logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2021 > UFO-Mail nr. 334

UFO-Mail nr. 334
13. juli 2021


Gå på opdagelse i det skjulte Danmark

For nyligt blev der lanceret noget stort, der med garanti også vil appellere til en del af UFO-Mail's læsere: Hiddenmark.dk - en guide og database til det danske overtro- og sagnlandskab.

HidDenmark - en sammentrækning af ordene Hidden og Denmark - opstod som ide for et par år tilbage og var oprindeligt noget mere teknologisk ambitiøs.

Tanken var i første omgang at skabe en app, der lidt som i Pokémon Go brugte AR (Augmented Reality) til at gå på oplevelse i det danske landskab på en helt ny måde. Men i stedet for at kæmpe mod små, søde monstre og samle diverse digitalt nips skulle målene være forskellige lokationer, der hver havde deres mystiske eller usædvanlige historie tilknyttet.

Efter en del udforskning af muligheder og tilgange blev det dog tydeligt, at dette var et ekstremt dyrt og tidskrævende projekt at realisere - i hvert fald sådan lige med det samme. Men selve grundideen var simpelthen for god til at opgive fuldstændigt og efter at have overvejet forskellige variationer, endte vi med at blive enige om to grundlæggende spor, der nu også er en integreret del af vores hjemmeside.


Kort og database

Det ene af disse spor, som kan ses på forsiden af hjemmesiden, er et oplevelseskort over gemte og glemte lokationer i Danmark samt et tilknyttet arkiv bestående af forskellige artikler. Ved hjælp af kortet er det muligt, ud fra en række kategorier, at finde og besøge steder i landet, der har mærkelige, sagnomspundne - eller på anden måde usædvanlige - historier tilknyttet. Gennem de tilknyttede artikler i arkivet kan man så vælge at fordybe sig yderligere.

Fra kortet kan man tilgå pop ups med ruter og evt. yderligere information. Alle punkter på kortet kommer i sidste ende til at henvise til en artikel i arkivet, men det vil ikke være i et 1:1 forhold, og flere artikler i arkivet kommer på sigt også til at være uafhængige af punkterne på kortet.

Det har været vigtigt for os, at kortet for størstedelen koncentrerer sig om faktiske, besøgsværdige attraktioner. Det betyder ikke, at hver eneste lokation nødvendigvis byder på noget overvældende rent æstetisk (folk har desuden forskellig smag og referencerammer), men at der som minimum eksisterer en form for fysisk efterladenskab eller markering, der har forbindelse til et stedbunden sagn eller historie. Der er dog pt. en undtagelse med to af kategorierne: Spøgeri og UFO'er.

Et eksempel på øverste del af en artikel. Hver artikel vil have mindst en kategori samt tags tilknyttet, som linker videre til andre med samme. Pt. er alle ufoartikler på engelsk, men vil med tiden blive oversat til dansk.


Tours

Med det andet spor prøver vi at inkludere og formidle de mange gode danske sagn og historier, der ikke er tilknyttet en bestemt geografisk lokation eller som henviser til lokationer, hvor der ikke længere er noget tilbage, der gør stedet umiddelbart besøgsværdigt. Sidstnævnte kunne fx være tilfældet af et påstået hjemsøgt hus, der siden er blevet revet ned til fordel for en kedelig kontorbygning, eller en gravhøj hvor der efter sigende boede trolde, men som for længst er blevet overpløjet, og hvor der i dag blot er en roemark.

Den slags lokationer er naturligvis ikke så spændende i sig selv, men gennem tematiske, selvguidede audio tours vil vi forsøge at binde dem sammen med en række af de mere attraktive punkter fra kortet.

Vi har allerede en af disse tours oppe, vores Copenhagen Monstour, der har næsten 100 % positiv feedback fra brugere. Den næste på programmet bliver sandsynligvis en københavnsk spøgelses-tour med en række både kendte og mindre kendte historier hentet fra sagnoptegnelser, aviser m.m.

Tours-sektionen af hjemmesiden vil med tiden vokse betydeligt.


HidDenmark-tilgangen

Som udgangspunkt påtager vi i HidDenmark os en art formidlerrolle.

Indholdet på Hiddenmark.dk bygger på en lang række nedfældede sagn og usædvanlige historier fra Danmark, der eksisterer i forskellige variationer spredt ud over flere ofte utilgængelige eller meget begrænsede, medier og platforme.

Flere indslag har også gennem årene været brugt i „alternative“ guidebøger af forfattere som Kristian Kristiansen, Lars Thomas, Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff, Mads Lidegaard, Svend Dahl m.fl.

Vi har selv været meget inspireret af ovenstående personers arbejde, men prøver med HidDenmark at tage det et skridt videre og samle alt på et let tilgængeligt sted.

Vi søger samtidig at finde rede i disse fortællinger, skabe et konkret overblik over, hvad vi ved og ikke ved, og i sidste ende binde dem sammen til den større fælles historie, de alle er del af.

Ved hjælp af arkivets kategori- og tagsystem vil man med tiden desuden kunne dykke ned og blive endnu klogere på, hvordan de forskellige ting hænger sammen. Derudover vil man også kunne finde en lang række episoder og nye detaljer på hiddenmark.dk, som vi selv har researchet os frem til, og derfor ikke kan findes andre steder på nettet eller i litteraturen.

I arkivet kan man søge og filtrere ved hjælp af kategorier og tags.

Man kan sige, at Hiddenmark.dk er endt med at blive lidt en hybrid mellem en kortlægning og formidling af de mere glemte og oversete folketros-baserede dele af dansk kulturarv, og et turisme-orienteret projekt, som man kan bruge til fuldstændig at skræddersy ens egne oplevelsesture rundt om i landet. Vi er rigtig tilfredse med denne konstellation. Vi håber og tror på, at både i forvejen „alternativt“-interesserede såvel som „almindelige“ mennesker kan drage nytte af siden.


Hvad fremtiden bringer

Lige nu er der flere egne af landet, som vi endnu ikke har besøgt ordentligt, hvilket forklarer de mange helt blanke områder på kortet. Det er dog noget, vi hurtigst muligt vil komme omkring, gerne med hjælp fra interesserede samarbejdspartnere i de pågældende områder.

I det hele taget vil vi meget gerne optage samarbejde med ligesindede, både herhjemme og i udlandet, for at gøre siden til en så fuldkommen oplevelse som muligt. Men med det sagt, så er der heller ingen tvivl om, at det her kommer til at være et livsprojekt, som vi vil kunne blive ved med at tilføje nyt til, lige meget hvor mange timer vi lægger i det.

Det er i denne sammenhæng også passende at nævne lidt om ufodelen af hjemmesiden. Emnet har fyldt en del i de tidlige stadier af HidDenmark-projektet, og der vil ud over, hvad der eksisterer på siden nu, komme en række lige så detaljerede artikler om forskellige sager fremover. Første prioritet vil dog være for os at få afdækket de mere attraktionsbaserede lokationer. Så skulle der være nogle læsere af UFO-Mail, som vil hjælpe med at fuldende billedet af det danske ufolandskab, skal de være meget velkomne og vil selvfølgelig blive krediteret for deres arbejde, hvis de ønsker det. Vi kan kontaktes på: HidDenmark

En anden ting, som brugere af siden kan se frem til, er et voksende bibliotek af unikke illustrationer af Simon Hesselager Johansen, der pt. har lavet alle malerierne til vores bestiarium og desuden til flere ufosager. Her er det Sjællands Odde-sagen fra 1967, der er blevet fortolket.

Hiddenmark.dk findes pt. på både dansk og engelsk, og selvom små variationer adskiller de to versioner af siden, er tanken, at begge kommer til at indeholde nøjagtigt de samme indlæg og artikler fremover. Vi tænker også i nærmeste fremtid at inkorporere oplæsningsmuligheder for synshæmmede og folk på farten og måske - på endnu længere sigt - en tysksproget version af siden.

Vores tanke er også fremover at holde sidens indhold 100 % gratis, mens vores tours (der indtil videre eksisterer på den eksterne VoiceMap-platform) vil kunne købes for et beskedent beløb. Ud over at få en god oplevelse kan du på den måde samtidig støtte vores projekt økonomisk, så vi i fremtiden kan dedikere endnu flere ressourcer til Hiddenmark.dk.

God fornøjelse og opdagelse!

HidDenmark-teamet:

  • Thomas Brisson Jørgensen
  • Lasse Andreas Gluud
  • Simon Hesselager Johansen

Kontakt: HidDenmarkNy udgave af
Projekt UFO - tro, løgne og kold krig

Mennesket har til alle tider oplevet mystiske fænomener på himlen og forsøgt at fortolke mødet med det ukendte på kulturelt acceptable måder. Fra slutningen af 1940'erne blev de oplevede himmelfænomener kaldt flyvende tallerkener eller ufoer og fortolket som besøgende fra det ydre rum. Hvorfor egentlig? Og hvorfor tog det amerikanske flyvevåben oplevelserne så alvorligt, at det nedsatte en gruppe til at undersøge dem? Hvordan lyder de bedste historier, og hvad ved vi i dag om det, som er blevet kaldt vor tids største gåde?

 
Projekt UFO - tro, løgne og kold krig er på 500 sider og gennemillustreret.

Denne 2. udgave fra 2021 er opdateret og udvidet væsentligt i forhold til førsteudgaven fra 2011, så fakta, argumenter og konklusioner står mål med, hvad man kan forvente af en udgivelse i dag, ligesom der er tilføjet en hel del nyskrevet indhold. Denne 2. udgave udkommer alene som e-bog og kan købes her.

Anmelderne skrev sådan om 1. udgaven af Projekt UFO - tro, løgne og kolde krig:

„... Den flydende velskrevne tekst er ledsaget af mange fotos i bogen, der er i 6 dele. Første del ‚sætter ufomyten ind i en historisk og kulturel sammenhæng’, 2. del redegør for myterne omkring nedstyrtede ufoer, her ikke mindst Roswell-myten, 3. del har fokus på bortførelser af mennesker foretaget af evt. ‚aliens’, 4. del redegør for de forskellige typer af nærobservationer. 5. del har overskriften ‚Langt ude’ og behandler emner i ufologiens periferi, fx hypotesen om at rumvæsener har bygget pyramiderne. Afsluttende del er forfatterens status over ufologien ... Og bogen indledes med et smukt citat af Anais Nin: ‚We dont´ see things as they are, we see things as we are’ ...“- Fra lektørudtalelse af Carsten Güllich-Nørby

„... På over 450 sider gennemgår forfatteren ufo-mytens udvikling gennem årene, vel at mærke set i et kritisk lys. Det er derfor en sund bog, en bog som perspektiverer dette virvar af ufo-mytologiens iboende myter ... “ - Fra anmeldelse af Willy Wegner.

„... Kims bog er spændende og godt researchet ... Derfor er det godt, at SUFOI yder sit lille bidrag til den globale fornufts udvikling. Der vil også være masser af gode ufo-historier at arbejde med i fremtiden. Og masser af skrøner, der skal gennemhulles. Projekt UFO er et godt skridt ad den vej ... “ - Fra anmeldelse af Per Borgaard. 
Donald R. Prothero: Weird Earth - Debunking Strange Ideas about Our Planet, med forord af Michael Shermer, illustreret, gode noter, omfattende bibliografi og stikordsregister, 295 sider, Red Lightning Books 2020

Vores vanvittige verden

Jorden er flad som en pandekage - eller hul som en bold og udvider sig som en ballon. Jorden er kun 6.000 år gammel, og Solen kredser om Jorden. Dinosaurer og de første mennesker levede side om side. Amerikanerne landede ikke på Månen i 1969, og Big Bang er i øvrigt fup. Disse og mange andre påstande har forbavsende nok en hel del fortalere, og de er ikke alle sammen medlemmer af tossernes klub.

De kloge idioter

Man skulle tro, at konspirationsteoritilhængere og folk, der i fuld alvor argumenterer for, at Jorden er flad, er kukkuk, men det er ingenlunde tilfældet. Det fastslår Donald R. Prothero i sin seneste bog Weird Earth - Debunking Strange Ideas about Our Planet.

Donald R. Prothero har bl.a. diskuteret med kreationister - dvs. mennesker, som tror på, at livet, Jorden og hele universet er blevet skabt af en guddommelig kraft ved „særlig skabelse“ og ikke er fremkommet ved naturlig udvikling eller evolution - og nogle af dem har været i stand til at få latterlige argumenter til at lyde plausible, specielt blandt de tilhørere som ikke har tilstrækkelig faglig baggrundsviden.

„... en af de værste ting ved konspirationsteorier er det faktum, at de er næsten vandtætte. De fungerer på samme måde som en religion eller ideologi, som ikke kan testes eller falsificeres...“ - Donald R. Prothero


Hvorfor?

Der er flere forklaringer på, at pseudovidenskabelige påstande stadig har deres gang på jorden.

Vi lever i en postfaktuel tid, dvs. en tid præget eller karakteriseret ved holdninger og synspunkter, der i højere grad er baseret på følelser, fornemmelser og udokumenterede påstande end på kendsgerninger og forskning. Tilliden til eksperter og autoriteter er på et lavpunkt. Hvad man selv eller ens nærmeste har oplevet eller tror på, tillægges større værdi end ekspertudsagn.

Mange færdes på sociale medier, hvor de primært møder de samme holdninger, verdenssyn etc., som de selv har. De hører kun et ekko af egne udtalelser og bliver således bekræftet i det, de tror på. Den information, man får pga. denne ekkokammer-effekt, er unuanceret.

En undersøgelse fra 2018 viser, at der blandt 18-24-årige amerikanere er 66 %, som er sikre på, at Jorden er rund. 4 % mener, at Jorden er flad, og resten er i tvivl. (Farvelagt træsnit fra Camille Flammarions bog „L'Atmosphère: Météorologie Populaire“, 1888)

Pseudovidenskabelige tv-udsendelser på Discovery, The Learning Channel, History Channel, Science Channel, National Geographic Channel m.fl. har høje seertal (mange ser kun 5-10 minutter af udsendelserne) blandt mænd i aldersgruppen 18-31 år. Dette kombineret med, at den videnskabelige basisviden blandt amerikanske high school-elever er lav (og lavere end de fleste europæiske lande), giver grobund for konspirationsteorier, tro og videnskabeligt vrøvl.

 
Donald R. Prothero er geolog og skriver bl.a. på www.skeptic.com/insight/.

Prothero refererer i bogens afsluttende kapitel adskillige undersøgelser. De er både interessante og skræmmende. Han dokumenterer, at USA igennem mange år har ligget i bunden blandt alle industrialiserede lande, når det kommer til videnskabelig basisviden, og det på trods af, at der i det amerikanske samfund siden Sputnik-chokket i 1957 er brugt astronomiske summer i uddannelsessystemet på at løfte vidensniveauet.

„... Vi kan ikke være stolte af, at 70 % af alle amerikanere ikke er i stand til at læse videns-sektionen i New York Times...“ - Jon Miller, Northwestern University

Prothero skriver godt og vidende. Han analyserer tålmodigt den ene vilde påstand efter den anden og fremlægger videnskabelige beviser, så ingen spørgsmål står ubesvarede. Som en anmelder har skrevet om bogen: „Prothero fremlægger masser af overbevisende beviser for, at vrøvl er vrøvl.“

Donald R. Prothero har sammen med Timothy D. Callahan også skrevet UFOs, Chemtrails, and Aliens - What Science Says (Indiana University Press 2017), som jeg anmeldte i Tre bøger du ikke må overse.


Læs mere:Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2021. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted