logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2009 > UFO-Mail nr. 112

UFO-Mail nr. 112
25. september 2009


Nyt fra SUFOIs Fotoafdeling

Forår og sommer har budt på adskillige fotos modtaget af SUFOI's Fotoafdeling til nærmere undersøgelse. De fleste skyldtes - ikke uventet - opsendelse af små varmluftballoner. Der kom også andre typer af fotosager, hvoraf en del stadig er under efterforskning.

Hvorfor berette om varmluftballoner?

Er det nu overhovedet relevant i en „ufo-mail“ at fortælle om de fotosager, der er opklarede?
Det er det i høj grad.
Dels for at fortælle om de undersøgelser, vi i SUFOI rent praktisk udfører i den sparsomme fritid og om de resultater, der trods alt derved nås.

Dels fortæller beretningerne noget om det brede spektrum af observationer, der indberettes til SUFOI via www.ufo.dk og selve de oplevelser, observatørerne evt. har haft i forbindelse med observationerne og de fotos eller videoklip, de ofte har optaget eller under måske vanskelige belysningsforhold forsøgt at optage.

Dels viser specielt fotosagerne også noget om de vidt forskelligartede ting på himlen - eller af og til tæt på fotografen og kameraet - der kan forårsage ejendommelige aftegninger på billeder.

I nærheden af halvdelen af tilsyneladende mystiske aftegninger på billeder er overhovedet ikke observeret under selve fotograferingen, men ses først på skærmen ved overførslen af billederne til computeren eller på et senere tidspunkt. Og alligevel kan de efterfølgende se nok så spektakulære ud på billedet.

Nogle af de modtagne billeder og videoklip kan uden videre straks henføres til absolut kendte fænomener på himlen, som f.eks. Den internationale Rumstation, ISS, fly, fugle og insekter. Måske skyldes de også almindelige naturfænomener, som blot tager sig ejendommelige ud på fotos.

Adskillige fotos kan man ikke give en forklaring på.

Derfor behøver der ikke være tale om en af de ret få fotosager, der i SUFOI's Fotoarkiv er registreret som såkaldt „uidentificeret“.

En væsentlig del af fotosagerne må desværre tilskrives en kategori, vi har valgt at kalde „utilstrækkelige data“, da der ganske enkelt er for få pixels at arbejde med, enten pga. anvendelsen af et kamera med ret lille opløsning, eller fordi, selve aftegningen på fotoet er så lille, at der simpelthen ikke kan siges noget teknisk fornuftigt om oprindelsen.

Når der i det følgende gengives visse af de nyere fotosager, skyldes det især ønsket om at delagtiggøre læserne i de oplevelser, fotograferne måtte have haft i forbindelse med sådanne sager, uanset om der i samme forbindelse er observeret noget på himlen eller ej.

Det er ofte spændende at høre (på videooptagelser eksempelvis), hvordan observerede lys på himlen (f.eks. varmluftballoner) påvirker observatørerne, og dertil få berettet, hvad de evt. har foretaget sig for at få stillet deres nysgerrighed for, hvad der egentlig var at se på himlen.

Men efter læsningen kunne seriøse kommentarer og forslag fra læserne i flere af fotosagerne eventuelt være en stor hjælp for alle parter.

Så de vil være særdeles velkomne.


En 28-årig kvinde fortæller om en observation gjort fra Studiestræde i København:

„Vi var samlet nogle venner torsdag aften, St. Bededags aften. Vi var i alt 7 personer.
Vi sidder i køkkenet, der har vinduer ud mod gården. Vinduerne giver os udsigt til gården, der følger Studiestræde, så man kan se himlen ned mod Vester Voldgade.

På dette foto ses et af de små lys tv. for skorstenen midt i billedet. Billedets udseende giver et indtryk af, hvor lille et sådant lys kan tage sig ud på et foto.
De lyse partier i billedet skyldes røg belyst af den automatisk udløste blitz iflg. fotoets EXIF-data. 1/60 sek. eksponeringstid.
 
Ca. 22.40 ser jeg et mærkeligt glødende orange lys, der flyver med Studiestræde (altså fløj det med retning mod nord/øst) mod Vor Frue Kirke. Men tænker, det er et fly, der har fået tilladelse til at flyve lavt over byen. Min far er UL/pilot og jeg ved, at man skal have speciel tilladelse til at flyve lavt over byer.
 
Kraftig udsnitforstørrelse af det originale foto med ændrede lys- og kontrastforhold fremhæver som på øvrige optagelser et markant lysere midterparti.
Pludselig kommer der et til, og nu ser en af de andre også lyset, da han står og ryger ud af den franske altan. Inden for de næste 10 min. kommer der så yderligere en 8-9 lys, nogle tættere (nærmest par) end andre. Det mærkelige var, at de fulgte nogenlunde samme rute og samtidig fløj rimelig hurtigt. For hurtigt til at det kunne være fly, selv i lav højde.
Vi slukkede al musik i huset og kunne ikke høre nogen lyd, hvilket jeg regner med, at man ville kunne hvis det var lavtflyvende fly. Hvis det var helikoptere ville vi bestemt kunne høre dem, og man ville desuden kunne se blinkende lys.
På lyset virkede det, som om de fløj i samme højde, og jeg har aldrig set fly flyve så tæt. Det kunne være rislamper, men så tror jeg umiddelbart ikke, de kunne flyve så hurtigt.
Jeg tænkte, at det muligvis kunne være fly med landingslys, der skulle til at lande i Kastrup Lufthavn. Problemet er bare, at lyset var mærkeligt orange flammende og ikke blinkende som typisk observeres ved fly.
Vi har et billede og 2 filmoptagelser af mindre god kvalitet.
Hvis I får oplysninger om, hvad det kan være, er i så ikke venlige at oplyse os om det?“

 
Stillfoto fra den ene af de to videosekvenser viser to af de observerede lys.
På disse 5 udsnitforstørrelser af stillfotos fra den ene videosekvens ses lysenes indbyrdes bevægelse hen over himlen.
Fotoredigering: Flemming Jensen


Observation fra Rådhuspladsen

En 43-årig taxa chauffør indberettede sin observation fra Rådhuspladsen i København af samme lys med disse oplysninger:

„Fik selv set de der gule lys, der kom ind over Rådhuspladsen torsdag aften kl. ca 22.30-23.00. Tror der var mindst 15 stk., som kom i en jævn strøm med samme fart alle sammen, stille og roligt, men for hurtigt til, at jeg ville sige, at det ikke kunne være nogle varmluftballoner?
Jeg og en kollega stod og røg en smøg udenfor bilen, da jeg ser de der lys komme ind over tagene omkring Vesterport eller deromkring for at flyve i en blød bue hen over bygningerne omkring Studiestræde. Så ud som om de havde kurs imod Kongens Nytorv.
Tror de har været ca. 1 km oppe eller deromkring, men underligt så det ud, at der kom så mange. Så vi mente nok, at der sikkert havde været en eller anden form for noget opvisning eller stævne for nogle små fly.
Og de var så sikkert på vej hjem til enten Kastrup eller Sydsverige.
Håber da, at vi er så heldige at få klar besked om dette, altså hvad det evt. var.
På forhånd tak og tak for en hyggelig side.“

Ingen tvivl - varmluftballoner

Ud fra de modtagne data - observationsberetninger sammenholdt med 3 fotografier i udsnit samt de 2 videosekvensers forløb - tyder alt på observation af små varmluftballoner. Lysenes flyveretning er også i overensstemmelse med vindretningen iflg. DMI's vejrdata.


I juni dukkede en sag op, hvor en observatør fra Aalborg lidt over midnat filmede lys på himlen med et digitalt kamera.

I sin kortfattede henvendelse fortalte den unge mand:

„Så ca. 20 røde pulserende lys flyve fra Aalborg midtby med retning af Flyvestationen.
Tog video af lysene. Sender videoen og lægger den samtidig ud på YouTube.“

 
Stillfoto af den optagne video viser her 4 af de små lys på himlen.
Kraftig udsnitforstørrelse samt ændring af lys- og kontrastforhold viser et mere klart midterparti i de filmede lys.

Det blev nu TV2 Nord, han henvendte sig til, og den regionale TV2 station anvendte hans optagelse i nyhedsudsendelsen den 23. juni 2009 kl. 19.30.

Her kan man stadig se dele af hans video sidst i nyhedsudsendelsen på denne adresse: http://www.tv2nord.dk/default.asp?PageID=4&ProgrammeID=2&ProgrammeDate=23-06-2009

Observationen blev også bekræftet af en 28-årig ung mand med denne beretning:

„Jeg var i byen med en kammerat og kiggede op fra Jomfruanegade på den mørke himmel og så en masse små runde lys svæve roligt henover himlen.
Der var flere pauser imellem deres tilsynekomst, og da jeg troede, det var slut, dukkede endnu flere op og fulgte samme retning som de andre.
Der var nok ca. 20 lys, som bevægede sig henover himlen fra vest mod øst.
Kunne ikke høre nogen lyde fra objekterne, da jeg som sagt stod i Jomfruanegade i al musiklarmen. Jeg var en smule beruset, men ved mine fulde 5, da jeg oplevede det.“

Heller ikke i dette tilfælde er der nogen tvivl.
Både observationsberetninger, undersøgelse af videosekvensen samt vindforhold viser med al ønskelig tydelighed, at der er tale om små varmluftballoner opsendt fra lokalområdet.


En af de mere usædvanlige beretninger dukker op fra en 26-årig mand fra Gadstrup, der fortæller om en „nedstyrtning“:

„Ser en genstand rødt/hvidt lys (taget billede på mobilen), fra syd af som falder kraftig ned af. Hvorefter den bliver sort, og må lande bag Gadstrup andel/Vor frue.

Kvaliteten af fotoet er desværre ikke voldsom god, når det er på mobil.

Jeg er ‚normalt’ ikke til ufo, men har svært ved at forklare hvad det var, det lyste en del op, og flyttet sig fra syd mod nord, hvor den faldt mod jorden, men ikke hurtigere, end du nemt kunne følge det, da det var ‚relativ’ tæt på jorden, ‚slukket/brændt ud’, og man kunne følge den helt til jorden, som en sort genstand.
Jeg kan desværre ikke helt præcist sige, hvor den gik ned, men inden for nogle km.“

 
Det observerede lys på vej mod jorden ses i midten af billedet, der er taget med et mobilkamera.
 
SUFOI's Fotoafdeling er ikke i tvivl om, at der er tale om en lille varmluftballon.

Dette er i overensstemmelse med observationsberetning, vejrdata og foto.

Det er dog første gang, SUFOI's Fotoafdeling har modtaget et foto, hvor ballonen har mistet opdriften og er i færd med at styrte ned og derfor bliver „mørk“.

 
To kraftige udsnitforstørrelser med ændring af lys- og kontrastforhold af det rapporterede lys på vej ned mod jorden.
Lyskilden er mest intenst i midten af det fotograferede lys med en mørkere rand, der adskiller sig fra omgivelserne


En 43-årig civilingeniør observerer og fotograferer en sommeraften fra en tagterrasse på Esplanaden i nærheden af Kastellet også små rød/orange lys, der langsomt flyver hen over himlen og fortæller herom i sin henvendelse:

„Jeg kiggede ud over himlen fra altanen og ser tre lysende pletter på række bevæge sig efter hinanden. Ca. fra syd mod nord. Derfra hvor vi ser dem, bevæger de sig mod venstre og svagt opadgående.
Jeg opdager dem, da de er så lavt, at jeg ser dem som lidt over hustagene. Vi ser dem fortsat flyve i række.
Ringer til politiet for at høre, om de vidste noget.
Jeg ser den forreste flyve til højre ind mod Sverige. Måske også lidt op i højde. Uændret hastighed. Imens flyver de to andre i uændret retning.
Den forreste forsvinder pludselig af syne. Min kone så den, som om den fløj ind i en sky, men kort tid bagefter opdager vi, at der slet ikke er nogen skyer, og den kommer ikke igen. Jeg fortæller, at det er fordi, den fløj væk fra os.
Efter lidt tid drejer de andre samtidig også til højre, og lyset af dem forsvinder efterhånden, som de flyver væk fra os. Mit skøn er, at de har været et lille stykke ude over Øresund ud for København.
Jeg tog 3 billeder med et 5 megapixel mobiltlfkamera, som viser de tre flyve i lige række til, den forreste er drejet af mod højre, men stadig er med på billedet.
De tre billeder er optaget inden for minuttal 14-07-2009 kl. 22:37 og viser relativt tydeligt, at de er runde og ca. 12 pixel i diameter. Der er ingenting imellem dem.
De tres flyvebevægelse og hastighed må kunne beregnes ud fra billederne.
Jeg ønsker at blive kontaktet af en af jer i SUFOI eller nogen, der kan fortælle mig, om der har været noget kendt på stedet, tak.“

 
 
På originalfotoet ses de 3 små lys over tage og tv-antennen midt i billedet. Nederst ses en meget kraftig udsnitforstørrelse af samme foto. Ændringer i lys- og kontrastforhold m.v. fremhæver lysere partier midt i de små lys.


21 sider lang rapport

Denne observationsberetning med de tilhørende fotografier blev særdeles grundigt belyst og undersøgt, da indberetningen var så detaljeret og konkret, at der var en del data at holde sig til.

Forsvaret blev spurgt om flyve- og øvelsesplaner, men Flyvertaktisk Kommando, FTK, havde ingen aktiviteter i området, ligesom Hæren Operative Kommando, HOK, heller ikke havde kendskab til aktiviteter i og omkring Kastellet.

Selve fotosagen er beskrevet i en rapport i SUFOI's Fotoarkiv på 21 sider, men er ikke i tvivl i konklusionen:
Også i dette tilfælde er der med meget stor sandsynlighed tale om observation og fotografering af små varmluftballoner.

Observatøren var særdeles tilfreds med udredningen og skrev efterfølgende bl.a.:

„Tusind tak for SUFOI's tilbagemelding og den grundige undersøgelse I har lavet på vores observationer.
Det er selvfølgelig med en lille skuffelse, at I har kunnet identificere objekterne ;-)“

Kommentaren afspejler samtidig, at mange observatører via deres tilbagemeldinger er godt tilfredse med at få en forklaring på, hvad de har observeret, men samtidig kunne det jo have været lidt mere spændende, hvis der havde været tale om noget „ukendt“.


En artikel i Fyens Stiftstidende den 10. august med overskriften „Mystiske lys over Morud“ skrevet af journalist Hans Faarup satte gang i eftersøgningen efter en opsender af balloner på Norvestfyn. I artiklen hed det bl.a.:

„I lørdags så Aage Ebbesen, Morud, noget mystisk på himlen:

- Min kone og jeg samt vores 14-årige barnebarn sad og nød aftenen på terrassen ved vores hus her i Morud, da klokken 23.20 en mængde - ca. 30-40 - lysprikker pludselig dukkede op fra sydsydøst med retning nordnordvest. De fløj i uregelmæssig orden og udsendte absolut ingen lyd. Det var overskyet, så ‚tingene’ har bevæget sig under skyhøjde. Lysfarven var rødgul, skriver Aage Ebbesen i en mail til redaktionen.

Han skyndte sig at tage en række billeder af fænomenet.

Flyvende festlamper
De lysende prikker blev også observeret af Aksel Hansen, som bekræfter tidspunktet, og at lysene så ud til at drive langsomt med vinden.

Disse oplysninger antyder, at der nok har været tale om rispapirlamper. De senere år er det blevet populært at sende rispapirlamper til vejrs ved festlige lejligheder.“

Aage Ebbesens første billede af lysene over Morud.

På Fyens Stiftstidendes netdebat om denne sag havde SUFOI's Fotoafdeling bl.a. dette indlæg om nogle af problematikkerne omkring varmluftballoner:

Rispapirlamper gør ingen skade??

Efter at have set de offentliggjorte fotos, er jeg ikke i tvivl om, at der er tale om små såkaldte thailandske varmluftballoner, lavet af rispapir.

Det ser flot ud på himlen med en sådan opsendelse af en eller flere af disse varmluftballoner, og det skaber mystik hos nogle mennesker, der ser dem på en vis afstand, og derfor evt. ikke direkte kan se, hvad der er tale om.

Skandinavisk UFO Information, SUFOI, har via www.ufo.dk modtaget en mængde rapporter om sådanne små gullige/orange/røde lys på himlen i de seneste år, der ved nærmere undersøgelse af sagen (eller undersøgelse af eventuelle foto- eller videooptagelser) viste sig at være små varmluftballoner.

De går normalt ikke højere end fra nogle få hundrede meter og op til vel max. en km. til vejrs, inden det brændbare materiale slukker og ballonen almindeligvis stilfærdigt daler ned igen et sted. Kan de flyve så højt op som en km, så vil det kræve Luftfartsmyndighedernes tilladelse at opsende dem.

Der er ikke i Danmark p.t. rapporteret skader ved nedfald, hvor det brændende materiale, der sørger for ballonens opdrift, endnu ikke er slukket.

Men i Tyskland er der meldt om flere brandulykker i forbindelse med de små varmluftballoner, så der har flere delstater nu på det seneste forbudt opsendelse af denne type varmluftballoner, ligesom det overvejes at forbyde opsendelse i hele Forbundsrepublikken.

Her kan ses og læses mere om varmluftballoner.

Som sagt: Det ser flot ud, men vær varsom ved opsendelsen!

Mange hilsner
Ole Henningsen
SUFOIs Fotoafdeling

Journalist Sune Lundby Møller fra Fyens Stiftstidende havde efter den første artikel søgt yderligere oplysninger og i sagens anledning henvendt sig til NAVIAIR i Kastrup Lufthavn samt til Flyvertaktisk Kommando, FTK, i Karup, der havde henvist til SUFOI.

SUFOI havde endvidere modtaget flere indberetninger om iagttagelser af lysene på himlen over Morud.

Og endelig den 18. august kunne journalist Sune Lundby Møller i en artikel i Fyens Stiftstidende berette, at de små lys på himlen kom fra en bryllupsfest:

„Flere af borgerne var i tvivl om, hvorvidt det var flyvende objekter fra det ydre rum, der dansede på nattehimlen. Men rumalarmen er definitivt aflyst, efter en læser har henvendt sig med en anden forklaring.

Jeg må erkende at det nok ikke er helt så spændende, som en invasion over Morud.

Lysende, folk har set, var rislamper, der blev sendt til vejrs som en del af min tale til min brors bryllup, fortæller Christel Skree.

Brylluppet blev holdt i Douglashuset ved Langesø, og herfra blev i alt tyve rislamper sendt til himmels med ønsker og hilsner fra alle festens gæster.

I alt sendte Christel Skree og kompagni cirka 20 rislamper til himmels. Alle lamperne indeholdt ønsker og hilsner til brudeparret fra festens gæster.“

Fra Christel Skree modtog SUFOI's Fotoafdeling efterfølgende dette smukke foto, hvor bryllupsgæsterne er i færd med forberedelsen til opsendelsen af de mange rispapirlamper.
Foto: Christel Skree Fotografi


TV2 Østjylland var 13. september på banen med lidt store overskrifter og en beretning om 3 århusianere, der fra en båd i Århus Havn havde iagttaget og filmet mærkelige lys på himlen.

Nyhedsvært var Claus Elgaard, og indslaget med overskriften: »Besøg fra rummet« fortsatte i sin omtale:

„I nat havde Østjylland besøg af ni ufoer. Det mener ihvertfald tre århusianere, der efter midnat observerede og filmede lysende prikker på himlen.“

Indslaget i TV2 Østjylland kan stadig ses på denne adresse: http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=503510&r=7

 
Stillfoto fra den optagne videosekvens. De „mystiske“ lys ses på fotoet som 4 små, svage lys på himlen lige over det stærke lys midt i billedet. De øvrige lys på billedet er dels Månen og dels lysmaster på havneområdet.

I TV-indslaget blev det også refereret, at hverken Søværnets Operative Kommando eller Danmarks Meteorologiske Institut kunne give en forklaring på, hvad der var årsag til de ni lysskær på nattehimlen nær Århus.

Da SUFOI's Fotoafdeling fik præsenteret videosekvensen med de små lys, var der ingen tvivl:
Det er igen små varmluftballoner, der er i spil.

Efter at tv-indslaget blev vist, har TV 2 ØSTJYLLAND modtaget flere henvendelser fra seere, der mener, at de kan forklare lysglimtene.

En restauratør fra i Århus Borgelige Skydeselskab i Risskov bekræftede SUFOIs formodning:
Restauratøren forestod lørdag aften et bryllup, hvor der ved midnatstid blev opsendt flere papirlamper med lys.

Som TV2 Østjylland derefter udtrykte det:
Der er intet, der tyder på, at en fjendtlig invasion fra det ydre rum er under opsejling.

Dementiet af historien fandt vej til TV2's hovedstation og blev bragt i TV2 Nyhederne den 14. september kl. 22.00. Indslaget med forklaringen på observationerne over Århus Bugt kan ses på denne adresse: http://nyhederne.tv2.dk/video/index.php/nodeId-25057483.html


Nogle absolut spøjse fotos modtog SUFOI's Fotoafdeling i juni med denne forespørgsel:

„Har vi set en UFO?

Jeg vedhæfter nogle fotos som jeg tog d. 23.6. 2009 beg. kl. 15.42 (iflg. exif-filen. Vi bor i Bagsværd og så ‚Cigaren’ i luften i retning mod København NV.
Fotografierne er taget med 24x optisk zoom. Tingen bevægede sig meget langsomt fra syd mod vest. Nogen gange glimtede den i solen. Det virkede som blankt metal.

Den var stor. Meget længere end et fly.
Der var en sort helikopter som kredsede rundt om vort område i store cirkler. Den må også have set noget.

Kan I i SUFOI give mig en ide om hvad vi har set?

Mvh.
TB“

 
Den første af i alt 7 optagelser af den mørke genstand på himlen samt en udsnitforstørrelse.

I en efterfølgende mail fortæller fotografen videre:

Vi var 3 som så „UFOEN“
Jeg fik øje på den og viste den til min kone og vort barnebarn på 3 år. Jeg er selv 62 og efterlønner, og min kone er 59.

„Vi så den fra vor adresse i Bagsværd. Vi så den i ca. 10 min. Måske kortere.
Da jeg fik øje på den, så jeg så længe på den, at jeg holdt op, og gik videre med det jeg var i gang med.
Til sidst syntes jeg alligevel at jeg ville prøve at tage et foto, og gik derfor op på 1. salen, hvor jeg fotograferede gennem et åbent vindue.
Jeg fik det indtryk, at den havde problemer, da den tilsyneladende holdt stille og ligesom drev mod vest. Dens kurs var ikke stabil.
For det meste var den synlige del i skygge for solen, men nogen gange drejede den, så den blev belyst. Vi så den ikke forsvinde, men mener, at den pludselig var væk.
Efter jeg havde taget det sidste billede lukkede jeg kameraet, men observerede da, at den var meget i solen, og ville tage et foto mere.
Da jeg havde fået tændt kameraet igen, var den forsvundet.“

 
Genstanden ændrede - som det ses af billederne - udseende på himlen i løbet af den lange observationstid.


Solar-Zeppelin på spil

Efter igen at have studeret de modtagne fotografier og beretningerne er SUFOI's Fotoafdeling ikke i tvivl om, at det, der er observeret og fotograferet, er en såkaldt solar-zeppelin.

       
Lille solar-zeppelin fotograferet fra forskellige vinkler, der samtidig glimrende illustrerer, hvordan udseendet ændres afhængig af belysningen.

Det er i princippet en stor, aflang, pose af sort plast. Fyldt med luft og lukket for begge ender af den aflange pose er den i stand til at flyve til vejrs pga. dens ringe vægt og den af Solen opvarmede luft i posen. Luften i posen bliver varm, fordi posen er mørk. Nogle gange har opsenderne en tynd snor i den, for at kunne få den ned igen.

Det er nogle ganske gode fotografier, fotografen havde åndsnærværelse nok til at tage, der også glimrende illustrerer, hvad man kan finde på internettet, nemlig denne skiften mellem mørk og blank/lys, når posen ændrer position i forhold til solens stråler.

Ud fra fotos incl. udsnitforstørrelser og ændringer af lys-kontrastforhold samt skarphed, er der ingen tvivl om, at genstanden er afrundet i begge ender, den er afrundet i formen, ligesom den også er svagt buet i den aflange form. Alt dette er helt i overensstemmelse med, hvordan en såkaldt solar-zeppelin ser ud.

 
Som det ses af denne reklame for www.SteveSpanglerScience.com, kan en solar-zeppeliner også være ret så lang.
 
Af denne ældre tyske reklame fremgår det, at en solar-zeppelin på 3 m i længden og med en tykkelse på 50 cm, for år tilbage kostede 4 DM.

De er ikke så almindelige herhjemme, hvorimod de har kunnet ses på himlen i bl.a. Tyskland i en lang årrække. I SUFOI's arkiv ligger resterne af en sådan solar-zeppeliner, der er blevet fløjet med for mindst 15 år siden.

De almindeligste til salg på nettet er 3 m lange, men den fremsendte beskrivelse og fotografierne tyder mere på, at denne model må have været betydeligt længere.

Også denne type er til salg på nettet, hvor man eksempelvis kan finde en på 15 meters længde.

Observationsretningen sammenholdt med bevægelsesmønstret og de tilgængelige vejrdata er i overensstemmelse med hinanden.

Så der er ingen tvivl om, at der har været en solar-zeppeliner oppe at flyve i Københavns omegn denne solrige Sankt Hans aftens dag.


Nogle henvendelser til SUFOI er meget korte og kontante som denne fra en ung dame fra Rødovre:

 
Hvad er det jeg ser på det billede jeg tog den 2.6.2009 kl. ca. 12,30, udover en halo?
Håber at få et svar fra jer.
mvh.
VH
I dette tilfælde kunne svaret fra SUFOI's Fotoafdeling have været lige så enkelt og kort:
„Der er tale om en refleks i objektivet på det anvendte mobiltlf.kamera.“

Men vi sendte også fotografen en nærmere forklaring på fænomenet.

Hvordan opstår og påvises en sådan refleks?

Der er tale om en refleksion af lys i objektivet på det anvendte kamera.
Ved at trække diagonallinjer på det originale foto (dvs. linjer fra hjørne til hjørne) findes fotoets midterpunkt.
Refleksen (R) opstår normalt i samme afstand fra midterpunktet, diametralt modsat den kraftige lyskilde - her Solen (S), der forårsager refleksen.
Det lysende objekt vil naturligvis ikke være observeret på selve himlen, men ses først på det digitale foto på displayet eller evt. på skærmen efter overførsel til computer.
Denne form for refleks - og andre typer af reflekser - er relativt normalt forekommende ved fotografering mere eller mindre med kameraet rettet mod Solen - eller kan optræde på fotos, hvor Solen er i billedet.
Afhængig af objektivets art kan reflekser også optræde forårsaget af lyskilder udenfor billedfeltet.

Reflekser kan have nok så spektakulære udseender, og de har især for år tilbage givet anledning til mange spekulationer og debatter.

Men sådanne reflekser kan af fotografer nemt efterprøves ved at forsøge at fotografere under nogenlunde samme omstændigheder og lysforhold igen.


En 40-årig mand har været ude for at tage billeder af en smuk solnedgang og beretter i sin henvendelse til SUFOI:

„Jeg tog billeder af en solnedgang søndag 13. september 2009 kl. 19.36 i Odense SØ.
Jeg tog ikke rigtig notits af den mørke plet i skyen.
Først 2 dage efter, den 15. september 2009, opdager jeg en mørkegrå „sfære“ eller „kugle“, ligge og hvile på en sky på 4 af mine billeder.
Jeg lagde billederne i Photoshop og manipulerede lidt med lys, kontrast, autolevels etc., og det stod klart for mig der måtte værre et eller andet der.
Rumskib eller ikke, noget fanger min opmærksomhed dér.
Billeder er taget med et SONY A-100 spejlrefleks kamera.“


 
Det ene af fotografens billeder med den mørke aftegning på. På udsnitforstørrelsen er indsat en pil for at markere aftegningens placering.
 
Lokalt meteorologisk fænomen
siger DMI

SUFOI's Fotoafdeling henvendte sig naturligt nok til Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, der er eksperter på denne type af fænomener på himlen.

Seniorklimatolog John Cappelen svarer efterfølgende:

„Billederne siger mig ikke meget udover det rent meteorologiske. Man kan altid finde sære ting på skybilleder - bagefter ved granskningen...og tingene der ses afhænger også af øjnene der ser.

Rent meteorologisk var skyerne på billedet knyttet til en front, der adskilte kølig luft med byger over Sydøstdanmark fra varmere luft mod nordvest. Der var tale om altocumulus eller altostratus, stedvis med lidt ‚opbygning’ og stedvis i to lag. Med lidt god vilje kan man også se en enkelt kort faldstribe.

Den mørke plet, som ikke har forandret sig mellem de to billeder, må efter min mening skyldes en lokal fortykkelse, evt. være skyggen af en bagvedliggende sky.“

Der er altså efter DMI's ekspertudtalelse ikke tvivl om, at den mørke aftegning drejer sig om et lokalt meteorologisk fænomen, der blot i dette tilfælde er kommet til at tage sig nok så ejendommeligt ud på fotografierne.

Hertil svarer fotografen:

„Jamen jeg siger mange tak for ekspertudtalelsen.
Havde jo håbet, at I ville sige, ja, den er god nok, det er dem fra Andromeda, men nuvel :)“


Lysende tordenskyer over Sverige og Kattegat

I løbet af aftenen og natten til 8. juli 2009 oplevede Nordsjælland et spektakulært lysshow i horisonten. Årsagen var kraftige natbyger med heftig lynaktivitet.

Tordensky over Kattegat oplyst indefra af lyn og set fra Tuborg Havn natten til den 8. juli 2009. Toppen af skyen ligger helt oppe ved den grænse i atmosfæren, der hedder tropopausen, som lige nu ligger i ca. ni kilometers højde over Danmark. Tropopausen er grænsen mellem troposfæren og stratosfæren, hvor temperaturen skifter fra at falde med højden til at stige med højden. Dermed afbrydes den varme, fugtige lufts videre opstigning og skytoppen flader ud til den karakteristiske ambolt.
Foto: Jacob la Cour

Resten af oplysningerne om denne hændelse samt en lang række fantastiske fotografier af det usædvanlige vejrfænomen, beskrevet af Lone Sejr Carstensen, DMI, kan ses på denne adresse: http://www.dmi.dk/dmi/lysende_tordenskyer_over_sverige_og_kattegat
Udvalgte beretninger

På observationslisterne på www.ufo.dk kan observatører se, om der er andre indberetninger fra deres område på det tidspunkt, de selv måtte have iagttaget noget specielt på himlen.

Nogle henvendelser består - udover observatørernes navn og andre data - kun af meget få ord, medens andre observatører har ønsket i højere grad at delagtiggøre andre i deres ufo-beretning:


Observatørerne fortæller:

8900 Randers - 12. juli 2009
Tre slags ballon-lignende objekter, der fløj/svævede i formation!!
Formationen lignede en perfekt retvinklet trekant. Hvert objekt synes at „rotere“ om sin egen akse. Afstand til det flyvende objekt vurderes til at være omkring 100 meter. Størrelsen på objekterne vurderes til at være omkring dimensionen på en almindelig „fest-ballon“.
Det andet vidne vurderede størrelsen til at være anderledes end en ballon.
Selvom der er skrevet om balloner, synes objekterne ikke at have deres præcise karakterstik.
Dette vurderes ud fra, at de svævede i en perfekt retvinklet formation. Dertil bevægede formationen sig med en betydelig højere hastighed og retningsfokus end almindelige balloner.
Afstanden imellem objekterne vurderes til at være imellem 10 til 20 meter, og der var naturligvis ikke noget synligt, der „forbandt“ eller fikserede objekterne til hinanden. Dertil virkede formationen som at rotere en smule gennem hele observationen.
Dog, som før nævnt, synes afstanden imellem objekterne at forblive konstant, hvilket er grunden til, at denne observation bliver indberettet.
Der blev ingen lyd, der kunne tilknyttes til objektet, observeret.
Dog skal der tilføjes, at vejkrydset, hvor UFOen blev set, er et trafikeret sted, hvilket kan have overdøvet objektets mulige lydafgivelse.


5600 Fåborg - 2. august 2009
Var ude og lufte hunde på et område øst for Horne Kirke, vejret var klart, næsten skyfrit. Jeg fik øje på et klart gul- orange lys mod vest, ca. 10 grader over horisonten. Lagde mærke til, at det bevægede sig.
Et par minuter efter dukker endnu et lys op, og jeg tolker det som nødblus. Begge lys bevæger sig i samme retning, imod hvor jeg står. Jeg står stille og kikker. Et par minuter senere dukker endnu 2 lys op fra samme sted, hvor de andre kom fra. De første fortsætter ad en nogenlunde lige linie, og befinder sig nu ca. 60 grader mod nord, mens de 2 nye kommer nærmere. Jeg kikker på de, som kom først. De lyser meget klart gul-orange, der er ingen lyd. De bevæger sig mod vest, og jeg står og kikker 1-2 minuter.
Jeg kikker nu imod de 2, der kom efterfølgende, og ser, at der er kommet endnu en til syne, fra samme sted som de øvrige kom. Der er nu 5 lys på himlen. Det, der sås først, fader langsomt ud, nr. 2 forsvinder pludseligt samtidig med, at den anden er forsvundet. De øvrige 3 fortsætter som de første, men forsvinder mere pludseligt end nr. 1. Hvert lys sås på himmelen i 3-5 min.
På vej hjem sås endnu et lys. Det opførte sig som de første. Jeg var ude og kikke efter at have undersøgt, om nogle i familien var vågne, så de evt. kunne se, hvad jeg så, og så vi sammen måske kunne finde frem til en fornuftig forklaring. Da jeg var ude kl 0:35 sås endnu et lys.
Jeg siger ikke at jeg har set ufoer, jeg kunne blot godt tænke mig at vide, om andre har set det samme, og om der skulle være en naturlig forklaring på fænomenet.


8240 Risskov - 22. august 2009
Jeg stod og betragtede nattelandskabet fra mit soveværelse på 2. sal, da jeg ude over Århus bugten fik øje på et rødligt el. orange lys. Min første indskydelse var, at det var en planet, men indså hurtigt, at objektets lysstyrke var væsentligt kraftigere end selv de stærkeste planeter. Tænkte herefter om det evt. kunne være en redningshelikopter, som ofte ses ude over bugten. Jeg hentede min kikkert, fandt objektet igen og indstillede kikkerten for at se, om der var nogle blinkende navigationslys at se. Det var der ikke, hvilket også kunne udelukke, at det var landingslyset fra et rutefly på vej mod Tirstrup lufthavn. Perspektivmæssigt virkede det som om, at lysene var 5-10 kilometer borte, så det ville passe meget godt med, at objekterne måske befandt sig i nærheden af lufthavnen.
Kort efter dukkede yderligere 2 lys op. Det sjove er, at det for mig så ud som om, at de pludselig tændte 3-4 grader over horisonten. Der er ingen objekter i denne retning, som de kan have gemt sig bag. Det er ca. her, at det går op for mig, at de bevæger sig ganske langsomt op ad med samme hastighed, dog ikke en konstant hastighed. De svæver også skiftevis fra side til side, uden at der er voldsomme udsving i deres bane. Deres bevægelser fik mig til at tænke på motoriserede paragliders el. lign.
Efter ca. 5-6 minutters langsom opstigning blev lysene hurtigt svagere og forsvandt, alle ca. i samme højde. Jeg kunne svagt se et skydække omkring der, hvor de forsvandt, så formoder, at de er forsvundet op i dette.
Jeg har tænkt over det, og den nærmeste forklaring, jeg selv kan komme, er nok en form for papirlanterne. Jeg mindes dog ikke, at disse bevæger sig så højt op på himlen, med mindre man bruger en længervarende form for brændsel i bunden, som f.eks. et fyrfadslys - dog var lysstyrken på objekterne samt den umiddelbare afstand (som for mig virkede til at være min. 2-3 km), alt for kraftig til at det kan have været den slags papirlanterne, som vi kender fra Asien (og nu også herhjemme). Jeg tror bestemt ikke på UFO'er, så forklaringen om lanternerne er nok stadig den, jeg hælder mest til. Jeg synes dog, at det ville være ganske sjovt om nogen med lidt mere erfaring i den slags fænomener kunne give et bedre bud, da jeg selv er lidt i tvivl vedr. min konklusion.


2800 Kongens Lyngby - 19. september 2009
En 75-årig kvinde fortæller:
„Kom cyklende, så en bordtennisbold stor klar skive med et rektangulært blåkantet vindue 3/4 m over jorden, 1 m fra mig.
Den stod helt stille, hvorefter den hævede sig lige op og forsvandt i toppen af et træ.
Observationen varede 18-20 sek.“


En gammel UFO observation ved Ringkøbing Fjord
En læser henvendte sig tidligere på året om en ældre observation:
„På jeres hjemmeside har jeg læst artiklen om „flyvende sommer“ i forbindelse med en undersøgelse af noget Candyfloss lignede materiale ved Stauning Lufthavn.
Jeg kom derfor til at tænke på en oplevelse, jeg havde sammen med min far og bror i slutningen af halvfjerdserne, hvor vi observerede en aflang cigarformet genstand; med et antal 6-7 „koøjer“ med forskellige farver bevæge sig henover trætoppene ved Lemvejen ved Stauning Lufthavn. Da vi ser den, standser vi bilen og ser den i en afstand på 3-400 m. Den står forholdsvis stille, der er ingen støj, og kort tid efter bevæger den sig mod nord-nordvest. Min bror mindes også stadig episoden; mens min far har fortrængt den.
Den efterfølgende dag blev det nævnt i enten Vestkysten eller Ringkjøbing Amts Dagblad, at Ufoen var blevet set både fra lufthavnen og ved slusen i Hvide Sande.
Kan I hjælpe mig med følgende: Hvornår var den præcise dato, har I evt. en kopi af avisartiklen og har SUFOI undersøgt observationen.“

Desværre måtte vi skuffe læseren, da vi ikke kunne hjælpe med de ønskede data.

Vort ældre rapportmateriale har i nogen tid har været i Sverige hos en samarbejdsorganisation til registrering og scanning, og vi har derfor ikke umiddelbart adgang til det.

En manuel søgning på denne type rapport er endvidere et større arbejde.

Om læseren kan få noget ud af selv at spørge div. lokalarkiver/aviser er nok uvist.

Men vi lovede at omtale henvendelsen i ufo-mail for at se, om det evt. skulle give henvendelser fra læsere, som er brugbare for observatøren.


Ubby syd for Kalundborg - juli 2009
En aften i vores ferie, sad vi ude kl. 23.10 (datoen er jeg usikker på, men omkring den 12-7-2009), vi havde kun et stearinlys tændt. Pludselig så vi et syn, vi aldrig har set før.
En lysende genstand kom flyvende fra Nordvest mod Sydvest. Objektet var hvidt i centrum og blev gulligt længere ud mod kanten, i yderkanten var der en markant rød cirkel. Der var ikke nogen lang hale, men et lille gult lys bag objektet.
Pludselig forsvandt objektet, som om der blev slukket på en kontakt, ingen langsom udbrænding, ingen eksplosion, den forsvandt bare, som med et klik.
Jeg har prøvet at genskabe det, vi så, i et fotoprogram, pilene viser den næsten vandrette flyvning og stedet, hvor den forsvandt. Størrelsen er også, som vi så den.
Det virkede, som om den var meget tæt på, og ikke, som når man ser et stjerneskud, hvor man tydeligt kan se, at det er langt ude i rummet. Men det var jo nok synsbedrag.
Objektet blev observeret i Ubby ca. 10 km. syd for Kalundborg, set mod Vest/Nordvest.

Er det en meteor en komet eller noget helt andet? Og har sådan en normalt ikke en lang hale?

Observatørens illustration af det observerede lysfænomen på himlen.

Toke Haunstrup fra SUFOI's Rapportarbejde takker for henvendelsen og den meget oplysende illustration og fortsætter sit svar:

„Umiddelbart lyder det ikke som et meteor, det I observerede. Der ville næppe være så mange detaljer at se på et meteor, som du beskriver og viser på illustrationen. Og hvad angår komet kan dette udelukkes med 100% sikkerhed, da kometer slet ikke bevæger sig så hurtigt på himlen, som du beskriver det.
Så umiddelbart har jeg ikke noget bud på en forklaring.“

Men vi opfordrer gerne UFO-Mails læsere til at fremkomme med et bud på en forklaring.
Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted