logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2015 > UFO-Mail nr. 192

UFO-Mail nr. 192
21. februar 2015


„Er du et menneske,
så giv dig til kende!“

Jeg har de seneste år brugt en stor del af min fritid på Det Kongelige Bibliotek, hvor jeg kigger mikrofilm igennem for artikler om tidlige UFO-observationer og andre kuriøse emner - et arbejde, der med den igangværende digitalisering af de første danske aviser (http://www.kb.dk/da/materialer/kulturarv/institutioner/Statsbiblioteket/Digitaliserede_aviser.html), snart vil blive betydeligt mere overskueligt. Jeg har også tidligere skrevet en artikel for UFO-mail (nr. 179 http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2014/um14-179.php),om et af mine UFO-relevante fund fra arkiverne, et eksempel, der tydeligt viste, at flere af mekanismerne bag - og årsagerne til – misfortolkninger af lys på himlen, i høj grad var de samme for over 100 år siden. Men siden jeg påbegyndte denne søgning og indsamling af artikler, har jeg faktisk fundet så mange interessante og sjove UFO-relaterede ting, at jeg nu vil begynde at dele disse i langt større omfang, end hidtil.

 

Samtidig har jeg dog, indtil videre, kun fundet ganske lidt materiale i den danske presse fra før de flyvende tallerkeners tid, der diskuterer den ekstraterrestriske hypotese, i forbindelse med nærobservationer af den ene eller anden slags. I forhold til amerikanske aviser, hvor man kan finde sensationalistiske historier om møder med rumvæsner, styrtede udenjordiske artefakter o.l., helt tilbage til midten af 1800-tallet, var de danske aviser fra samme periode (tilsyneladende) langt mere mådeholdende. Ikke desto mindre har jeg fortsat min jagt, ufortrødent.

Jeg spærrede derfor øjnene ekstra meget op (og holdt vejret), da jeg for nylig faldt over viste notits i Nykjøbing Avis, fra d. 14. juli, 1859. Den beskriver en flok bønders møde med en lille, svævende mand, der umiddelbart lyder meget som en såkaldt „flying humanoid“ – et væsen der er blevet særligt populært inden for de sidste 20 år, men hvis sammenkædning med ufoer vel for alvor blev stadfæstet med Mothman observationerne tilbage i 1960erne. Der skrives følgende:

Paa gaardmand Hans Petersens mark i Qværede ved Kjøge, bemærkede nogle folk, som om eftermiddagen arbejdede sammesteds, en menneskelig skikkelse i officersuniform og med trekantet hat på hovedet, som svævede i luften. Efterhaanden dalede skikkelsen dog ned, hvorover de bleve saare forskrækkede og toge skyndsomt flugten, idet de i nogen afstand iagttoge, hvad der nu vilde ske. Imidlertid var skikkelsen kommen heelt ned paa marken, hvor den laae paa ryggen og slog ad folkene med den ene haand. En af de dristige nærmede sig nu, idet han raabte: ‚er du et menneske, saa giv dig tilkjende, men er du en djævel, saa vig bort fra os Satanas!’” medens de øvrige holdt sig i ærbødig afstand. Da Djævelen ikke svarede, tog den, som var i spidsen, mod og mandshjerte til sig, og opdagede nu, til sin og alles forbauselse, at det kun var en slags luftballon, formodentlig en af de aerostatiske figurer, der samme dags eftermiddag opsteed fra Tivoli. Den gaadefulde var ca. 3 ¼ alen høi.

Øv. Så tæt på, og så alligevel ikke. Nå, men jagten går videre. I mellemtiden, hold godt øje med fremtidige numre af UFO-mail, samt min blog, for flere historier af samme slags.

Om Thomas Brisson

 

Thomas er uddannet cand.soc, og har været interesseret i usædvanlige og virkelighedsudfordrende fænomener, længere tilbage end han selv kan huske. Allerede i en meget tidlig alder, læste han alle de bøger om UFOer, mystiske væsner, overnaturlige evner, spøgelser o.l., han kunne komme i nærheden af. Senere i livet begyndte han selv at foretage research, og skrive om disse emner ud fra et mere kritisk synspunkt. Dette har med tiden udmøntet sig i en lang række artikler, primært på hans egen blog, http://vomanomalous.blogspot.com/, i UFO-nyt, UFO-mail samt engelske Phenomena Magazine. Thomas fokuserer primært på (danske) „forhistoriske“ UFO-sager - dvs. fra tiden før Kenneth Arnolds observation i juni 1947 - og forsøger lidt efter lidt, at stykke et billede sammen af, hvad folk så på himlen før i tiden, samt hvordan dette blev fortolket. Thomas har i flere år været en del af den internationale forskningsgruppe Magonia Exchange, hvor ufologer fra hele verden deler og diskuterer tidlige, UFO-relaterede sager.Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

 
Sydvestsjælland 25. september 2013

En 19-årig ung kvinde skriver:

Jeg tog dette billede med min gamle Sony smarthphone, da jeg og min far var på Sjælland for lidt over et år siden.

Jeg elsker at tage billeder af dyr og natur, så jeg tog dette. Som I kan se, er kvaliteten ikke specielt god, men det er fordi jeg zoomede meget ind.

Jeg anede ikke i det øjeblik, jeg tog billedet, at der var et objekt på himlen.

Det var først for nogle uger siden, jeg opdagede objektet, da jeg kiggede alle mine naturbilleder igennem.

Jeg tror selv personligt, at det er en ufo, men jeg håber, I vil analysere mit billede og komme med jeres bud på, hvad det er, jeg har taget et billede af.

P.S. Objektet ses øverst til venstre på himlen.

 

   
Udsnitsforstørrelser af den lille mørke aftegning på det modtagne foto med ændringer af lys- kontrast og skarphed vha. filtre i billedbehandlingsprogram (i midten samt th.)


Kommentarer og konklusion

Fotoet indeholder ikke omfattende exif-data, men fotografen har selv efterfølgende fremsendt data fra sin Sony smartphone, hvorfra dato/tid er taget. Det modtagne foto er rent størrelsesmæssigt kun på i alt 203 kb.

Ud fra aftegningens udseende og størrelsesforhold på fotoet er der intet, der tyder på en større genstand i luften over søen eller længere borte.

Såfremt en genstand skulle have næsten samme tilsyneladende størrelse i længden som eksempelvis båden i vandet, ville en sådan genstand have været klart synlig og markant på himlen for fotografen og ledsager.

Med baggrund i sted og tid (sommer, græsmark m.v.) er der med større sandsynlighed tale om en lidt uskarp gengivelse af et insekt - ret tæt på kameraets objektiv og med en vis fart i bevægelsesretningen på tværs af fotograferingsretningen.

Anvendelses af div. filterredskaber i forskellige fotoredigeringsprogrammer har ikke givet tydeligere detaljer i aftegningen pga. de relativt få pixels, der er at arbejde med i udsnitsforstørrelserne.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at bearbejdning af de relativt få pixels med div. filterredskaber i sig selv kan være medvirkende til at „overfortolke“ aftegningens udseende.

Da der naturligvis er en del usikkerhed forbundet med vurderingen, der ender op med et insekt som forklaring, må sagen henlægges under kategorien „Utilstrækkelige data“ i SUFOI's Fotoafdelings arkiv.


4690 Haslev 14. december 2014

En observatør fra Bråby St. by ved Haslev beretter:

En lysende blinkende genstand bevægede sig meget langsomt hen over himlen, men bevægede sig også i nogle meget hurtige ryk både til siden og i højden.

Det så meget unaturligt ud og min søn, og jeg optog fænomenet på video ca. 1 time, men man kan kun se en lysende plet på skærmen, da den er ret langt væk.

Det er også svært at se på videoen de ryk den bevægede sig i.

Da vi kl. 4 var meget trætte og skulle op næste morgen, valgte vi at gå i seng, derfor ved vi ikke, hvornår den forsvandt.

 
Himlens største stjerne ses her på SV-himlen ved kl. 04-tiden den 14. december 2014, da observation blev afsluttet.

Tidspunkt: ca.01:00
Varighed: ca. 3 timer
Antal vidner: 4
Kompasretning tilsynekomst: Syd
Kompasretning forsvinden: syd-vest
Farve: Blå-Gul-Rød lys


Kommentar

I dette tilfælde har SUFOI's Fotoafdeling ikke modtaget den lange videooptagelse.

Men et i hovedsagen stillestående (eller langsomtgående) lys på himlen, der over en længevarende periode (f.eks. flere timer) bevæger sig hen over himlen eksempelvis fra S mod SV tyder ensidigt på et astronomisk objekt, f.eks. en stærktlysende planet.

Der er dog iflg. ingen planeter synlige på det angivne tidspunkt ved en eftersøgning på planetarieprogrammer, som f.eks. Starry Night eller det gratis program Stellarium http://da.wikipedia.org/wiki/Stellarium.

Derimod er himlens klareste stjerne Sirius i nøjagtig den angivne retning og position på himlen og med et bevægelsesmønster fra S mod SV i løbet af de angivne 3 timer.


PLANETER OG STJERNER

 
STJERNER

I klart vejr kan man om natten se himlen fyldt med stjerner.

Lyset fra en stjerne bevæger sig gennem Jordens atmosfære, og luftens uro kan få lyset til at skifte meget i lysstyrke og farve – især når stjernen står lavt i horisonten. Farverne vil typisk skifte mellem blå, hvid og rød i forskellige nuancer. Nogle gange får variationerne i farve og lysstyrke stjernen til at ligne en roterende kugle eller lysene fra et fly.

En stjerne kan også se ud til at bevæge sig uroligt omkring en bestemt position på himlen. Eksempler på sådanne bevægelser er: op og ned, til siden, i ottetaller, zigzag eller som et faldende blad. Bevægelserne skyldes blandt andet luftens uro, eventuelt kombineret med ubevidste øjenbevægelser.

Et tyndt skylag, der ikke kan ses i mørket, kan få en stjerne til at se unormal ud. Skylaget kan endda få stjernen til at „flyve væk med en fantastisk fart“ eller „komme til syne med en fantastisk fart“.

Nogle af himlens klareste stjerner er så klare, at man nogle gange kan tvivle på, at det nu også er en stjerne – specielt, hvis der ikke er andre stjerner at se (fx pga. bylys, dis eller et tyndt skylag) http://www.sufoi.dk/e-boger/hefter/Naar%20du%20ser%20et%20stjerneskud.pdf.


 
Astrofysikeren Uffe Gråe Jørgensen ved et tidligere arrangement i Lollands Astronomiske Forening.
Foto: Ole Henningsen
Liv på andre planeter?

For 20 år siden havde man ingen ide om, hvorvidt der overhovedet fandtes planeter som Jorden omkring andre stjerner som Solen i Universet.

De seneste 10 - 15 år har endelig bragt et gennembrud i søgningen efter planeter, der kredser omkring en anden stjerne end Solen.

Man har nu registreret, at der findes masser af exoplaneter (eller extrasolar planeter) i vort Univers, og dermed er en del af grundlaget fundet for, at der rent faktisk kan være betingelser for liv, som vi kender det andre steder i Universet.

På trods af at man igennem århundreder har spekuleret på om der findes planeter omkring andre stjerner, blev den første exoplanet omkring en sollignede stjerne først opdaget i 1995 – der er altså tale om et temmelig nyt forskningsfelt.

Danske astronomer er i spidsen, hvad angår efterforskning af de såkaldte exoplaneter, og en af disse eksperter er Uffe Gråe Jørgensen, der er astrofysiker ved Niels Bohr Institutet i København.

 
Den svævende Globe på Visual Climate Center i Holeby på Lolland

Forskerne arbejder på at finde ud af, hvor unik Jorden er i universet, og hvor tit planeter som Jorden findes omkring andre stjerner i den rette afstand, således at disse planeter ville kunne have flydende vand på overfladen og måske dermed liv, som vi kender det her på Jorden. Og målinger af, hvilke stoffer der findes i exoplaneters atmosfære, er et nyt felt, som er i rivende udvikling. De ultimative mål er at opdage stoffer, som kunne indikere tilstedeværelsen af liv i atmosfæren på en jordlignende exoplanet.

Astrofysikeren Uffe Gråe Jørgensen vil på et møde i Lollands Astronomiske Forening torsdag den 5. marts 2015 fortælle om den seneste forskning på dette interessante område.

Den kendte forsker har kaldt sit foredrag „Exoplaneterne, multiuniverset, og livets mærkelige rolle i vores univers“, og han kombinerer i sit indlæg eftersøgningen efter liv i rummet med nogle mere spekulative og filosofiske betragtninger omkring, hvad liv egentlig er, og hvordan det er et fænomen, som er tæt knyttet til, hvordan vores univers er opbygget.

Inden foredraget vil der være en kort gennemgang af vort solsystem på centrets usædvanlige „svævende“ Globe, der ikke findes andre steder i Danmark.

Det spændende møde afholdes af Lollands Astronomiske Forening på Visual Climate Center, Fabriksvej 2, Holeby, torsdag den 5. marts kl. 19.30.
Alle er velkomne. Entre 100 kr. incl. kaffe og kage i pausen.
Unge under uddannelse - gratis adgang.
http://www.lolland-astronomi.dk/Glimrende tegneserie om Area 51

Area 51 har i 60 år været et gådefuldt sted forbeholdt de få udvalgte. Nu giver en tegneserie alle mulighed for at få et seriøst indblik i Dreamlands dragende historie.

Det første opslag i den glimrende tegneserie „Area 51–The Graphic History of America's Most Secret Military Installation“.

Area 51 er en af de dårligst bevarede hemmeligheder i verden. De fleste har hørt om den sagnomspundne flybase i Nevadas ørken.

Folk, der absolut intet ved om udvikling af nye fly- og våbentyper, og som tydeligvis har siddet bagerst i klassen, da Den Kolde Krig blev gennemgået i historietimerne, fortæller gerne de mest vilde historier om aliens og ufoer ifm. Area 51.

Stedets 60 år lange historie er både dramatisk og dybt interessant – også uden alle myterne og spekulationerne – og denne historie fortælles på bedste vis i den veldrejede tegneserie Area 51–The Graphic History of America's Most Secret Military Installation.

Bogens ti kapitler giver en kronologisk gennemgang fra basens grundlæggelse i 1955 til fremtidens fly- og våbensystemer, som måske, måske ikke, er under udvikling på dette sted, hvor så mange Black Projects – fra spionfly til droner – igennem årene er blevet realiseret og har spillet en væsentlig rolle, både under Den Kolde Krig og under konflikter i verdens brændpunkter.

Denne lille bog formår også at vise, hvordan basens liv og aktiviteter afspejler politiske og militærstrategiske behov i en foranderlig verden.

Dwight Jon Zimmerman og Greg Scott: Area 51–The Graphic History of America's Most Secret Military Installation, 91 sider, Zenith Press 2014

 

Læs mere om Area 51

Area 51 (SUFOI 2013). Kan fås både som print, e-bog og lånes i ereolen.
CIA og Area 51,
Det bliver ikke meget bedre og
Area 51 – opdateret.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2015. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted