logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2010 > UFO-Mail nr. 124

UFO-Mail nr. 124
30. december 2010


Nye militære ufo-arkiver offentliggjort

New Zealands militær offentliggør 60 års ufo-arkiver, der nu kan downloades fra nettet.

Overskrifterne i medierne verden over er som vanligt af forskellig karakter.

TV2 Nyhederne mente sikkert, at overskriften »Rumvæsen med størrelse 440« i sko kunne sælge: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-36025489:rumvæsen-med-størrelse-440-i-sko.html?forside så blandt de 50 - 60 år gl. ufo-arkiver, blev sådan en sag fremhævet.

 

Dog nævner TV2 Nyhederne også andre sager, bl.a. at der var observationer indrapporteret af ganske almindelige mennesker, piloter, militærpersonnel og passagerer på fly. Også en New Zealandsk premierminister fattede interesse for en enkelt sag, fremhæves det.

På adressen: http://www.dn.se/nyheter/varlden/nya-zeeland-lagger-ut-sina-uforapporter kan læses en mere seriøs orientering om offentliggørelsen, skrevet af UFO-Sveriges formand, journalist Clas Svahn, Dagens Nyheter.

 
Arkiverne indeholder mere end 2000 dokumenter, hvoraf nogle af dem stammer tilbage fra starten af 1950'erne.
Offentliggørelsen har været undervejs i nogen tid, selvom det af forsiden på den sidste samling af rapportmateriale fremgår, at visse dele af materialet først var beregnet til frigivelse i 2080.
Af denne forside fremgår det, at materialet består af ufo-rapporter fra offentligheden, militært personnel og civile flybesætninger.

Andre forsider viser, at indholdet i disse mapper består af div. korrespondance med myndigheder samt civile ufo-undersøgelsesgrupper, lokale og internationale. Det betyder også at visse dele af det offentliggjorte materiale er kopier af tidlige tidsskrifter udgivet af lokale ufo-grupper. Man kan sågar finde nogle af de duplikerede samlinger af spørgsmål og svar, som amerikaneren George Adamski solgte til sine tilhængere rundt om i verden i halvtredserne.

 
Adskillige sider i det frigivne materiale består af kopier af gamle avisudklip.

Blandt disse udklip fra 1955 ses f.eks. et klip, der beretter om den britiske Luftmarskal Lord Dowding, der ikke gjorde nogen hemmelighed af, at han mente at ufo'er var rumskibe fra fremmede planeter.
 

Når man kort løber materialet igennem, kan det undre en, at det oprindeligt var tanken at opretholde restriktioner på indholdet i så lang tid. Men myndighedspolitikken på den slags områder har rundt om vist sig at være ret så tilfældig.

Iflg. The Dominion Post havde New Zealand en regeringsstyret komite, som undersøgte ufo-rapporter frem til 1976. Komiteen bestod af højtplacerede militærfolk, astronomer og andre forskere. Komiteens formand var souschef for den militære efterretningstjeneste.

En talsmand for det New Zealandske Forsvar, kommandør Phil Bradshaw, siger til avisen The Dominion Post, at der i materialet findes en hel del tvivlsomme rapporter, men at der bestemt også er en del, der er skrevet at et ærligt hjerte. „Helt sikkert ser folk ting, som er uforklarede“, siger han.

New Zealands forsvarsminister Wayne Mapp udtaler, at den, der måtte have lyst, kan danne sig sin egen mening om rapportmaterialet, men at han personligt er af den opfattelse, at stort set alt har en naturlig forklaring.

Før frigivelsen af rapportmaterialet, udtalte Air Force Squadron Leader Kavae Tamariki fra det New Zealandske Forsvar videre, at man ikke havde ressourcer til at efterforske ufo-observationer, og ikke ville kommentere indholdet i de offentliggjorte arkiver.

„Vi har samlet disse oplysninger. Vi har ikke undersøgt eller udfærdiget rapporter eller underbygget noget i det indsamlede materiale“, sagde han til Dominion Post i forbindelse med offentliggørelsen.

 
 
Første side af et af de frigivne forsvars-dokumenter, der handler om de spændende observationer i nytårsdagene 1978/79.


Kaikoura 1978

En af de mest omfattende sager i de frigivne materialer vedrører observationer af mærkelige lys ud for byen Kaikoura på Sydøen i dagene omkring slutningen af 1978, hvoraf det ene lys blev filmet af et tv-hold ombord på et fly i området.

Der var flere specielle hændelser i området, og omtalen gav internationale overskrifter og nåede også danske medier, herunder indslag i TV-Avisen midt i vinterkrigen 1978/79.

 
På en flyvning iagttog luftkaptajn Bill Startup med sin flybesætning et kraftigt lys, samtidig med at der var et radarekko på flyets radar.

Kaptajn Startup besluttede at flyve mod målet for at se, hvad der ville ske. Under denne manøvre drejede objektet iflg. beskrivelserne tilsyneladende under flyet og forsvandt.

Bill Startup skrev senere sammen med Neil Illingworth bogen »The Kaikoura UFO's« om oplevelserne.


 
SUFOI's formand Kim Møller Hansens specialrapport UFO'er over New Zealand udkom i forbindelse med SUFOI's Kongres i Lyngby i november 1980.

SUFOI's formand Kim Møller Hansen udgav en specialrapport om disse tildragelser »UFO'er over New Zealand«, der udkom i forbindelse med SUFOI's Kongres i Lyngby i november 1980. Rapporten er for længst udsolgt, men vi fundet et par enkelte antikvariske eksemplarer på vores lager. Du kan sikre dig et unikt eksemplar af A-4 hæftet ved at skrive til Skandinavisk UFO Information - SUFOI.
Prisen er kr. 40. Dertil skal lægges porto/ekspedition kr. 45,00.


Gå selv på opdagelse i New Zealand-arkiverne

Arkiverne blev offentliggjort af Forsvaret i New Zealand den 22. december, og interesserede kan selv dykke ned i arkiverne og se nærmere bl.a. på denne adresse: http://www.stuff.co.nz/national/4486327/Original-files-NZs-UFO-sightings

Skulle det være svært at få adgang, så forsøg med disse adresser:
UFO sightings: Book 1: 1990-2009 http://www.stuff.co.nz/national/4486327/Original-files-NZs-UFO-sightings
UFO sightings: Book 2: 1984-1989 http://tinyurl.com/2d78e29
UFO sightings: Book 3: 1981-1984 http://tinyurl.com/3y6h3n2
UFO sightings: Book 4: 1979-1980 http://tinyurl.com/345phna
UFO sightings: Book 5: 1979-1984 http://tinyurl.com/2vwybtd
UFO sightings: Book 6: 1978-1981 http://tinyurl.com/326mw8e
UFO sightings: Book 7: 1959-1983 http://tinyurl.com/343dqhl
UFO sightings: Book 8: 1956-1979 http://tinyurl.com/38kkkgx
UFO sightings: Book 9: 1952-1955 http://tinyurl.com/2bxtccl


Kim Møller Hansen: »UFO'ernes verden«
består af 4 gennemillustrerede hæfter på i alt 212 sider!

I perioden 1981-1986 var artikelserien »UFO-klassiker« et fast indslag i SUFOI's tidsskrift UFO-Nyt. Serien redegjorde for 32 af de mest berømte ufo-tildragelser, så både nye og „gamle“ læsere kunne læse dem med udbytte. Artiklerne fremlagde så korrekte oplysninger som overhovedet muligt, med relevante gamle og nye kilder - og hvor det var muligt, blev sagerne opdateret med de senest tilgængelige undersøgelser, interviews etc. Alle 32 artikler blev i 1997 samlet i 4 gennemillustrerede A-5 hæfter på i alt 212 sider.

 
En af artiklerne i »UFO'ernes verden« er en illustreret gennemgang af den spændende sag fra 1978 i New Zealand, der involverer observationer gjort af flybesætninger, filmoptagelser foretaget af af TV-hold samt radarobservationer.

Tilbudspris for alle 4 hæfter: 79,00 kr. Dertil skal lægges porto/ekspedition kr. 45,00.
Bestilling kan foretages på denne adresse: UFO'ernes verden.WikiLeaks og ufoer?

Indeholder WikiLeaks lækkede dokumenter henvisninger til ufo-fænomener?

Det har ihærdigt været diskuteret på internettets ufo-fora, om hvilke afsløringer om ufoer man kunne forvente, når der blev adgang til WikiLeaks dokumenter.

I første omgang dukkede der ikke noget spændende op, når man søgte gennem dokumenterne.

WikiLeaks-grundlægger Julian Assange svarede i starten af december 2010 på læserspørgsmål hos engelske The Guardian, som er en af de aviser, som har fået alle dokumenterne fra organisationens nyeste lækage i forvejen.

Politiken.dk har sammenskrevet læserspørgsmålene, men har ikke omformuleret Assanges svar. Spørgsmålene drejede sig blandt andet om ansvar og konsekvenser og kan ses på adressen: http://politiken.dk/udland/ECE1133420/julian-assange-svarer-paa-spoergsmaal-om-ufoer-og-selvpromovering/

Der var også en læser, der ville høre, om WikiLeaks ligger inde med akter om UFO'er og derfor spurgte: „Har I modtaget dokumenter, som omhandler UFO'er og rumvæsener?“

Hertil svarede Julian Assange:
„Mange tosser mailer os om UFO'er eller hvordan de opdagede, at de var antikrist da de talte med deres ekskone ved en havefest over en potteplante. Men de overholder ikke vores to udgivelsesregler:

1: At dokumenterne ikke må være selvforfattede.
2: At det skal være det originale dokument.

Bortset fra det, er det værd at bemærke at der faktisk er referencer til UFO'er i endnu ikke udgivne dokumenter fra Cablegate (den verserende lækage, Pol.red.)“, slutter Assange sin omtale af ufo-dokumenter fra WikiLeaks.

 

Hvis man er interesseret i på egen hånd at gennemsøge de lækkede dokumenter, der for en stor dels vedkommende er indberetninger fra ambassader i hovedstæderne verden over, så kan man prøve sig frem på denne adresse: http://46.4.48.8/cablegate/

Det bliver interessant at se, hvilke former for dokumenter, der senere måtte dukke op fra disse kilder.Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

En af vore læsere fra Grenå-området opdager en mørk aftegning på et af sine udendørs fotos.

Han er i gang med arbejde ved sin altan og tager i den forbindelse et par billeder 27. august 2010 af arbejdet med sin Apple iPhone 3GS.
Da fotografen lægger sit første billede ind på computeren opdager han en lille mørk aftegning på himlen, men på billedet, taget 3 sekunder senere, er der intet usædvanligt at se:

   
Øverst ses det originale foto. Nedenunder ses to forskellige udsnitforstørrelser fra originalfotoet.

„Hej, har taget billeder af altan værn, da jeg satte dem op.
Opdagede at der var noget andet på billedet.
Billeder taget 27-08-2010 KL.11.34.28 og 3 sekunder efter kl.11.34.31 på iPhone.
Fnug eller fugl? Ved det ikke, men meget sjovt!“


Insekt tæt på kameraet

Den mørke aftegning optræder ikke på billedet, taget 3 sekunder senere.
SUFOI's fotokonsulenter er enige i, at der i dette tilfælde er tale om et insekt eller en fugl i flugt med flyveretning på tværs af fotograferingsretningen.

Iflg. optagelsens billeddata, er dette taget på 1/1000 sek. En fugl ville derfor med nogen afstand være aftegnet mere skarp.
Det er derfor opfattelsen, at der er tale om et lille insekt flyvende tæt forbi kameraets objektiv.


Et foto i en speciel optagelsesvinkel af Eiffeltårnet i Paris var en af efterårets opgaver i SUFOI's Fotoafdeling.

 
Hvad var de mystiske lys over en af platformene på Eiffeltårnet i Paris?
Billedet er taget den 30. august 2010, og lysene på billedet er ikke observeret under optagelsen.
Nederst ses en kraftig udsnitforstørrelse af området med aftegningerne.

 
Lysaftegningerne på originalfotoet er reflekser i kameraets objektiv forårsaget af de kraftige projektører placeret på undersiden af en af platformene.
På illustrationen ovenfor ses, hvorledes reflekserne på fotoet optræder diametralt modsat de stærke lyskilder, der er årsag til aftegningerne.

En af efterårets henvendelser var fra HM, der til www.ufo.dk skriver:

„Efter en god ferie i Frankrig og en tur til Paris og Eiffeltårnet, sidder jeg nu og grovsorterer billeder.
Vedlagte billede har dog vakt min interesse.
Hvad det er, skal jeg ikke gøre mig klog på, men mystisk ser det ud.
Jeg er ikke foto ekspert men tror ikke, det har noget med hverken iso eller lukkertiden at gøre.“

Der er ingen tvivl om, at der er tale om reflekser i kameraets objektiv forårsaget af de 4 stærktlysende projektører på undersiden af platformen.

På illustrationen ses det, hvordan de kraftige projektørlys (blå bogstaver D, C, B og A) forårsager reflekserne (røde bogstaver A, B, C og D).

Der er i dette tilfælde tale om en nærmest klassisk refleksdannelse, der på billedet optræder diametralt modsat (billedets midterpunkt) af den forårsagende lyskilde.

Så mystikken er hævet i dette tilfælde.


Foto af vinterhimlen over Århus viser også lysende pletter, der ikke er observeret under optagelsen.

Henvendelsen fra en 24-årig lærer lyder:

„Jeg tog dette billede og så først de 3 grønne pletter bagefter.
Jeg tog desuden flere fotos før og efter, men der var ingen grønne pletter - og tvivler på at det kan være støv på linsen!
Måske lysrefleksioner? Aner det ikke....“

 
Det modtagne originalfoto øverst samt udsnitforstørrelse med de lysende aftegninger på himlen over Århus.
 
De lyse aftegninger på himlen ikke er observeret under optagelsen.
Ændrede lys- og kontrastforhold og indtegning af lysgangen viser med al ønskelig tydelighed, at der er tale reflekser i kameraets objektiv forårsaget af de stærke lyskilder i nederste venstre halvdel af fotoet - diametralt modsat aftegningerne.

Det er en klassisk refleks, der på billedet optræder diametralt modsat (billedets midterpunkt) af den forårsagende lyskilde.

At kun 3 af lyskilderne giver reflekser på himlen må bero på lyskildernes forskellige lysstyrker.

Fotografen var i sin oprindelige henvendelse i virkeligheden selv inde på forklaringen på lysene og er i sin efterfølgende kommentar glad for opklaringen fra SUFOI's Fotoafdeling:

„Tusind tak for den hurtige, venlige og meget professionelle tilbagemelding med stor viden! Tak for hjælpen:)“Himlen i december og januar - stjerneskud, planeter og solopgang med formørkelse

Himlen i december og januar har budt - og byder - på flere forskelligartede fænomener på himlen

Når Solen står op den 4. januar 2011, er der udsigt til en usædvanlig solopgang, nemlig en partiel solformørkelse.
Om vejrguderne vil, bliver der fra København med start kl. 08.40 kun 57% af solskiven at se.
43% af solskiven dækkes af Månen. Den øverste højre halvdel af Solen mangler.
Kl. 9.30 nåes maxinum og 83% af solskiven er dækket. kl. 10.54 er formørkelsen ovre.

Man kan læse mere om solformørkelsen hos bl.a. Amatørastronomisk Selskab Fyn på adressen: http://asf.skysite.dk/?side=250047

 
Den partielle solformørkelse med tidsforløbet udregnet for Fyn.
Amatørastronomisk Selskab Fyn har samtidig illustreret 2 faser af formørkelsen.

Hvis vejret arter sig, kan man tirsdag d. 4. januar 2011 kl. 9-11 opleve den delvise solformørkelse fra Tycho Brahe Planetarium i København.
Astrofysiker Michael Linden-Vørnle oplyser om arrangementet:

„Vi skyder året i gang med et arrangement, hvor vi ser på, hvad der sker på himlen og i rummet i 2011. Der er gratis adgang for Planetariets medlemmer. Øvrige skal betale 70,- kr. Alle skal tilmelde sig på tlf. 33 12 12 24.“


Stjerneskud fra stjernebilledet Tvillingerne - Gemini
Stjerneskudsværmen Geminiderne ses ca. 7. - 17. december hvert år og toppede i år formentlig natten mellem 13. og 14. december.

 
Geminide-meteor optaget fra Saint Rémy lès Chevreuse i Frankrig.
Foto/Video: Sylvain Weiller

Geminiderne udstråler fra et punkt i stjernebilledet Tvillingerne tæt på de to klare stjerner Castor og Pollux.

En af årets mere spændende optagelser af et meteor fra Geminide-sværmen blev foretaget af franskmanden Sylvain Weiller den 13. december 2010.

Weiler havde i Saint Rémy lès Chevreuse sat sit videoudstyr op rettet mod et område af himlen ved stjernebilledet Orion. Det viste sig at være et utroligt heldigt valg.

Da Sylvain Weiler om morgenen nøjere gennemgik de 720.000 billeder, kameraet havde optaget, fandt man ikke et fly eller glimt fra en iridiumsatellit, men en flot optagelse af et meteor fra Geminiderne.

Se Sylvain Weiller's meteoroptagelse i forskellige udgaver på adressen: http://sweiller.free.fr/AstroMovies/Meteorshowers.htm


Bootiderne i januar 2011

Næste aktive stjerneskudssværm er Bootiderne, der ses fra omkring 1. - 6. januar.
Læs mere om stjerneskudsværme hos Tycho Brahe Planetariums site: http://www.tycho.dk/article/view/810/1/124/Observationsstof

Jupiter laver „ravage“ på efterårshimlen og kan fortsat ses.
Den stærktlysende planet Jupiter har endnu engang været årsag til himmelmystik i løbet af efteråret, og planeten kan fortsat ses på sydvesthimlen.

En af vore læsere MP har henvendt sig med flere videosekvenser taget om aftenen gennem nogen tid.
Han har adskillige gange over en længere periode observeret et stærktlysende lille objekt på sydøst-sydvesthimlen.
Når han forsøger med sit videokamera at filme lyset, ændrer det ofte udseende og bliver meget stort i søgeren, og når der zoomes ind på lyset, er det svært at holde kameraet stille, så optagelserne bliver derefter.

 
To stillfotos fra en af de modtagne videosekvenser. På øverste optagelse ses „lyset på himlen“ nogenlunde skarpt aftegnet, medens lyset på nederste foto er betydeligt større og mere uskarpt.

Dette skyldes ikke, at der er zoomet ind på lyset, men at videokameraet hele tiden automatisk forsøger at fokusere (stille skarpt) på lyset i nattemørket. Dette lykkes ikke, og lysets udseende på optagelsen vil derfor ind imellem tage sig ud, som ovenfor.


 
Sydøsthimlen den 15. november 2010 ved 17-tiden illustreret med planetarieprogrammet Starry Night.
Skråt nedenfor Månen ses planeten Jupiter til venstre i billedet.
Jupiter har været at se det meste af efteråret på den sydlige himmel og kan fortsat ses i sydvest midt på aftenen.
Illustration: Ole Henningsen

Den stadige observation af lyset på den sydlige himmel gennem en længere periode med klart vejr og lysets placering samt udseende på de modtagne videosekvenser lader ingen tvivl om, at MK har ladet sig mystificere af den stærktlysende planet Jupiter.


Lysende objekter over Århus
Kan I oplyse mig om hvad det var for ca. 25 kæmpestore ildkugler jeg og min familie så flyve på himmelen i aftes den 16. december kl 17.03 over Århus?

En 44-årig ufo-mail læser sender med dette spørgsmål et foto og sin beskrivelse af hændelsen og tilføjer:

„Jeg har aldrig oplevet noget lignende og var meget fascineret og overrasket over synes. Helt sikkert ikke hverken flyvere eller helikoptere, men om det kunne være luftballoner i mørket eller andet?
Jeg er meget nysgerrig, og ved ikke lige hvem jeg ellers spørger...
Jeg vil gerne uddybe oplevelsen hvis det ønskes, jeg tog et par dårlige mobilbilleder af det, og sønnen mobil-filmede noget.“

 
 
På originalbilledet ovenfor ses flere af de observerede lys på himlen over Århus. Den lange eksponeringstid er skyld i de „udtrukne“ lysende aftegninger.
Tv. ses en udsnitforstørrelse af de midterste lysaftegninger.
Det ses, at der er et lille mere koncentreret lysende parti i aftegningerne, der understøtter forklaringen om, at der var tale om små varmluftballoner, opsendt fra nærområdet.

Efterfølgende tilføjer den 44-årige observatør og fotograf:

„Billedet er beskåret, men elles er der ikke redigeret i det.
I virkeligheden så de mere cirkelformede ud og med mest ild lysende i undersiden, og de fløj i noget der lignede en formation, med flere der fulgtes to og to.“

Svar fra SUFOI

Toke Haunstrup, SUFOI's Rapportarbejde:

„SUFOI har på det seneste modtaget flere beretninger fra Århus, som umiddelbart kan henføres til små varmluftballoner (‚thailandske lygter’). Fra d. 16. december har vi således modtaget to samstemmende indberetninger om observationer af 5-7 orangelysende objekter over Århus midt/vest, som med meget stor sandsynlighed skyldes varmluftballoner. Observatørernes beretninger kan læses på SUFOIs hjemmeside på siden: UFO-observationer 1/10 - 31/12 2011.

Jeg vil også mene, at jeres oplevelse kan forklares som lignende varmluftballoner, som typisk er omkring 1 meter høje og består af et let stof med et brændende materiale ophængt forneden. Set på en vis afstand fremstår ballonerne oftest som kraftige, gullig-orange (nogle gange grænsende til det rødlige) lys.

Her I kan læse mere om varmluftballoner.

Jeg håber, at I kan bruge disse oplysninger. Skulle I en anden gang observere noget usædvanligt, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os igen. Meget gerne ved at benytte vores Observationsskema“.

De nævnte to beretninger fra Århus-området fra den 16. december lyder:

8000 Århus C - 16. december 2010
Jeg var ude at løbe en tur ved 4-tiden, så det var allerede mørkt. Det var også en smule tåget, for Månen var lidt sløret, men dog stadig ret skarp. Når det endelig er en smule stjerneklart, så kigger jeg på stjernerne. Ofte kan jeg godt identificere de tydelige stjerner, og i øjeblikket er Jupiter tydelig skråt nedad og til højre for Månen. Den ville jeg selvfølgelig prøve at finde, mens jeg var ude at løbe.
I starten af min løbetur var der ikke lige umiddelbart at se ved Jupiters normale plads på himlen, men det var også en smule lyst endnu. Senere får jeg dog øje på noget.
Jeg får godt nok øje på en klar, lysende plet, som har næsten den samme lysstyrke som Jupiter, men den er meget mere orange, næsten ild-farvet. Derudover er der omkring 6 andre lignende pletter, hvilket jeg ikke helt kunne få til at passe med nogle stjernetegn.
Min umiddelbare tanke var, at det var lys fra et stadion, hvor tågen så måske dækkede for stolperne. Jeg overvejede det, men de virkede for højt oppe og ikke i et rigtigt mønster til at være det.
Jeg holdt øje med dem, efterhånden som jeg kom videre på min løberute, men de så ikke ud til at flytte sig. Jeg tænkte, de derfor måtte være langt væk, siden de heller ikke rigtigt flyttede sig i forhold til hinanden.
Efter ca. 5 minutter var de ikke længere at se på himlen, hverken noget efterglød eller noget. Det var i Århus, så der må have været mange andre, der har observeret det samme. Jeg undrer mig stadig her dagen efter, hvad det egentlig var.

8210 Århus V - 16. december 2010
Min mand, mine børn (2 stk. 8 og 13 år) og jeg var på vej hjem fra et julearrangement i skolen, da jeg pludselig får øje på nogle orange, lysende pletter på himlen. Jeg gjorde min familie opmærksom på det.
Det var store orange, lysende „pletter“, som bevægede sig langsomt og horizontalt på himlen. Først 2, så 4-5, der stod ligesom et W. Dernæst kom der flere 1, 2 eller 3 sammen. Vi stod stille og talte om, hvad det kunne være. Sønnen på 13 mente, at det kunne være fyrværkeri, mens min mand og jeg ikke mente, at fyrværkeri kan bevæge sig på den måde. Min mand mente, at det kunne være helikoptere, men jeg gjorde ham opmærksom på, at vi ikke kunne høre noget som helst, og helikoptere plejer at larme. Lidt senere så vi et fly på himlen, og selvom det var højere oppe, kunne vi sagtens høre det. Til sidst blev vi dog enige om, at det måtte være julemanden!
Da vi kom hjem, ringede min mand til Tirstrup lufthavn for at høre, om de vidste, hvad det var. Han fik den besked, at de ikke havde givet tilladelse til en masse fly eller lign. over Århus på det tidspunkt, og at de derfor ikke vidste, hvad det kunne være.


SUFOI's Fotoafdeling er enig

Efterfølgende har SUFOI's Fotoafdeling undersøgt det fremsendte billede, hvis udseende understøtter forklaringen om, at der er tale om små varmluftballoner, opsendt fra nærområdet. Fotografens beskrivelse af udseende og flyvemåde understøtter ligeledes denne forklaring. Der er til brug for SUFOI's Fotoafdelings arkiv som sædvanligt udarbejdet en rapport som sagen.

Da en af observatørerne nævner, at man i et forsøg på en opklaring af det observerede har kontaktet Aarhus Lufthavn i Tirstrup, har SUFOI efterfølgende sendt rapporten til den person, der havde vagt den pågældende aften, og rapporten er gået videre til vagthavende i Kontroltårnet i Aarhus Lufthavn til orientering om forklaringen på de rapporterede lys på himlen..


Nytårsaften

Der skal ikke megen spådomskunst til at forudsige, at SUFOI's Fotoafdeling får travlt i starten af 2011 med henvendelser om iagttagelser og optagelser af små orangerøde lys på himlen landet over.


Læs øvrige seneste ufo-beretninger på adressen:

UFO-observationer 2010.Birkerød-Frue har Tallerken-Alarm - !

Elektrisk ringeapparat går i gang, når der er flyvende tallerkener i luften over Birkerød.

Sådan lød overskriften i Frederiksborg Amtsavis den 3. december 1960, i omtalen af ufo-interesserede Kirsten Benn. Det er nu 50 år siden, og hvordan går det så med Kirsten Benns ufo-interesse i dag?

Men først til omtalen i Frederiksborg Amtsavis:

„De flyvende tallerkener er begyndt at spøge igen. Fra mange egne af landet har der i de sidste dage været rapporter om mystiske objekter, der med skiftende kurs og i vekslende farver bevæger sig over himmelhvælvet.

Overalt i landet har de mennesker, der interesserer sig for de mystiske fænomener, slået sig sammen i kredse, og i Birkerød ledes kredsen af fru Kirsten Benn, der i tidens løb har samlet mange rapporter om UFO'er. UFO er de første bogstaver i ordene »Uidentificerede Flyvende Objekter«.

UFO-folkene er ikke i tvivl om at tallerkenerne er rumskibe fra andre kloder, hvor man teknisk og etisk er nået betydeligt længere end os elendige jordmennesker, der stadig er på det underudviklede stadium, hvor man sætter videnskabens bedste hjerner ind på at konstruere nye og mere effektive udryddelsesvåben.

Fru Benn er veludrustet til sin gerning som UFO leder i Birkerød, for hun har i sin lejlighed på Stationsvej installeret en UFO-detector, et simpelt apparat, der sætter en elektrisk klokke i gang, når der er tallerkener i farvandet. UFO folkene regner med at tallerkenerne drives frem af et magnetisk kraftfelt, derfor er detectoren bygget op over en kompasnål, der i ro peger mod nord. Kommer en tallerken ind over Birkerød, vil den få nålen til at gøre udslag, derved sluttes en strøm, og klokken begynder at ringe.

- Desværre har klokken kun ringet en eneste gang i den tid, jeg har haft apparatet stående, siger fru Benn, og den aften var vi ikke hjemme, men til et møde - i øvrigt om flyvende tallerkener. Da vi kom hjem fortalte vores babysitter, at en mystisk klokke havde ringet hele tiden, og hun havde ikke kunnet forstå, hvad det var.

- Kommer der nogen meldinger om tallerkener i denne tid?

- Ja. Efter en tids stilstand, er der nu igen kommet gang i overflyvningerne, og hvis nogen ser noget mærkeligt på himlen, vil jeg være glad for at få et praj om det.“

slutter signaturen „mini“ sit interview med Kirsten Benn i Frederiksborg Amtsavis.


50 år efter kommenterer Kirsten Benn, 78 år, sin livslange ufo-interesse til ufo-mail:

 
Kirsten Benn, Birkerød
Foto: Ole Henningsen

„Interessen kom sig jo af de her spøgelsesraketter lige efter krigen, og jeg havde også set noget, som jeg ikke rigtigt kunne forklare.

Det var der mange der gjorde. f.eks. i 1953-1954, hvor jeg en sommeraften så en slags raket komme flyvende hurtigt hen over himlen i nærheden af Høvelte Kaserne. Det kan selvfølgelig have været et meteor, de kan jo se mærkelige ud, men det så ud, som om den fløj under skyerne i en vandret bane. Den lignede faktisk en slags nytårsraket. Lys med lidt mørkere bagtil.“

Hvordan kom du egentlig i kontakt med SUFOI?

„Jeg læste om de flyvende tallerkener i aviserne og via en adresse i en avis eller blad kom jeg i forbindelse med SUFOI's stifter daværende kaptajnløjtnant H. C. Petersen i Vojens. Han henviste mig til kriminalassistent Ensio Slej fra København, der på det tidspunkt organiserede Sjællandsområdet. Endvidere var jeg i kontakt med kaptajnløjtnant Frank Pedersen, der boede i nærheden. Han blev i øvrigt senere formand for SUFOI gennem en årrække.

Jeg lavede derfor en lille lokal gruppe i Birkerød og mødtes af og til med andre interesserede, som Alfred Hansen og hans søster Lilli Christensen fra Espergærde, samt X. P. Madsen fra Hørsholm. Alle folk, der var aktive i det tidlige SUFOI. Vi var også på tur til Fyn og traf en del aktive fra Svendborg-gruppen. Jeg husker også, at du, Ole, tilbage i 1962 flere gange besøgte mig og min familie i Birkerød. Der var jo et helt andet sammenhold mellem ufo-interesserede på daværende tidspunkt. Vi følte os måske nok som en slags pionerer.“

Hvordan havde du det med amerikaneren George Adamski og hans beretninger om kontakt med rummennesker fra Venus og Mars?

„Dengang troede vi på George Adamski og hans beretninger. Det gjorde alle jo, og det var først senere, vi fandt ud af, at han var en svindler. Måske troede han virkeligheden selv på tingene og brugte det som baggrund for sin livsfilosofi. Jeg har selv af og til haft oplevelser med forskellige former for, hvad man måske kan kalde en slags intuition, så dele af hans tankegang var mig ikke så fremmed.

Dengang var jeg slet ikke i tvivl om, at vi havde besøg fra andre kloder, vi var i hvert fald ikke de eneste levende væsener i verdensrummet. Men det havde jeg nu også gjort mig nogle tanker om, inden jeg direkte begyndte at interessere mig for flyvende tallerkener.

Jeg var fast abonnent på UFO-Nyt fra starten af interessen, men stoppede en kort overgang, da den daværende redaktør, lærer Børge Jensen, begyndte at interessere sig for Orthon-bevægelsen og var med til at bygge en dommedagsbunker på Midtsjælland. Når der er noget, der interesserer mig, så går jeg virkelig op i det, men det med Orthon, det blev for meget. Men det var jo heldigvis også kun en kortere periode.“

Læser du så nu SUFOI's gratis elektroniske ufo-mail?

„Jeg læste den faktisk nogle gange i starten, men selv om jeg ellers anvender e-mail og min computer i det daglige, så havde jeg svært ved at læse tingene på skærmen. Selvom jeg blev indfanget af indholdet, så blev det næsten for meget til sidst at sidde så længe ved skærmen. Men når UFO-Nyt jo nu ikke udkommer længere, må jeg forsøge igen med ufo-mail.“

Når du nu ser nyere beretninger i UFO-Nyt, tænker du så, at der har vi en af de flyvende tallerkener fra andre kloder?

„Nej, det gør jeg jo ikke umiddelbart, for nu har jeg efterhånden oplevet masser af eksempler på, at folk har ringet til mig som lokalkendt ufo-interesseret og fortalt om, hvad de har set på himlen, og i virkeligheden så har det jo i mange tilfælde bare været planeten Venus, de har iagttaget, og har synes så mærkelig ud.

Andre har henvendt sig, hvor der blot har været tale om observationer af landingslys på fly osv.

Et af de tilfælde, der gav anledning til adskillige henvendelser, var et mindre fly med lysreklamer under vingerne, der fløj rundt med start fra Tune Lufthavn ved Roskilde. Men det fik jeg da undersøgt og fandt ud af, hvad var.“

Synes du der er forskelle på, hvad folk indberetter i dag, og så hvad der kunne læses i de første nr. af UFO-Nyt?

„Mange af beretningerne ligner hinanden, og det har altid været utroligt spændende for mig at høre folks beretninger og forsøge at finde ud af, hvad det i virkeligheden er, de har set.

En af de mest interessante og utrolige sager, jeg som lokal rapportoptager har været involveret i, drejer sig om nogle begivenheder fra maj 1998.

Nogle veninder i halvtredserne overnatter efter en middag i byen i den enes hus i Holte nord for København. Midt om natten vågner den ene ved lyden af et tv, der åbenbart har tændt sig selv samtidig med tv-dekoderen. Hun oplever det endvidere, som om der kommer bølger af lys udefra og oplyser værelset. Et digitalt vækkeur opfører sig, som om det havde været slukket på et tidspunkt.

Den anden veninde vågner også og ser ud af vinduet nogle blålige lysglimt på himlen.

Veninderne gør sig en masse tanker om, hvad det kunne være, især da den ene af dem opfatter oplevelsen, som om lysbølgerne kunne stamme fra et lysende objekt, der cirkler rundt om huset og lyser ind gennem vinduerne, hver gang det passerer dem.

Sagen fra Holte indeholder adskillige besynderlige træk og kan i detaljer læses i Toke Haunstrups bog »50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde«.

Når denne sag var så utrolig interessant, skyldes det, at det rent faktisk lykkedes os rapportoptagere at finde en forklaring på de besynderlige begivenheder, som veninderne fortalte om i deres beretning.

Noget tydede på, at der måske havde været et lysfænomen i forbindelse med aktiviteter på en nærliggende S-togsstrækning. Dette blev dog afvist af DSB i forbindelse med vor undersøgelse.

Med baggrund i en efterlysning i den lokale ugeavis kom vi i forbindelse med en dame fra nabolaget, der også var blevet vækket den pågældende nat og havde set et kraftigt lys udefra.

Hun stod derfor op og opdagede, at stikledningerne fra elmasten udenfor var faldet ned og lå på jorden og kortsluttede med kraftige gnister. Kort efter sprang mastesikringen, og dagen efter havde NESA's folk været ude og reparere ledningerne, fortalte hun.

Vi kontaktede NESA, der kunne bekræfte naboens oplysninger.

Vækkeurets opførsel indikerede, at der havde været en kortere eller længere strømafbrydelse eller et spændingsfald, som også havde tændt tv'et i huset og tv-dekoderen.

Så tingene faldt pludselig på plads.

De to veninder havde bestemt haft nogle udsædvanlige oplevelser den nat, men i dette tilfælde var det flere forskellige ting, der sammenfaldende i deres bevidsthed var blevet kædet sammen til en meget mystisk oplevelse.

Jeg er stadig interesseret i ufo'er og har deltaget aktivt i de møder der med mellemrum i nogle år var arrangeret af SUFOI's københavnergruppe og senest i SUFOI's vellykkede og spændende Jubilæumskongres i Lyngby i 2007.

En ting, der også forekommer mig interessant er, at der jo fra ældre tid findes beretninger om ting på himlen, hvor man ikke ligefrem havde fly eller satellitter flyvende rundt.

Jeg vil også tilføje, at efter min mening ser det stadigvæk ud til, at der af observatører indberettes oplevelser, der måske ikke så nemt lader sig forklare med alm. kendte ting. Så emnet er stadig fascinerende for mig så mange år efter.

Når videnskaben har fundet løsninger på et eller andet mysterium, så åbner der sig nye spørgsmål og nye muligheder.

Jeg tror ikke lige på alt, hvad jeg bliver fortalt, men det er nu alligevel min opfattelse, at der er mere mellem himmel og jord... måske andre dimensioner.“

Kirsten Benn mindes den 50 år gamle ufo-artikel i Frederiksborg Amtsavis i samtale med SUFOI's Ole Henningsen og Toke Haunstrup (tv).
Foto: Ole Henningsen


50 år med ufoer

 

Undersøgelsen af den spændende sag fra Holte fra maj 1998, som Kirsten Benn omtaler i interviewet, er detaljeret beskrevet i SUFOI's store udgivelse om 50 års rapportarbejde med 15.000 rapporter.
Bogen »50 år med ufoer« er skrevet af Toke Haunstrup og på 144 velillustrerede sider.


Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds

Som medlem af SUFOI's Støttekreds er du med til at sikre organisationens økonomi og arbejdet med at undersøge observationer og fotografier m.v. samt oplyse om ufo-fænomener.

Lukningen af tidsskriftet UFO-Nyt efter 52 års udgivelse betyder på ingen måde, at aktiviteterne i Skandinavisk UFO Information, SUFOI ophører. Vi vil fortsat arbejde med at indsamle og undersøge folks observationer og oplyse om usædvanlige himmelfænomener.

Selv om arbejdet i organisationen også i fremtiden vil bygge på frivilliges ulønnede indsats, vil der fortsat være udgifter til bl.a. hjemmeside og andre aktiviteter.

Vi opretter derfor en støttekreds, hvor man som medlem kan støtte SUFOI økonomisk.

Medlemmer af SUFOI's Støttekreds vil også modtage nyt om organisationens arbejde.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores aktiviteter ved at blive støttemedlemmer.

Medlemskab af SUFOI's Støttekreds koster minimum kr. 200 pr. år.

Betaling kan foretages på giro til konto 9 11 77 25 eller via netbank til konto 3113-9117725.
Brug venligst kortkode 01 og anfør navn og adresse.


Det er SUFOI's vision

at skabe fortrolighed med himlen, så flere kan identificere kendte himmelfænomener

  • at være foreningen, hvor observatører af ukendte himmelfænomener kan få hjælp til forståelsen af oplevelsen
  • at være organisationen, hvor man kan få information om ukendte himmelfænomener
  • at bruge vores viden til at give et balanceret syn på andre myteskabende fænomener
Har du gode ideer til emner, vi kunne tage op til behandling, så kontakt redaktionen via Skandinavisk UFO Information - SUFOI

Hvis du ønsker at stifte nærmere bekendtskab med indholdet af tidligere ufo-mails, så gå til www.ufo.dk

Under rubrikken UFO-Mail finder du alle ufo-mails fra 2002 og frem til nu.

Søger du specielle emner, så forsøg under rubrikken Artikelarkiv eller anvend sitets søgefelt.

Synes du, at ufo-mail er spændende oplysninger og interessant læsning, så send denne ufo-mail videre til din familie, dine venner og bekendte.

Så har de også muligheden for at modtage ufo-mail gratis og uforpligtende, når der sker noget nyt:

Danske og udenlandske observationer eller fotografier, aktuelle himmelfænomener og spændende tilbud på ufo-materialer.

Tilmelding kan ske ved at klikke ind på: www.ufo.dk
Vi ønsker ufo-mails læsere et Godt Nytår!

„Jeg havde ingen forventninger om nordlys på det seneste, men med klart vejr i går aftes den 27. december 2010, jeg gik ud for at tage nogle stjernefotografier. Men nordlyset var overhovedet ikke forsvundet. Det er sjældent, jeg får et meteor af denne størrelsesorden og lysstyrke sammen med en nordlysoptagelse.

Dette og de øvrige fotos i serien er taget på Vesterålen i det nordlige Norge med et Canon EOS 7D kamera på 6-10 sek. exp. ISO 800 - 1250.“

Med Frank Olsens utroligt flotte foto ønsker redaktionen ufo-mails læserne et Godt Nytår!
 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted