logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2021 > UFO-Mail nr. 329

UFO-Mail nr. 329
26. maj 2021


Radio NOVA om ufoer

Medierne er nærmest gået i rundhyl i denne tid i deres iver for ikke at komme bagefter de øvrige for vidt og bredt at berette om uidentificerede flyvende objekter på amerikanske videoer eller den kommende Pentagon-ufo-rapport. Det var derfor befriende den 21. maj 2021 at høre Michael Linden-Vørnle som gæst i programmet AFTENKLUBBEN på Radio NOVA kommentere den aktuelle ufo-debat i vanlig jordnær stil.

Programmet tager aktuelle nyheder under kærlig og underholdende behandling, som radioen selv beskriver det, og fortsætter:

Obama har fornyligt været ude og udtale er der er UFO'er - flyvende ting i det amerikanske luftrum, som man ikke kan forklare. Hvor skelsættende er det? Og hvad kan forklaringerne være? Daniel Cesar taler med Michael Linden-Vørnle, som er Astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space:Medierne bliver trukket rundt i manegen i amerikansk ufo-cirkus

Hvis du gerne vil møde en alvorlig, men medieglad mand, så gennemse lige dette klip fra 60 Minutes, som gik i luften den 16. maj 2021. Klippet er kun 13 minutter og 37 sekunder langt, men det har fået voldsom mediebevågenhed verden rundt. Men hvem er den glade mand, og hvorfor sætter 60 Minutes netop nu ufoerne på dagsordenen?

Lad mig begynde med at svare på det sidste spørgsmål. 60 Minutes' ufohistorie er en slags opvarmning til den redegørelse om myndighedernes viden om ufoer, som de amerikanske efterretningstjenester skal aflevere til Kongressen i juni 2021. Undersøgelsen blev besluttet af daværende præsident Trump som en af hans sidste handlinger, inden den kontroversielle præsident modvilligt forlod Det Hvide Hus.

Den glade mand, som er hovedperson i videoklippet, hedder Luis Elizondo. Siden december 2017, hvor The New York Times bragte de første artikler om de såkaldte Pentagon-videoer, er Elizondo blevet interviewet af stort set alle medier, der har haft behov for at krydre sendetiden og spaltepladsen med mystik, konspirationer og løfter om sensationelle afsløringer.

Elizondo elsker sin rolle, endda så meget at han selv kontakter medierne, hvis han føler sig overset. Fx ringede Elizondo af egen drift til tilrettelæggeren af den populære podcast Flyvende Tallerken for at fortælle sin historie - og han fik rigelig med taletid i den danske æter uden at blive afbrudt af kritiske spørgsmål.

Elizondo har efter eget udsagn været leder af Pentagons hemmelige ufoundersøgelsesafdeling Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP). Mærkeligt nok er det svært at få dette bekræftet fra officielt hold. Faktisk har flere Pentagon-talsmænd benægtet, at Elizondo skulle have været tilknyttet ufoprogrammet.


Intet nyt under solen

Men hvad fortæller Elizondo så? Faktisk intet nyt overhovedet. Han påstår, at han sidder inde med tophemmelig viden om ufoer og Pentagons udforskning af de mystiske himmelfænomener, men at han ikke kan afsløre detaljer lige nu, at Pentagon er i besiddelse af „eksotisk materiale“, og at den store afsløring snart kommer.

De såkaldte Pentagon-videoer er heller ingen sensation, selv om Elizondo gerne vil give os alle det indtryk, at de kun er blevet frigivet fra Pentagons arkiver takket være ham. Men videoerne har cirkuleret på nettet, længe før Elizondo blev mediedarling, og der er fundet sandsynlige forklaringer på, hvad videoerne viser.

Indholdet i det pågældende 60 Minutes-indslag er heller ikke epokegørende, endsige nyt. Alle med kendskab til ufomytens historiske udvikling har hørt det hele før.

Det er ikke nyt, at amerikanske myndigheder undersøger folks ufooplevelser. Det gjorde flyvevåbnet allerede første gang under Project Blue Book i perioden 1947-69. Der blev indsamlet 12.000 rapporter og brugt mange ressourcer på analysearbejdet, dels for at få afklaret, om ufoerne udgjorde en sikkerhedstrussel (hvilket de ikke gjorde), dels for at imødekomme offentlighedens behov for at blive taget alvorligt. Det sidste lykkedes ikke. Project Blue Book udviklede sig til et dyrt PR-mareridt, og mange ufoentusiaster fik den oplevelse, at ufoundersøgelsesprojektet havde været en syltekrukke, der skulle skjule de virkelige tophemmelige undersøgelser.

Det er heller ikke nogen sensationel nyhed, at veltrænede kamppiloter fra tid til anden observerer og registrerer tilsyneladende ukendte objekter. Det er sket mange gange før i ufomytens historie, og der i de fleste tilfælde fundet naturlige forklaringer på oplevelserne.

Endelig er det ingen nyhed, at amerikanske piloter bliver opfordret til at indberette deres observationer til myndighederne. Det blev allerede normal procedure i august 1953 (Air Force Regulation 200-2).

Militære operationsområder (Military Operations Areas, MOA) er tydeligt angivet på luftfartskort, og civile fly formodes at undgå dem. De fleste af de seneste Pentagon-kommentarer om „uidentificerede objekter“ nævner ukendte objekter, der synes at være på vej ind i en af disse MOA'er. Fx observerede man fra amerikanske flådefartøjer i sommeren 2019 adskillige objekter, der blev identificeret som droner eller UAV's. Flådemandskabet antog, at luftfartøjerne var opsendt fra et krydstogtskib. Krydstogtskibets besætning bekræftede, at man havde haft droner i luften, men fastholdt, at det ikke var sket i den tidsperiode, som flådefartøjets besætning havde angivet.

Det er meget naturligt, at det amerikanske forsvarsministerium interesserer sig for ufooplevelser: Det handler om teknik og sikkerhed, dvs. om hvordan militært isenkram i form af avanceret måleudstyr er i stand til at opspore fjendtlige fly, droner, andre luftfartøjer etc. uden alt for mange fejlkilder.

Analyser af uforapporter kan hjælpe det amerikanske forsvar med at fintune, hvor effektivt amerikanerne kan skjule egne militære aktiviteter for nysgerrige øjne.


Gratis point!

Hvorfor er Elizondo egentlig så glad? Jo, ud over at nyde projektørlyset, er det ganske gratis for ham at fortælle sine historier. Han kan antyde og påstå hvad som helst om Pentagon og ufoer og stadig virke betydningsfuld og blive troet af mange. Hvis talsmænd i Pentagon skulle træde frem og sige, at manden lyver eller bare husker rigtig dårligt, vil de ikke blive troet, men beskyldt for (igen) at skjule sandheden. Det er en tabt sag, uanset hvad myndighederne siger og gør.

De amerikanske myndigheder løj i juli 1947, da de påstod, at det nedstyrtede objekt i Roswell var en vejrballon. I virkeligheden handlede Roswell-nedstyrtningen om et simpelt haveri ifm. et tophemmeligt program kaldet Project Mogul, hvor måleinstrumenter ophængt i en kæde af balloner skulle forsøge at afsløre, om Sovjetunionen havde udviklet atomvåben.

I 1990'erne indrømmede flyvevåbnet, at man havde opfundet vejrballondækhistorien i 1947 for fortsat at kunne holde Project Mogul operationelt (se The Roswell Report. Fact vs. Fiction in the New Mexico Desert, 1994 og The Roswell Report - Case Closed, 1997). Lige siden denne indrømmelse så dagens lys, har ufokonspirationstilhængere ikke troet myndighederne over en dørtærskel. Har du løjet én gang, lyver du altid - synes logikken at være hos ufokonspiratorikerne.


Manglende kildekritik

Det forstemmende er ikke, at Luis Elizondo fortæller tyndbenede eventyr og indtil videre ikke har fremlagt dokumentation for nogen af sine påstande. Det har vi oplevet mange gange før i ufomytens historie. Det er heller ikke afgørende, om han overhovedet har været tilknyttet AATIP.

Det forstemmende er derimod, at alt for mange medier naivt og uden den mindste kildekritik bliver ved med at dyrke manden som kronvidne og videreformidler ting, som i den grad er old news i ufokredse.

Der findes ellers rigeligt med kildemateriale om Pentagon-videoerne samt Luis Elizondo og hans forretningsfæller, der bl.a. omfatter Harold E. „Hal“ Puthoff, Tom DeLonge, Leslie Kean, Ralph Blumenthal og ikke mindst den excentriske rigmand Robert Bigelow (en nær ven af fhv. demokratisk senator for Nevada, Harry Reid). Bigelow har gennem årene været involveret i utallige tvivlsomme projekter om ufoer, hjemsøgte huse og andre paranormale fænomener og brugt en hulens masse penge (bl.a. amerikanske skatteyderes) på tvivlsomme luftkasteller - alt sammen uden at nå til konkrete resultater overhovedet.

Noget kunne i øvrigt tyde på, at det aktuelle ufocirkus ikke så meget handler om udforskning af mystiske fænomener på himlen, men mere om at malke amerikanske skatteydere for millioner af dollar. Foreløbig er det blevet til 22 mio. dollar. Men døm selv i de mange gode kilder.

Det kan anbefales at begynde researchen med at læse forfatteren Jason Colavitos fremragende artikel How Washington Got Hooked on Flying Saucers.


Læs mere:Flyvevåbnets ufo-mappe
igen tilgængelig

Den 28. januar 2009 udsendte FTK (Flyverstaben) en pressemeddelelse om at „Flyvertaktisk Kommando nu har fået elektroniseret den mappe, der indeholder rapporter fra borgere, der har observeret et uidentificeret objekt på himlen.“ Endvidere var der henvisning til, hvor mappens indhold kunne downloades af offentligheden (Flyvevåbnets UFO arkiv). Se mere om offentliggørelsen af „ufo-mappen“.

For nogle år siden blev jeg af mediekontakter gjort opmærksom på, at indholdet ikke længere var tilgængeligt. Min henvendelse til Forsvarskommandoen godtgjorde, at links til rapporterne var fjernet i forbindelse med en reorganisering af sitet. Med baggrund i henvendelsen blev rapporterne dog igen gjort tilgængelige, så man ved søgning på Forsvarets site kom frem til „Forsvarets UFO-arkiv“.

I en kortere periode har links til uforapporterne nu igen ikke været gyldige. På SUFOI's henvendelse herom svarer Lars Skjoldan, der er leder af Kommunikation og Presse Vest ved Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling bl.a.

I forbindelse med migrering til den nye hjemmeside blev gamle links fjernet og Flyvevåbnets Ufo-arkiv ikke automatisk blevet flyttet med over på vores nye hjemmeside. Vi har nu rettet op på fejlen.

Du kan finde Flyvevåbnets Ufo-arkiv ved at gå på Forsvaret.dk. Her kan du under organisation finde Flyvevåbnet. På siden med Flyvevåbnets Historie har vi lagt et link til en side, hvor arkivet findes. Du kan også komme direkte til siden ved at klikke her.

For at gøre det mere overskueligt har vi valgt at klippe arkivet over i fire dele. Indholdet er stadig det samme, og der er ikke fjernet noget.

Hvis man på Forsvaret.dk søger på „UFO“, kommer man automatisk til ovenstående arkivside med relevante links.

Ideen med at dele den oprindeligt 30 MB store pdf-fil i fire mindre dele er bestemt formålstjenlig, så ros til Forsvarskommandoen for at gøre filerne tilgængelige igen og nu på mere håndterlig måde for mange interesserede.


Links til Flyvevåbnets ufo-rapporter:

https://forsvaret.dk/globalassets/fko---flyvevabnet/flk/dokumenter/ufo-arkiv/-flv_ufo_materiale_side1-99-.pdf
https://forsvaret.dk/globalassets/fko---flyvevabnet/flk/dokumenter/ufo-arkiv/-flv_ufo_materiale_side100-199-.pdf
https://forsvaret.dk/globalassets/fko---flyvevabnet/flk/dokumenter/ufo-arkiv/-flv_ufo_materiale_side200-280-.pdf
https://forsvaret.dk/globalassets/fko---flyvevabnet/flk/dokumenter/ufo-arkiv/-flv_ufo_materiale_side280-329-.pdfLæs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2021. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted