logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2020 > UFO-Mail nr. 313

UFO-Mail nr. 313
26. august 2020


USA's forsvar vil undersøge
usædvanlige himmelfænomener

Den 14. august 2020 udsendte det amerikanske forsvarsministerium en kortfattet pressemeddelelse, der med sine relativt vage formuleringer giver plads til fortolkninger - også selv om ordet ufo ikke forekommer i teksten.

Pentagon set fra luften i 2018.
(Foto: Wiyre Media)

Pressemeddelelsen fra Pentagon lyder således i dansk oversættelse:

Oprettelse af en task force for Unidentified Aerial Phenomena

Den 4. august 2020 godkendte viceforsvarsminister David L. Norquist oprettelsen af Unidentified Aerial Phenomena (UAP) Task Force (UAPTF). Flådeministeriet vil i samarbejde med afdelingen Under Secretary of Defense for Intelligence and Security (en højtstående civil position på kontoret for forsvarssekretæren i det amerikanske forsvarsministerium/red.) stå i spidsen for UAPTF.

Forsvarsministeriet har oprettet UAPTF for at forbedre sin forståelse af og få indsigt i arten og oprindelsen af UAP'er. Opgaven for taskforcen er at opdage, analysere og katalogisere UAP'er, der potentielt kan udgøre en trussel mod USA's nationale sikkerhed.

Som forsvarsministeriet tidligere har udtalt, er sikkerheden for vores personale og sikkerheden i vores operationer af afgørende betydning. Forsvarsministeriet og de militære afdelinger tager eventuel indtrængen af uautoriserede fly i vores træningsområder eller særlige luftrum meget alvorligt og vil undersøge alle rapporter. Dette omfatter undersøgelser af indtrængen, der oprindeligt er rapporteret som UAP, i de tilfælde hvor observatøren ikke umiddelbart kan identificere, hvad han eller hun observerer.

(Kilde: defense.gov, 14. august 2020)


God dækning på DR

Pressemeddelelsen gav i Danmark anledning til et godt radioindslag på DR tirsdag den 18. august 2020, hvor Mette Vibe Utzon og Søren Carlsen interviewede astrofysiker Michael Linden-Vørnle fra DTU Space. Hør indslaget her (varighed: ca. 9 min.).


Hvad siger eksperter om Pentagons initiativ?

Leonard David fra space.com har spurgt fire amerikanske eksperter om betydningen af Pentagons nye initiativ.

„Dannelsen af en task force vedr. ufoer er endnu en velkommen udvikling i den seneste fornyede interesse for og opmærksomhed omkring disse rapporter fra statslige organer og politiske aktører“, siger Mark Rodeghier, præsident og videnskabelig direktør for J. Allen Hynek Center for UFO Studies i Chicago.

„På grundlag af den foreliggende pressemeddelelse er det umuligt at bedømme taskforcens muligheder for seriøst at undersøge rapporter, men jeg er fortsat forsigtig optimist lige nu.“

Rodeghier tilføjer, at han forstår behovet for hemmeligholdelse. Men „Jeg håber, at så mange oplysninger som muligt bliver frigivet til offentligheden, så vi alle kan blive informeret om de potentielle, epokegørende resultater.“

„Jeg er ikke i tvivl om, at militære efterretningstjenester rundt om i verden altid har været interesseret i såkaldte uforapporter - uanset om der er en reel forklaring på det ‚uforklarlige’ fænomen“, udtaler James Oberg til space.com. Oberg er en anerkendt rumfartsskribent og har også beskæftiget sig seriøs med ufooplevelser, bl.a. i bogen UFO's and Outer Space Mysteries.

I interviewet angiver Oberg mange grunde til det rigtige i, at forsvarsministeriet interesserer sig for ufooplevelser - og de handler alle om teknik og sikkerhed, dvs. om hvordan militært isenkram i form af avanceret måleudstyr er i stand til at opspore fjendtlige fly, droner, andre luftfartøjer etc. uden for mange fejlkilder. Analyser af uforapporter kan også hjælpe det amerikanske forsvar med at fintune, hvor effektivt amerikanerne kan skjule egne militære aktiviteter for nysgerrige øjne.

Oberg påpeger til sidst, at ufomytens historie i øvrigt har vist, at oplevelserne udvikler sig over tid, således at observatørernes beskrivelser ofte afspejler teknologiske nyskabelser i samtiden.

Fra raketter til kæmpestore, mørke trekanter

Fartøjerne fra det ydre rum har ændret udseende gennem årene. Selv om der er oplevet fartøjer med alle mulige former og størrelser, er der nogle dominerende former i beskrivelserne farvet af, hvad der har været „oppe i tiden“. Lige efter Anden Verdenskrig blev fartøjerne ofte beskrevet som raketter og torpedoer. I 1950'erne fortalte observatørerne om fartøjer, der mindede om science fiction-filmenes fantasifulde maskiner og forestillinger om fremtiden, overvejende tallerkenformede og cigarformede.

I slutningen af 1970'erne skete den største ændring i fartøjernes udseende. Mange blev til kæmpestore, mørke trekanter med pulserende lys langs kanten eller i midten - meget lig The Imperial Star Destroyer i George Lucas' Star Wars-film. Den trekantede form blev endnu mere udbredt efter 1988, hvor USAF løftede sløret for de futuristiske stealth-fly F-117 Nighthawk og B-2 Spirit, og ikke mindst fra 1993, hvor X-Files-serien i mange afsnit markedsførte de mørke, trekantformede fartøjer.

(Kilde: Kim Møller Hansen: Projekt UFO - tro, løgne og kold krig, SUFOI 2011)

„Jeg tror ikke, at denne task force er så stor en begivenhed, som nogle mennesker mener“, siger forfatter og ufoskeptiker Robert Sheaffer. „Det er bare en reaktion på al den omtale, som er skabt ifm., at To The Stars lækkede de tre videoer fra flåden.

I militæret er en task force noget, der oprettes for at håndtere en bestemt situation eller et problem. Den forventes at udarbejde en rapport og anbefalinger vedrørende dette spørgsmål og opløses, når dette arbejde er afsluttet. Så det er ikke noget permanent, som Project Blue Book var. Det tyder ikke på en årelang regeringsinteresse i uidentificerede objekter.

Militære operationsområder (Military Operations Areas, MOA) er klart udpeget på luftfartskort, og civile fly formodes at undgå dem. De fleste af de seneste Pentagon-kommentarer om ‚uidentificerede objekter’ nævner ukendte objekter, der synes at være på vej ind i en af disse MOA'er.

Så det lader til, at militæret er bekymret for uidentificerede objekter, der kan trænge ind i deres sandkasse. Hvis uidentificerede objekter dukker op andre steder, er militæret ligeglad. Tic Tac- og Gimbal- videoerne synes at vise fjerne jetfly, som sandsynligvis er langt uden for MOA, ganske langt væk“, slutter Robert Sheaffer.

Sarah Scoles er forfatter til den nyligt udgivne bog They Are Already Here: UFO Culture and Why We See Saucers og siger bl.a. i interviewet til space.com, at UAP'er både kan omfatte fly og objekter, der er uautoriserede, samt fly og objekter, der ikke umiddelbart kan identificeres. „Det betyder, at hvis en pilot ser noget, han eller hun ikke kan forklare, men en anden forklarer det et par timer senere, kan det stadig falde ind under UAP-definitionen.“

Læs også:

TTSA: Nye vidner og samarbejde med militæret


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2020. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted