logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2014 > UFO-Mail nr. 175

UFO-Mail nr. 175
19. juni 2014


Exopolitik

I denne udgave af UFO-Mail kan vi med venlig tilladelse fra Redstar Book og forfatteren Aaron John Gulyas bringe en artikel om exopolitik. Denne bevægelse forsøger at fremstå som nyskabende og moderne, men er ifølge Aeron John Gulyas grundlæggende gammel vin på nye flasker. Den bygger på de samme værdier og verdenssyn som 1950'ernes kontaktperson-bevægelse.

I min fortsatte stræben efter at finde nye tilgange til udforskningen af de forskellige kulturelle elementer, som omgiver det paranormale, har jeg altid haft svært ved at trænge ordentligt ind på begrebet exopolitik (eller det skulle måske være „exopolitik“, da man altid kan sætte fjollede, sproglige nydannelser i sarkastiske citationstegn) - en bevægelse inden for ufologien, som så dagens lys i begyndelsen af de tidlige 00'er, og som kom til at dominere subkulturen i det følgende årti. [1]

 
Aaron John Gulyas underviser i historie på Mott Community College i Flint, Michigan.
 

Jeg har hverken tid eller tålmodighed til at påtage mig at give en fuldstændig forklaring på fænomenet (selv om jeg omtaler parallellerne mellem det omtalte fænomen og den traditionelle kontaktperson-bevægelse i bogen Extraterrestrials and the American Zeitgeist). Men kort fortalt betegner exopolitik (jeg udelader citationstegnene - og føler mig generøs) sig som et nyt område inden for den politiske videnskab, og med ærke-exopolitikeren Michael Sallas ord drejer det sig om, „studiet af de vigtigste politiske personer, politiske institutioner og begivenheder i forbindelse med ikke-jordisk liv“. [2]

Ak ja. Hvor skal jeg så begynde? Jeg tror, at jeg vil begynde med begrebet „ikke-jordisk liv“, for i exopolitikernes verden er det helt sikkert, at den slags liv findes. Jeg har ikke problemer med denne antagelse. Jeg tror, at det videnskabeligt, teoretisk, rationelt og irrationalt er muligt, at ikke-menneskeligt, intelligent liv findes, og at noget af det i virkeligheden kan stamme udefra. Dette er selvfølgelig definitionen i videste forstand på begrebet „ikke-jordisk“(„extraterrestrial“). Exopolitik-bevægelsen bruger imidlertid en ekstrem snæver definition på „ikke-jordisk“. Fx er der på Sallas hjemmeside en samling links under overskriften „Initiativer“. Alle links fører til en protest-/ansøgningsside, hvor folk kan give deres støtte til emner som „Støt det amerikanske senats undersøgelse af Ikes møde med ET“ og „Hawaii-deklarationen om fredelige forbindelser med ikke-jordiske civilisationer“.

Noget, der i særdeleshed fangede mit blik, var: „Vi har brug for dit samtykke“. Det afveg fra de andre emner som fx „Erklæringen om en galaktisk frihedsdag“ („Galatic Freedom Day Declaration“). Ved at klikke mig igennem fandt jeg noget, der så ud til at være en telepatisk transmission fra menneskehedens „familie fra stjernerne“. Hvem er den familie? Her er, hvad de påstår:

Vi er dem, som våger over jer, når det er nødvendigt, og hvisker til jer, at alt vil blive ok. Vi inspirerer og hjælper jer med udviklingen fra det usete, og dog er vi lige så virkelige som jer, på alle måder er vi jer. Vi er blot lidt mere spirituelt udviklede og teknologisk og socialt overlegne, da vi allerede har rejst ud ad den vej, I nu betræder. [3]

Det lyder bekendt, sagde jeg til mig selv. Jeg rejste mig fra stolen og gik hen til bogreolen, hvor jeg har bøger om det paranormale. Jeg tog et par bøger og skimmede dem. Disse bøger: Project: Earth Evacuation og Ashtar: A Tribute var „skrevet“ af en kvinde, som kaldte sig for Tuella i 1980'erne [4]. Budskabet er stort set det samme - intergalaktiske venner, som engang var lige så skrækindjagende, som vi er, er nu omgivet af menneskekærlighed. De har forbedret sig, det har vi ikke, og vi behøver deres hjælp. Det er selvfølgelig her, den „samtykkende“ del kommer ind.

Som vi må forstå, så kan rumvennerne kun hjælpe os, hvis vi beder dem om det eller ønsker, at de griber ind. Det sker selvfølgelig pakket ind i formuleringer om fri vilje, fordi fri vilje er altafgørende ligesom i Star Trek, der af mennesker i det paranormale univers åbenbart betragtes som en dokumentarserie, hvor hovedpersonerne må overholde alle oprindeligt givne direktiver, med mindre plottet siger noget andet. De oprindelige direktiver er selvfølgelig dem, som den avancerede og velvillige (undtagen når den ikke er) Forenede føderation af Planeter følger, og derfor ikke må blande sig i mindre udviklede civilisationers affærer (undtagen når de gør det). Det fungerer på samme måde med rumvennerne, som der står i „Vi skal have dit samtykke“-teksten:

Ønsker du krig? Fattigdom? Sygdomme? Vold og lidelse? Eller ønsker du vækst, genopretning af naturen, nye energiformer og Jord-venlige teknologier? Ønsker du en 30 års-periode med fred og en balanceret udvikling på basis af menneskehedens medfødte integritet? Ønsker du, at vi, dine stjernenaboer og venner skal hjælpe dig med at afbøde de mest destruktive klimaforandringer i Jordens historie og vise dig og give dig og din verden nye modeller og systemer baseret på harmoniske principper, som balancerer befolkningens mål og planetens behov? Ønsker du at stabilisere din udvikling og verden, så den indgår i det guddommelige, denne nye æra med fred og lykke? Vi bønfalder dig om at bede om vores hjælp. Vi skal have dit samtykke. Vi må ifølge vores love ikke foretage os noget som helst, absolut intet, imod dig og din verden. [5]

Alt dette lyder selvfølgelig fornuftigt. Hvis jeg ser min søn lege ved siden af et bål, og han kommer tættere og tættere på flammerne, kan jeg virkelig ikke gøre noget som helst ved det, med mindre han tydeligt viser, at han behøver min hjælp. Hvilken slags far ville jeg være, hvis jeg påtvang ham min vilje, fik ham væk fra ilden og hjalp ham, hvad enten han ønskede det eller ej?

Børns Vilkår, en dommer, en jury og min kone kunne godt have meget forskellige meninger om min velmente respekt for min søns frie vilje. Denne forældre/barn- (eller avancerede/primitive-) model for vores påståede forhold til de ikke-jordiske, som exopolitik-bevægelsen lancerer, falder helt fra hinanden. I samme ånd som kaptajn James T. Kirk, der regelmæssigt overtrådte „de grundlæggende direktiver“ i Star Trek, tror jeg ikke, at det at se passivt til, mens mindre-udviklede civilisationer udsletter sig selv, er etisk passende. Og dog ser det ud til, at det er det, aliens gør.

Den upassende og inkonsekvente forældre-barn-analogi er langt fra den eneste ting, som irriterer mig, når det drejer sig om exopolitik-bevægelsen. Der er også en dybtgående og frustrerende naivitet, som dominerer de fleste af deres diskussioner. Deres ubekymrede accept af enhver beretning fra hvem som helst, blot den passer med deres forudindtagne holdninger og tro, grænser ofte til det latterlige. Et eksempel er en få år gammel internetmeddelelse med titlen „Første årsdag for erklæringen om ophør af hemmelige aftaler med ikke-jordiske“ (7. august, 2009):

For nøjagtigt et år siden fremlagde en gruppe borgere en Erklæring, som skulle gøre en ende på de påståede hemmelige, officielle aftaler om ikke-jordisk liv. På baggrund af førstehåndsudsagn fra et antal whistleblowers og civile leverandører hævder Den Galaktiske Frihedsdags Erklæring, at aftaler vedrørende ikke-jordisk liv i al hemmelighed er blevet indgået af en række regeringsgodkendte styrelser, departementer og firmaer. I visse tilfælde involverer disse aftaler avancerede ikke-jordiske civilisationer, hvis eksistens ikke er blevet afsløret for offentligheden. Den 8. august 2008 samledes borgere og private foreninger rundt om på kloden til møder og begivenheder, hvor man forlangte et stop for sådanne aftaler. En sammenslutning af foreninger fra Hawaii, USA, Canada, Storbritannien, Spanien, Sydafrika og Hong Kong stod formelt bag Erklæringen og søsatte en online-underskriftsindsamling, der på nuværende tidspunkt har 2.000 underskrifter. Erklæringen stadfæster en række menneskerettigheder mht. ikke-jordisk liv, deriblandt den „naturlige ret for alle personer til at have en sikker og åben kontakt med ikke-jordiske besøgende og til at involvere sig i ikke-officielt diplomati“. Hvis ikke-jordiske civilisationer besøger Jorden, har alle privatpersoner en naturlig ret til at være i kontakt med sådanne besøgende, og denne ret er så vigtig, at den kræver en form for lovmæssig anerkendelse. [6]

Deres anmodning drejede sig om at få en afslutning på „de påståede“ hemmelige aftaler. Der blev ikke fremlagt nogen fakta her (eller i noget andet exopolitisk dokument). En vigtig sætning dukkede dog op i andet afsnit: den „naturlige ret for alle personer til at have en sikker og åben kontakt med ikke-jordiske besøgende og til at involvere sig i ikke-officielt diplomati“. Findes der overhovedet noget, der hedder ikke-officielt diplomati? Dictionary.com definerer ordet „diplomati“ som:

  1. forhandlinger og andre relationer mellem lande udført af regeringsembedsmænd.
  2. de videre forløb i sådanne forhandlinger.
  3. evnen til at gennemføre en forhandling eller håndtere folk osv., så nag undgås. Takt: Bordplaner kræver ofte en vis form for diplomati. [7]

I bedste fald kan jeg gå med til, at punkt 3 passer på „ikke-officiel“ brug af begrebet. Et jordnært eksempel er, at hvis jeg taler med en person fra Rusland, taler jeg med nogen fra Rusland - jeg er ikke indblandet i nogen form for diplomati. Exopolitikerne vil naturligvis ændre fokus og problematisere spørgsmålet om, hvorvidt offentligheden bør gøres bekendt med disse påståede besøgende eller ej. Det er virkelig et godt spørgsmål - men er det det bedste spørgsmål?

Den ene lejr svarer „ja!“, hovedsagligt fordi nogen (men ikke alle) „whistleblowers“ har fortalt dem, at de besøgende er fra den venlige del af en galaktisk føderation, som er her for vores bedste. Andre siger „nej!“, fordi de frygter, at de besøgende er dæmoner (eller som Russ Dizdar kalder dem, homo satanas) - eller, hvis ikke dæmoner, så helt sikkert onde væsener meget nært beslægtet med Lear/Cooper/Krill-bortførelsessagerne og kvægmishandlings-fantasierne fra 1980'erne og 1990'erne.

I begge disse svar antager man, at de besøgende er fremmede fra andre planeter (eller en spirituel dimension i tilfælde af en „kristen“ fortolkning af fænomenet). Det lader ikke til at være gået op for hverken exopolitikerne/rumvennerne eller de para-evangeliske yderliggående, at det ikke drejer sig om det, de tror, det gør. Selvfølgelig kan de, ligesom alle os andre til en hvis grad, med vilje undgå at se på de informationer eller ideer, der modsiger deres grundlæggende opfattelser.

Når vi i sidste ende ser på de mange, mange facetter af disse fænomener og gennemgår rapporter og resultater i stedet for bare at holde os til dem, vi er enige i, vil vi måske opdage, at spørgsmålet ikke drejer sig om, hvorvidt vi skal have lov til at tale med de besøgende eller ej, eller om vi må indgå i en slags diplomati med dem, men snarere om begrebet „diplomati“ giver mening i denne sammenhæng. Det må være som at gå ind i en diplomatiske debat med en tornado eller et tordenvejr; det kan blive lige så frugtesløst som at bede myggene om at lade være med at stikke os.

Ligegyldigt hvad det så end er, så vil det ikke vise sig at være det, vi forventer. Uanset hvad de eller det repræsenterer, så vil det gøre vores forventninger til skamme.

Men hvad nu, hvis alle exopolitikernes påstande var sande? Hvilken slags verden ville vi så leve i? Analyser af exopolitik-fænomenet har fået mig til at konkludere, at bevægelsen i højeste grad repræsenterer et kontaktpersons-verdensbillede set gennem post-Watergate og post-Church Committee kynisme og paranoia [8]. Som et tankeeksperiment bliver exopolitik-bevægelsen imidlertid mere interessant.

Exopolikerne var for eksempel meget begejstrede over valget af Barack Obama i 2008. Som amerikaner af blandet etnisk herkomst, og fordi han lovede åbenhed, gennemsigtighed og ændringer, virkede han (i det mindste på exopolitik-entusiasterne) som den ideelle politiker til at afsløre „sandheden“ om de ikke-jordiskes tilstedeværelse i verden. John Podesta, tidligere administrationschef i Clinton-administrationen, som stod for Obamas overgangsteam efter valget i 2008, var en kendt fan af The X-files, hvilket blev opfattet som et tegn på, at Obama var den mand, som formelt ville afslutte årtiers lange sløringspolitik. Det samme gjaldt, da Obama ansatte Podestas forgænger, Leon Panetta (Clintons stabschef), som direktør for CIA. [9]

Lad os forestille os et alternativt univers, hvor Obama endelig anerkender de ikke-jordiskes tilstedeværelse blandt os - afsløringsøjeblikket, som exopolitik-bevægelsen har ventet på. I denne verden ville Obama få dage efter sin indsættelse tale til hele kloden fra FN. Her vil han afsløre det lange samarbejde mellem USA og de ikke-jordiske. Han vil komme ind på historien bag sløringspolitikken og den lange række af fantastiske teknologier, som USA og supermagter som Rusland, Storbritannien, Frankrig og Kina måske har hamstret. Det vil være en mesterlig tale, da Obama er en fortrinlig taler, men konsekvenserne vil være noget anderledes end det, som exopolitikerne kunne forvente.

Frem for at forene det amerikanske folk og resten af verden deler kendskabet til ikke-jordisk liv yderligere klodens befolkninger. Den gamle klicheagtige frygt for, at de religiøse amerikanere vil være ude af stand til klare denne viden, viser sig at være ubegrundet. Den romersk-katolske kirke, protestanter, jødiske autoriteter og førende islamistiske lærde vil hurtigt indlemme denne viden i deres verdensanskuelse. Fundamentalistiske protestanter er mest optaget af de missionerende muligheder, og hvordan de kan få deres mega-kirker markedsført over for de fremmede. Nej, splittelsen er politisk.

De republikanske ledere vil hurtigt kaste sig over præsidentens tale og påpege, at han brugte mere tid på at give den republikanske administration skylden for sløringen i stedet for selv at tage et ansvar for den demokratiske administrations handlinger. Landets indbyggere vil allerede være bekymrede for, hvilken indvirkning ET's teknologi vil have på deres job. Fortalere for en mere restriktiv indvandringspolitik vil have helt andre bekymringer. Journalister på både højre- og venstrefløjen og kommentatorer vil spekulere over timingen i erklæringen. Forsøger den nye præsident simpelthen på at flytte opmærksomheden bort fra den truende finanspolitiske krise? Andre steder på kloden vil politiske ledere, som er blevet holdt udenfor, være i oprør.

Kort fortalt tror jeg helt ærligt ikke, at den overvældende erklæring om de ikke-jordiskes eksistens og vores nations årtier lange fortielse af denne sandhed vil skabe en så dramatisk ændring i vores liv, som nogen tror. Tilliden til vores regering og vores religiøse institutioner vil ikke blive undermineret (i det mindste ikke mere end deres egne handlinger ofte har været årsag til). De politiske skænderier vil ikke ophøre. Vores teknologis hurtige udvikling er allerede ved at føre os ind på ukendte områder.

Aliens kan rent faktisk gå hen og blive et antiklimaks. Før eller siden vil en eller anden initiativrig computerguru lave en „app“, som kan kommunikere med vores rumvenner via din iPad. Det vil resultere i en syndflod af tekster skrevet af fordrukne unge studerende på diverse studenterbarer og overbevise rumvennerne om, at der ikke er noget håb for os.

Det er faktisk allerede et stridspunkt. Exopolitikerne er endnu ikke kommet med så meget som skyggen af et bevis på vores rumvenners eksistens, hvilket jeg finder meget sigende. Deres insisteren på menneskelignende ikke-jordiske er frustrerende, og deres politikker er naive. På den anden side ser jeg et område, som har store muligheder for at virke som et springbræt for granskning og undersøgelse af vores egne jordiske, politiske systemer, som er både bizarre nok og helt ude af kontrol, også uden at bringe rumfolk på banen.


Noter:

1). De facto grundlæggerne af bevægelsen er Alfred Webre og Michael Salla. Angående Webre se www.exopolitics.com og hans bog Exopolitics: Politics. Covernment, and Laws in the Universe (2005). Salla har en ph.d i statskundskab fra University of Queensland, Australien, og en M.A. i filosofi fra University of Melbourne. De to blev uvenner i begyndelsen af 2011 over nogle påstande fremlagt af Andrew Basiago, som Webre bakkede op om, men som Salla satte spørgsmålstegn ved. Basiago hævdede, at han havde været på Mars. Salla mente, at Basiago var „offer for hjernekontrol“ og havde „fået til opgave at manipulere Webre“. Se Michael Sallas „Erklæring om Alfred Webre og hans rolle i Exopolitics“, 27. januar 2011. For yderligere information se Sallas hjemmeside www.exopolitics.org, og hans bog Exopolitics: Political Implications of Extraterrestrial Presence (Dandelion Book, 2004).

2) Salla, www.exopolitics.org.

3) „We Need Your Consent“, Petition Online

4) Tuella, Project: World Evacuation by the Ashtar Command (Guardian Action Publications, 1987); Tuella, Ashtar: A Tribute (Guardian Action Publications, 1987).

5) „We Need Your Consent“, Ibid.

6) Michael Salla, „First Anniversary of Declaration to end secret extraterrestrial agreements“, Honolulu Exopolitics Examiner, 7. august 2009

7) „Diplomacy“, Dictionary.com

8) „Church Committee“ var en komite i det amerikanske Senat nedsat i 1975 for at undersøge påstande om misbrug i en del af den føderale efterretningstjeneste og andre tjenester. Komiteen afdækkede beviser på alt fra illegale aflytninger til CIA's planer om snigmord, og har lige siden givet masser af brændstof til konspirations-paranoiaen ud fra præmisserne, at hvis det her er, hvad vi ved, at regeringen har gang i, hvad så med det, der stadig er hemmeligt? Se: Senate Select Committee to Study Governmental Operations With Respect To Intelligence Activities, „Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations With Respect to Intelligence Activities“, 94th Congress, 2nd Session, No. 94-755 (1976).

9) Michael Salla, „Obamas valg af CIA-direktør signalerer en fornyet indsats i afsløringen af CIA's X-Files“, Exopolitc.com, 7. januar 2009. Salla forudsiger, at „Valget af Panetta som CIA direktør signalerer, at Obama- administrationen også er interesseret i en deklassifikation af filer om ufoer. Panetta vil være spydspids for dette pres, som Obama administrationen vil lægge på CIA for at frigive de dybeste hemmeligheder - CIA's X-Files“. Men ak, det gik ikke helt som forventet.

Excerpted with the permission of Redstar Books and Aaron John Gulyas.

 
„Exopolitik“ er et uddrag fra bogen: „The Chaos Conundrum - Essays on UFOs, Ghosts & Other High Strangeness in our Non-rational & Atemporal World“, 145 sider, Redstar Books 2013.
Essayet er oversat af Flemming O. Rasmussen/kmh


Læs mere...

Vi har her i UFO-Mail tidligere anmeldt Aaron John Gulyas' glimrende bog Extraterrestrials and the American Zeitgeist: Alien Contact Tales Since the 1950s - og desuden omtalt exopolitik-bevægelsen, bl.a. i artiklerne Afsløringer i massevis og Hedeslag på Islands Brygge.

Frederik Uldall er stifter og formand for den danske gren af exopolitik-bevægelsen. Han har skrevet bogen Liv i universet, som tidligere er anmeldt i UFO-Mail: En ulv i fåreklæder.Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

 
Det ene af de modtagne fotos (herover) taget med et SAMSUNG GT-S7580 på 1/8 sek. Th. samme optagelse i en „lysnet“ udgave.

Fotografen fortæller i sin henvendelse til SUFOI's Fotoafdeling:

Jeg går udenfor for at køre en tur, da jeg kan se et rødt lys på himlen, der vakte min opmærksomhed, fordi det ikke blinkede, som de plejer, og det var kraftigere end normalt.
Men det var højt oppe, og der var ingen lyd fra det.
Det var ikke noget, som jeg betragtede som noget uforklarligt, blot lidt underligt, så jeg satte mig ind i min bil og kørte ud af det område jeg bor i, men jeg nåede ikke andet end 800 m ud af vejen ved Ubberød, da igen et nyt rødt lys kom til syne, og denne gang var der to meget kraftige røde lys, der fløj meget tæt, og de var tættere på jorden.
Jeg steg ud af min bil og tog et billede af min observation. Igen var der ingen lyd.
Først tænkte jeg på luftballoner, men de var for hurtige. De kom til syne i nord og fløj i en lige linje syd på. Det så først ud, som om den ene fløj i en lige linje bag den anden. Da de var fløjet et stykke forbi mig, så det ud som om det bagerste røde lys fløj op på siden af det andet.
Jeg har ingen logisk forklaring på, hvad det var jeg så. Jeg har udelukket helikoptere, passagerfly, luftballoner og laserlys. Jeg vil skyde på, at de bevægede sig med en hastighed på 200 km i timen. Håber SUFOI får andre indberetninger, som kan bekræfte min historie, eller I har en fornuftig forklaring.


 
Kommentar fra Fotoafdelingen

Ud fra en nærmere gennemgang af udseendet af de modtagne fotos samt udsnitsforstørrelser heraf er der med stor sandsynlighed tale om en lille varmluftballon med et brændende materiale i bunden til opdrift og belysning. Se yderligere eksempler på små varmluftballoner på denne adresse:
http://www.sufoi.dk/info/balloner.php.

Vejrdata fra DMI bekræfter, at der på observationstidspunktet var tale om vind fra nord, hvilket er i overensstemmelse med fotografens oplysning om, at lysene kom til syne i nord og fløj i en lige syd på.

Udsnitsforstørrelse af det ene af de modtagne fotos. 

Observatøren beretter:

29-05-2014 - Ca. Kl 22.50 kigger jeg ud af toiletvindue og får øjne på en rød prik flyve hen over himlen. Først tænkte jeg ikke over det, men kort efter den ene prik var der en anden, så jeg tog min ipod og optog ud af vinduet og så op til 20 røde lys flyve hen over Midtsjælland i Greve. Jeg har vidste ikke, hvor jeg skulle henvise min video til, og da jeg ikke har hørt noget om det i nyhederne, synes jeg det vækker mere mistanke til, hvad det kan ha' været. Måske kan SUFOI fortælle mig, hvad der forgik aften den 29-05-2014 - Kl 22.50?

Har en video optages af det og har lige lagt den på YouTube, kopier Linket for at se video https://www.youtube.com/watch?v=caEGAY5B42o&feature=youtube.


SUFOI's konklusion og fotografens kommentarer

Efter en nærmere gennemgang af videoen, downloaded fra YouTube, er der ingen tvivl om ud fra udseende, antal objekter, flyvemåde samt vejrdata fra DMI sammenholdt med den af SUFOI modtagne observationsberetning:

Der er tale om små varmluftballoner opsendt fra nærområdet med et brændende materiale i bunden til opdrift og belysning.

Fotografen er absolut ikke enig i konklusionen og anfører i sin efterfølgende kommentar bl.a.:

Jer ikke enig i jeres konklusion, da varmluftballoner ikke flyver i formation og er underlagt vindens skæbne. I min video kan man tydeligt se, at disse røde prikker flyver hen over himlen mod Kastrup i formation.
Jeg har svært ved at tro på, at det skulle være varmluftballoner, der flyver så stærkt, og hvorfor stiger de ikke opad, men til siden?
Jeg tror det har relation til Bilderberggruppen. Indholdet af møderne er fortroligt, og derfor hører vi ikke om det i nyhederne.
Gruppens intention er gennem uformelle møder mellem indflydelsesrige mennesker at øge forståelsen mellem Nordamerika og Europa. Styrekomiteen udformer og offentliggør hvert år en liste med maksimalt 100 indbudte. Mødestedet bliver også offentliggjort. Sikkerheden varetages af det pågældende lands efterretningstjenester.
Gruppens første møde blev afholdt på Hotel de Bilderberg i Holland i maj 1954, og der er siden blevet afholdt et møde hvert år. Der er afholdt Bilderberg-konferencer i Danmark i 1956 på Hotel Store Kro i Fredensborg, 1969 på Hotel Marienlyst i Helsingør og i 2014 på Copenhagen Marriott Hotel.
Det var sandsynligt et eller flere medlemmer af Bilderberg-eliten der bliv eskorteret af kampfly.

SUFOI's Fotoafdeling tillader sig dog at fastholde konklusionen om varmluftballoner.

Altså ingen kampfly eller ufoer over Greve den 29. maj om aftenen.


 
Det modtagne originalfoto (herover) taget fra en sti i strandområdet samt en udsnitsforstørrelse heraf (tv.).

Observatøren beretter i sin henvendelse bl.a.:

Jeg har udfyldt et skema, hvor der også stod, at hvis man havde taget et billede af noget, så skulle det sendes til SUFOI's Fotoafdeling.
Billedet er desværre ikke godt, da det er taget fra min HTC mobil.
Men jeg var målløs over at se noget i luften, der slet ikke bevæger sig i ca. 30 min.

 
Efterfølgende modtog SUFOI's Fotoafdeling dette foto (øverst), taget af et andet familiemedlem ved samme lejlighed.

Billedet er taget på et lidt andet tidspunkt og fra en anden vinkel, og det observerede objekt er cirklet ind med rødt.

Tv. en udsnitsforstørrelse og th. ses samme udsnitsforstørrelse med yderligere ændringer af lys- og kontrastforhold for om muligt at fremhæve ekstra detaljer i aftegningen.

Familien blev enige om at ville forsøge i bil at køre nærmere, men måtte af andre årsager desværre forlade området uden at få stillet deres nysgerrighed om, hvad de havde observeret og fotograferet.


Kun få data i billederne

Med baggrund i billedernes kvalitet er det ikke muligt at fastslå, hvad der er observeret og fotograferet. Observatøren gør opmærksom på, at "tingen" hænger på himlen i ca. 30 min, og med det viste udseende peger et forsøg på en forklaring mest i retning af en drage eller en ballon i en tynd line, der ikke kan ses af observatørerne eller på fotografierne på den afstand. De aktuelle vejrforhold er ikke i modstrid med en sådan forklaring.

Indtil videre har sagen dog måttet henlægges under kategorien utilstrækkelige data.

Men kan læserne bidrage med seriøse informationer, der kan medvirke til en opklaring, hører vi i SUFOI's Fotoafdeling meget gerne herom.Løst og facts

Anonyme henvendelser

Med mellemrum modtager vi i Skandinavisk UFO Information forskelligartede henvendelser fra mennesker, der af den ene eller anden grund ønsker at være anonyme.

Generelt ser vi i SUFOI ingen synderlig grund til at anvende tid på henvendelser fra mennesker, der ikke ønsker at stå ved deres meninger.

Med hensyn til rapportarbejde er de personlige oplysninger nødvendige, hvis SUFOI får brug for at kontakte observatøren/fotografen med henblik på uddybende oplysninger eller efterfølgende give en forklaring på det sete.

Som det fremgår af vor hjemmeside bliver alle oplysninger behandlet fortroligt og ikke videregivet til udenforstående.

Det har det altid været SUFOI's politik, at observatører kunne være anonyme, hvis de ønskede det. Generelt videregiver SUFOI derfor heller ikke observatørers navne eller kontaktdata til f.eks. pressen uden observatørens forudgående tilladelse.

Man vil også se, at de observationer og de fotosager, der omtales i UFO-Mail, kun indeholder navne m.v., hvis de i forvejen fremgår af eksempelvis medieomtale.


Seneste „anonyme“ henvendelse

Fra en „anonym“ person, der også anfører en falsk adresse, falsk mailadresse, falsk tlf.nr. m.v. er for nylig modtaget denne henvendelse:

Jeg ønsker kun at berette min observation, så længe jeg kan være anonym. Er dette, muligt?
Jeg har også film på mobilen, dog i ringe kvalitet.
Min observation er svær at bortforklare, om ikke umulig. Det er ikke luftballoner, der er flere vidner.
Jeg så helst, at det var noget her fra jorden, men det er ikke tilfældet. Med mindre de kan ophæve tyngdekraften og bevæge sig på himlen uden lyd, og som det passer dem.
Den ene oplevede jeg som meget stor, på størrelse med fuldmånen. Den dukkede pludselig op og kom i min retning. De lyste alle orange/gult. Jeg kender droner, og hvad der ellers kan købes af flyvende ting i dag. Det var IKKE noget lavet af en gut fra vores kanter. De fløj i et langsomt kontrolleret tempo synkront, og også uafhængigt op og ned. Da den store dukkede op tæt på mig, gik jeg i panik og løb ind efter min kæreste, der sov, hun nåede kun at se en længere væk, da vi kom tilbage.
Mine forældre har for nogle uger siden været på besøg (de sover i deres medbragte autocamper) og fortalte mig lidt i sjov, at de havde set ufoer, men slog det hen i, at det måtte være nogle der styrede dem, en form for legetøj.
Nu har jeg selv set dem, samme sted, og det er IKKE legetøj, med mindre Bruce Wayne bor i nabolaget..... Jeg, vil kun berette mere, hvis jeg bliver taget seriøst, jeg er ganske begavet, og kan godt bedømme, hvad der er fra vore kanter, og hvad der ikke er.
I får min opmærksomhed ved at skrive på jeres side.


Kommentar

Vi er ikke i tvivl om, at vedkommende har haft en speciel oplevelse, som har gjort et stort indtryk. Men videoen er ikke fremsendt til SUFOI's Fotoafdeling til undersøgelse.

Og måske burde der ikke være nogen synderlig grund til at undersøge en sådan videooptagelse, der efter fotografens opgivelse er lavet med en mobil og af ringe kvalitet, samt de forskellige udsagn taget i betragtning. I den forbindelse skulle vi måske pointere, at SUFOI's Rapportafdeling og Fotoafdeling ikke „bortforklarer“, men forsøger at forklare årsagen til observationer og fotooptagelser.

Observatøren har åbenbart helt check på alt, hvad det absolut ikke kan være. Det kan så være lidt svært at tage alle udsagnene helt alvorligt.

Hvis fotografen med „anonymitet“ mener, at vi i SUFOI ikke må vide, hvem vedkommende er, så har en sådan henvendelse ikke så megen seriøsitet i sin henvendelse, at vi kan anvende i forvejen sparsomme ressourcer på vedkommendes „opmærksomhed“.

Det har ingen interesse og bringer ikke efterforskning og forståelse af ufo-oplevelser videre.


Videnskab.dk:
UFO-forsker: UFOer er ikke aliens

UFOer kan være virkelige fænomener - men de er ikke rumskibe fra fremmede planeter. Det konstaterer en af USA's førende UFO-forskere, Dan Werthimer, der er leder af forskningen i udenjordisk intelligens ved University of California, Berkeley, skriver livescience.com.

„UFOer har intet at gøre med udenjordisk liv. Jeg tror, at nogle af observationerne er reelle fænomener. Vi får en masse opkald, når en rumstation går hen over himlen - selvom nogle mennesker pynter på sagerne og siger, at de har set vinduer og andre ting i den.“

„Noget stammer fra folks fantasi. Det ved vi, fordi UFO-syn binder sig meget tæt til populærkulturen. Da Jules Verne skrev om flyvende tallerkener, begyndte alle at se flyvende tallerkener. Inden da så folk engle,“ siger Dan Werthimer ifølge livescience.com.

Meldingen kom under en høring i Repræsentanternes Hus, hvor amerikanske politikere fik stillet deres nysgerrighed i forhold til UFOer og liv uden for Jorden.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, og kan læses på adressen:
http://videnskab.dk/kort-nyt/ufo-forsker-ufoer-er-ikke-aliens?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=bce0b211f5-201406026_2_2014&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-bce0b211f5-207967049.

Redaktionen af videnskab.dk anfører endvidere, at redaktionen ikke har udført selvstændig research, og henviser derfor til den oprindelige kilde for flere detaljer:
http://www.livescience.com/45903-aliens-yes-please-ufos-no-thanks.html.


Lysende natskyer er tilbage

I Danmark er vi ret godt placeret på kloden i forhold til at se det smukke atmosfæriske sommerfænomen „lysende natskyer“.

Sæsonen er lige startet, så husk at kigge på himlen i nordlig retning omkring og efter midnat de næste par måneder.

Natten mellem den 9. og 10. juni var der i det meste af landet et flot skue af de sølv-skinnende rumskyer på himlen.

Se himmelfotografen Jesper Grønnes fotos af lysende natskyer på DMI's hjemmeside:

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/06/lysende-natskyer-er-tilbage/,
www.groenne.eu og
www.astrophoto.dk.


Jorden og Månen er 60 mio. år ældre, end vi troede

Undersøgelse af gas inde i gamle sten viser, at Jorden og Månen er ældre end førhen troet, skriver astrofysiker Tina Ibsen, Tycho Brahe Planetarium:

Et forskerhold fra University of Lorraine, Frankrig, præsenterede i går nogle overraskende resultater ved Goldschmidt Geochemistry Conference i Sacramento, Californien. Deres resultater viste, at Jorden ser ud til at være 60 millioner år ældre end førhen troet og derved kun blev dannet 40 millioner år efter vores solsystem begyndte sin dannelsesproces.

Forskerholdet har fundet dette resultat ved at undersøge en række sten af kvarts typen. Det er dog umuligt at finde Jordens sande alder ved at undersøge stenene alene. De har nemlig været smeltet og størknet et antal gange, siden Jordens dannelse og det er derfor ikke muligt at se Jordens alder ved at bruge klassisk geologi. I stedet leder forskerne efter små lommer af gas, gemt i de gamle sten. I disse lommer er der nemlig gas gemt, der blev fanget for mange år siden, og ved at undersøge denne gas, kan man finde gassens alder.

Læs - uanset alder - mere her:
http://planetariet.dk/artikel/jorden-og-m%C3%A5nen-er-60-millioner-%C3%A5r-%C3%A6ldre-end-vi-troede?utm_source=AstroNyt&utm_campaign=0037aedb27-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d3f45f5000-0037aedb27-338981225.


Psykedeliske skyer

I UFO-Mail nr. 127 omtaltes nogle af de frigivne ufo-rapporter fra Det britiske Forsvarsministerium. http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2011/um11-127.php

En interessant observation indeholdt i dette arkivmateriale var gjort af en pensioneret officer fra Det britiske Flyvevåben. Han så og fotograferede et fænomen på himlen over Sri Lanka i marts 2004 og sendte efter hjemkomsten sine fotografier videre til Forsvarsministeriet.

- Jeg lagde mærke til en særlig „aura“ på himlen, og cirka et minut senere kom der et tordenbrag. Kort tid viste der sig en ring på himlen formet som en doughnut, skriver han i sin rapport.

 
En pensioneret officer fra Det britiske Flyvevåben iagttog og fotograferede dette fænomen på himlen over Sri Lanka i 2004 og sendte efter hjemkomsten fotografier af himmelfænomenet til Forsvarsministeriet.
Sri Lanka UAP marts 2004 # 1 / DEFE 24/2036/1

Denne type usædvanlige og flotte iriserende skyer kan man finde flere optagelser af på nettet.

Foto: Ken Rotberg, Delray Beach, Florida.

http://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/stories/photo-rare-fire-rainbow-spotted-in-florida-sky#

Fotos: (tv.) Ken Rotberg (th.) UC Santa Barbara Geography, via ScienceAlert.

Fotografen Ken Rotberg har på YouTube lagt en flot videoproduktion ud med sine fotos fra 31. juli 2012 taget over det sydlige Florida:
https://www.youtube.com/watch?v=qdfvtX-wxlQ&feature=youtu.be

Se endvidere Jesper Grønne og Niels Hansens artikel og tilhørende fotos af haloer fra de hjemlige breddegrader: http://www.dmi.dk/laer-om/tema/lysfaenomener-temaforside/haloer/


Man må sno sig...

Det må have været julegaven til Moskva-borgerne, da man i udkanten af byen den 24. december 2012 havde denne spøjse formation på himlen:
http://twistedsifter.com/2013/01/strange-double-helix-cloud-contrail-in-russia/Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2014. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted