logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2007 > UFO-Mail nr. 93

UFO-Mail nr. 93
1. november 2007


Dette har vi lært af 50 års rapportarbejde

Et halvt århundrede er gået, siden Skandinavisk UFO Information (SUFOI) blev dannet, og arbejdet med at indsamle beretninger om observationer af ufoer begyndte. Siden da har SUFOI undersøgt adskillige tusinde rapporter gennem et ihærdigt og ofte møjsommeligt arbejde, der - i lighed med de øvrige aktiviteter i SUFOI - har været båret af en frivillig og ulønnet indsats fra en bred kreds af personer.

I de første år var arbejdet med rapporterne karakteriseret ved nybegynderens entusiastiske - men på mange måder også uerfarne - engagement, og andelen af uopklarede sager var høj. Men takket være de praktiske erfaringer fra rapportarbejdet blev SUFOI med årene bedre til systematisk at undersøge folks observationer og forklare dem som kendte fænomener. Gradvist etableredes også en viden om de mange forhold, som kan spille observatører et puds og få dem til at tro, at de har set ufoer.

Gennem arbejdet med at indsamle og undersøge folks usædvanlige oplevelser af himmelfænomener har SUFOI således opbygget en erfaring og viden, som ikke har sin mage i Danmark. Det er denne viden og erfaring, som danner grundlaget for Toke Haunstrups bog »50 år med ufoer«, som udkommer den 10. november på SUFOI's Jubilæumskonference.

Ideen til bogen »50 år med ufoer« opstod oprindeligt som en strøtanke på et af SUFOI's repræsentantskabsmøder i slutningen af 1990'erne. Baggrunden var en erkendelse af, at SUFOI gennem nogle år havde haft vanskeligt ved at opretholde rapportarbejdet pga. en faldende interesse blandt medlemmerne for at engagere sig aktivt i dette. Dermed var der fare for, at den erfaring, som var opbygget gennem 50 år, kunne gå tabt. En stor del af denne erfaring var aldrig blevet dokumenteret på en systematisk måde, men lå så at sige i rapportoptagernes hoveder og udgjorde en integreret del af det praktiske rapportarbejde.

I 2002 tilbød Toke Haunstrup SUFOI's repræsentantskab at påtage sig opgaven med at sammenfatte hovederfaringerne fra rapportarbejdet i en udgivelse i forbindelse med SUFOI's 50 års jubilæum i 2007.

Erfaringerne fra rapportarbejdet bygger i høj grad på de observationer, hvor det er lykkedes SUFOI at identificere det observerede. Dette skyldes først og fremmest, at det i disse sager er muligt at sammenholde observatørernes mundtlige eller skriftlige beretninger med viden om det observerede fænomens „faktiske“ udseende. Dermed får man indblik i de processer og forhold, som kan påvirke observatørers oplevelser, og som kan medvirke til at gøre dem besynderlige.

De fleste af sagerne i »50 år med ufoer« er således opklarede sager, hvilket måske vil skuffe nogle af de læsere, som er specielt interesserede i de uopklarede observationer. Man skal dog være forsigtig med at betragte de opklarede sager som mindre interessante end de „ægte“ ufo-observationer, da mange af de forhold, som kan gøre de opklarede sager endog meget besynderlige, i lige så høj grad kan optræde i forbindelse med de uopklarede hændelser. Ignorerer man derfor erfaringerne fra de opklarede sager, mister man en vigtig del af forklaringen på det komplekse fænomen, som i daglig tale går under navnet „ufoer“.

UFO-Nyt særnummer (nr. 4, 2007), som udkommer den 10. november 2007, er en kort og populær sammenfatning af bogen »50 år med ufoer«, og er skrevet af journalist Per Borgaard, der om nogen kender SUFOI og ufoernes historie i Danmark.
Har du sikret dig en billet?

Du kan endnu nå at købe en billet til SUFOI's Jubilæumskonference i Lyngby Kulturhus den 10. november.

Billetter kan også købes på dagen ved indgangen, men kun besøgende med billet er garanteret adgang til konferencen.
Pressemøde på Tycho Brahe Planetarium

Onsdag den 24. oktober 2007 blev en meget travl dag for SUFOI. Klokken 11 præsenterede Toke Haunstrup konklusionerne i bogen »50 år med ufoer« for den fremmødte presse: Ritzaus Bureau, Politiken, DR, Ekstra Bladet og Berlingske Tidende. Inden da havde Toke deltaget i radioindslag på tre forskellige kanaler inden for en time. Også om eftermiddagen blev det til flere radioindslag. Pressemødet blev efterfølgende godt omtalt i både den skrevne og elektroniske presse.

Læs bl.a.:

 
Fotos: Kim Møller HansenLysglimt med stor virkning

Den 3. maj 1975 var reklamefotograf Bjarne Hunneche ude ved Irmas kødlager på Avedøre Holme syd for København for at fotografere et bygningsværk. Klokken var ca. 8 om morgenen, og det store Sinar kamera stod skudklart på stativet. Hunneche stillede sig til højre for kameraet, som pegede mod nord.

I samme øjeblik Bjarne Hunneche trykkede på udløseren, bemærkede han et skarpt, hvidt glimt til højre for sig. Lysglimtet havde muligvis ødelagt billedet, så Hunneche tog endnu tre billeder af det samme motiv.

Da han senere fremkaldte filmen og fik lavet s/h-aftryk, opdagede han et mærkeligt, lysende objekt i øverste, højre hjørne på det første af de i alt fire billeder. Bjarne Hunneche så ikke selve fænomenet - bemærkede kun lysglimtet - da billedet blev taget. Ligesom han heller ikke hørte noget usædvanligt.

Skandinavisk UFO Information (SUFOI) finder billedet særdeles interessant og har derfor brugt megen tid på at efterforske sagen. Allerede få dage efter optagelsen fik SUFOI overdraget det originale negativ til analyse. Når et objekt dukker op på et foto, uden at fotografen har set det på selve optagelsestidspunktet, er det nærliggende at antage, at et eventuelt objekt på det fremkaldte billede er en filmfejl eller en lysrefleks i linsesystemet.

 
Det ukendte objekt i øverste, højre hjørne på Bjarne Hunneches foto har ikke nogen klart afgrænset form. SUFOI savner endnu en overbevisende forklaring på fænomenet.
Foto: © SUFOI/www.ufo.dk/Bjarne Hunneche

Man kan godt forestille sig, at det lysglimt, som Hunneche bemærkede, var sollys, der reflekteredes i et vindue eller noget andet blankt på eksempelvis bygningen eller et køretøj foran til højre for Hunneche. Refleks-hypotesen er derfor en af de mulige hypoteser, SUFOI arbejder med.

Det originale negativ har været til analyse i USA, bl.a. hos Center for UFO Studies, hvor man mener, at sollys kan have reflekteret i en skrue på kameraets stativ og frembragt det besynderlige refleksbillede.

SUFOI's egne fotoeksperter mener, at sollyset kan have fundet vej til linsesystemet gennem et lille hul i kameraets bælg. Men alle eksperter understreger, at fænomenet ikke ligner nogen refleks, de tidligere har set!

Hunneches billede kan vise en usædvanlig refleks. Men SUFOI savner endnu en overbevisende forklaring.

Bjarne Hunneches foto og en lang række andre danske fotosager fra de seneste 50 år bliver præsenteret af Ole Henningsen på SUFOI's jubilæumskonference i Lyngby Kulturhus den 10. november 2007.
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted