logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2020 > UFO-Mail nr. 310

UFO-Mail nr. 310
19. juni 2020


 
David J. Halperin: „Intimate Alien - The Hidden Story of the UFO“, 304 sider, Stanford University Press 2020. Bogen har få, men velvalgte illustrationer, og ikke mindst et spændende noteapparat med mange interessante kildehenvisninger.

Hvad betyder ufoerne?

„Ufoerne er en myte, siger David J. Halperin - men myter er virkelige. Ufoernes magt og fascinationskraft har intet at gøre med rumrejser eller liv på andre planeter. Det handler om os, vores længsler og frygt og især den største frygt af dem alle: slutningen på vores eksistens. Dette er en bog om ufoer, der hæver sig over troen på dem eller afvisningen af dem og i stedet med friske øjne analyserer, hvad ufoerne fortæller os om os selv som enkeltpersoner, som kultur og som art.“

Ovenstående citat står i forlagets omtale af bogen Intimate Alien - The Hidden Story of the UFO, og det er en meget dækkende beskrivelse af denne fremragende og anbefalelsesværdige bog.

Forfatteren David J. Halperin har indtil sin pensionering i 2000 undervist på Department of Religious Studies på University of North Carolina, og hans tilgang til emnet bliver grundigt præsenteret i bogens indledning. Han redegør fint for, hvad han mener med, at ufoerne er en myte, og at han ikke forstår og bruger ordet myte på samme måde, som folk almindeligvis gør, nemlig at der skulle være tale om sludder og vrøvl. Halperin skriver bl.a.:

„Ufoerne er ikke noget vrøvl. De er så langt fra vrøvl, som de overhovedet kan komme. De er skabt af rumalderen og alligevel så reelle, så vitale, så universelle som enhver anden myte, der har talt fra vores underbevidsthed siden tidernes morgen. Det centrale spørgsmål, der skal stilles om dem, er ikke, hvad er de?, eller hvor kommer de fra? eller omvendt: Hvordan kan en fornuftig person tro på sådan noget vrøvl? Spørgsmålet er: Hvad betyder de?

Halperins tilgang til ufo-emnet er den samme som SUFOI's. Vi bliver i foreningen jævnligt anklaget for at bruge ordet myte - netop fordi folk så mener, at vi ikke tror på de mennesker, der fortæller om deres ufooplevelser, eller at vi ikke tager fænomenet alvorligt. Intet kunne være mere forkert. I SUFOI's formål står der bl.a.:

 
David J. Halperin skriver om ufomyten, religion og beslægtede emner på https://www.davidhalperin.net/.

„Ved ufomyten forstår SUFOI de beretninger, oplevelser og forestillinger, der knytter sig til begrebet ufo, og som udvikler sig over tid i samspil med fx historiske og kulturelle forhold. Selve ordet ‚ufo’ opfattes af SUFOI som en samlebetegnelse for de mangeartede fænomener, der kan indgå i beretninger om usædvanlige himmelfænomener.“

Ovenstående definition stemmer fint overens med Halperins tilgang til ufooplevelserne og er den røde tråd gennem hele bogen.

I sin analyse og fortolkning af ufomytens mange aspekter kommer Halperin vidt omkring og demonstrerer stor baggrundsviden og fagligt overskud. Han behandler mange klassiske hændelser og tematikker, bl.a. ufobølgen i Belgien (1989-1990), masseobservationen på Papua New Guinea (1959), bortførelsessagerne Betty og Barney Hill (1961) og Whitley Strieber (1985), Men in Black-fænomenet, Shaver-mysteriet og Roswell-nedstyrtningen (1947). De grundige analyser giver en velbegrundet indsigt i, hvorfor disse oplevelser er opstået, og hvordan de kan forstås i en større psykologisk, sociologisk, kulturel og religiøs sammenhæng. Kort sagt: Ufomyten i en nøddeskal.Det afgørende år i ufomytens historie

 
Maurizio Verga er gennem hele bogen i noteapparatet meget omhyggelig med at angive kilder. Derfor kan de undre, at han ikke angiver kilden til bogens forsidebillede, som er sakset fra „UFO Journal“.
 
 
Maurizio Verga: „Flying Saucers In The Sky - 1947: When UFOs Came From Mars“, 404 sider, Self Published via Amazon 2020. Bogen er rigt illustreret i s/h. Den har også et indeks, som er et navneregister ordnet efter fornavn og derfor ganske uanvendeligt.
Den 25. juni 1947 offentliggjorde to amerikanske aviser historien om Kenneth Arnolds ufooplevelse dagen forinden. Den 26. juni fulgte hundredvis af amerikanske aviser trop med breaking news leveret af Associated Press på forsiden og udløste historiens største ufobølge.

Maurizio Verga har brugt 13 år på at undersøge ufomytens fødsel gennem analyser af mere end 23.000 artikler i fortrinsvis amerikanske aviser - og dette er kun toppen af isbjerget. Interessen for de flyvende tallerkener i 1947 og mediedækningen var langt mere omfattende, end hvad de tusindvis af artikler er et billede på. Mange artikler refererer til radioudsendelser (ofte af 10-30 minutters varighed), der desværre ikke er bevaret for eftertiden og derfor ikke kan indgå i det omfattende kildemateriale. I 1947 fandtes der omkring 11.000 aviser i Nordamerika, og af disse har Project 1947 støvsuget 4.700 for tallerken-nyheder. Udfordringen er, at langt de fleste artikler ikke er digitaliserede og derfor besværlige eller umulige at fremskaffe.

Maurizio Vergas analyse i bogen Flying Saucers In The Sky - 1947: When UFOs Came From Mars dokumenterer, at da Kenneth Arnolds oplevelse skabte avisoverskrifter, var forestillingen om besøg udefra allerede en del af den amerikanske offentligheds mindset. Faktisk havde historier og videnskabelige artikler om muligt liv på Mars og besøg derfra, rygter om epokegørende opfindelser samt historier om fremmede eller mystiske luftfartøjer på nattehimlen været populære siden slutningen af 1800-tallet. Så man kan sige, at Arnolds oplevelse var katalysatoren, der med ét satte gang i processen.

Som det også er kendt fra datidens meningsmålinger, var det dog et meget lille mindretal, som i 1947 mente, at der var tale om besøg udefra. Men for pressen var emnet godt stof. Allerede to dage efter Arnolds oplevelse blev nye ufooplevelser knyttet sammen med besøg fra Mars. Nogle gange for at gøre grin med observatørerne. Andre gange for at understrege det mystiske ved oplevelserne.

Inden længe blev de flyvende tallerkener også en naturlig del af tidens tegneserier, science fiction, reklamer, fastfoodretter, legetøj, vittighedstegninger, annoncer og temaer for fester og parader - ja, som et forfriskende og spændende indslag i populærkulturen. Omkring 1950 er troen på flyvende tallerkener som fartøjer fra det ydre rum rodfæstet i det amerikanske samfund. Man kan sige, at ufobølgen for længst var ovre, men den efterlod troen på besøg udefra.

De flyvende tallerkeners popularitet i 1947 blev også en kærkommen mulighed for Nordamerikas mange særlinge, selvbestaltede eksperter, opfindere, loger og okkulte grupperinger til at komme frem i dagens lys og få 15 minutters berømmelse. Maurizio Verga beskriver i Flying Saucers In The Sky - 1947: When UFOs Came From Mars flere af disse - for det meste ukendte - personer, som opmuntret af pressens behov for fantastiske og underholdende historier bl.a. beretter om møder med marsmænd eller ture ud i verdensrummet - mange år før George Adamski og andre såkaldte kontaktpersoner eller ufoprofeter blev berømte og ville frelse verden for atomtrusler, forurening og almindelig dårskab.

Flying Saucers In The Sky - 1947: When UFOs Came From Mars er et væsentligt bidrag til belysning af ufomytens historie og kan anbefales. Bogen afsluttes med en kort, men virkelig interessant tidslinje over højdepunkter i 1947, begyndende med 7. februar og afsluttes med 22. december. Den viser, hvad der gik forud for sommerens ufobølge, og ikke mindst hvad der formede ufomyten i månederne derefter.Sådan redder du en fortabt ven

Jorden er flad. World Trade Centers kollaps var en kontrolleret sprængning udført af de amerikanske myndigheder. Kondensstriber fra fly er ikke uskyldig vanddamp, men chemtrails, dvs. giftige stoffer der spredes af en ondsindet, hemmelig regering der vil kontrollere fødselstallet. Sandy Hook-massakren var et fupnummer udført af skuespillere... Listen er meget lang, når det drejer sig om konspirationsteorier, og langt det meste er fup, misforståelser og hjernedødt nonsens. Skal vi så ikke bare ignorere de såkaldte konspirationstosser og bruge vores tid med fornuftige ting i den virkelige verden? Nej, ikke ifølge Mick West.

 
Mick West: „Escaping the Rabbit Hole How to Debunk Conspiracy Theories Using Facts, Logic, and Respect“, 278 sider, Skyhorse Publishing 2018

Mick West er manden bag sitet Metabunk.org og har i mange år beskæftiget sig med konspirationsteorier og været i tæt dialog med mennesker, hvis liv har været dedikeret til en eller flere konspirationsteorier. Nogle er selvfølgelig uden for pædagogisk rækkevidde, men det er Mick Wests erfaring, at de fleste er meget gennemsnitlige og lige så normale, som du og jeg, men af en eller anden grund er de dumpet ned i kaninhullet - hvilket refererer til den bizarre verden for enden af det kaninhul, som Alice falder ned i i Lewis Carrolls eventyr „Alice i Eventyrland“.

Forbavsende mange konspirationsteoretikere er blevet fanget i kaninhullet ved blot at se en enkelt „dokumentar“ på YouTube på et tidspunkt i deres liv, hvor de var særligt modtagelige for fake news, halve sandheder og lignende.

Mick West øser af sine erfaringer i bogen Escaping the Rabbit Hole - How to Debunk Conspiracy Theories Using Facts, Logic, and Respect, som er noget anderledes end mange andre bøger inden for genren. Mick West vil nemlig gerne vise, hvordan det er muligt at få folk op af kaninhullet igen, så de kan få et bedre liv, uden paranoia, frygt, angst etc. og genoprette tilliden til deres medmennesker. Foruden at give meget grundige og kompetente gennemgange af de mest udbredte konspirationsteorier - baseret på fakta, videnskabelige teorier og sund fornuft - gennemgår han også adskillige eksempler på personer, som er kommet ud af kaninhullet. Mick Wests metode er klar kommunikation baseret på gensidig respekt, ærlighed, åbenhed og tålmodighed.


Sir John Tenniel (1820-1914) er kunstneren bag 92 tegninger i Lewis Carroll's „Alice's Adventures in Wonderland“ (London: Macmillan, 1865).

Mick West skriver fremragende, er meget vidende. Han har sat sig grundigt ind i både det naturvidenskabelige og psykologiske vidensfelt og virker som et meget sympatisk menneske, der forsøger at se det gode i sine medmennesker og forsøger ikke at være fordømmende. Og så må han være vanvittig tålmodig under sin dialog med konspirationstilhængere, som ofte er meget svære at nå, og som hurtigt går i selvforstår, når de møder modstand i form af fakta.

Metabunk blev er oprettet for 10 år siden og har dagligt 10.000 besøgende.

Konspirationsteorier på ufo.dk

Vi har tidligere her i UFO-Mail behandlet konspirationsteorier i forskellige sammenhænge. Læs bl.a.:

UFO-Mail nr. 134,
UFO-Mail nr. 147,
UFO-Mail nr. 246,
UFO-Mail nr. 290 og
www.sufoi.dk/arkiv/konspiration.php
Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2020. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted