logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2014 > UFO-Mail nr. 179

UFO-Mail nr. 179
7. august 2014


Kommende tv-udsendelser?

Fra tid til anden vises der på en af de mange tv-kanaler en dokumentarudsendelse eller en spillefilm, som kan være værd at se, når man interesserer sig for ufomyten. Vi forsøger i SUFOI at holde øje med tv-programmerne, men da vores „arbejde“ i SUFOI foregår i fritiden, og da vi har forskellige gøremål i foreningen, kan vi nemt misse en relevant udsendelse og ikke få informeret om det i god tid i UFO-Mail. Derfor kan du hjælpe os med at holde øje med kommende tv-udsendelser, som vi bør gøre andre opmærksom på. Skriv gerne til os - hellere for ofte end slet ikke på Skandinavisk UFO Information - SUFOI.


TV-prgrammer denne uge

Conspiracy Road Trip: UFOer. Sendes på DR3, torsdag den 7. august 2014. Kl. 20:45-21:45

Battle of Los Angeles. Amerikansk actionfilm fra 2011. Sendes på TV2/Zulu, torsdag den 7. august. Kl. 20:50.
Se også omtalen på ufo.dk.

UFO-mysteriet i Østersøen. Sendes på DR3, fredag den 8. august 2014. Kl. 00:30-01:30Spionsatellitter
spiller observatører et puds

I slutningen af juli kunne avisen Sjællandske berette, at der var flere borgere i det sydsjællandske og på Møn og Lolland-Falster, som havde observeret to besynderlige lys på himlen natten til torsdag d. 24. juli 2014. Avisen henvendte sig til SUFOI for hjælp, og dette førte os på sporet af en forklaring et godt stykke over jordens overflade.

„Uforklarligt lys på nattehimlen“. Sådan lød overskriften på en artikel bragt i avisen Sjællandske fredag den 25. juli 2014. Artiklen fortalte historien om Willum Frederiksen og hans søn, som ved 1-tiden natten til torsdag d. 24. juli havde set to besynderlige lys på himlen fra en have ved Vetterslev nord for Næstved.

Til avisens journalist, Ulrich Bachman, forklarede Willum Frederiksen: „Det var to lys, som lyste så kraftigt, at de var de klareste stjerner på himlen i en periode på et halvt minut. Pludselig døde lysene langsomt ud for til sidst at forsvinde helt“. Willum Frederiksen forklarede videre, at lysene havde stået „bomstille“ i stik syd og i en højde af 60-70 grader. Lysene stod over hinanden og afstanden mellem dem vurderede han til ca. et par fingre i udstrakt arm. Om lysenes forsvinden på den ellers stjerneklare nattehimmel forklarede Willum Frederiksen: „Det underlige var, at lysene døde ud på nøjagtig samme tidspunkt. Lyset blev langsomt svagere i løbet af ti sekunder, så man til sidst slet ikke kunne se noget længere.“

På foranledning af henvendelsen fra Willum Frederiksen undersøgte Ulrich Bachman muligheden for, om der kunne være tale om fly. Dels ved en søgning på hjemmesiden www.flightradar.com, som registrerer hovedparten af flytrafikken over det meste af verden, dels ved at kontakte Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. Flightradar.com viste ingen fly i luftrummet over det sydlige Sjælland og Sydhavsøerne på observationstidspunktet. Tilsvarende afviste vagthavende Kim Jensen fra FTK, at de skulle have registreret flyaktivitet i området. Kim Jensen mente heller ikke, at bemandede luftballoner kunne være en mulig forklaring, da disse ikke må flyve om natten.

Artiklen i Sjællandske sluttede af med en opfordring til læserne om at henvende sig til avisen, hvis de selv havde observeret de besynderlige lys.


Flere observatører

Efterlysningen gav anledning til flere henvendelser fra observatører, som mente, at de havde set samme fænomen. Således kunne avisen næste dag berette om observationer fra Næstved, Agerup syd for Hyllinge (mellem Næstved og Skelskør) og Lendemarke på Møn. Desuden omtaltes en beretning fra Sakskøbing på Lolland, som journalisten havde fundet på observationslisten på SUFOIs hjemmeside ufo.dk. Beretningen stammede fra en mand i fyrrerne, som i den lune sommernat havde siddet ude i haven sammen med tre andre. I indberetningen til SUFOI skriver han:

Vi har siddet ude hele aftenen og slutter dagen af med at se på stjerner, stjerneskud og satellitter. Vi bor i en lille by på Lolland. Stik syd fra os er der mindst 10 km til nærmeste by (også lille). Vi sidder i mørke omgivelser, for bedre at kunne nyde aftenhimmelen. Pludselig fremkommer der to store hvidt lysende objekter (ca. 5-6 gange større end Mars, som vi kan se mod vest). De to objekter står lodret over hinanden. Lyskransen omkring de to objekter gør dem næsten 10 gange større. De 2 objekter har en afstand fra hinanden på ca. 10 cm (set fra vores side af selvfølgelig : ). Objekterne er klart det lyseste på himlen. Efter ca. 20 sekunder bevæger det øverste objekt sig mod venstre. Begge objekter bliver svagere i lyskransen og igen efter 10 sekunder forsvinder begge objekter lige så pludseligt fra himmelen igen. Oplevelsen gjorde os meget undrende, og vi taler stadigvæk om det i dag.

Det bør bemærkes, at ægteparret - til forskel fra Willum Frederiksen - oplevede, at det øverste lys bevægede sig langsomt mod venstre (dvs. mod øst).

Alt i alt blev fænomenet altså observeret fra mindst fem forskellige steder og med en relativ stor geografisk spredning. Dette antydede, at der havde været tale om et fænomen, som måtte have befundet sig i en betydelig afstand og højde.


Ikke tysk militæraktivitet

På foranledning af journalistens henvendelse til SUFOI indledte vi nu en nærmere undersøgelse af sagen. Umiddelbart virkede det som en af de mere besynderlige hændelser, som vi havde modtaget over de seneste år. Gængse forklaringer såsom små varmluftballoner („thailandske lygter“), meteorer og almindelige satellitter kunne hurtigt afvises.

Da der sandsynligvis havde været tale om et fænomen set på stor afstand i sydlig retning, kontaktede SUFOI's Ole Henningsen vores tyske søsterorganisation CENAP for at høre, om observationerne kunne skyldes aktiviteter over det nordtyske område. Tidligere har bl.a. tyske militærøvelser over farvandet nord for Rostock og Rügen givet anledning til indberetninger fra Lolland-Falster og Møn. Hansjürgen Köhler fra CENAP kunne dog hurtigt afvise, at der skulle have været militæraktivitet i området på det pågældende tidspunkt. Der havde været en eftersøgning med politihelikopter af en brandstifter på Rügen, men dette kunne næppe være forklaringen på de danske observationer.


Spionsatellitter på spil?

En søgning på hjemmesiden Heavens-Above.com bragte os imidlertid nærmere den sandsynlige forklaring. På heavens-above.com kan man lave søgninger på, hvilke satellitter, der vil være synlige fra et givent sted og på et givent tidspunkt. En sådan søgning viste, at der på tidspunktet for observationen kunne observeres to amerikanske NOSS-satellitter (Naval Ocean Surveillance System). Der er tale om spionsatellitter, som har til formål at overvåge skibstrafikken til havs. Det særlige ved disse satellitter er imidlertid, at de optræder i grupper på 2 eller 3 satellitter, som følger hinanden i parallelle baner.

Ifølge Heavens-Above.com kom to NOSS-satellitter (NOSS 3-4 A og C) til syne kl. 00:49 mod syd/sydvest i en højde af 14 grader over horisonten. Herefter bevægede de sig i en bane over syd mod nordvest. Kl. 00:54 nåede de maksimal højde på himlen (set fra Næstved) og stod da i sydøst i en højde af 60 grader over horisonten. Herefter fortsatte de banen mod nordøst, hvor de til sidst forsvandt kl. 01.01 i en højde af 10 grader over horisonten. Satellitternes baner hen over himlen fremgår af stjernekortene nedenfor.

 
Kortene viser banerne over himlen for satellitterne NOSS 3-4 A og NOSS 3-4 C. Bemærk, at de to satellitters baner over himlen er parallelle og næsten ens. Fra: Heavens-above.com.

Almindeligvis fremstår NOSS-satellitterne som ganske lyssvage punkter på himlen. Heavens-Above.com angiver således deres lysstyrke til 3,7 magnitude, hvilket er ganske lyssvagt. Det er derfor ikke normalt at observere disse satellitter. Men der findes rapporter om, at de ind i mellem kan blusse kortvarigt op og nå en lysstyrke svarende til planeten Venus. Dette skyldes, at lyset fra solen kortvarigt reflekteres i særligt reflekterende materialer på satellitterne, fx deres solcellepaneler. Lidt ligesom man ind i mellem kan opleve at se et kraftigt lysglimt fra et vindue i det fjerne, når man står i åbne landskaber.

For eksempel skriver den amerikanske ufolog og skeptiker Tim Printy i nyhedsbrevet SUNlite, at folk „som rapporterer om disse typisk har (set dem på baggrund af) en mørk nattehimmel. Dog har nogle set dem blusse op til en lysstyrke som Venus', hvilket må have været et alarmerende syn.“ (SUNlite vol. 2, nr. 3).

På internettet kan man ved at lave en søgning på ordene „NOSS flare“ finde flere videooptagelser af NOSS-satellitter, som blusser kortvarigt op. Eksempelvis har den spanske gruppe af astronomer „Extragalactic Astrophysics and Astronomical Instrumentation Group“ (GUAIX) lavet en optagelse af to NOSS-satellitter, som kortvarigt blusser op til en lysstyrke svarende til Venus' og derefter forsvinder. Optagelsen stammer fra d. 17. februar 2009 og kan ses her: http://guaix.fis.ucm.es/node/1191

På dette foto ses lyssporene efter den kortvarige opblusning af lyset fra to NOSS-satellitter. Der er tale om en langtidseksponering foretaget af GUAIX i Madrid. Bemærk, at satellitternes baner før og efter den ca. 45 sekunder lange opblusning er ikke synlige på billedet. Lyset i midten af billedet er stjernen Sirius. Fra: GUAIX, http://guaix.fis.ucm.es/node/1191

Et særligt kendetegn ved NOSS-satellitterne er, at de bevæger sig ganske langsomt. Hvis de derfor observeres over en kortere periode og i et område af himlen uden mange synlige stjerner, er det sandsynligt, at mange ikke umiddelbart vil lægge mærke til deres bevægelse. Dette kan være forklaringen på, at de fleste af observatørerne fortæller, at lysene stod stille. Det skal dog i den sammenhæng bemærkes, at observatørerne fra Sakskøbing berettede om en bevægelse mod øst, hvilket stemmer fint overens med NOSS-satellitternes bane på himlen.

På denne baggrund vil vi i SUFOI vurdere, at observationerne fra det sydsjællandske, Møn og Lolland-Falster med stor sandsynlighed skyldes to NOSS-satellitter, som kortvarigt er blusset op i lysstyrke. Det er i øvrigt første gang, at vi har registreret NOSS-satellitter som forklaring på observationer, hvilket også på denne måde gør denne sag til noget særligt.


Links:

Find Tim Printys nyhedsbrev SUNlite her: http://home.comcast.net/~tprinty/UFO/SUNlite.htm
Hjemmesiden for den spanske astronom-gruppe GUAIX: http://guaix.fis.ucm.es/
Læs mere om NOSS-satellitterne på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ocean_Surveillance_SystemNyt fra SUFOI's Fotoafdeling

I denne rubrik finder man ikke nødvendigvis omtale af samtlige fotos eller videosekvenser, der er sendt til efterforskning i SUFOI's Fotoafdeling.
De udvalgte og offentliggjorte fotosager vil almindeligvis repræsentere nogle typiske eller usædvanlige hændelser.
De typiske fotosager medtages for at give læsere et indtryk af, hvad der egentlig fremsendes til fotoafdelingen og samtidig gives læserne en mulighed for selv at finde forklaring på de ejendommelige ting, der kan optræde på ens optagelser, hvis man nu skulle være så heldig.


Henvendelsen til SUFOI's Fotoafdeling lyder:

Min mand og jeg tog denne videofilm af en „ufo“ onsdag aften i Frederikshavn. Filmen er taget fra den lille campingplads ved marinaen og ind over land. Jeg kunne ikke få lov til at sende hele filen, da den er for stor, men her er første del af den.
Det var ligesom en lille flamme. Til allersidst i filmen kommer der et glimt, som vi ikke registrerede, da vi stod og kiggede (det er ikke med i den stump jeg sender nu).
Der kom en tilsvarende flamme forbi ti minutter senere, den har vi også en film af.

 
Udsnitsforstørrelse af samme screenprint.
 
Samme udsnitsforstørrelse med ændring af lys- og kontrastforhold samt skarphed.
Til venstre screenprint af en sekvens i den modtagne video, der i forvejen er zoomet ekstra ind.


SUFOI's konklusion

Efter at have gennemgået videosekvensen og modtaget yderligere to store videooptagelser af det observerede fænomen, svarede fotografen retur,

at den foreslåede flyvekurs ca. NØ mod SV lød rimelig korrekt, måske lidt mere direkte nord/syd, men svært at bedømme. Den virkede noget tættere på os i starten.
Mit eget forslag er at det er to af de der svævende papirlamper.

På videooptagelserne høres en del interessante kommentarer i lydsporet, bl.a.
Den er helt klart uskarp på videoen.
Den er ikke så langt væk, helt klart tæt på.
Det kan ikke være rumstationen ISS, ej heller en flyver, den blinker ikke.
Men som en flamme, der blinker lidt.
Rimelig jævn i farten og langsom.
Passer med vindretningen - måske hurtigere end vinden...
Måske tættere på end vi tror.
Fader ud.

Alt dette er helt i overensstemmelse med SUFOI's konklusion, at der ikke er tvivl om, at de observerede lys med baggrund i observationsrapport og udseende på videooptagelserne hidrører fra små varmluftballoner opsendt fra nærområdet, hvilket også er i overensstemmelse med DMI's vejrdata for området.

Efter modtagelsen af en kopi af den udarbejdede rapport og tilhørende konklusion lyder tilbagemeldingen fra fotografen:

Hvor fedt, og fantastisk grundigt gennemarbejdet rapport!
Tusind tak. Vi er på toppen over det.


Fra en fotograf på fisketur på Sydfyn natten mellem 11. og 12. juli 2014 modtog SUFOI's Fotoafdeling denne henvendelse:

Har taget dette billede kl. 00.24 og har lige et spørgsmål. Er den lille prik på billedet der er både blå og rød et stjerneskud?(Den lille lysende aftegning ses i øverste halvdel af billedet - skråt th. over Månen).

Billedet er taget med Canon 1d mk lll, blænde f4, iso100, brændvidde 10mm.

Det var bare taget som et forsøg med lang lukketid og fik først øje på den farverige plet, da jeg kom hjem. Har taget flere billeder i samme serie kl. 00.29 ,og der var det der ikke, så altså ikke en fejl på kamera.

 
Udsnitsforstørrelse (herover) samt samme udsnitsforstørrelse med ændrede lys- og kontrastforhold for at tydeliggøre den lysende aftegning på billedet.

 

 
Det modtagne foto forsynet med (gule) diagonallinjer viser billedets midterpunkt.
Den lysende aftegning optræder nøjagtigt i samme afstand - men diametralt modsat (røde pile) - det kraftige lys, der har forårsaget aftegningen, nemlig Månen.
Fotoafdelingen bad fotografen fremsende et par af de øvrige fotos optaget ved samme lejlighed, hvor der tilsyneladende ikke optrådte ekstraordinære lysende aftegninger på.
Men ved kraftige ændringer af lys- og kontrastforhold fremtrådte alligevel en lille blå aftegning på rette sted - en refleksdannelse skråt nedenfor Månen. Indsat th. i udsnitsforstørrelse.

 
De lysende aftegninger på begge fotos er altså en refleks opstået i kameraets objektiv forårsaget af Månens kraftige lys.
På dette foto med Apollo-14 projektets Lunar Lander Antares på Måne-overfladen ses den store refleks foroven tv. i billedet forårsaget af Solens stærke lys (udenfor billedrammen tv.).
Endvidere ses to mindre reflekser som farvede aftegninger forneden th. i billedet.

Refleksdannelser er ikke specielt sjældne næsten uanset kameraer og objektiver og ses altså også på denne optagelse foretaget af astronauterne Alan B. Shepard og Edgar D. Mitchell under deres første månevandring den 5. februar 1971. Optagelsen er foretaget med et Hasselblad kamera og tilhørende Carl Zeiss objektiv.

Der kan ses mere om refleksdannelser her: http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_flare.

Forskelligartede refleksfænomener i kameraers objektiver udgør en vis del af de af SUFOI's Fotoafdeling modtagne fotos til undersøgelse.

Nogle af optagelserne er tidligere omtalt og beskrevet i SUFOI's gratis nyhedsbrev ufo-mail, bl.a.:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2009/um09-112.php,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-124.php,
http://www.ufo.dk/ufo-mails/um-2013/um13-155.php og
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2013/um13-156.php. 

Intet nyt under solen?

Det synes nærmest at være blevet en kliche, at henvise til „kinalamper“ som mulige årsager bag flere nutidige UFO-observationer. Men disse har ikke desto mindre taget fusen på selv de mest skarpe og kritiske iagttagere, igennem mange år - og fortsætter med at gøre det. Men hvor langt tilbage kan man egentlig finde historier om kinesiske lamper over Danmark, der har narret folk til at tro at de observerede noget endnu mere eksotisk? Faktisk et godt stykke længere end de fleste er klar over.

Da jeg for noget tid siden fandt to artikler fra Politiken den 10. og 12. oktober 1897 i Det Kongelige Biblioteks mikrofilmsamling, om en tidlig "lampesag", slog det mig hvor meget af indholdet stadig er aktuelt. Udover et par åbenlyst tidstypiske detaljer, fremstår artiklerne stort set på samme måde som de ville i dag.


Et himmelfænomen

I torsdags aftes ved halvti-tiden observerede en af vore medarbejdere, idet han fra Sølvtorvet gik ud ad Østerfarimagsgade, et ret mærkeligt himmelfænomen. Et pludseligt stærkt lysblink fik ham til at se ned ad den første af de små byggeforeningsgader, og få grader over Søernes trætoppe blev han da et stærkt lysende punkt var. Lysblinket havde forekommet ham som blinket fra et vekselfyr, og lyspunktet gav fremdeles stadige blink fra sig, men de var mindre end det første.

Punktets tilsyneladende størrelse var som de allerstørste af de stjerner, der var synlige i og omkring zenith, bl.a. Karlsvognen, og dets farve var saa påfaldende mørkerød, ganske blodrød, at Mars. Rødme er for intet at regne herimod. Fænomenet saas paa den nordvestlige himmel.

Efterhånden som vor medarbejder naaede ud til Østerbrogade, aftog fænomenet i størrelse og farvestyrke. Det var de tætte skylag som hele aftenen havde samlet sig om månen, der nu trak ovder zenith og naaede ned og dækkede nordvesthimlen. Efer ca. 20 minutters forløb var fænomenet ikke mere synligt. Undertiden så det ud, som bevægede lyspunktet sig langsomt i vestlig retning; det blinkede stadigt, men svagere og svagere. Vor medarbejder var ledsaget af en dame og en herre, som begge iagttog fænomenet. Vi spørger de sagkyndige: Var det en almindelig stjerne, og kan den røde farve stamme fra atmosfæren? Har det været en ildkugle? -

 

Eller Andrées ballon!


„Himmelfænomenet“ afsløret

Det viser sig at adskillige mennesker i torsdags aftes har iaggtaget det røde lyspunkt, vi omtalte i søndags, ude over Nørrebro. Alle har med undren spurgt sig selv, af hvad art fænomenet vel kunde være. En stjærne er jo ikke blodrød, en planets bevægelse er ikke synlig for det blotte øje, og en ildkugle har jo en anderledes fænomenal fart, end nævnte lyspunkt havde.

Hvilken mulighed er der da tilbage, når man heller ikke kunde regne med Andrées ballon?

Vi kan i dag løse gåden. Forskellige abonnenter underetter os om, at de selv så det besynderlige syn. Da de så løb i den retning, hvor fænomenet „stod“ på himlen, nåede de Fælleden bag Blegdamsvejen.

Her havde nogle unge mænd og en dame (alle Tyskere) i færd med at hale ind på en kæmpemæssig drage, i hvis hale der var anbragt en rød orientalsk lampe. I det samme gik lampen ud og „fænomenet“ forsvandt. Tilskuerne forsvandt også og lo hjerteligt ad deres egen lange næse. Vor synske medarbejder er nu bleven en lys illusion fattigere. Sådan gaar det i denne prosaiske verden.

Alle „fænomener“ har deres alt for naturlige forklaring.

„Andrées ballon“, der omtales i begge artikler, er en henvisning til svenske Salomon August Andrée, der i juli samme år havde begivet sig ud på en meget omtalt og opsigtsvækkende ballonekspedition til Nordpolen. Man havde ikke hørt noget fra Andrée og hans besætning siden ekspeditionens begyndelse, og der gik derfor mange historier om hvad der kunne være hændt dem.

Først 33 år efter fandt man ud af, at de var styret ned på den ubeboede ø Kvitøya i det nord-østlige Svalbard, efter bare få dage i luften. Ekspeditionens medlemmer kom sig over styrtet, men var fuldkommen uforberedte på de vejrforhold der fulgte med vinteren i Svalbard, hvilket resulterede i deres død i oktober 1897. Men eftersom ingen endnu vidste dette, figurerede mysteriet om Andrées ballon livligt i folks bevidsthed og blev altså således sat i forbindelse med mindst én tidlig UFO-sag.

 

1897 var udover at være et „ballon-år“, om noget også et luftskibs-år. Der var siden vinteren 1896 dukket stadig flere rapporter op om mystiske lufskibe, primært i USA, men også i andre lande. Mange ufologer er i dag enige om at 1896-97 sagerne konstituerede den første rigtige "UFO-bølge", da den havde stort set alle de elementer der optrådte i senere „bølger“.

Se eksempelvis Flemming O. Rasmussens bog UFO-bølger, der kan læses på adressen:
http://www.sufoi.dk/e-boger/hefter/Ufo-bolger.pdf

Det er stadig uvist hvor mange af historierne om lufskibe, hvis overhovedet nogen, fandt vej til de danske aviser i denne periode.

Men det var under alle omstændigheder en tid hvor folk var opmærksomme på, at der kunne observeres flere nye og og anderledes genstande på himlen end nogensinde før, hvilket utvivlsomt fik rigtig mange til at vende blikket opad.

Sager som ovenstående giver derfor et rigtig godt fingerpeg om, hvordan fantasi og mytedannelse kommer ind i billedet, i forbindelse med ældre observationer af ukendte himmelfænomener i Danmark.

Det er derfor både interessant som en historisk begivenhed, men også rent sociologisk, fordi man ved en sammenligning med nyere, lignende sager, opdager at der på mange måder intet nyt er under solen.Løst og facts

Hvis du har observeret et utroligt stort og klart stjerneskud, en såkaldt ildkugle, så er fænomenet sandsynligvis blevet fotograferet af et af de 5 ildkugle-kameraer, der er opstillet rundt om i Danmark.

Du kan checke kameraernes optagelser og se de beregninger, der er foretaget af danske eksperter i forbindelse med observationer og registreringer af ildkugler på adressen: http://www.stjerneskud.info/

Her samles og præsenteres observationer af klare stjerneskud over Danmark.


Ejendommeligt vejrfænomen: Firkantet sky på himlen

 
Philip Mussell tog billeder af det usædvanlige skyfænomen (tv.) og sendte dem til medierne for at høre, om andre så det samme og for at høre nærmere om, hvad der kunne have forårsaget dette specielle udseende.
 
Det „flyvende tæppe“ blev også bemærket af det lokale meteorologiske institut i Exeter i Sydengland, hvor en af de ansatte, Laura Gilchrist, tweetede et billede (herover th.).

En talsmand for det meteorologiske institut i Exeter sagde efterfølgende, at skyen var blevet dannet af et jetfly, der bevæger sig gennem en lomme af luft med de „rigtige betingelser“ og tilføjede:

Denne sky er blevet dannet fra udstødningen af en jetmotor - kendt som en contrail.

I dette tilfælde har et luftfartøj bevæget sig gennem en lomme af luft med de rette betingelser for at danne en contrail på et meget kort stykke.

Vinden blæser vinkelret på (dvs. på tværs) af denne contrail, og på grund af de rette atmosfæriske betingelser spredes iskrystallerne, der danner contrailen, og skaber denne rektangulært formet sky.

Det er usædvanligt at se skykanterne helt så veldefineret som i dette eksempel, men de involverede processer er meget almindelige.

http://www.exeterexpressandecho.co.uk/Picture-day-Odd-rhombus-shaped-cloud-Exeter/story-21948097-detail/story.html og
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/vejret/article4942389.ece.


Korncirkler igen, igen...

 
En 75 m stor korncirkelaftegning er blevet et tilløbsstykke på en mark nær den lille by Raisting i Sydtyskland.

Korncirklen blev opdaget fra en bemandet varmluftballon, der overfløj området (tv.), hvor der også er placeret et stort antal satellitsporings- og kommunikations antenner.

 
Nu er området invaderet af nysgerrige, der har alskens forklaringer på, hvordan en så stor korncirkel mon kan være opstået. En del finder det aldeles mystisk, at korncirklen er placeret så tæt på området med de mange antenner, og forklaringerne går da også lige fra de sædvanlige ufo-teorier til de mere pragmatiske „spøgefugle“.

Forfatteren Erich von Däniken er ikke i tvivl om, at korncirklen naturligvis stammer fra „aliens“.

Gårdejer Christoph Huttner, der ejer hvedemarken, hvor aftegningen findes, forsikrer at han bestemt ikke har skabt korncirklen. Fra hans side er der kun tale om de sædvanlige kørespor for dyrkningen af området. Huttner antager, at det er studerende, der har frembragt strukturen. Men det må have været svært og er virkelig godt gået, sagde han. „Jeg ved ikke, hvordan de har båret sig ad. Har ikke set bilspor eller noget som helst andet“, siger han til medierne.

Korncirklen tiltrækker mange mennesker, som dog opfører sig eksemplarisk. „De har endda opsat indsamlingsbøsser for at samle sammen til den skade, der er opstået på marken, og nogle tager endda deres sko af, inden de går ind i aftegningen. Skaden er dog kun på nogle få hundrede euro“, tilføjer han, der ikke endnu helt ved, om han ved den snarlige høst skal lade korncirklen stå, eller høste hele marken.

Det lokale politi har endnu ikke haft problemer pga. af aftegningen. En talsmand i Weilheim sagde: „Vi har endnu ikke beskæftiget os med sagen.“

http://www.merkur-online.de/lokales/weilheim/landkreis/kunstvoller-kornkreis-ammersee-3721187.html,
http://www.focus.de/wissen/mensch/phaenomen-in-raisting-ufologe-erich-von-daeniken-sicher-kornkreis-stammt-von-aliens_id_4033465.html,
http://uncut-news.ch/grenz-und-parawissenschaft/kornkreis-ammersee-robert-stein-berichtet-aus-raisting/ og
http://ekstrabladet.dk/vrangen/article4944512.ece.

Et panorama fra det flotte område med dets mange antenner kan ses her: http://www.arnodietz.de/panotemp/raisting_alpen.html.

Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2014. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted