logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2012 > UFO-Mail nr. 145

UFO-Mail nr. 145
17. april 2012


Afsløringer i massevis

Måske husker du, at ufo-aktivister erklærede den 8. juli 2011 for den første årlige „Verdensomspændende ufo-afsløringsdag“. Dagen er valgt, fordi det er årsdagen for det, de ser som begyndelsen på den formodede sløring af Roswell-nedstyrtningen (pressekonferencen den 8. juli 1947 hvor en flyvende skrive blev til en vejrballon). Ifølge AOL Weird News er Stephen Bassett leder af Paradigm Research Group (PRG) og„ lobbyist for Extraterrestrial Phenomena Political Action Committee - en organisation, som siden slutningen af 1990'erne har krævet, at Kongressen hurtigst muligt frigiver al information om ikke-jordiskes tilstedeværelse“. Bassett udtaler: „Først var der et våbenkapløb, så et rumkapløb, og nu har vi et afsløringskapløb. Omkring et dusin lande kan meget vel iværksætte en afsløring i morgen. Det forventes, at Obama Administrationen vil blive opmærksom på dette og handle derefter.“

 
Stephen Bassett (tv.) er en toneangivende exopolitiker med medietække og et stort bagkatalog af ufo-påstande.
 

Nu ligger landet imidlertid sådan, at de store olieselskaber presser regeringen til at holde på hemmelighederne om frienergien, som de fremmedes teknologi tilbyder os. Og her står vi så 64 år senere, og den amerikanske regering har endnu ikke "afsløret" de fremmedes tilstedeværelse i vores samfund.

Da Obama Administrationen iværksatte „We the People“ (Vi er folket) anmodnings-programmet, forventede man sandsynligvis ikke at få så mange henvendelser, som tilfældet er blevet. Det blev lovet, at man rent formelt ville svare på alle henvendelser, hvor der var mindst 5.000 underskrifter inden for 30 dage. En af de første henvendelser, der var kvalificeret til at få svar, var den såkaldte Afslørings-anmodning. „Vi anmoder Obama Administrationen om officielt at indrømme, at ikke-jordisk tilstedeværelse påvirker menneskeheden.“ Anmodningen, der var skrevet af Bassett, slog fast:

„Vi, underskriverne, anmoder meget indtrængende Præsidenten for Amerikas Forenede Stater om officielt at indrømme, at ikke-jordiske er til stede og påvirker menneskeheden, og straks at frigive alle dokumenter om dette fænomen fra alle statslige tjenester og militærenheder.“

Denne anmodning rækker langt ud over en simpel frigivelse af alle dokumenter. Den tager for givet, at den amerikanske regering har den løbende kontakt med ikke-jordiske, og kræver, at Obama Administrationen indrømmer dette. Anmodningen indeholdt imidlertid tilstrækkeligt med underskrifter til, at den satte Det hvide Hus i et dilemma. Alt, hvad regeringens embedsmænd kan, er at benægte, at de dagligt er i kontakt med ikke-jordiske og derved kaste endnu mere benzin på konspirationsbålet. For et statsligt organ er det at beskæftige sig med påstande om ufoer på forhånd en tabersag. Hvis de siger, at der ikke findes noget rigtigt mysterium, opstår der blot endnu mere røre. Hvis de på den anden side siger, at ufoerne er mystiske og en udfordring, bevæger de sig ud på endnu dybere vand - og mange mennesker vil (med rette) mistænke dem for at have spist giftige svampe.

Den 7. november svarede Det hvide Hus endelig på Afslørings-anmodningen og skrev: „Tak for henvendelsen, hvori De beder Obama Administrationen om at indrømme, at der er ikke-jordiske til stede her på Jorden. Den amerikanske regering har intet bevis på, at der findes livsformer uden for vores planet, eller at ikke-jordiske skulle være til stede og har forsøgt at kontakte mennesket. Intet tyder på, at nogen som helst oplysninger herom er blevet skjult for offentligheden.“

Så vidt jeg ved, er dette svar 100 pct. korrekt og præcist. Som forventet var det ikke lige det svar, Bassett havde forventet. PRG skrev kort og godt: „Svaret er uacceptabelt.“ PRG sendte en gendrivelse til Det hvide Hus, hvor man opfordrede journalister til at gennemgå, hvad højtrangerede personer havde udtalt gennem årtier", og fremsatte de sædvanlige, typiske langt-ude-ufo-påstande (http://tinyurl.com/733umsj).

Det hvide Hus' krav til antallet af underskrifter er siden sat op til 25.000, hvilket dog ikke har tilbagevirkende kraft. Bassett opfordrede alligevel sine tilhængere til at indsamle mere end 25.000 underskrifter for at demonstrere deres styrke. De nåede dog kun op på 12.078.

Stephen Bassett har haft meget travlt. Han lagde sin „Afslørings-anmodning II“ op på Det hvide Hus' hjemmeside den 1. december 2011:

„Vi anmoder Obama Administrationen om at forlange en fuld kongresundersøgelse af de UFO/ET-afsløringer, som Clinton OSTP (Office of Science and Technology Policy) - Rockefeller Initiativet - startede.

I henhold til den første Afslørings-anmodning skrev OSTP: ‚Den amerikanske regering har intet bevis på, at der findes livsformer uden for vores planet, eller at ikke-jordiske skulle være til stede og har forsøgt at kontakte mennesket.’

Hvis det er sandt, hvad så med undersøgelsen udført fra marts 1993 til oktober 1996 i samarbejde med Clintons milliardærven Laurance Rockefeller?

De, som kender til dette initiativ, og som ikke har talt om det i offentligheden, er: Bill Clinton, udenrigsminister Hillary Clinton, John Podesta, stabschef under Bill Clinton og chef for overtagelsesprocessen, da Obama rykkede ind i Det hvide Hus, forsvarsminister Leon Panetta, dr. John Gibbons, Albert Gore og guvernør Bill Richardson“.

Bemærk at den nye Afslørings-anmodning involverer blandt andre „Hillary Clinton“ og „Albert Gore“ (http://tinyurl.com/PRGII). Denne gang var det nødvendigt at indsamle 25.000 underskrifter sidst i december, hvilket ikke lykkedes. Det var lidt af en bizar henvendelse: At anmode Obama Administrationen om at kræve en kongresundersøgelse af Clinton Administrationens projekt »ET afsløring«, som blot er en fodnote i ufo-historien. Bassett har lovet at sende flere afslørings-anmodninger til Det hvide Hus, men i skrivende stund har han endnu ikke gjort det.

Bassett er ikke den eneste, der anmoder om ufo-afsløringer. Ufo-forfatter Richard Dolan og Hollywoodproducer Bryce Zabel har lagt anmodningen „Undersøg uidentificerede luftbårne fænomener (på engelsk UAP, Unidentified Aerial Phenomenon) rapporteret af borgere, politi, astronauter, piloter og militær“ op på Det hvide Hus' hjemmeside. I denne, efter min vurdering noget stærkere anmodning, beder man den amerikanske regering om at „foretage en uvildig undersøgelse. Denne forespørgsel drejer sig kun om at undersøge de bedste, uopklarede UAP-rapporter med adgang til klassificerede dokumenter. Den skal have styrke til at indkalde vidner og garantere immunitet. Resultaterne af undersøgelsen skal offentliggøres.“ Den skaffede imidlertid færre underskrifter end Afsløring II.

For at undgå forvirring, vil jeg understrege, at intet af det, jeg har skrevet om „afsløring“ i denne artikel, har noget at gøre med Steven Greers „Disclosure Project“. Det drønede gennem massemedierne som en kraftig meteor efter projektets pressekonference i Washington, DC, den 9. maj 2001, men på grund af påstandenes totale absurditet og deres nærmest larmende mangel på håndgribelige beviser fadede projektet lige så hurtigt ud, som det dukkede op.

Den konservative ufolog John Alexander skriver i sin nye bog UFOs Myths, Conspiracies, Realities, at et antal ufo-aktivister - heriblandt Alexander - i 2001 arbejdede bag kulisserne med at opbygge støtte i Washington til at få indledt en ny række kongreshøringer om ufoer. De var overbeviste om, at de var tæt på målet. Men så dukkede Greer op i alverdens medier med sine absurde påstande og anklagede regeringen for at foretage en mørklægning. Og pludselig var alle muligheder for en regeringsstøttet undersøgelse af ufoer pist borte. Ud af det udleder Alexander, at „ufo-bevægelsen er sin egen værste fjende“.

Til ære for al ufo-afsløring i fortiden, nutiden og fremtiden vil jeg citere nogle få af de optimistiske forudsigelser fra tidligere år:

 • „Vatikanet afslører snart ufo-gåden“, 2009.
 • „Det er min vurdering, at enden på regeringens officielle ufo-sløring begynder den 7. august 1996 … Vi kan forvente flere meldinger i forbindelse med ufoer og ikke-jordisk liv efter valget 5. november“ - Ufologen Richard J. Boylan.
 • „Inden årets udgang forventes det, at regeringen, måske præsidenten, vil komme med det, der kan beskrives som en foruroligende afsløring om ufoer“ - U.S. News & World Report, 18. april 1977.
 • „De fremmede … vil begynde at sende deres hemmeligheder til os allersenest august 1977“ - spåkonen Jeane Dixon, 1976.
 • „Vi forudser, at regeringen i 1975 vil offentliggøre det endelige bevis på, at ikke-jordiske holder øje med os“ - Ralph og Judy Blum i bogen Beyond Earth Man's Contact with UFOs (1974).
 • „Tiden er snart inde, hvor det amerikanske flyvevåben vil afslutte dets langvarige taktik med hemmeligholdelse.“ - Klummeskriver Roscoe Drummond, 1974.
 • „Flyvende Tallerkener - Den sande historie: U.S. byggede den første i 1942. Jetfartøjer kan flyve til fremmede planeter... Ved at vælge hvilken (jet)udstødning, der skal bruges, og ved at ændre hældning kan piloten få tallerkenen til at stige eller dale lodret, svæve eller flyve fremad eller foretage en skarp kursændring … et stort fremskridt for flyteknologien. Der er ikke offentliggjort nogen officiel erklæring endnu. Spørgsmålet er, hvem der fremstiller dem. Meget tyder på, at det er flåden ...“ - Nyheds-„scoop“ i U.S. News & World Report, 7. april 1950.

Kilde: Skeptical Inquirer marts/april 2012
Oversættelse: -/for, kmh

Artiklens forfatter Robert Sheaffer har i mere end 30 år haft klummen „Psychic Vibrations“ i tidsskriftet Skeptical Inquirer. De bedste artikler er udgivet i bogform. Sheaffer har hjemmesiderne www.badufos.com og www.debunker.com/.

Læs mere

Du kan læse mere om Stephen Bassett og Steven Greer på:

Stephen Bassett kunne høres i »Harddisken« på P1 den 14. og 18. oktober 2009 og ses på DR-2 Udland den 7. oktober 2009, hvor han - uden at der blev stillet kritiske spørgsmål - holdt en enetale med den ene horrible påstand efter den anden.

Exopolitik

Folk som Steven Greer og Stephen Bassett tilhører exopolitik-miljøet. Og hvad er så exopolitik? Det har den danske afdeling af Exopolitics et bud på:

„Der findes ikke en fasttømret definition af ‚exopolitik’.

 1. En snæver definition kunne være: politik i forbindelse med UFO-fænomenet, ikke-jordiske civilisationer og ikke-jordiske intelligente væsener.
 2. En bred definition kunne være: politik der vedrører forhold uden for jordens atmosfære.

Hvis sidstnævnte definition benyttes, behøver der mao. ikke at være UFOer og ikke-jordiske folk inde i billedet for at der kan tales om exopolitik. I en situation hvor fx amerikanske politikere diskuterer og vedtager love i forbindelse med et rumprogram vil der være tale om exopolitik.

I Exopolitik Danmark benytter vi hovedsageligt den første definition.“

Kilde: http://www.exopolitik.dk/exopolitik

Ideen bag exopolitik stammer fra Michael E. Sala. Den 20. januar 2003 åbnede han sitet www.exopolitics.org. Han blev ufo-aktivist efter at have overværet Steven Greers „Disclosure Project Press Conference“ den 9. maj 2001.

Sala har skrevet bogen Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence, Dandelion Books 2004, paperback, 309 sider

 

I bogen skriver Sala bl. a., at ET har været her på Jorden siden tidernes morgen. Her støtter han sig til Zecharia Sitchins arbejde. De fremmede har forskellige dagsordener - fra at ville hjælpe menneskeheden til at erobre verdensherredømmet. Ved andre påstande finder han støtte i fx beretninger fra kontaktpersoner eller ufo-bortførte samt i MJ-12 dokumenterne (som er falske).

Ifølge Sala etablerede det nazistiske regime i 1930'erne kontakt med ikke-jordiske og modtog teknologisk hjælp. Nazisterne bjærgede nedstyrtede rumfartøjer og gennemførte ekspeditioner til Antarktis for at opbygge hemmelige, underjordiske baser. De allierede fik nys om disse projekter og relationen mellem nazister og ikke-jordiske, så krigsførelsen og strategierne under Anden Verdenskrig blev derfor drevet af behovet for at kontrollere ET-teknologi og ET-aktiviteter. Dermed blev grundlaget for ET's tilstedeværelse og indflydelse på jordiske regeringer grundlagt. ET har i dag infiltreret alle væsentlige institutioner/organisationer.

Sala påstår også, at USA's invasion af Irak ikke skyldtes ønsket om at komme af med Saddam Hussein eller at fjerne hans formodede masseødelæggelsesvåben. Motivet var derimod at finde ET's stargate (vindue til universet), som var blevet forladt af fortidens ET-rumguder, og som amerikanerne nu ville kontrollere og benytte til rejser i tid og rum.

Sala og hans fæller må naturligvis tro, hvad de vil. Deres mission bygger nemlig alene på tro og ikke på fysiske beviser. De tager for givet, at ET findes, at ET er til stede på Jorden, og at magthaverne her på Jorden ved det og samarbejder med ET. Exopolitikerne siger, at de ikke har behov for at fremlægge beviser for, at ET findes etc., men forsøger det alligevel, idet de på deres hjemmesider refererer til ufohændelser for at finde støtte for deres påstande. Fx kaldes Rendlesham Forest-hændelsen fra december 1980 for en af de „bedste ufo-sager“. Som det fremgår af bogen Projekt UFO - tro, løgne og kold krig er denne sag ikke i nærheden af at være overbevisende, hvis man tror på rumbesøg. Desværre for exopolitikerne er deres refererede sager lige så luftige som varmluftballoner og beviser blot, at der netop er tale om oplevelser og udtryk for den menneskelige fantasis mangfoldighed.Fra SUFOI's Fotoafdeling

 
En fotograf fra Frederiksberg har ladet sig fascinere af det flotte himmelskue i marts og april hvor planeterne Venus og Jupiter samt Månen på vesthimlen ved forskellige lejligheder har taget sig nok så spektakulære ud.

Fotografen har derfor taget en lang række billeder, men på nogle af dem er der dukket en blå aftegning op ved siden af Jupiter.

Aftegningen flytter sig rundt på visse af billederne i forhold til Jupiter. Det forvirrer fotografen, der derfor spørger Tycho Brahe Planetarium, hvad det er for en blå aftegning, han har fået med på sine optagelser.

Da SUFOI's Fotoafdeling samarbejder med planetariet omkring sådanne fotos, har vi fået fotografens optagelser til gennemsyn og besvarelse:

„Jeg har fotograferet med et 200 mm objektiv på et Canon-kamera. Den blå objekt skifter positionen ret meget indenfor 2-3 timer omkring Jupiter.

Jeg vil gerne høre, hvad det er?“

 
Venus, Månen og Jupiter fotograferet på vesthimlen fra Maribo den 26. marts 2012 af formanden for Lollands Astronomiske Forening, Gertjan Faas.
http://www.lolland-astronomi.dk/

 
Fotografen fra Frederiksberg: Hvad er det blå objekt ved planeten Jupiter?
 
 
Med diagonale linier findes midterpunktet på fotoet. Ved „A“ ses den kraftige lysgiver, der bevirker den blå lysaftegning „B“ diametralt modsat i samme afstand fra billedets midterpunkt som lysgiveren.
Der er ingen tvivl om, at der er tale om en refleksion i kameraets objektiv.
 
 
 
På de efterfølgende optagelser, ses, hvorledes refleksen flytter sig helt i takt med, at lysgiveren også flyttes i billedfeltet.
 
 
 
På et senere foto modtaget fra fotografen ses en flot bekræftelse på refleks-konklusionen, nemlig hvorledes den kraftige lysgiver Månen forårsager en refleksdannelse (spejlvendt) som en svagere lysende grøn aftegning "B" diametralt modsat Månen „A“.


Adskillige fotografer lod sig lokke af de flotte planeter på vesthimlen i marts. En anden af henvendelserne om ejendommelige ekstra aftegninger på billederne kom fra Hanne Stampe Toft i Brøndby, men var også i første omgang rettet til Tycho Brahe Planetarium, der videresendte til undersøgelse hos SUFOI's Fotoafdeling:

 
Vi tog den 2. marts 2012 ved Marielyst på Falster et billede af, hvad vi antager er Venus. Da vi forstørrede billederne, kunne vi se, at der et stykke fra Venus befandt sig en „lyståge“. På det første billede, er tågen under planeten, på det andet billede, taget max. 2 min. efter, er „tågen“ over planeten. Kan I fortælle os noge, om dette fænomen. Nu har vi jo ikke en stjernekikkert, men billederne er taget med et Canon SX40 HS kamera.
Foto: Hanne Stampe Toft
 
 
Et andet af fotografens fremsendte fotos - i udsnitsforstørrelse og med ændrede lysforhold - viser, hvorledes lysaftegningen tilsyneladende har bevæget sig op over planeten Venus.
Også i dette tilfælde er der tale om en refleks opstået i kameraets objektiv pga. af det stærke lys fra en lyskilde, her planeten Venus. Og refleksens tilsyneladende bevægelse skyldes blot en bevægelse af kameraet, der placerer den stærke lyskilde (og dermed refleksen) et andet sted i billedfeltet.
Foto: Hanne Stampe Toft
 
 
 
Fotografen anfører i starten af sin henvendelse: Vi tog i går aftes et billede af, hvad vi antager er Venus....og vedlægger ovenstående billede.
Og det er naturligvis planeten Venus, men, men!
Foto: Hanne Stampe Toft


Venus med autofokus

Selv med det anvendte kamera og dets fremragende zoom-faciliteter vil planeten Venus kun fremstå som et lille rundt lys.

Ovenstående „store“ udseendet skyldes, at kameraet i mørket forgæves har forsøgt at stille skarpt med sin autofokus-funktion og har derved frembragt dette uskarpe/forvrængede udseende af planeten på det tidspunkt, hvor eksponeringen har fundet sted.

 
Ovenfor ses et af Ole Henningsens kasserede forsøg på med samme model af fotoapparat at fotografere Månen og Venus ved siden af hinanden senere i marts 2012.
Begge himmellegemer aftegnes uskarpe (ses tydeligst ved Månen) pga. af apparatets autofokus, der fejlagtigt blev anvendt ved eksponeringen.
 
 
Et tilsvarende fejlslagent forsøg i marts 2012 på fotografering af Venus med samme model af fotoapparat med anvendelse af kraftig zoom og autofokus.
Som det ses er Ole Henningsens foto identisk med det af Hanne Stampe Toft fremsendte mht. aftegningens udseende.


SUFOI's konklusion og fotografens kommentar

 
 
Fotografens særdeles vellykkede billede af Månen fotograferet 4. april 2012 fra Marielyst på Falster. Kamera: Canon PowerShot SX40 HS.
Foto: Hanne Stampe Toft

Aftegningen, der flytter sig rundt på optagelserne af planeten Venus, er uden tvivl en refleks opstået i kameraets objektiv, og der er heller ingen tvivl om, at Hanne Stampe Toft fra Brøndby virkelig har fået fotograferet Venus, men den store og flotte - og tilsyneladende skarpe - aftegning skyldes desværre, at fotoapparatet ikke manuelt er indstillet på uendeligt.

Fotografen var enig i SUFOI's konklusion og svarede bl.a.:

„Mange tak for svaret fra SUFOI!
Det var meget fint klart vejr i går aftes her på Falster - den 04.04.2012, så vi forsøgte igen at tage nogle optagelser dels af Månen, men også af Venus, og vi nåede til den samme konklusion, som SUFOI's Fotoafdeling er kommet til.
Det er meget svært at fokusere præcist, da planeten er så lille - også selv om man bruger stativ og udløser med tid for at undgå enhver rystelse.
Vi tog et par billeder, som meget ligner Ole Henningsens forsøg - men også nogle gode billeder af Månen, som ikke er til at stå for, når det er så dejligt klart, som i går.“Unidentified Aerial Phenomenon og Hessdalen på programmet

 

I perioden 22.-27. april 2012 afholder European Geosciences Union () sin årlige konference i Wien. Videnskabsfolk fra hele verden vil i denne uge mødes for at præsentere og drøfte emner, der dækker alle videnskabelige discipliner vedr. Jordens fysik, solsystemet og rumforskning generelt.

Programmet i Wien er omfattende og kan ses på www.egu2012.eu/.

Blandt programpunkterne finder man også enkelte, som kan have interesse for ufo-interesserede:

 • Stimulating Interest in Natural Sciences and Training Observation. Skills: The UAP Observations Reporting Scheme
 • Unknown radio emission at about 3 MHz recorded in Norway. T. Farges, E. Blanc, and E. Strand
 • Existence of electric/magnetic signals related to unknown luminous lights observed in Hessdalen valley (Norway)? J. Zlotnicki, P. Yvetot, and F. Fauquet

Du kan læse mere om Projekt Hessdalen i artiklen „Ny forskning i Hessdalen“.Forårshumøret fortsætter!

I UFO-Mail nr. 144 kunne du få 7 SUFOI-titler blot ved at betale portoen. Vi fortsætter oprydningen på ekspeditionens lager og tilbyder dig nu 10 titler. Du kan nemt sikre dig et eksemplar af hver titel. Du skal blot printe bestillingslisten, udfylde den og sende den som alm. brev til SUFOI, Postboks 95, 6200 Åbenrå. I brevet skal du vedlægge kr. 51 i frimærker. Så sender vi straks de ønskede titler, men må naturligvis tage højde for, at enkelte titler kan være „udsolgt“. Tilbuddet gælder, så længe lager haves, og kun i Danmark. Så vær hurtig!

Bestillingskupon - Tilbud i UFO-Mail nr. 145
Navn:
 
Adresse:
 
Email:
 
Tlf.:
 
Jeg har vedlagt kr. 51 i frimærker og ønsker følgende titler tilsendt (sæt kryds). Jeg kan læse mere om hver titel ved at følge linket på titlerne:
Mystiske Dyr, bibliografi, 3 hæfter på i alt 175 sider
 
 
UFOer over Polen, 2 hæfter på i alt 80 sider
 
Operation Backfire, VHS-video om afprøvning af V2-raketter efter Anden Verdenskrig (engelsk)- Udsolgt!
 
UFOer - tæt på et mysterium, VHS-video om ufo-fænomenet og SUFOI's arbejde - Udsolgt!
 
 
 
 
 
 
Tilbuddet gælder, så længe lager haves, og kun 1 stk. af hver titel sendt til en adresse i Danmark.Løst og facts

Himmelgåder på Fyn

 
Himmelgåder
Dansk kunst og astronomi
1780-2010

Spændende og alsidig særudstilling af kendte kunstneres værker om „himmelgåder“ er nu åbnet på Fyns Kunstmuseum i Odense.

Love in space/Discodance, 2006
Blandede materialer, 125,0 x 125,0 cm. Erik Veistrups samling/KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

Nattehimlens skønhed i form af Månen, planeter og stjerner og naturens mægtige kræfter som f.eks. det smukke - men sjældne og flygtige - nordlys har til alle tider inspireret såvel billedkunstnere, litterater, musikere og videnskabsmænd - og har også fascineret alle os andre.

Denne spændende særudstilling, der tidligere har været udstillet på Fuglsang Kunstmuseum på Lolland, sætter fokus på det hidtil uudforskede krydsfelt mellem billedkunst og astronomi, og særudstillingen belyser danske kunstneres interesse for det kosmiske.

Udstillingen udforsker forskellige tiders opfattelse af himmelrummet med kunstværker fra flere århundreder af bl.a. C.W. Eckersberg, Jens Juel, J.F. Willumsen, Carl-Henning Pedersen og Anders Brinch.

Side om side med kunstværkerne vises nogle af datidens videnskabelige astronomiske instrumenter, filmklip, musik og andet dokumentarisk materiale.

Flere af de udstillede kunstnere har ladet sig inspirere af nordlys. Her ses SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker, ved nogle af Harald Moltkes billeder af nordlys. Under sit 10 år lange ophold som flyveleder i Kangerlussuaq, Søndre Strømfjord, i Grønland, havde Hans Bødker, der selv er amatørastronom, rig lejlighed til ved selvsyn at opleve nordlyset udfolde sig på den mørke grønlandske vinterhimmel
Nederst ses Johannes Jørgensens digt „Julestjærnen“ fra 1903.
Foto: Ole Henningsen
 

Der er i øvrigt udkommet en bog om Harald Moltkes nordlysmalerier, hvor omslagsfotoet er leveret af Jesper Grønne.

Titel: Harald Moltke
Nordlysets Maler o Painter of the Aurora
Forfatter: Peter Stauning
ISBN: 978-87-993384-3-6
Vejledende udsalgspris: 295 DKK inkl. moms
216 side
r

Læs mere om bogens indhold på Astro-Forum: http://www.astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=7343&PID=76182

 
Fyns Kunstmuseum viser også ko(s)miske streger i museets grafikrum. Claus Deleurans originale skitser og udkast til tegneserien Rejsen til Saturn (1977) udstilles, og der er mulighed for at slå sig ned og læse hele tegneserien. Gå på opdagelse i et udvalg af andre Science Fiction tegneserier eller prøv kræfter med teknologien i de klassiske sci-fi-spil Space Invaders (1978) og Asteroids (1979).
Samtidens populærkultur danner en del af baggrunden for samtidskunsten og Claus Deleurans originaltegninger sætter billedkunsten i perspektiv.

SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker og UFO-Mail's Ole Henningsen besøgte kunstudstillingen på Fuglsang Kunstmuseum på Lolland og mente ikke at UFO-Mails læsere skulle snydes for billedet UFO Sunset, 2007, af Anders Brinch.
Maleriet er udstillingens største og måtte afmonteres fra sin ramme for at kunne transporteres fra Randers Kunstmuseum, hvorfra det er udlånt.
Foto: Ole Henningsen
 

 
Gertrud Hvidberg-Hansen og Gertrud Oelsner
Foto: Ingrid Fotografi

 

Udstillingen HIMMELGÅDER, Dansk kunst og astronomi 1780-2010 vises på Fyns Kunstmuseum, frem til den 5. august 2012 og er tilrettelagt af overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen, Fyns Kunstmuseum og museumsinspektør Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum.

I forbindelse med særudstillingen er der udarbejdet og udgivet et rigt illustreret 218 siders katalog „Himmelgåder“, baseret på et intenst forskningsprojekt, der på bedste vis involverer kunst, litteratur, film og astronomi og udbygger selve udstillingens informationsniveau. Pris 148 kr.

Den lange række af forskelligartede og spændende arrangementer og aktiviteter for unge, børn, skoler og voksne i forbindelse med særudstillingen kan detaljeret ses her:
http://museum.odense.dk/det-sker/det-sker/saerudstillinger/2012/himmelgaader/arrangementer.aspx


Vind din egen stjerne...

Send dit bedste astro-relaterede foto og vind din helt egen stjerne, som du selv får lov til at navngive! Det er hvad museet reklamerer med.
Du skal bare indsende dit foto af måner, stjerner, stjerneskud, planeter m.v. til Fyns Kunstmuseum. Yderligere oplysninger herom:
http://museum.odense.dk/det-sker/det-sker/saerudstillinger/2012/himmelgaader/vind-din-egen-stjerne.aspx

Billederne bliver vist på flickr.com og på en skærm på museet i udstillingsperioden.
Undervejs præmieres de flotteste og mest interessante fotos.
Følg med i konkurrencen på Fyns Kunstmuseums facebook.
http://www.facebook.com/fynskunstmuseum

http://museum.odense.dk/det-sker/det-sker/saerudstillinger/2012/himmelgaader.aspx

Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13, Odense


Manglende vejrballoner?

 

Som det ses af dette indlæg fra Facebook i Skandinavisk UFO Information - Debatforum, er der en deltager, der helt åbenbart med sin egen dagsorden i baghovedet efterlyser vejrballoner.
Vedkommende skjuler sin identitet under et pseudonym, men hvorfor egentlig ikke i en ufo-relateret debat stå ved sine meninger og anføre sit navn?
Vedkommendes interesse var måske heller ikke så vedholdende - og mere drillende, da indlægget efterfølgende blev fjernet igen uden yderligere kommentarer.

Det korte svar på spørgsmålet, som UFO-Mail alligevel har valgt at tage op, er:
Ja, ballonerne flyver stadig - og der er mange forskellige typer.


Tyske vejrballoner på Lolland-Falster

For år tilbage var det ret almindeligt at finde rester af vejrballoner på Lolland-Falsterske marker eller ilanddrevet ved Østersøkysten. Ballonerne var som regel opsendt fra Tyskland, især fra meteorologiske instanser i Hamburg-området. Som oftest fandt man pinde og plasticdele med skinnende metalfolie, der havde tjent som radarreflektor i forbindelse med højdemålingerne. Eller der blev fundet en lille hvid kasse af skumplast indeholdende vejrsondens sendeudstyr og en seddel med navnet på den videnskabelige opsendelsesstation og en bøn om, at man mod en dusør (i starten ofte 10 DM) returnerede senderen med posten.


Ballonfund ved Radsted

Redaktør Peter Foersom berettede i en artikel i Lolland-Falsters Folketidende så sent som den 15. april 2005 om ikke mindre end tre nedfald af vejrballoner indenfor en uge på Sydsjælland, Sydfalster og ved Radsted på Midtlolland, hvor Gunvor Østberg fandt resterne af en vejrballon hængende over sin havedør tirsdag den 12. april.

Den vejrballon, som faldt ned hos Gunvor Østberg var også fra Tyskland, og lod sig let identificere med påskriften Wettersonde og med vinden den foregående periode fra sydlig retning. Denne tyske vejrsonde var endvidere udstyret med en intakt sølvfarvet radarreflektor, hvilket man for længst er holdt op med i Danmark.

Der er i årenes løb kommet adskillige meldinger om denne slags vejrsonder - også til SUFOI's lokale repræsentant på Lolland-Falster, Ole Henningsen, som har undersøgt - og gennem flere år opbevaret - de fundne rester for at tilfredsstille nygerrigheden både hos sig selv men ikke mindst hos andre findere af de mystiske nedfaldne rester.

 
Gunvor Østberg med den nedfaldne vejrsonde.
Til venstre ses resterne af den hvide latexballon og den røde faldskærm, der har bragt tingene ned gennem atmosfæren i forholdsvis god behold. Til højre ses foroven den sølvfarvede radarreflektor og forneden den hvide styroporkasse, der indeholder måleinstrumenter, batterier og radiosender.
Foto: Peter Foersom
 

 
Den åbnede hvide styroporkasse ses at indeholde måleinstrumenter, batterier og radiosender. Vejrsonder af den type, der blev fundet af Gunvor Østberg, koster 700 kr. på grund af den elektronik m.v., den er udstyret med. For visse sonders vedkommende er de derfor udstyret med navn og adresse på det opsendende institut, så man kan sende sonden retur - dog med posten! - og modtage en mindre dusør.
Foto: Peter Foersom


800 balloner op hvert døgn verden over

En oppustet hvid latexballon er 1,5 meter i diameter, når den opsendes. Den stiger derefter til en højde af 30-35 kilometer, inden ballonen almindeligvis springer, og faldskærmen bringer måleinstrumenterne ned igen i nogenlunde god behold.

På vej op registreres eksempelvis temperatur, luftfugtighed og vindretninger. Signalerne sendes via radio til modtagestationer på jorden, og materialet indgår i de mange andre former for målinger, der til sidst ender op i de hele tiden ajourførte vejrudsigter.

Iflg. DMIs oplysninger fra 2005 blev der hvert døgn opsendt 800 vejrballoner verden over, herunder 9 fra Danmark, så det er ikke mærkeligt, at der til stadighed kan findes en del af disse balloner på dansk jord.


 
 
Opsendelse af ozonsonde fra Thule Air Base.
Foto: DMI
Ozonlaget over Grønland

ICAO radiosondestationen ved Aasiaat, Egedesminde, på Vestgrønland opsendte den 29. april 2004 sin vejrballon eller radiosonde nr. 40.000 siden starten i 1948. I anledning af jubilæet fortalte DMI's observationschef Erik Bødtker, at i de 56 år stationen har fungeret, er det meget, meget få af opsendelserne, der er aflyst eller mislykket - på trods af det temperamentsfulde grønlandske vejr, der nogle gange gør det særdeles vanskeligt at håndtere den store ballon.

„Vi har opbygget observatorier til overvågning af ozonlagets tilstand i Pituffik, Kangerlussuaq og Illoqqortoormiut i Grønland. Her er der installeret jordbaserede instrumenter til måling af ozonlagets tykkelse og faciliteter til opsendelse af balloner, der fastlægger fordelingen af ozon op gennem atmosfæren, ligesom vi indsamler data om Solens ultraviolette stråling“, fortæller Niels Larsen, der til daglig leder DMI's ozonforskning på Danmarks Klimacenter, DKC.

DMI måler endvidere ozonlaget og den ultraviolette stråling over Danmark. Målingerne offentliggøres løbende på dmi.dk og DMI udarbejder hvert år i begyndelsen af maj en rapport om ozonlagets tilstand over Danmark og Grønland.

„I starten af 1990'erne var vores forskningsindsats navnlig koncentreret om at forstå de fysiske og kemiske processer, der nedbryder ozon i stratosfæren. Det gjorde vi blandt andet gennem et meget stort antal EU-projekter.
De kemiske processer, der er ansvarlig for ozonnedbrydningen, er nu ret velkendte. Samtidig står det klart, at den fremtidige udvikling og genopretning af ozonlaget er tæt koblet til de øvrige klimaforandringer i Jordens atmosfære“
, tilføjer Niels Larsen.

http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder/nyheder-2007/20_aars_succes_i_de_hoejere_luftlag.htm

Polar-stratosfærisk sky ud for Norges vestkyst den 3. januar 2005.
Foto Kenneth Straarup

Flere fotos af polar-stratosfæriske skyer: http://www.dmi.dk/dmi/popup_-_pscgalleri.htm


 
 
Foto: Rasmus Roland
Ballonfotos
fra Grønland

Fra en af UFO-Mails læsere, Rasmus Roland, modtog redaktionen en henvendelse i juni 2011 om hans oplevelse med en ballonobservation fra Grønland:

„Mest for sjov... - jeg var heldigvis selv i stand til at finde ud af hvilken „ufo“ det var, så det blev hurtigt til en ‚ifo’ :-)

På en sejltur den 13. juni 2011 lidt efter midnat med det grønlandske kystskib fra Ilulissat mod Nuuk, var der nogle folk på dækket. Her kunne man nyde midnatssolen - og sært nok var der en ting på himlen, større end en stjerne, som flere kiggede nysgerrigt efter.

Jeg tog et billede som viser ‚fænomenet på himlen’, derefter zoomede jeg helt ind, tog et nyt billede, som jeg har beskåret for at vise min pointe. - det er foreløbig det tætteste jeg har været på at opleve en ufo..., men desværre ser der jo ud til at være en mere nærliggende forklaring i dette tilfælde :-)

Men det var sjovt at opleve hvordan effekten af specielle lysforhold og en vejrballon kunne spille sammen og blive til ‚et mystisk lys på himlen, i et meget øde område’, på et tidspunkt hvor der helt klart ikke var stjerner synlige.

Jeg kan kort nævne at billedet er taget med et Canon EOS 60D Digital Spejlrefleks kamera.

Man kan sagtens se ballon-formen på det originale ‚oversigtsbillede’, men det kraftigt zoomede foto kunne jeg straks vise frem på kameraets display til de øvrige på skibet.

 

Jeg har nu tilmeldt mig UFO-Mail, og jeg har før været abonnent på SUFOI's tidsskrift UFO-Nyt, men det er vist ved at være mange år siden - men det lå jo i baghovedet, hvor man skal henvende sig. Godt at der stadig er nogle, der forholder sig mere kritisk til ‚ufo-sandheden’“.

Foto: Rasmus Roland


Fotos fra Kangerlussuaq

SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker er tidligere overtrafikflyveleder i Kangerlussuaq, Søndre Strømfjord, Grønland, og han kiggede videre på Rasmus Rolands fotos og gravede lidt mere baggrund frem om denne type balloner. Hans Bødker har fra sit job erfaringer med disse balloner, som han tidligere har observeret over Grønland:

„Fandt lige nogle spændende sider fra Kiruna, hvor der tilsyneladende har været en ballon- opsendelse den 10 juni 2011.
Jeg er ikke i tvivl om, at det er den ballon, Rasmus Roland har observeret og fotograferet.
Den ligner også til forveksling den, jeg selv fotograferede i sommeren 1997 fra Kangerlussuaq.“

 
 
Øverst en af SUFOI's fotokonsulent Hans Bødkers optagelser fra Kangerlussuaq, Søndre Strømfjord, Grønland, af ballon på himlen i sommeren 1997.
Th. ses en udsnitsforstørrelse af en af Hans Bødkers øvrige optagelser fra 1997.

Opsendelsen af denne type store forskningsballoner sker bl.a. fra Kiruna i det nordlige Sverige.

 
Den omfangsrige og tunge instrumentbeholder bringes ved hjælp af den store ballon op i 40 - 50 kilometers højde i Jordens atmosfære for at foretage videnskabelige målinger.
Foto: High Altitude Observatory
 
 
Opsendelse af forskningsballon med instrumentbeholderen løftet over jorden helt ude til venstre i billedet.
Foto: High Altitude Observatory

 
En typisk flyvebane for en af de store forskningsballoner opsendt fra Kiruna i Nordsverige og med en vestlig flyveretning henover Grønland før landing i det nordlige Canada.
Kort: CSBF/NASA

Fotografen Rasmus Roland var naturligvis glad for en ekstra kommentarer til og bekræftelse på, hvad han på glimrende vis havde observeret og dokumenteret med sine fotos:

„Mange tak, det var jo en ekstremt præcis forklaring på, hvad det var for en tingest.
Jeg er meget forbavset over, at ballonen var startet så langt væk - og også endte så langt væk.
Da jeg så den, var den jo også højt oppe og meget langt nord for os - meget mere end jeg havde tænkt, kunne ses, sjovt!“

Læs mere om High Altitude Observatory og HiWIND experiment:
http://www.hao.ucar.edu/staff/HAOInTheNews/HiWindSwedenFlightJune2011.php
http://blog.eiscat3d.org/2011/06/hiwind-balloon-campaign-under-way-in.html


Ballonerne flyver nu stadig...

Vildfaren luftballon skabte kaos i London-lufthavn

En vildfaren luftballon skabte 13. april 2012 problemer i Londons Gatwick-lufthavn og fik de engelske luftfartsmyndigheder til midlertidigt at aflyse alle udgående fly fra lufthavnen.

Episoden havde ikke indflydelse på fly, der skulle lande i Gatwick.

Læs mere: http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1741338.ece
og http://news.sky.com/home/uk-news/article/16207829.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2012. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted