logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2019 > UFO-Mail nr. 293

UFO-Mail nr. 293
6. august 2019


De fordømte vender tilbage

„ ... Det er en udsøgt fornøjelse at sidde med et stort værk som Redemption of the Damned. Bogen viser, hvor langt man kan komme med kritisk kildearbejde, tålmodighed, grundighed og samarbejde, når ufooplevelser skal efterforskes, og hvor varsom man skal være med at overfortolke oplevelser, der ligger langt tilbage i tiden og umiddelbart kan forekomme mystiske og uforklarlige ...“

 
I 1919, altså for præcis 100 år siden udkom bogen The Book of the Damned skrevet af Charles Fort. Det blev begyndelsen til en række bøger om usædvanlige fænomener, som Fort benævnte „de fordømte“, fordi fænomenerne ikke blev accepteret af datidens videnskabelige verden.
 
Charles Hoy Fort (1874-1932) var en amerikansk forfatter, som specialiserede sig i „anomalous phenomena“, dvs. uregelmæssige eller usædvanlige fænomener. På henholdsvis New York Public Library og British Museum støvsugede han hylderne for videnskabelige tidsskrifter og aviser i sin søgen efter historier om mærkelige skyer, objekter set på Månen eller Solen, mystisk mørke midt om dagen, nedbør af is eller fisk, sammenhængen mellem meteorer og jordskælv, mærkelige himmelsyn og flyvende objekter, som han mente besøgte Jorden. Forts bøger og tusindvis af notater har været en guldgrube for alle, der interesserer sig for det mystiske eller „forteanske“ fænomener, ligesom mange science fiction-forfattere har fundet inspiration i Forts gengivelser af mystiske observationer, der udfordrer den etablerede videnskab. Læs mere om Fort i Charles Fort - en biografisk skitse.


Charles Fort havde to hovedteser:
  1. Observationer og fænomener, som udfordrer videnskaben, dvs. ikke passer ind i det videnskabelige verdensbillede og teorier, bliver ignoreret, ja ligefrem fordømt.
  2. De mange observationer af lysende, flyvende genstande tyder på, at Jorden får besøg af fremmede.

Disse hovedteser prøver Fort at underbygge i sine fire bøger om usædvanlige fænomener udgivet i perioden 1919-32.

Den første bog, The Book of the Damned, rummer 82 observationer. Understøtter disse historier om usædvanlige fænomener så Forts to teser? Det har Martin Shough og Wim van Utrecht sat sig for at undersøge nærmere, og resultatet er blevet en pragtfuld bog med titlen Redemption of the Damned: Vol. 1: Aerial Phenomena, A Centennial Re-evaluation of Charles Fort's ‚Book of the Damned’

 
Ved at bruge originalt kildemateriale, astronomiprogrammer, nutidig viden om meteorologiske og astronomiske fænomener m.m. har de to forfattere undersøgt hver eneste af Forts 82 observationsberetninger. Det er et sindssygt grundigt og beundringsværdigt detektivarbejde dokumenteret på mere end 400 tætpakkede sider, over 800 noter og ikke mindst meget interessante fotos, tegninger, kort, tabeller etc.

Et så omfattende efterforskningsarbejde kan ikke klares af to mand alene. Martin Shough og Wim Van Utrecht har da også fået hjælp af mange dygtige mennesker i deres netværk verden rundt, blandt andre SUFOI's Ole Henningsen og Thomas Brisson Jørgensen.

Martin Shough og Wim Van Utrecht (med forord af Bob Rickard): „Redemption of the Damned: Vol. 1: Aerial Phenomena, A Centennial Re-evaluation of Charles Fort's ‚Book of the Damned’“, 412 sider, over 250 illustrationer, hæftet og i stort format, Anomalist Books 2019


Opslag side 108-109 i „Redemption of the Damned: Vol. 1: Aerial Phenomena, A Centennial Re-evaluation of Charles Fort's ‚Book of the Damned’“, hvor Viborg-vandmandsfotoet - en sag grundigt undersøgt og opklaret af Ole Henningsen - gengives.
(Foto: Kim Møller Hansen)

Har Martin Shough og Wim Van Utrecht så kunnet bekræfte Forts hovedteser? Nej, de har faktisk fundet naturlige forklaringer på 74 observationer og sandsynlige forklaringer på de resterende 8 observationer. De ufolignende oplevelser i The Book of The Damned kan for de flestes vedkommende forholdsvis nemt forklares ud fra vore dages viden. Forfatternes efterforskning viser også, at de videnskabelige forklaringer, som fremkom på Forts tid, ikke var helt hen i vejret, og at intet tyder på, at videnskaben dengang forsøgte at skjule noget eller ignorerede de tilsyneladende mystiske fænomener.

Bøger skrevet af Charles Fort

Charles Fort skrev rigtig meget ned, men udgav kun lidt. Ved sin død i 1932 efterlod han sig mange kasser med tusindvis af kartotekskort med ikke-offentliggjorte notater om mystiske fænomener.

Forts fire klassiske bøger er:
Charles Forts bøger er genoptrykt adskillige gange på forskellige forlag og kan også læses online. Klik på titlerne ovenfor.
(Foto: Kim Møller Hansen)

Det er en udsøgt fornøjelse at sidde med et stort værk som Redemption of the Damned: Vol. 1: Aerial Phenomena, A Centennial Re-evaluation of Charles Fort's ‚Book of the Damned’. Bogen viser, hvor langt man kan komme med kritisk kildearbejde, tålmodighed, grundighed og samarbejde, når ufooplevelser skal efterforskes, og hvor varsom man skal være med at overfortolke oplevelser, der ligger langt tilbage i tiden og umiddelbart kan forekomme mystiske og uforklarlige.

Det bliver spændende at se det kommende bind i serien: Sea and Space Phenomena.

Læs mere om usædvanlige himmelfænomenerEn subkultur der er svær at definere

„... Lad mig slå fast: Dette er ikke en bog om ufoer. Nærmere en bog om de mennesker, som ikke ved, hvad ufoer er, men som forsøger at samle puslespillet. Disse mennesker er UFO-subkulturen, også omtalt som UFO-samfundet, og de er langt mere fascinerende end de mystiske hændelser og genstande, de jager.“

 
M.J. Banias: „The UFO People - A Curious Culture“, 181 sider, ikke illustreret, August Night Books 2019

Ovenstående ord er taget fra introduktionen i bogen The UFO People - A Curious Culture skrevet af M.J. Banias, og de lyder lovende. Vi er ikke forvænte med bøger, der forsøger at analysere og beskrive de mennesker, som har ufooplevelser, og de mennesker som undersøger oplevelserne. Det er en meget svær opgave, som Banias her forsøger at løse ved ud fra en moderne filosofisk tilgang at definere og afgrænse denne subkultur (alene beskuet ud fra et amerikansk univers).

Nogle gange roder Banias sig ud i lidt vel lange filosofiske betragtninger med mange citater, uden at konklusionerne bliver krystalklare. Måske netop fordi der her ikke er tale om en homogen masse. Det er kort og godt svært for ikke at sige umuligt at putte ufoobservatører og rapportoptagere ned i samme skuffe. Begge grupper består af mange forskellige mennesketyper, fraktioner, verdensanskuelser, tilgange til ufomyten etc.

Bogen rummer også nogle interessante bidrag, som ikke er skrevet af Banias, bl.a. fra en kvinde, som har haft mange ufooplevelser og paranormale oplevelser samt et kort appendiks med en historisk gennemgang af rumskibshypotesens udvikling inden for ufomyten leveret af Barry Greenwood og Paul Dean - og så ikke mindst et glimrende interview med Richard Doty.

„... The UFO subculture only exists because the entirely of the phenomenon remain unknown ...“ (side 131)

„"... the UFO subculture is a collection of outsiders because their ideologies do not challenge the formation and foundation of the status quo but deem them to be illusions and apparitions" ...“(side 149)

„... The UFO community today primarily exits on the Internet ... the vast majority of ufological discource occurs on forums, blogs, social media, podcasts, and on other digital mediums ...“ (side 149)

 
M.J. Banias er forfatter, underviser og blogger. Han var rapportoptager (field investigator) gennem halvandet år for den store amerikanske og rumskibstro ufoorganisation Mutual UFO Network (MUFON), har deltaget i utallige radioprogrammer, bidrager løbende med indlæg på Mysterious Universe og har skrevet artikler i tidsskrifterne Fortean Times og FATE Magazine samt bidraget til bogen UFOs - Reframing the Debate. Besøg også forfatterens blog og YouTube-kanal og læs et interview med Banias.

Læs mere


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2019. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted