logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2022 > UFO-Mail nr. 373

UFO-Mail nr. 373
11. november 2022


Tilbud på bøger

Nu kan du sikre dig to af SUFOI's mest populære bøger. Spar 79 kroner!


Danske X-filer - Forhistorien
og UFO'er - Myter og viden er SUFOI's to seneste bogudgivelser. Begge bøger er i A4-format, indbundne og med mange farveillustrationer. Køb bøgerne og forkæl dig selv med mange timers god læsning eller brug bøgerne som julegaver.

Læs mere om tilbuddet.Besvarer SUFOI borgerhenvendelser stilet til Forsvarsministeriet?

Facebook er et glimrende socialt medie i en del sammenhænge, men også et medie hvor mange mennesker kan fremsætte vilde påstande eller få luft for deres frustrationer. Når de vedrører SUFOI, vælger vi som oftest at ignorere dem, hvis ikke de er så konkrete, men alligevel uhyrlige, at man må knytte et par kommentarer til - af hensyn til eftertidens læsere.

Ufoer var kort på den politiske dagsorden, da daværende forsvarsminister Trine Bramsen udtalte sig skriftligt den 2. december 2021 om ufoer i dansk luftrum som svar på spørgsmål nr. 25 rejst i Forsvarsudvalget den 10. november 2021 af medlem af Det Konservative Folkeparti og forsvarsordfører Niels Flemming Hansen. Dette blev udførligt refereret i UFO-Mail 345.

Det var dagbladet B.T., som satte gang i hele historien. Man havde kontaktet forsvarsordfører Niels Flemming Hansen og briefet ham om Pentagon-videoerne og den længe ventede Pentagon-rapport, der blev offentliggjort i juni 2021 med titlen „Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena“.

I det rejste spørgsmål i Forsvarsudvalget står der bl.a.:

„Kan ministeren oplyse, om danske styrker inden for de seneste ti år har observeret lignende fænomener enten i dansk luftrum eller i udlandet, herunder om ministeren kan oplyse, om der har været fænomener, som er dokumenteret ved teknologisk overvågning, som for eksempel radar eller lignende samt om ministeren deler Pentagons opfattelse af, at sådanne fænomener kan udgøre en sikkerhedstrussel?“

Forsvarsministeren svarer:

„Forsvarskommandoen har til brug for besvarelsen af spørgsmålet oplyst, at Forsvaret i den adspurgte periode ikke har registreret indrapporterede hændelser, der enten visuelt eller ved radarsystemer har observeret flyvende objekter, hvis adfærd og oprindelse var uforklarlig.

Forsvarskommandoen har endvidere oplyst, at borgerhenvendelser bliver henvist til Skandinavisk UFO Information, der i 2009 fik overdraget Forsvarets dengang eksisterende dokumenter.

Forsvarskommandoen vurderer, at flyvende objekter, hvis flyvehøjde, intention og oprindelse ikke er kendt, teoretisk set kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den generelle lufttrafiksikkerhed og at det i sagens natur ikke kan udelukkes, at uidentificerede flyvende objekter, potentielt ville kunne udgøre en sikkerhedstrussel.“


Skal forsvarets piloter indrapportere på SUFOI's hjemmeside?

Der findes flere danske Facebook-grupper, som beskæftiger sig med ufoemnet. I en af Facebook-grupperne optrådte en deltager med nedenstående indlæg den 5. september 2022.

Navn og foto har SUFOI anonymiseret, da det er sagen uvedkommende.
(Foto: Facebook-opslag, 5.9.2022)

De almene, lommefilosofiske betragtninger om danske politikere må stå for gruppedeltagerens egen regning, når han skriver:

„Hvis de mener at det potentielt kunne være en trussel, så er benægterne i Sufoi da de helt rette til at håndtere den sag. Man kan ligesom godt fornemme at stigmatiseringen og latterliggørelsen stadig florerer i dansk politik. Men de er jo aldrig i synk med befolkningen så hvorfor skulle de være det i den her sag. Mener de seriøst at en pilot der har set noget uforklarligt under sin flyvning, skal skrive en rapport inde på Sufois hjemmeside? Jesus kristus.“

Og nej, det er der naturligvis ingen, der mener, og i øvrigt heller ingen, der har påstået. Helt konkret lød denne del af svaret fra forsvarsministeren:

„Forsvarskommandoen har endvidere oplyst, at borgerhenvendelser bliver henvist til Skandinavisk UFO Information, der i 2009 fik overdraget Forsvarets dengang eksisterende dokumenter.“

Denne passus er blot en opfølgning på, hvad Flyvertaktisk Kommando skrev i deres pressemeddelelse allerede den 29. januar 2009 i forbindelse med offentliggørelsen af Flyvevåbnets såkaldte „ufo-mappe“.

„I dag har Skandinavisk UFO Information fuldstændigt overtaget opgaven med at indsamle og efterforske UFO-observationer, så Flyvevåbnet kun leverer brikker til opklaringsarbejdet i form af informationer om hvor og hvornår, der har været militære fly i dansk luftrum.

Fremtidige UFO-observationer skal indrapporteres til Skandinavisk UFO Information (SUFOI) på www.ufo.dk.“

I ministersvaret står udtrykkeligt „borgerhenvendelser“. Inden for Forsvaret må man sikkert af indlysende årsager have egne procedurer for den slags rapporteringer, og det er naturligvis ikke noget, som SUFOI på nogen måde er eller har været involveret i.


Uhyrlig påstand

Efterfølgende hopper en anden debatdeltager på vognen og kører videre i samme spor:

„Ja, sådan er det. Det er et demokratisk problem, at en dansk interesseorganisation besvarer borgerhenvendelser om UFO-observationer stilet til Forsvarsministeriet. Det svarer til at Miljøministeriet sendte borgerhenvendelser om klimaet videre til besvarelse hos Greenpeace eller en gruppe klimafornægtere. Svaret er givet på forhånd.“

Navn og foto har SUFOI anonymiseret, da det er sagen uvedkommende.
(Foto: Facebook-opslag, 5.9.2022)

Naturligvis ville det være et demokratisk problem, hvis en dansk interesseorganisation (læs her: SUFOI) besvarer borgerhenvendelser om ufo-observationer stilet til Forsvarsministeriet.

Men hvem i alverden har påstået det? Det er da en uhyrlig påstand opstået i debattørens eget hoved. Seriøst tænkende ufo-interesserede kan da ikke for alvor tro på noget sådant sludder. Så hvorfor så skrive det? Ingen kan da have interesse i en debat på det plan, eller hvad er agendaen egentlig?


Militær overvågning af dansk luftrum

Andetsteds på nettet postuleres det, at danske politikere ikke tør beskæftige sig med ufo-emnet, som man gør i USA. Hvorfor i alverden skulle danske politikere til dagligt beskæftige sig med ufoer? Det er da vist først og fremmest en opgave for Forsvaret.

Air Control Wing (ACW) - en af Flyvevåbnets underenheder - har militær overvågning af al flytrafik i dansk og tilstødende luftrum som speciale. De militære operatører holder vågent øje med denne lufttrafik og har kontrollen med jagerfly døgnet rundt på alle årets dage.

At folk får øje på et eller andet på himlen, de ikke umiddelbart ved, hvad er, og som derfor mystificerer dem, vil formentlig kun i sjældne tilfælde være et problem for Forsvaret.

Vi erkender gerne - indtil andet måtte være konkret bevist - at vi i SUFOI sætter vores lid til, at Flyvevåbnet bestemt lever op til sin opgave med at have styr på det danske luftrum, og hvad der måtte optræde af uautoriserede flyveaktiviteter.

Vi er i SUFOI naturligvis glade for den anerkendelse af vores mangeårige arbejde med undersøgelser af folks ufooplevelser, der ligger i Forsvarskommandoens henvisning af borgerhenvendelser til SUFOI i forsvarsministerens svar.

Der skal heller ikke herske tvivl om, at det fra SUFOI's side blev hilst med stor interesse og glæde, at Flyvertaktisk Kommando i 2009 så aktivt medvirkede til afmystificeringen og offentliggørelsen af Flyvevåbnets såkaldte ufo-mappe. Læs mere om offentliggørelsen og se indholdet af Flyvevåbnets ufo-mappe.


SUFOI's behandling af rapporter

SUFOI er fortsat den eneste danske organisation, hvor observatører generelt kan dele deres ufooplevelser.

Alle indberetninger offentliggøres på vores hjemmeside, så alle har mulighed for at se, hvad der er blevet observeret med angivelse af tid/sted. Dermed kan man sammenholde alle data med eksempelvis egne iagttagelser.

Foto- og videooptagelser kan samtidig deles i SUFOI's Facebook-gruppe for yderligere undersøgelse og kommentarer. Her vil medlemmer af Facebook-gruppen kunne se materialet og kan til enhver tid give deres seriøse besyv mht. at forsøge at finde en mulig forklaring på iagttagelser, der er understøttet af fotos eller videoer.

Konkrete undersøgelser foretages af SUFOI af de mest interessante observationer, i det omfang vores ressourcer rækker.Dokumentarserie om ufo-jægeren fra Ebeltoft

DRTV har lavet en spændende dokumentar om drengen, som hackede sig ind i Pentagon i begyndelsen af 1990'erne for at finde ud af, hvad de vidste om ufoer. Vi hører historien om Danmarks første hacker-sag fortalt af ham, som gjorde det - og dem, som var en del af hans omgangskreds, tilbage hvor modem og BBS'er var „the shit“, og internettet kun var for de store firmaer og universiteterne.

„Drengen, der hackede Pentagon - UFO-jægeren fra Ebeltoft“ er ren nostalgi for alle os, der er vokset op med Commodore 64 og modem.
(Foto: Screenshot fra dr.tv)

Egentlig spiller ufoerne kun en lille rolle i den spændende dokumentarserie ved navn „Drengen, der hackede Pentagon - UFO-jægeren fra Ebeltoft“.

Dokumentarserien handler om drengen Thomas, som om dagen er en helt almindelig 17-årig dreng, der går på gymnasiet i Grenaa. Men om natten kalder han sig „Le Cerveau“ og udvikler sig til en af verdens dristigste hackere i tiden lige før internettet.

Han ser op til to andre danske hackere, som har skaffet sig adgang til NASA's interne it-systemer. Det sætter han sig for at slå ved at hacke sig ind i Pentagon for at finde ud af, hvad de har liggende af oplysninger om ufoer.

Det lykkedes ham at komme ind, og herfra ender han med at komme dybt ind i den amerikanske regerings it-systemer, alt imens han selv kommer ud på dybere og dybere vand. Og pludselig en dag er han anholdt, og bliver som en af de første danskere dømt for at være hacker.


Ren nostalgi for os, der er vokset op med Commodore 64

Serien er ren nostalgi for alle os, som er vokset op med Commodore 64 og ved, hvordan et modem lyder, når det ringer op, samt har prøvet at rode rundt på BBS'er med CLI-kommandoer i tidsalderen lige før internettet. Jo, det var skam opfundet, men var kun for universiteter, militære organisationer, regeringer og store, multinationale firmaer.

Så selv om ufoerne kun flyver perifert forbi et par gange i løbet af seriens fire afsnit, er det både en spændende historie og et fantastisk kig ind i en tid, der må virke som ren, digital stenalder på vor tids ungdom. Og hey, jeg har faktisk „kendt“ et par af de gutter, der er med - sådan rent digitalt på deres nickname.Læsetips mellem himmel og jord

Under denne overskrift forsøger vi at udvælge de mest interessante af tidens historier med relation til ufomyten. Der vil forhåbentlig blive gengivet historier af en vis underholdningsværdi og historier, som vi alle kan blive klogere af - måske begge dele samtidig.

Clare Rehill i New Zealand fotograferede denne blå spiral på aftenhimlen den 19. juni 2022. Det flotte syn er skabt ifm. opsendelsen af en SpaceX Falcon 9 fra Florida.
(Foto: Claire Rehill)


Disse forskere skal studere ufoer for NASA

Den 21. oktober 2022 oplyste NASA, hvilke 16 forskere, der indgår i NASA's studie af ufoer.

SUFOI's næstformand, Toke Haunstrup, har set nærmere på de 16 personer i NASA's ufo-team og udtaler:

„Bemærk, at på nær en enkelt deltager (Jen Buss), så kommer alle medlemmer i undersøgelsesteamet fra tekniske og naturvidenskabelige discipliner. Og Jen Buss er ekspert i politiske studier og strategisk planlægning (hvad det så mere præcist har at gøre med deres undersøgelser af indberetninger). Dvs. at medmindre der er nogen af deltagerne, som har interesseret sig for de kulturelle, sociologiske eller psykologiske sider af ufo-fænomenet ‚i deres fritid’, så er disse vinkler ikke repræsenteret i NASA-studiet. Ergo er der gode chancer for, at de ikke rigtig når til nogen klare konklusioner.“


50 år med danske ufo-observationer

Podcastvært Frederik Dirks Gottlieb og medvært astrofysiker Anja C. Andersen har i denne episode af Flyvende Tallerken besøg af Toke Haunstrup. Udsendelsen tager udgangspunkt i SUFOI's historie og bogen 50 år med ufoer udgivet af SUFOI i 2007. Se også Episode 42: 50 år med danske UFO-observationer (opdateres).

Her kan du gratis downloade Toke Haunstrups bog 50 år med ufoer - erfaringer med halvtreds års rapportarbejde.


Fra fremmede rumskibe til droner

Siden den 16. december 2017 og artiklen „Glowing Auras and ‚Black Money’: The Pentagon's Mysterious U.F.O. Program“ skrevet af tre journalister, hvoraf den ene, Leslie Kean, har personlige interesser i at holde rumskibene flyvende, har The New York Times dyrket besøg udefra og trukket gamle heste rundt i ufo-manegen.

The New York Times bliver i journalistiske kredse opfattet som en seriøs kilde og en ledestjerne - også ifm. ufoer - og alverdens medier, youtubere og podcast-værter har grebet stafetten og de letkøbte historier og er blevet inspireret til selv at bidrage til det ufoverdensbillede, som New York Times har lanceret: „Piloter og flådens ansatte har ufooplevelser og optaget ‚mystiske’ film. Pentagon har undersøgt sagerne i hemmelighed, men savner sikre forklaringer. Ergo får Jorden besøg udefra“. Det er identisk med den tilgang til folks ufooplevelser og tolkningen af dem, som var fremherskende fra midten af 1950'erne og helt frem til Condon-rapporten i 1969 - altså en tilgang til ufomyten, som, SUFOI mener, burde være fortid og i dag ikke bidrager med noget overraskende nyt til vores viden om ufomyten.

I skrivende stund (5. november 2022) venter mange spændte på den årlige uforapport fra Avril Haines, Director of National Intelligence (DNI). Rapporten til Kongressen er blevet forsinket, men det har ikke forhindret anonyme Pentagon-kilder i at lække nogle af de vigtigste resultater til medierne, bl.a. New York Times og ABC News, som kan oplyse, at:

  • De fleste observationer kan forklares som udenlandske droner, balloner og affald i luften.
  • GoFast-videoen ser ud til at vise et objekt, der bevæger sig med en enorm hastighed. Men forsvarets analyse afslører, at det er en illusion skabt af observationsvinklen mod havoverfladen. Ifølge Pentagon-beregninger bevæger objektet sig med kun omkring 30 miles i timen.
  • Gimbal-videoen viser en genstand, der ser ud til at dreje eller snurre rundt. Militære embedsmænd mener nu, at optikken i den klassificerede billedsensor, designet til at hjælpe med at målrette våbenudstyr i jagerfly, får objektet til at se ud, som om det bevæger sig på en mærkelig måde.
  • Mange af de 144 observationer, der er nævnt i Pentagons første rapport (fra 25. juni 2021) til Kongressen med titlen „http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2021/um21-332.php#a“ [ ], skyldtes kinesiske droner. Vi får at vide, at Pentagon ikke ville nævne dette tidligere, fordi forsvaret ikke ønskede, at kineserne eller efterretningsfolk i andre lande skulle vide, at USA havde opdaget deres droner. Mon ikke kineserne allerede havde regnet ud, når de læste de mange artikler om ufooplevelser blandt jagerpiloter og flådens folk, at deres droner var blevet opdaget? Hvilket betyder, at der i sommeren 2021 ikke var nogen reel grund til ikke at frigive oplysningerne om, at Pentagon vidste, at droner var en hovedkilde til de mange ufooplevelser.


Racetrack-ufoer er sandsynligvis Starlink-satellitter

Mick West: Why „Racetrack“ UFOs are mostly Starlink Flares. Publiceret den 23. oktober 2022. Varighed: 05:08 min.

Læs mere: Bliver Starlink 2020'ernes nye ufo-bedrager?


Fjerde del af sagaen om Skinwalker Ranch

Bedst som man troede, at nu kunne historien om Skinwalker Ranch ikke blive mere kompleks og vild, kommer dette nye afsnit af dokumentarserien fra The New York Post. Husk, at du kan bevare hovedet koldt og fødderne varme ved at læse Henning Dethlefsens glimrende baggrundsartikel Skinwalker Ranch: Verdens mest uhyggelige UFOhotspot.

The Basement Office: Skinwalker Ranch - Angels & Demons, Brandon Fugal, UFOs and Mormons. Publiceret den 27. oktober 2022. Varighed: 33:07 min.

Læs mere: Få seriøs viden om Skinwalker Ranch og Nyt om Skinwalker Ranch.


Havanna-syndromet

I UFO-Mail 370 omtalte vi en god bog om Havana-syndromet skrevet af Baloh og Bartholomew.

Havana-syndromet har angiveligt ramt mindst 130 personer og gjort mange uarbejdsdygtige, givet høreskader og sågar forårsaget hjerneskader.

Skeptica.dk har oversat flere artikler af bl.a. Baloh og Bartholomew om syndromet.


Historisk lydoptagelse

Hør Barney Hill fortælle om sin ufooplevelse (fra 19. september 1961), før han havde hørt båndoptagelserne fra hypnosesessionerne.

Eyes On Cinema: Barney Hill interviewed in October 1964, before he had heard the tapes of his hypnosis sessions by Dr. Benjamin Simon. Publiceret den 19. oktober 2022. Varighed: 15:00 min.

Læs mere: En nat i New HampshireVi sender som regel ikke rapportoptagere ud, men...

Rød bevægelig tingest med lyd på opdaget på mark ved Nakskov.

Den 31. oktober 2022 fik jeg en kort mail:

„På en mark bag vores kolonihave på Barneholmvej i Nakskov ligger en ballonlignende ting, som giver lyd fra sig - a la en biltyverialarm. Den har ligget der i hvert fald en lille uge. Hvem bliver mon glad for at vide det? Det er næppe noget mystisk, men bare noget meteorologisk grej - jeg ved det ikke. Vh. LR“

Det er længe siden, SUFOI har kunnet sende rapportoptagere ud til observatører, men denne henvendelse trickede mit efterforskergen, og så var det kun 10 km fra min bopæl.

Kort efter fik jeg en opringning med ekstra oplysninger, og 10 min. senere mødtes jeg med mailskriveren, der udpegede noget rødt langt ude på en leret kornmark vest for Nakskov.

Det røde materiale var klart synligt på marken.
(Foto: Ole Henningsen)

Vi gik nysgerrige ud mod det røde materiale. Logikken sagde os i første omgang, at når det lå midt ude på marken, måtte det jo sikkert være faldet ned fra himlen. Var det en nedfalden meteorologisk ballonsonde - dansk eller evt. tysk? Det var dog mere almindeligt at finde den slags for år tilbage.

 
Ole Henningsen med det røde gespenst. Se fugleskræmslet i funktion.
(Foto: Ole Henningsen)

Pludselig rejste det røde materiale sig halvvejs op i luften, mens det udsendte en lyd og faldt dernæst sammen på jorden igen. Var det en faldskærm af en slags, der rejste sig i vinden? Og hvor kom lyden fra? Godt nok var det Halloween, men alligevel.

Næsten helt henne ved den røde tingest gik det med et fælles grin op for os, hvad det var: et elektrisk, oppusteligt fugleskræmsel!

Fugleskræmslet var anbragt af en lokal landmand, som var træt af de mange fugle, der tog for sig af retterne på hans nyligt tilsåede mark. Vi må desværre nok gøre ham opmærksom på, at det ikke virkede helt efter hensigten at dømme efter de mange fugle i området.

Jeg har tidligere mange gange i årenes løb kørt ud for at kigge på genstande, som, man regnede med, var faldet ned fra himlen. Jeg har skrevet om disse oplevelser i bogen Ildkugler over Danmark - om sten der aldrig fløj (som kan købes i SUFOI's webshop) og som e-bog). Men dette fugleskræmsel havde jeg ikke lige set komme.

Læs en gratis smagsprøve fra „Ildkugler over Danmark“
.


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2022. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted