI's (og andres) erfaringer med de mange års indsamling og analyser af ufooplevelser er bl.a. dokumenteret i de to bøger 50 år med ufoer - erfaringer med halvtreds års rapportarbejde og UFO'er - Myter og viden.

SUFOI's åbenhed mht. egne arbejdsmetoder og vores samarbejde med medierne ifm. ufooplevelser er fint dokumenteret i artiklen „Mystisk sag fra Nordsjælland“. Den 24. september 2012 så Jytte Nerløe i Espergærde noget usædvanligt på himlen. Den spændende oplevelse blev skildret i en glimrende tv-udsendelse produceret af TV2/Lorry. På under 13 minutter lykkes det fotograf Andreas Hentze Madsen og journalist Mathias Andreasen at give et fint indblik i, hvad ganske almindelige og fornuftige mennesker kan opleve, og hvordan SUFOI arbejder med at undersøge disse ufooplevelser.

Så, kære Morten Li, der findes åbenhed i rigt mål om de mange ufooplevelser i Danmark og undersøgelserne af disse. Dette er almen viden for rigtig mange ufointeresserede. Har man endnu ikke denne viden, kunne man fx sætte sig ned og læse på lektien. Så ville man også få mulighed for at danne sig en mening og eventuelt være uenig på et oplyst grundlag. I disse coronatider burde der være tid nok til at komme grundigt ind i stoffet, og det er vel heller ikke urimeligt at forvente, at en „en dansk nyhedstjeneste, der følger, debatterer og analyserer nyhedsstrømmen om de uidentificerede fænomener“ har styr på historikken og basal viden om de mange faktorer, som kan udløse ufooplevelser - så der kan perspektiveres, nuanceres og bedrives kildekritik på UAP.dk?


Ufo-fænomenets mange ansigter

Sammenfattende kan det konkluderes, at SUFOI's rapportarbejde viser, at der ikke kun er én men mange forklaringer på folks oplevelser, og at disse skal søges mange steder. Begrebet „ufo-fænomen“ dækker således over en mangfoldighed af fænomener og faktorer, som hver især spiller en rolle. Nogle af disse påvirker en stor del af observationerne (fx fejlperception), mens andre har betydning for en mindre gruppe. Tilsammen udgør disse fænomener og faktorer imidlertid alle „brikker“ i det puslespil, der under ét omtales som ufoer. Ufo-fænomenet har med andre ord „mange ansigter“.

Heraf følger også, at hver eneste observationsberetning bør behandles og forstås som en unik beretning. I hver enkelt sag må man derfor gennem grundig indsamling af oplysninger klarlægge, hvilke fænomener og faktorer der potentielt kan have spillet en rolle i den konkrete observation.

Rapportarbejdet giver ikke noget endegyldigt svar på spørgsmålet hvad er ufoerne? Men det bidrager med en lang række brikker til den samlede forklaring på ufo-fænomenet ved at dokumentere, hvilke forhold og fænomener der kan foranledige „ufo-observationer“.

Kilde: Uddrag af SUFOI's pressemateriale uddelt på pressemødet på Tycho Brahe Planetarium onsdag den 24. oktober 2007 ifm. præsentationen af bogen 50 år med ufoer - erfaringer med halvtreds års rapportarbejde, som udkom på SUFOI's 50 års Jubilæumskonference den 10. november 2007 i Lyngby Kulturhus.

En kort og populær sammenfatning af Toke Haunstrups bog 50 år med ufoer kan læses i UFO-Nyt nr. 4, 2007. Dette særnummer af UFO-Nyt er primært skrevet af journalist Per Borgaard.


„We don't see things as they are; we see things as we are.“ - citat tilskrevet Anaïs Nin, franskfødt forfatterinde (1903-1977).
(Foto: tombud/Pixabay)


Læs mere:

Husk, at alle artikler vedr. Pentatonufoerne er samlet her.
Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2022. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted