logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2018 > UFO-Mail nr. 255

UFO-Mail nr. 255
26. januar 2018


Pentagon i UFO-storm

I de sidste uger af 2017 blev de internationale medier ramt af en veritabel ufostorm, hvor ikke en gang lille Danmark gik ram forbi. Det blev nemlig afsløret, at Pentagon, det amerikanske forsvar, i en årrække havde undersøgt ufomeldinger. Og det til trods for, at man i mange år hårdnakket har påstået ikke at være interesseret i fænomenet. Mange ufoentusiaster havde derfor svært ved at få armene ned, og mente, at dette måtte være begyndelsen på den store afsløring. Desværre viser en nærmere undersøgelse, at mistanken om lyssky dagsordener ikke kun begrænser sig til Pentagon.

 
Pentagon er navnet på USA's forsvarsministeriums administrationsbygning i Arlington i staten Virginia.

Dramaet om Pentagon-undersøgelsen startede på sin vis allerede den 11. oktober 2017, da tidligere sanger i rockgruppen Blink-182, Tom DeLonge, præsenterede sit selskab To the Stars Academi of Arts and Science (TSAAS).

Tom DeLonge er en kendt ufoentusiast, som ikke er bleg for at slå alle mulige påstande om rumvæsner, tvivlsomme ufobilleder, Bigfoot og lignende op på Facebook og Instagram, for dog så igen at slette dem, hvis der skulle vise sig at komme alt for megen kritik.

Den 15. februar 2017 blev Tom DeLonge udnævnt til „årets ufoefterforsker“ for sine præstationer af The International UFO Congress i staten Arizona. I sin takketale fortalte han, at han var en del af noget stort, og at der ville komme en vigtig afsløring om kort tid.

 
Tom DeLonge er tidligere rockmusiker og nu millionær og ufoentusiast.

Der gik noget længere tid end lovet, men, hvad DeLonge sigtede til, var netop lanceringen af TSAAS. Kort fortalt går firmaet ud på, at folk kan investere deres penge, som så vil blive brugt til at studere ufoer med det formål, at udvikle et fantastisk rumfartøj, der kan rejse mellem stjernerne.

DeLonges lancering af sit nye firma faldt desværre en smule til jorden i medierne. Måske kunne de fleste godt gennemskue salgstalerne. Det interessante er imidlertid, at DeLonge ved samme lejlighed præsenterede en række betydningsfulde tidligere regeringsansatte og eksperter, som skulle borge for seriøsiteten af selskabet. Herunder en vis hr. Luis Elizondo, som senere skulle vise sig at have været lederen af det famøse regeringsfinansierede program, der udløste ufostormen i december.


Artikler afslørede ufoefterforskning

Den 16. december 2017 begyndte lavinen at rulle med artikler først i New York Times og dernæst i Politico.

Allerede dagen efter artiklen i New York Post var SUFOI's formand Kim Møller Hansen i TV2 News for at fortælle om sin holdning til sagen, og det skulle ikke blive sidste gang, at sagen blev taget op i de danske medier.
Foto: Michael Jeppesen/SUFOI Picture Library/TV2 NEWS

Programmet, som havde været aktivt fra 2007 til 2012, havde betegnelsen „Advanced Aerospace Threat Identification Program“ (Avanceret program til identifikation af trusler fra luftrummet, eller AATIP). Det var blevet understøttet med 22 millioner dollars, og dets leder havde netop været Luis Elizonda.

 
Luis Elizondo var chef for det hemmelige ufoprogram.

Artiklen i New York Times koncentrerede sig om at fremhæve kendte senatorers støtte til programmet, herunder først og fremmest den demokratiske senator Harry Reid fra Nevada. Selvfølgelig for at fremhæve historiens seriøsitet og dermed retfærdiggøre ufoundersøgelser som sådan.

Da historien i artiklen blev understøttet af folk, som (tidligere) havde været ansat af regeringen, blev den af ufoentusiaster verden over meget hurtigt anset for startskuddet til en egentlig indrømmelse fra regeringen af tilstedeværelsen af rumvæsner på Jorden - det som også kaldes disclosure.

Til støtte for påstandene var artiklen desuden ledsaget af to film optaget fra den amerikanske flådes jagerfly af objekter, der tilsyneladende opførte sig på en måde, som intet jordisk fartøj kan gøre dem efter.

 
Flådepiloten David Fravor mødte i 2004 et mystisk objekt over Stillehavet.

Alt tydede således på, at man havde afsløret et program til undersøgelse af eventuelt fjendtlige fartøjer styret af rumvæsner eller noget lignende. Artiklen i New York Times kunne også fortælle, at hovedparten af de 22 millioner dollars var blevet videresendt til firmaet Bigelow Aerospace.

Lige efter den første artikel i New York Times kom endnu en artikel med overskriften „Two Navy Airmen and an Object that Accelerated like Nothing I have ever seen“ (To flådepiloter og et objekt, der accelererede som noget, jeg aldrig før har set). Artiklen indeholdt et interview med den tidligere flådepilot David Fravor, hvor han fortæller om sin ufooplevelse fra 2004.

Nu begyndte historien for alvor at rulle med indlæg og interviews på de amerikanske tv-kanaler af bl.a. Fravor og Elizondo. Det hele virkede så overbevisende, at mange lod sig rive med. Desværre er ikke alt, der glimter, guld, og allerede den første artikel giver anledning til kritiske spørgsmål.


Meningsløst papirarbejde

Hvis Pentagon og regeringen virkelig tillagde dette program betydning, hvorfor så afbryde det i 2012? Hvorfor kun give det et beløb på 22 millioner, som i realiteten ikke svarer til meget mere end halen på en enkelt moderne jetjager? Og hvis man allerede vidste besked med ufoernes realitet, hvorfor så overhovedet begynde undersøgelsen i 2007? Noget synes ikke at hænge sammen.

 
Senator Reid var politikeren bag oprettelsen af det hemmelige ufoprogram. Han blev senere beskyldt for korruption.

Allerede i Politicos artikel fra den 16. december 2017 antyder en anden forklaring, at der er tale om vennetjenester og politiske rævekager.

I Politicos artikel med overskriften „The Pentagons Secret Search for UFOs“ siges det, at selv senator Reid til sidst indrømmede, at programmet ikke var en fortsættelse værd, og at dette i virkeligheden var begrundelsen for, at programmet blev afsluttet. Det kommer fra en unavngiven embedsmand, men hænger meget godt sammen med talskvinden for Pentagon, Dana Whites, udtalelse om, at programmet blev stoppet, simpelthen fordi der var mere fornuftige ting at bruge pengene på. Undersøgelsen resulterede blot i en masse unødvendigt papirarbejde og i, at penge blev sendt videre til en af Reids gode venner.

Noget tyder således på, at hele projektet fra starten ikke havde så meget med ufoer at gøre, som med korruption og overførslen af penge fra statskassen til venner, der så ville sørge for, at der kunne blive ydet modtjenester som fx støtte til Reids valgkampagner. Og interessen for ufoerne kunne i så fald fungere som undskyldning for den korrupte adfærd. De mange påfaldende personforbindelser understøtter, at dette er den rigtige forklaring.


 
Robert Bigelow var manden, som fik de fleste af pengene til det hemmelige program. Han var samtidig Reids gode ven og sponsor til Reids valgkampagner.
En ægte ufokonspiration

I første omgang er der en forbindelsen mellem DeLonge og Luis Elizondo, som åbenbart kunne få sin fratrædelse fra det offentlige til at passe sammen med lanceringen af DeLonges nye selskab TSAAS i oktober 2017. Kunne der være private interesser? For eksempel økonomiske - ved at være en del af mangemillionæren DeLonges nye selskab? Elizondo begynder tilsyneladende ikke med at fortælle om sine erfaringer med ufoundersøgelserne, før der samtidig er udsigt til, at han kan få noget ud af det personligt.

Desuden, og som det er blevet påpeget fra flere steder, hvilken betydning for oprettelsen af dette program (AATIP) har forbindelsen mellem Reid og mangemillionæren Robert Bigelow egentlig haft? Bigelow er ligesom Reid kendt for mange års interesse og tro på, at Jorden får besøg af rumvæsner, og for viljen til at investere store beløb i denne interesse.

Den allerstørste del af de 22 millioner dollars er ifølge artiklerne i New York Times blevet ekspederet videre til Bigelow, uden at han har været i stand til åbenlyst at yde noget til gengæld. Til gengæld har Reid fået økonomisk støtte til sin valgkampagne fra Bigelow.

 

Det er tankevækkende, at da Reid i sin tid pludselig valgte at stoppe som senator, var det netop på baggrund af voksende anklager om korruption. Så hvad er de 22 millioner dollars i virkeligheden blevet brugt til?

At der samtidig er en forbindelse mellem DeLonge på den ene side og så Bigelow på den anden, kan der heller ikke herske tvivl om. I oktober 2017 kunne man se en selfie med ham selv og Bigelow på Instagram, samtidig med at DeLonge annoncerer, at Bigelow snart vil tiltræde det nyoprettede selskab TSAAS. Det blev dog hurtigt slettet igen. Formodentlig var Bigelow alligevel ikke interesseret. Alligevel viser det en tydelig forbindelse mellem alle involverede på højeste niveau.

Rigtig meget tyder således på, at AATIP i virkeligheden ikke så meget er et program oprettet af Pentagon, men i virkeligheden er et program oprettet af politikere og ufoentusiaster til at misbruge skatteyderpenge. Pentagon var fra starten imod, men fik programmet trukket ned over hovedet og udnyttede første givne lejlighed til at aflive det. Dokumenter og andet materiale fra undersøgelsen bliver stadig holdt hemmeligt. Så meget for den store ufo-afsløring!


 
Leslie Kean, medforfatter til artiklen i New York Times.
Noget man har set før

Den første artikel i denne sag blev skrevet af Leslie Kean og Ralph Blumentahl. Det burde allerede få de fleste læsere til at studse. Blumentahl og Kean lancerede allerede i artiklen „UFO Caught On Tape Over Santiago Air Base“ fra 2012 påstanden om, at mennesker får besøg af udenjordiske væsner.

Årsagen var her en film fra 2010, som tilsyneladende viste ukendte luftfartøjer udføre umulige bevægelser over en luftbase i Santiago, Chile.

Også her, som i vores nuværende sag, blev filmen undersøgt af en officiel gruppe af eksperter, Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena (Komiteen for Studiet af Usædvanlige Fænomener i Luften, eller CEFAA), som ikke kunne finde nogen god forklaring. Alligevel viste efterfølgende undersøgelser hurtigt, at der helt sikkert blot var tale om fluer foran kameraet.

 
Det famøse billede af en flue.

Men Kean ville ikke indrømme noget og har aldrig siden indrømmet fejltagelsen.

Kean forsøgte igen kort tid efter med en optagelse fra en chilensk helikopter fra 2014, at overbevise offentligheden om, at Jorden blev besøgt af rumvæsner.

Også denne gang blev sagen undersøgt af „eksperterne“ fra CEFAA uden, at man fandt på noget svar.

Alligevel afslørede ganske kort tids undersøgelser udført af andre, at der blot var tale om et almindeligt rutefly, som piloterne havde været ude af stand til at lokalisere.

 
I 2004 optog et mexicansk kystbevogtningsfly en film af en række lys i horisonten. Lysene bevægede sig tilsyneladende i formation.

Historien blev slået stort op som det endelige bevis. Det var jo optaget af regeringsansatte eksperter, som ikke kunne forklare, hvad de så.

 
Chile-ufoet viste sig at være et almindeligt rutefly.
Lysene som viste sig at stamme fra gasafbrænding på et borefelt.

Senere fandt man ud af, at der var tale om gasafbrænding på et borefelt. Den gang, som med andre optagelser, var der tale om en infrarød optagelse, som mange har svært ved at tolke. Det synes at være en trend inden for ufologien: Hvis der er tale om infrarøde optagelser, har man (og dette inkluderer også såkaldte eksperter) morderligt svært ved at tolke dem, og ufologerne står derfor klar i kulissen med deres historier. De to film, der følger med New York Post-artiklerne, er begge optagelser med infrarødt, og passer derfor perfekt ind i denne trend.


To film og en flådeofficer

Den første film kaldes GIMBAL-filmen (efter det udstyr, der blev brugt til optagelserne) og viser et objekt med noget, der ligner en aura, som drejer rundt om sig selv under flyvningen.

Den anden filmoptagelse er kendt som Tic-Tac filmen, fordi objektet på filmen minder om en Tic-Tac-pastil. Det vil sige hvid og oval, men derudover uden kendetegn som fx vinger. Tic-Tac-filmen kendes også som Nimitz-videoen, fordi jagerflyene blev sendt op fra hangarskibet af samme navn. Filmene bliver i medierne konstant blandet sammen.

Den såkaldte GIMBAL-film.

Der foregår stadig en intens analyse af disse film på nettet, og det er derfor ikke muligt i skrivende stund at komme med et endegyldigt resultat.

Så meget kan dog siges: GIMBAL-filmen har hverken sted eller tid, hvilket gør en vurdering meget sværere. Filmen minder dog rigtig meget om de infrarøde optagelser fra den chilenske helikopter i 2014, som senere viste sig at være af et rutefly i luften. Og en meget grundig analyse af filmen foretaget af Mick West på siden Metabunk.org viser, at der også her efter al sandsynlighed er tale om varmeoptagelser af et andet fly i luften. Dette harmonerer ikke med det, som piloterne siger på filmen, men lyden kan være lagt på senere, og fordi vi hverken har tid eller sted på hændelsen, bliver det ekstra svært at kontrollere netop lydens autenticitet.

Tic-Tac-filmen har modsat GIMBAL-filmen både tid og sted. Den blev taget under en flådeøvelse ud for Californien i 2004. Den er desuden ledsaget af piloten David Fravors (senere understøttet af hans co-pilot Jim Slaight bl.a. under et interview i Fox News den 23. december 2017) beskrivelse af hændelsen. Han deltog i flådeøvelsen og var pilot på det tosædede Superhornet jagerfly, som mødte objektet. Dette giver tilsyneladende filmen større troværdighed. Men også her viser virkeligheden sig at være mere kompliceret end som så. Fravor var fx efter alt at dømme ikke den pilot, hvis jagerfly optog filmen.

Den såkaldte Tic-Tac-film, også kaldet Nimitz-filmen.

Fravor fortæller selv, hvordan han under et træningstogt på vej mod sit bestemmelsessted blev omdirigeret til området af en radaroperatør, som havde opfanget noget interessant på skærmen. Da de når frem, ser han skumsprøjt i vandet, som fra et større objekt lige under vandoverfladen (et rutefly netop styrtet i havet eller en ubåd?), men straks efter får han øje på Tic-Tac-objektet, der med hurtige kursændringer bevæger sig frem og tilbage over området med skumsprøjt. Da de begynder at cirkle om objektet, efterligner det bevægelsen for pludselig med enorm hastighed at bevæge sig mod vest.

Piloterne fortsætter herefter mod deres oprindelige bestemmelsessted, da radaroperatøren meddeler dem, at objektet fra før nu tilsyneladende venter på dem her! Men da de ankommer til bestemmelsesstedet, er objektet igen forsvundet.

Da de senere lander på hangarskibet Nimitz og møder det næste hold piloter på vej op, opfordrer Fravor dem til at filme objektet.

Fravor pointerer under sin beretning, at han så objektet med egne øjne, men optagelsen stammer tilsyneladende fra en anden pilot under den senere flyvning. Vi har således ikke en film af et objekt med tilhørende øjenvidneskildring, således som det flere steder fremstilles.

Fravor fløj en tosædet version af jagerflyet F18 Superhornet.

Et ganske alvorligt problem med filmen er desuden det, den viser. Eller rettere: ikke viser. Ifølge Fravor var det, der gjorde objektet specielt, dets pludselige kursændring og ekstremt hurtige acceleration. Noget et menneskeskabt fartøj ikke ville have været i stand til. Det dokumenteres bare ikke af filmen. Her bevæger fartøjet sig med en tilsyneladende jævn fart fra højre mod venstre. Det, der ligner en meget hurtig acceleration mod venstre, er i virkeligheden en illusion skabt af en ændring af zoom i optageren, som ligeledes dokumenteret af Mick West på Metabunk.org.

Fravor henviser faktisk i et interview med Erin Burnett den 19. december på Live CNN til filmen som et bevis på sin påstand, men også han fejltolker altså filmen. Hertil kommer, at Fravor i en i øvrigt meget detaljeret rapport om sagen optaget i september 2017 (offentliggjort af selveste TSSA) pudsigt nok ikke nævner objektets hurtige kursændringer. I en artikel på Fightersveep.com fra marts 2015, hvor historien dukker op første gang, beskrives objektets oprindelige bevægelse som „minor lateral movements“, altså små bevægelser til siden og ikke helt så dramatisk, som han fremstiller det i interviews.

 
Historier bliver jo sjældent mindre dramatiske med tiden, og man skal selvfølgelig også lige huske på, at Fravor forsøger at huske noget, der ligger mange år tilbage. Samt at han selv nævner sin egen ophidselse og nervøsitet under hændelsen. Man har i ufologien mange eksempler på, hvordan selv erfarne folk i uniform fejltolker det, de ser.
 
Fravor var stationeret på hangarskibet Nimitz.
En amerikansk ubåd. Læg mærke til skumsprøjtene.

Et fint eksempel er fx Rendlesham-sagen fra 1980 i England (se kapitlet „Hemmeligheden i skoven“ i bogen UFO'er - Myter og viden).

Nogle har bidt mærke i David Fravors første indskydelse, da han fik øje på skumsprøjtene, at der var tale om en ubåd. Tanken virker nærliggende, da der jo var en omfattende flådeøvelse i gang. Flere på nettet har derfor foreslået, at der faktisk var tale om en amerikansk ubåd, som i det skjulte holdt øje med øvelsen og undervejs udførte egne manøvrer.

Måske var Tic-Tac-pastillen i virkeligheden en ny slags drone eller et krydsermissil, som piloterne havde svært ved at identificere på grund af vinklen ovenfra og ned. Hvis man tror, at noget bevæger sig horisontalt, men det så pludselig forsvinder vertikalt, kan dette let opfattes som en ekstrem hastighed.

Det kunne måske også passe med de oprindelige radarmeldinger om objektets pludselige skift af højde. Det ene radarbillede var af den uddykkede ubåd, medens det andet var af et missil i luften. En hage ved missil-teorien er imidlertid, at piloterne tilsyneladende ikke så røg. Men måske man netop testede et nyt missil uden røgudvikling?

Hvad der også taler for ubådsteorien er, at piloterne blev mødt med noget nær ligegyldighed af ledelsen hjemme på hangarskibet. Som om ledelsen godt vidste, hvad der var foregået.

Det korte af det lange: Vi kan ikke vide, hvad Fravor så, fordi vi indtil videre kun har Fravors og hans co-pilots beskrivelser og en meget kort film, som måske ikke viser det samme. Altså i virkeligheden ikke særlig meget, og vi havner meget hurtigt i gætterier.


Suppe på en pølsepind

Hele historien virker mest af alt som en meget tynd omgang. GIMBAL-filmen ligner i høj grad lignende infrarøde film af flyvemaskiner. Fravors Tic-Tac-historie kom allerede frem i 2015, og den dertil hørende film var på nettet allerede første gang i 2007. Her er der således ikke meget nyt.

Pentagons undersøgelse i 2007-2012 var kun på sølle 22 millioner dollars og rettede sig ikke specielt mod rumvæsner, men ifølge projekttitlen mod „farer fra luftrummet“, hvad der jo lige så godt kunne være nye kinesiske droner eller tordenvejr.

Fra starten ligner programmet meget mere en vennetjeneste fra senator Reid til sin ven Bigelow. Det indså man efterhånden fra Pentagons side (jævnfør talskvindens udtalelse), og da der heller ikke kom nogen resultater, lod de programmet løbe ud i sandet.

Der er ikke fra Pentagons side blevet offentliggjort noget fra programmet, hverken selve afslutningskonklusionen (medmindre „ingen resultater“ netop er hovedkonklusionen), film eller interviews.

Elizondo pointerer selv (i et interview på CNN offentliggjort den 19. december 2017), at han ikke taler på regeringens/Pentagons vegne, men udelukkende som privatperson. Modsat hvordan det ellers fremstilles nogen steder, har Pentagon altså ikke afsløret noget som helst. Faktisk hævder Washington Post at være i besiddelse af et internt memo, hvoraf det fremgår, at Elizondo rekvirerede de viste film, ikke for at bruge dem i forbindelse med nogen ufoundersøgelse, men fordi han mente, de kunne være nyttige for uddannelsen af piloter. Dette kunne forklare, hvorfor filmene er så korte. Men samtidig står det jo i modsætning til påstanden om, at Pentagon ser dem som en del af deres ufoundersøgelser.

Det hele virker i langt højere grad som en gang mediehype til støtte for DeLonges nye forretning.

Vi bliver lovet flere film og informationer (heriblandt om et mystisk ikke-jordisk materiale opbevaret af Bigelow), men hvorfor får vi så ikke bare det hele udleveret med det samme? I stedet bliver tingene trukket i langdrag, og medierne lokkes med på toget, sådan at endnu flere kan blive inspireret til at sende penge til DeLonge og Elizondo.

Der er vist ingen tvivl om, at alle de implicerede, dvs. DeLonge, Elizondo, Bigelow og Reid - samt flere andre - alle oprigtigt tror på ufoer som bevis på besøg udefra. Problemet opstår, når denne tro bruges til at blæse tingene ud af proportioner for at skaffe sig selv og andre penge fra både private og ikke mindst skatteyderne. Måske den egentlige historie kommer til at handle om misbrug af skatteyderpenge?

Det bliver interessant at se, hvad der ellers kommer frem i den historie, og der vil givet komme mere. Det bedste kunne selvfølgelig være, hvis rapporten inklusive konklusioner fra den oprindelige undersøgelse kom frem. Det bliver der for øjeblikket arbejdet på.

Kernen i sagen synes lige nu at være påstanden om, at Pentagon har undersøgt ufoer, selv om myndighederne i mange år har hævdet, at de ikke undersøger ufoer. Her glemmer man bare, at ordet ufo har to betydninger. I den første, lanceret af det amerikanske militær i 1952, betyder det jo bare „uidentificeret flyvende objekt“. I den betydning er det faktisk militærets helt klare pligt at undersøge tingene. Især flyvevåbnet skal jo holde øje med, hvad der foregår i luftrummet. I den anden mere populære betydning står ordet ufo for „rumskibe styret af rumvæsner“. Og det er her, militæret siger nej.

Astrofysikerne Neil DeGrasse Tyson blev også spurgt i Pentagon-sagen.

Den berømte amerikanske astrofysiker Neil DeGrasse Tyson, kendt fra videnskabsserien Cosmos, er selvfølgelig også blevet spurgt om den nyeste ufosag. Han pointerer, at blot fordi et objekt ikke er identificeret, så betyder det ikke automatisk, at der må være tale om rumvæsner.

Forskellen kommer også til udtryk i et interview, hvor både Fravor og hans co-pilot, Jim Slaight, bliver spurgt, om det betyder, at de tror på, at Jorden får besøg af rumvæsner. Fravor svarer med et tydeligt „ja“, medens Slaight ikke er helt overbevist og svarer med et „muligvis“.

Desværre har mange ufoentusiaster en uheldig tendens til at ignorere forskellen på flyvende tallerkener og ufoer, hver gang det er til fordel for deres sag. Lige netop denne sag er samtidig et godt eksempel på, hvordan personlige økonomiske interesser, politisk korruption samt ikke mindst udnyttelsen af de sociale medier er blevet en naturlig del af ufologien. Et godt råd, når sådanne historier kommer frem vil være: Slå koldt vand i blodet!


Kilder:

Mængden af artikler, film osv. om denne sag er ganske overvældende. Dette er kun et lille udvalg af kilder.

www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html,
www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/unidentified-flying-object-navy.html,
www.politico.com/magazine/story/2017/12/16/pentagon-ufo-search-harry-reid-216111,
www.independent.co.uk/news/world/americas/ufo-pentagon-beyond-reasonable-doubt-video-us-navy-tracking-pilots-footage-unidentified-flying-a8127881.html,
https://coi.tothestarsacademy.com/nimitz-report/,
www.youtube.com/watch?v=3w0aXTfDDq8,
www.youtube.com/watch?v=0psNCUZU50I,
www.youtube.com/watch?v=AuBIBCW5P98,
www.youtube.com/watch?v=W0Vdc4z3mt4&app=desktop,
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jCaruUtiPHo&app=desktop,
www.youtube.com/watch?v=2ggbT97E02A,
www.youtube.com/watch?v=AcsAZTKRv5E,
www.youtube.com/watch?v=Y2-4rL20ju0&feature=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=HDGXaXcf6UU,
www.youtube.com/watch?v=nIl4peYb59E,
www.blueblurrylines.com/2017/12/ufos-media-military-dreams-of-discovery.html,
www.jasoncolavito.com/blog/a-tangled-web-why-are-key-players-in-the-pentagon-ufo-agency-story-all-linked,
http://badufos.blogspot.dk/2017/12/delonge-overload-and-secret-federal-ufo.html,
http://badufos.blogspot.dk/2017/12/about-those-glowing-auras-in-pentagon.html,
https://noriohayakawa.wordpress.com/2017/12/16/pentagons-ufo-program-revealed-a-total-waste-of-our-hard-earned-tax-dollars/,
www.judicialwatch.org/blog/2015/03/corruption-scandals-led-to-harry-reids-abrupt-retirement/,
www.youtube.com/watch?v=3w0aXTfDDq8,
www.youtube.com/watch?v=0psNCUZU50I,
www.weeklystandard.com/unidentified-fiscal-objects/article/2011037,
www.foxnews.com/science/2017/12/29/mystery-over-top-secret-ufo-program-deepens.html,
www.metabunk.org/nyt-gimbal-video-of-u-s-navy-jet-encounter-with-unknown-object.t9333/,
www.metabunk.org/blink-182s-tom-delonges-to-the-stars-ufo-disclosure-enterprise.t9155/,
www.metabunk.org/2004-uss-nimitz-tic-tac-ufo-flir-footage.t9190/page-5#post-217751 og
www.youtube.com/watch?v=SdkpurN71C8.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2018. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted