logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2009 > UFO-Mail nr. 105

UFO-Mail nr. 105
3. februar 2009


Spændende offentliggørelse af Flyvevåbnets ufo-arkiver

Det er tidligt op denne onsdag morgen og med færgen lidt senere. Når man bor på Lolland og er blevet specielt indbudt til at besøge et af Danmarks vigtige militære centre, som så ligger i Midtjylland, er det med at komme i omdrejninger fra morgenstunden. Det er også en speciel dag den 28. januar 2009, for besøget gælder Flyvertaktisk Kommando i Karup, hvor Flyvevåbnet har valgt at offentliggøre, præsentere og overdrage sine ufo-arkiver til Skandinavisk UFO Information (SUFOI) og dermed til offentligheden.

 
 
Foto: Ole Henningsen

Inden for de seneste år har bl.a. Frankrig og Storbritannien valgt at offentliggøre deres hidtil hemmeligholdte ufo-arkiver. Andre lande som USA og Spanien m.fl. har gjort det tidligere. Over for medierne har jeg ved flere lejligheder udtalt, at hvis der er et sted inden for Forsvaret i Danmark, hvor der kunne være arkiver med relation til ufo-observationer, så måtte et passende sted at spørge være Flyvertaktisk Kommando (FTK). Allerede for 36 år siden fik jeg faktisk af FTK frigivet kopier af interne dokumenter og rapporter i en specifik sag, som jeg undersøgte for SUFOI.

Kontakter inden for Flyvevåbnet gjorde det i løbet af 2008 klart, at der rent faktisk befinder sig en såkaldt „ufo-mappe“ med arkiverede ufo-rapporter hos FTK, og at SUFOI og andre interesserede kunne få adgang til dette indhold.

En af journalisterne ved FTK's pressetjeneste, Niels Toftegaard, har nu skrevet en artikel om ufo-mappens indhold til offentliggørelse i februar-udgaven af Flyvevåbnets tidsskrift »Flyvevåbnet«, så en invitation til at se materialet inden artiklens offentliggørelse må siges at være særdeles velkommen.

Jeg når lige fra morgenstunden i radioen på P3 at høre et interview med kaptajn Thomas Pedersen (FTK), om at Flyvevåbnet denne dag vil offentliggøre sit ufo-arkiv. Inden jeg sætter mig ind i bilen, øjer jeg lige FTK's hjemmeside igennem. Her er offentliggørelsen omtalt, ligesom en meget fin omtale af SUFOI. Tænker, at det nok alligevel ikke får den store omtale i medierne.

Men her tager jeg grundigt fejl. Jeg er næppe startet min køretur mod Karup, før mobilen begynder at gløde. Snart er det mine kontakter i FTK, der spørger til min ankomsttid og andre aftaler, snart er det Danmark Radios (DR) TV-Avisen, der spørger til, om de med et kamerahold må følge min ankomst til og besøg i FTK. Jeg orienterer min kone og SUFOI's formand Kim Møller Hansen om udviklingen.

 
 
Hovedporten til Flyvestation Karup.
Foto: Flyvevåbnet

Jeg er lige ved ankomsten til hovedvagten på Flyvestation Karup af TV-Avisen blevet forsynet med bærbar mikrofon, da mobilen igen ringer med TV2 Fyn på banen. De har været inde på FTK's hjemmeside og vil naturligvis gerne lave noget med lokalt islæt. De vil gerne have fat i den 15-årige dreng, der i 1982 en tidlig sommermorgen på Fyn iagttog et lysende objekt på jorden med fem små væsener udenom. Jeg kender godt til observationen og har set den tilhørende tegning, der på et tidspunkt er udsendt af SUFOI som en del af noget pressemateriale. Den er åbenbart havnet i ufo-arkivet.

Jeg må skuffe dem. Det vil ikke være muligt nu næsten 27 år efter at lokalisere drengen, da SUFOI's rapportmateriale i øjeblikket ligger hos UFO-Sverige til scanning og registrering. Dernæst skulle man finde den nu 42-årige mand og have hans tilladelse (som det er SUFOI's politik på området), inden navnet bliver videregivet til pressen. Jeg henviser dem til Ole J. Knudsen, der er planetarieleder på Steno Museet i Århus, og som har en ufo-mæssig baggrund fra Svendborg og SUFOI's Alarmcentral gennem mange år. Han kan måske give en „lokal“ vinkel på deres historie.

Hilser på journalist Niels Toftegaard og Rune Dyrholm fra FTK's pressetjeneste samt kaptajn Thomas Pedersen, der står for den mere officielle „offentliggørelse“. Jeg forsynes med adgangskort til flyvestationens område og bliver af TV-Avisen filmet ved indkørslen gennem hovedvagten og laver lidt ekstra optagelser.

Det aftales, at præsentationen af ufo-mappen og dens indhold passende kan foregå i lokalerne, hvor Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) holder til i nærheden af flyvestationen. Det er onsdag, så en lang række engagerede og historisk interesserede, tidligere medarbejdere er i gang med deres ugentlige arbejde med samlingerne.

TV-Avisens filmhold stiller op med deres grej i et passende lokale, og så går optagelserne i gang.

SUFOI's første gennemgang af ufo-mappen. Rune Dyrholm (th) kender mappens indhold, da han har stået for det rent praktiske arbejde med anonymisering og scanning af indholdet. I midten ses kaptajn Thomas Pedersen og Ole Henningsen. Til venstre to medarbejdere fra TV-Avisens filmhold.
Foto: Ole Henningsen

Hvorfor egentlig offentliggøre dette materiale nu, spørges der, og kaptajn Thomas Pedersen (FTK) fortæller, at mappen i flere år har haft sin plads på hylden i hans kontor. Da der egentlig ikke er noget hemmeligt i den, så modnedes efterhånden ideen om at offentliggøre indholdet, som man også har gjort det andre steder rundt om i verden.

Flyvevåbnet har i mange år registreret og taget notater, når folk har ringet og fortalt om usædvanlige ting på himlen. Man kontaktede i nogle tilfælde andre instanser inden for Forsvaret for at høre, om der var noget usædvanligt at se på radarskærme, eller om der var øvelser i gang med anvendelse af faldskærmsblus eller andre ting. Måske kunne man løse mysteriet på denne måde, og ellers gjorde man egentlig ikke mere ved sagen, fortæller Thomas Pedersen.

Flyvevåbnet har normalt ikke foretaget andre former for undersøgelser af ufo-beretninger. Det er ikke lige vores job, fortæller han videre. Det er Flyvevåbnets opgave at konstatere, om de observerede ting er en fare for landets sikkerhed, og er de ikke det, så er det ikke længere vores bord.

„Ufo-mappen har flere år stået i reolen på mit kontor“, fortæller kaptajn Thomas Pedersen. Han er en af kræfterne bag offentliggørelsen af indholdet. „Den indeholder jo alligevel ingen form for hemmeligheder, så materialet kan lige så godt komme frem, så alle kan se, hvad der ligger i arkivet.“ SUFOI's Ole Henningsen kunne samtidig overlevere FTK bl.a. kopier af arkivmateriale, som ligger forud for det nu offentliggjorte, militære arkivmateriale.
Foto: Ole Henningsen

Kaptajn Thomas Pedersen fortæller videre, at mappens indhold egentlig ikke har været hemmeligt som sådan. Det har man også fortalt, når visse medier ved forskellige lejligheder har spurgt efter et sådant „hemmeligt ufo-arkiv“. Når FTK så har henvist til, at pressen da blot kunne komme forbi og kigge i materialet, så var interessen ligesom dalet lidt, og der kom aldrig mere ud af det. Men nu var man altså blevet enige om at foretage en mere officiel offentliggørelse og overdrage materialet til SUFOI.

Kaptajn Thomas Pedersen (FTK) var i ilden hele dagen med udtalelser til pressen og præsenterer her ufo-mappen for TV-Avisens filmhold, medens SUFOI's Ole Henningsen (th) ser interesseret til.
Foto: Ole Henningsen

Det er naturligvis utroligt spændende officielt at få „overrakt“ selve mappen og blade den igennem for første gang. Alle de såkaldt følsomme oplysninger som navn, adresse og telefonnummer mv. er fjernet fra rapporterne i lighed med praksis fra de udenlandske ufo-arkiver. Jeg kan dog genkende en del henvendelser, som jeg selv på SUFOI's vegne har sendt i tidens løb.

Langt det meste rapportmateriale består af notater eller indrapporteringer på den gamle rapportformular udarbejdet i 1946 vedr. undersøgelse af beretninger om de såkaldte „spøgelsesraketter“, der blev iagttaget over hele Skandinavien - også Danmark.
Foto: Ole Henningsen

Foto: Ole Henningsen

 
 
SUFOI og FTK har undersøgt dette foto fra Viborg og med sikkerhed fastslået, at der er tale om et dampudslip fra et lokalt kraftvarmeværk.
SUFOI Picture Library

Også en større sag omhandlende nedfald af isklumper i en villahave bærer præg af SUFOI's grundige efterforskningsarbejde, der viste, at det efterhånden ildelugtende materiale stammede fra et flytoilet.

Rapportmaterialet omfatter tiden fra 1978 til 2002, og langt de fleste rapporter er skrevet på en gammel formular nr. 3622, som jeg kan nikke genkendende til.

Den er med gammel retskrivning og stammer helt tilbage til 1946, hvor den blev udformet af major Per Winge i forbindelse med hans undersøgelse af de såkaldte „spøgelsesraketter“, der blev observeret over hele Skandinavien - også fra Danmark.

Ufo-arkivet rummer kun en enkelt fotosag, fortæller kaptajn Thomas Pedersen, og viser et billede frem af en slags vandmand oppe på himlen over Viborg i 1974.

Også denne sag kan jeg nikke genkendende til, da jeg for år tilbage har undersøgt sagen til bunds for SUFOI - i øvrigt med god hjælp fra FTK.

Jeg havde tidligere på måneden tilbudt at hjælpe FTK med det praktiske arbejde med at fjerne følsomme oplysninger fra det gamle arkivmateriale samt scanning af papirerne, da FTK manglede arbejdskraft, og dette arbejde ikke lige lå øverst i bunken.

Heldigvis lykkedes det FTK at få arbejdet udført af en midlertidig pressemedarbejder, Rune Dyrholm, der meget effektivt fik denne del af processen klaret på kort tid.

Blandt ufo-mappens mere interessante rapporter er flere observationer gjort på forskellige tidspunkter i Grønland og af politiet rapporteret via Grønlandskommandoen videre til Flyvertaktisk Kommando.
Foto: Ole Henningsen

 

Materialet på i alt 329 sider har i 2021 i forbindelse med omorganisering af Forsvarets site ændret placering og kan af alle interesserede downloades fra Forsvarets hjemmeside.

Vi tager afsked med de historisk interesserede folk hos FLYHIS, der kunne fortælle spændende historier om hurtigflyvende radarekkoer, fra dengang man havde et mindre avanceret udstyr at arbejde med. Men disse og andre beretninger må jeg have til gode til en anden gang.

Videre til Flyvertaktisk Kommandos nye bygning ved siden af den gamle bunker fra Anden Verdenskrig, der i mange år husede FTK. Ny opstilling af kamera og lys m.v. og flere optagelser. Bl.a. har jeg medbragt et videoklip taget af Leo Nygaard ved Odense den 15. september 1996, og som vi er nogle stykker, der gennemser og kommenterer. Kan det være en helikopter, en ballon, en…? Uden at vi dog når frem til en løsning.

 
 
FTK har til huse i den nye, røde bygning. Den grå betonbunker i baggrunden er det gamle arbejdssted.
Foto: Flyvevåbnet

Mobilen ringer flere gange undervejs. Bl.a. TV2 Nyhederne i Odense, der gerne vil høre om muligheden for et interview. De har også sendt en filmfotograf til FTK for at få taget nogle baggrundsklip til et indslag til 22-Nyhederne. Jeg henviser dem rent lokalt til Leo Nygaard, da det er vigtigt at få hans videooptagelse vist til mange mennesker i et forfængeligt håb om, at nogen kan melde sig på banen med gode og seriøse bud på, hvad han og hans kone har filmet denne septemberdag i 1996.

Vi gennemgår en del af det materiale, jeg har medbragt til mit besøg hos FTK. Noget af dette materiale er pudsigt nok kopier af korrespondance og rapporter fra FTK, der ligger forud for det nu offentliggjorte materiale.

Kaptajn Thomas Pedersen gør pressen opmærksom på, at ufo-rapporter fremover skal indrapporteres til SUFOI på adressen www.ufo.dk. Jeg kan supplere med at fremhæve det glimrende samarbejde på rapportområdet, som SUFOI har haft med Flyvertaktisk Kommando og andre militære myndigheder som fx Søværnets Operative Kommando (SOK) i Århus.

Stillbilleder fra Leo Nygaards optagelse ved Odense den 15. september 1996.

DR's Deadline er på banen. Det ender med, at kaptajn Thomas Pedersen tager til tv-studiet i Holstebro og derfra bliver interviewet til udsendelsen kl. 17. Så jeg får ufo-arkivet kopieret og med i hånden, inden Thomas tager afsked oven på en for begge parter udbytterig dag.

En lidt mere privat snak over en kop kaffe bliver der også tid til i FTK's OPSCENT med en af SUFOI's gode kontakter, som har været utrolig hjælpsom i adskillige år med oplysninger om militær flytrafik i det danske luftrum i et givet tidsrum. Der hilses på en lang række medarbejdere, som kommer forbi, og pludselig dukker en gammel ufo-bekendt op, som jeg ikke har set i 35 år. Jo, verden er lille.

 
Journalist Niels Toftegaard, hvis artikel og fotos i Flyvevåbnets eget tidsskrift »Flyvevåbnet« var med til at sætte dato på ufo-arkivets offentliggørelse.
Foto: Ole Henningsen
 

Efter et lille smut inden for i Presseafdelingen, kan jeg takke af efter en spændende dag hos Flyvertaktisk Kommando og deres engagerede medarbejdere.

Fik jeg så opfyldt forventningerne til besøget? Ja, helt bestemt! Efter så mange års venten var det både interessant og spændende som den første „civilist“ endelig at stå med dette materiale i hånden. Jeg havde ikke forventninger om, at materialet ville indeholde de helt store ufo-hemmeligheder. Og det gør det heller ikke. Ikke sådan at forstå, at det blot kan gå i SUFOI's arkiv. Nu skal mappens indhold i den kommende tid studeres nærmere, og visse beretninger formentlig gøres til genstand for en offentliggørelse.

Rent historisk er det bestemt en rigtig beslutning fra FTK's side at offentliggøre dette materiale i et forsøg på at afmystificere tingene. Det kan vi i SUFOI kun hilse velkommen.

Telefonen er stadig varm, og SUFOI's formand Kim Møller Hansen kan berette, at hans tlf. ikke har stået stille i de seneste fire timer pga. henvendelser om interviews fra div. medier.

Videre mod Lystrup ved Århus, hvor SUFOI's webmaster, Flemming O. Rasmussen, bor, for at få ufo-mappens materiale kopieret over på hans server til senere brug. Overfører også de fotos, som jeg har taget i dagens løb til hans server, så jeg er fri for at belaste min minimale internetopkobling mere end højst nødvendigt.

Over telefonen får jeg refereret indslaget i Deadline kl. 17 med Thomas Pedersen. Som ventet et flot indslag. TV2 er igen på banen og spørger, om jeg kan nå at komme forbi Kvægtorvet i Odense for en kort kommentar til det indslag, de har tænkt sig at bringe kl. 22? Jo, det klarer vi nok også.

Telefonen kimer igen. Nu om TV-Avisens indslag om ufo-arkivets offentliggørelse. Det refereres som et glimrende resultat. Men alligevel undrer jeg mig stadig som almindelig seer over, at 2 ½ times arbejde bliver til et 2-3 minutters indslag. Men det er jo heller ikke verdens største begivenhed - og heller ikke de får jo mange minutter i de „hurtige“ medier.

Efter en længere køretur til Odense, opstilling i tv-stationens kendte, lange gang med lys og kamera og mikrofon, bliver det til en kort kommentar, som afslutter deres indslag kl. 22, som for størstepartens vedkommende er interview med Leo Nygaard og visning af hans videofilm.

Fra Odense videre mod Lolland. Det bliver en køretur over Storebæltsbroen, da klokken nu er så mange, at færgen fra Langeland ikke kan nås. Orienterer undervejs den lokale presse om dagens forløb.

Hjemme igen over midnat, og så i gang med at besvare mails - de fleste fra udenlandske kontakter, der har hørt om offentliggørelsen og meget gerne vil have mere at vide samt billeder af materialet. Klokken bliver over 3, inden sengen bliver indtaget, men så kan man da også få sig en god nats søvn… Indtil kl. er lidt over 7, så er Nordjyllands Radio på mobilen og spørger, om jeg kan medvirke i et direkte interview her og nu om denne sag. Jo, det var bestemt en spændende og udmattende, men absolut udbytterig dag.

SUFOI's Ole Henningsen på vej hjem med ufo-mappens indhold. Det har været en spændende og interessant dag, hvor der helt som forventet ikke blev fundet ekstraordinære ufo-hemmeligheder hos Flyvevåbnet.
Foto: Ole Henningsen
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted