logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2017 > UFO-Mail nr. 240

UFO-Mail nr. 243
10. august 2017


En ny begyndelse for amerikansk ufologi?

Der er forskel på tilgangen til ufomyten i hhv. USA og Europa. Hvor mainstream-ufokulturen i USA betragter observatørernes vidneudsagn som objektive beskrivelser af et fysisk fænomen - sanserne er at sammenligne med et videokamera, der gengiver virkeligheden, som den ser ud - og hvor uidentificerede fænomener gerne fortolkes som rumskibe af møtrikker og bolte (nuts-and-bolts), så hælder toneangivende europæiske ufointeresserede mere til sociologiske, psykologiske og kulturelle forklaringer på ufooplevelserne. Men nu forsøger en række amerikanske ufoskribenter at udfordre den nordamerikanske ufologi og se på ufomyten med nye øjne med udgivelsen af bogen UFOs - Reframing the Debate.

UFOs - Reframing the Debate er en artikelsamling med 15 bidragydere fra Nordamerika, hvoraf de mest kendte er Robbie Graham, Chris Rutkowski, Jack Brewer og Greg Bishop. Bidragene er meget forskellige både indholdsmæssigt og i sproglig kvalitet, men kan forenklet sagt inddeles i to kategorier: den videnskabelige tilgang til ufomyten og den tilgang til ufomyten, der også vi favne alle mulige slags usædvanlige eller paranormale, personlige oplevelser.

 
Robbie Graham (ed.): UFOs - Reframing the Debate, 262 sider, White Crow Books 2017.

Størstedelen af bidragene argumenterer for, at ufovidnet skal i fokus: Hvilke personer har ufooplevelser? Hvorfor? Hvordan var deres liv før oplevelsen? Og hvad har oplevelsen betydet for dem efterfølgende? Det er her, man finder det største brud med nutidens nordamerikanske ufologi. I øjeblikket interesserer den amerikanske ufoorganisationen MUFON og den faste skare af ufoforedragsholdere, der turnerer rundt til alverdens konferencer, sig ikke synderligt om ufovidnet - mennesket bag ufooplevelsen. De er alene fokuseret på, at nogen har set noget, som umiddelbart virker uforklarligt. Jo flere, der har en sådan oplevelse, des bedre. Kvantitet vinder over kvalitet. De egocentrerede og ofte selvsmagende foredragsholdere er kun interesseret i mængden af uforklarligheder for at give deres luftige påstande tyngde og gør dermed ufovidnerne til statister.

Fælles for næsten alle bogens bidragydere er, at de ikke vil afvise, at der findes et eller andet ukendt - en mystisk stimulus - som er ufofænomenets kerne. Den psykosociale tilgang til ufomyten er således ikke lige på trapperne i USA.

Altid velskrivende Greg Bishop står for bogens bedste og mest nyskabende bidrag, som handler om perceptionens og hukommelsens betydning for ufooplevelser. Som forfatteren Gray Barker engang har udtalt: „Hvis du leder efter de flyvende tallerkener i dit allerinderste, så vil du også finde dem dér.“

Curt Collins tager fat på et følsomt spørgsmål: Hvor meget skader svindelsager ufologien? Som eksempel bruger han de berygtede Roswell Slides, som han sammen med mange andre i internetgruppen Roswell Slides Research Group (RSRG) var med til at afsløre. Hele sagsforløbet gennemgås detaljeret i artiklen What's Wrong with this Picture?.

Set med danske øjne er der ikke meget nyt i bogen. Den vil virke langt mere provokerende i USA - uden at man dog skal være så naiv at tro, at de rumskibstroende i Guds eget land vil skifte synsvinkel og bryde med gamle vaner. Den jordnære og kritiske del af forfattergruppen står heldigvis ikke alene i kampen mod mainstream-ufokulturen i USA, men kan finde gode argumenter og dybdeborende research hos mange dygtige amerikanere, heriblandt Tim Printy, Robert Sheaffer, Joe Nickell og Michael Shermer.

Læs mere
Greg Bishop: Project Beta - The Story of Paul Bennewitz, National Security, and the Creation of the Modern UFO Myth, Paraview Pocket Books 2005,
Jack Brewer: The Greys Have Been Framed - Exploitation in the UFO Community, CreateSpace Independent Publishing Platform 2015 og
Robbie Graham: Silver Screen Saucers: Sorting Fact from Fantasy in Hollywood's UFO Movies, White Crow Books 2015.Er der nogen derude?

Dette spørgsmål vil mange rumskibstroende svare ja til. Der er sådan set ikke noget at diskutere ud fra deres verdensbillede, og de vil også tilføje, at „nogen“ besøger Jorden lige nu. Bogen Aliens vil næppe ændre på denne overbevisning, men den stiller og besvarer en masse spørgsmål, som burde interessere alle, der vender blikket opad og spekulerer på stort og småt mellem himmel og jord.

 
Jim Al-Khalili (ed.): Aliens - The World's Leading Scientists on the Search for Extraterrestrial Life 232 sider, Picador 2017.

I 19 eksemplarisk korte og meget velskrevne artikler forsøger astrobiologer, zoologer, fysikere, psykologer, planetforskere, genforskere, SETI-forskere m.fl. at give svar på store spørgsmål som fx: Hvad gør en planet beboelig? Hvad let opstår liv? Hvordan kan man identificere tegn på liv? Det sker i bogens fire dele: Close Encounters, Where to look for Life Elsewhere, Life as We Know It og Alien Hunting.

Bogen har et kapitel, som omhandler ufomytens historie med fokus på fem centrale hændelser/emner: Kenneth Arnolds observation, Roswell-hændelsen, Area 51, Rendlesham Forest-sagen samt Betty og Barney Hill bortførelsessagen. Gennemgangen er kortfattet, men nøgtern og ret præcis og giver læseren det klare indtryk, at der endnu ikke findes beviser for, at Jorden har fået besøg udefra.

Vores forestillinger om, hvordan fremmed liv kan se ud og opføre sig, behandles bl.a. i et kapitel om science fiction-film, skrevet af Adam Rutherford. Filmenes indhold ligger ofte meget langt fra videnskabens forestillinger om, hvordan fremmed liv vil kunne se ud og agere. Undtagelsen er dog sf-filmen Contact fra 1997.

Rutherford afslutter sin artikel med ordene: „... Hvis der er intelligent liv i universet, er vi tvunget til at vente i lang tid, før vi møder det. I mellemtiden leder vi. Er vi alene? Andre bidragydere i denne bog vil have givet begrundede eller matematiske svar. For mig er det virkelige svar, at jo mere vi leder, des mere lærer vi om os selv, både inden for videnskab og science fiction ...“

Aliens kan varmt anbefales til alle, som vil have aktuel viden om, hvad naturvidenskaben i dag rent faktisk ved, gætter sig til og tror om livets opståen, udvikling og beskaffenhed både på Jorden, i Jordens nærmeste omegn og helt derude, hvor kun fantasien kan nå ud.

Læs mere
Alene igen?
De leder efter ET og
På jagt efter liv i rummet.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2017. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted