logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2011 > UFO-Mail nr. 137

UFO-Mail nr. 137
12. november 2011


Area 51 - opdateret

Annie Jacobsens bog »Area 51. An Uncensored History of America's Top Secret Military Base« (Orion 2011) spøger fortsat i diverse udgivelser - ikke mindst på grund af hendes brug af en anonym kilde, som fortæller en helt igennem horribel historie om, hvad der styrtede ned i Roswell i sommeren 1947.

Som omtalt i UFO-Mail nr. 132 og nr. 133 har Jacobsens anonyme kilde vist sig at være ingeniøren Alfred O'Donnell, som er den eneste nulevende af en fem mand stor superhemmelig forskningsgruppe, der angiveligt skulle have undersøgt to overlevende fra Roswell-nedstyrtningen i 1947 samt deres fartøj.

Ifølge Alfred O'Donnell var væsnerne og fartøjet ikke fra det ydre rum, men udsendt fra Sovjetunionen og et snedigt instrument i Josef Stalins propagandamaskine. Stalin havde ladet sig inspirere af den panik, som radiohørespillet War of the Worlds skabte i 1938 i USA. Hørespillets dygtige brug af radiomediets virkemidler og den voksende krigsangst i befolkningen, kombineret med en god historie om en invasion fra Mars af hærgende dræbermaskiner fik mange amerikanere til at gå fra snøvsen og flygte i panik. Stalin ville skabe panik i USA under Den Kolde Krig og gøre præsident Harry Truman til grin, og det skulle ske med et falsk rumskib og aliens ombord.

Fartøjet blev bygget af de tyske Horton-brødre, som under Anden Verdenskrig havde eksperimenteret med nyskabende, flyvende fartøjer. Derudover havde Stalin allieret sig med den flygtede nazilæge Josef Mengele - berygtet for sine menneskeforsøg i KZ-lejre. Mengele kunne få et laboratorium i Sovjetunionen og fortsætte sine forsøg, hvis han kunne levere nogle „aliens“ til Horton-brødrenes fartøj. Mengele leverede varen: misdannede 13-årige børn med store hoveder.

Kort sagt: Roswell-fartøjet var således et fjernstyret sovjetisk fartøj bygget af fhv. tyske flykonstruktører og bemandet af menneskelige forsøgskaniner frembragt af en nazistisk læge fra helvede! Da det gik op for de amerikanske myndigheder, at russernes havde været på spil, blev Roswell-nedstyrtningen mørkelagt. Det måtte ikke slippe ud, at et fartøj fra Sovjetunionen havde været i stand til at krydse grænsen til USA. Og hvordan var det russiske fartøj konstrueret? Det skulle Alfred O'Donnell og hans fire kolleger forsøge at regne ud.


Derfor er det meget langt ude...

Der er rigtig mange gode grunde til, at denne historie er bimlende åndssvag. Fx:

  1. Historien er et forsøg på at forklare noget, som ikke behøver nogen forklaring! Roswell-hændelsens førstehåndsvidne, fåreavleren Mac Brazel, fandt på den jord, han havde lejet af Fosters ranch, et stort område med vraggods bestående af sølvpapir, gummistrimler, papir, pinde og tape, hvorpå der var påtrykt et blomstermønster. Brazel nævner absolut intet om misdannede børn eller et fartøj. De fundne vragrester peger tydeligt mod noget ganske jordnært - resterne af en ballonlast. Som det vil være de fleste bekendt, er det netop resterne af en prøveopsendelse ifm. det tophemmelige ballonprojekt, »Project Mogul«, som er kilden til Roswell-myten.
  2. Nazilægen og krigsforbryderen Mengele skjulte sig under falsk navn i Sydtyskland i perioden 1945-49, hvorefter han flygtede til Sydamerika. På intet tidspunkt har han været i Sovjetunionen eller blot i den sovjetisk besatte del af Tyskland. Og hvis han virkelig havde hjulpet Stalin med at levere de misdannede børn til det sovjetiske Roswell-fartøj, ville han have haft en hemmelig viden, som Stalin - der var berygtet for at henrette venner og fjender til højre og venstre - ikke ville lade gå levende omkring.
  3. Ifølge historiens ophavsmand, Alfred O'Donnell, overlevede to af de misdannede børnepiloter. De sovjetiske bagmænd må helt sikkert have kalkuleret med, at et barn eller flere børn kunne overleve nedstyrtningen og afsløre deres jordiske herkomst ved at tale tysk eller russisk. Det ville have været for stor en risiko at tage.
  4. Hvordan fløj det sovjetiske Roswell-fartøj? Amerikanske teknikere ville ret hurtigt finde ud af, at fartøjet var konstrueret her på Jorden. Det er meget naivt at tro, at Stalin og hans teknikere i fuld alvor mente, at amerikanerne kunne fuppes til at tro, at de undersøgte et fartøj fra det ydre rum. Stalin var nok snedig og ondskabsfuld, men ikke dum.
  5. Selv hvis vi antager, at Sovjetunionen allerede begyndte at udtænke planen efter udsendelsen af radiohørespillet »War of the Worlds« efter oktober 1938, er det ikke sandsynligt, at de kunne nå at udvikle den teknik, som angiveligt skulle ligge bag det sovjetiske Roswell-fartøj. I så fald ville de nok også have benyttet denne viden under hele Anden Verdenskrig og haft et teknologisk forspring i krigsførelsen.


 
En inspirationskilde?

Man forstår godt, at Annie Jacobsen er blevet voldsomt kritiseret for at have taget Alfred O'Donnells historie med i bogen. Den hænger simpelthen ikke sammen. Men hvis historien er opdigtet, hvor kan den 89-årige Alfred O'Donnell - som under et interview med ABC's Nightlines Bill Weir virkede forvirret og modsagde sig selv gentagne gange - så have inspirationen fra?

Det giver Dwayne A. Day et bud på i en artikel fra den 31. maj 2011 i »The Space Review«, hvor han nævner en række slående lighedspunkter mellem O'Donnells Roswell-historie og »Tomb Tapper«, en novelle skrevet af James Blish og offentliggjort i Astounding Science Fiction i juli 1956.

I Blishs historie følger man to mænd, som undersøger, hvad, de først tror, er et sovjetisk bombefly styrtet ned på amerikansk jord. I stedet opdager de, at det er et raketlignende fartøj, og da det endelig lykkedes dem at komme ind i cockpittet, finder de en lille pige, som er fartøjets pilot. Hun er omkring 8 år gammel og har et overdimensioneret hoved. For at kunne overleve de voldsomme accelerationskræfter under flyveturen er den lille barnepilot omsluttet af en væske i et rørformet hylster.

O'Donnell kan have læst Blishs historie eller hørt den fra kolleger. Måske er den blevet genfortalt mange gange og har derfor uvægerligt skiftet indhold undervejs. Historien er blevet en del af O'Donnells egen hukommelse, hvor fakta og fiktion med årene er blevet uadskillelige. At det kan ske, findes der mange eksempler på. Tænk blot på Roswell-myten, som især er kendetegnet ved de mange vidner, der pludselig efter mere end 30 års „hukommelsestab“ pludselig har kunnet huske selv de mindste detaljer, når de blev interviewet af ivrige, rumskibstroende skribenter. Kun få af de påståede vidner har faktisk set det materiale, som blev fundet af Mac Brazel. Alle andre har blot hørt om hændelsen gennem bekendte, bekendtes bekendte eller pressen, bøger og film - og først årtier senere end 1947. Vores hukommelse er en drilagtig og nådig størrelse. Men Annie Jacobsens Roswell-bommert vil blive husket lidt endnu.Fin modtagelse af fagbog til unge

 

I september 2011 udkom bogen »Besøg fra rummet« i serien »De store fagbøger« skrevet specielt til unge læsere fra 11 år.

DBC A/S servicerer landets biblioteker, bl.a. med materialevurderinger. DBC's lektør Mads Overmark skriver bl.a. følgende i sin vurdering af bogen:

„...Forfatteren er ophav til en række bøger om ufoer. Bogen indledes med den tragikomiske fortælling om hørespillet Klodernes kamp, der udløste en panik, der kostede adskillige menneskeliv.

Konspirationsteorierne trives i USA og kombineret med militært hemmelighedskræmmeri under den kolde krig er det næsten grænseløst, hvad resultatet kan blive. Vi hører om Area 51, Roswell og spionfly, der forveksles med besøg fra rummet. Interessante historier hvor fænomenets forklaring oftest er prosaisk, hvilket formidles fint.

Læseren møder også historier, det er sværere at finde en forklaring på samt danske observationer, en teori om rumvæsner, som har besøgt jorden i oldtiden, og korncirkler. Sager med en naturlig forklaring og sager, som er rent fup.

Teksten er ledsaget af illustrationer, der støtter forståelsen af det læste … Bogen lever op til seriens standard, og sammen med Mysterier fra rummet - på rejse i det ukendte har man dækket emnet godt ind... Interessant læsning i den høje kvalitet serien har vænnet os til.“

Besøg fra rummet kan købes i SUFOI Butikken, mens »Mysterier fra rummet - på rejse i det ukendte« er udsolgt.


 


Ufo-bølge over Danmark?

SUFOI modtog usædvanligt mange henvendelser om observationer fra om aftenen lørdag den 8. oktober 2011. I alt 9 indberetninger blev det til. I denne artikel kigger vi nærmere på indberetningerne og de mulige årsager bag „bølgen“ af observationer.

Antallet af henvendelser til SUFOI om observationer varierer meget fra måned til måned og dag til dag. Variationerne skyldes flere forhold, men ikke mindst vejrliget spiller en vigtig rolle. Generelt giver dage med klart vejr flere henvendelser end dage med skyer og regn. I sig selv er dette ikke så underligt, da chancerne for at man ser noget på himlen logisk set er større, når vejret er godt, og man derfor opholder sig mere udendørs. Hertil kommer, at der ikke er meget at se på himlen, når den er overskyet. Langt hovedparten af henvendelserne til SUFOI omhandler helt naturlige fænomener som stjerner, meteorer, planeter, små varmluftballoner mv., hvoraf mange ikke kan ses på overskyede dage.

Lørdag den 8. oktober 2011 skiller sig dog ud fra de øvrige dage i den forgangne periode, idet vi har modtaget usædvanligt mange indberetninger angående observationer fra netop denne dag. I alt har vi modtaget 9 indberetninger, som alle omhandler fænomener set om aftenen. På nær to af henvendelserne, synes observationerne at være forårsaget af forskellige og af hinanden uafhængige fænomener set forskellige steder i landet.


Draconiderne giver „ufo-bølge“?

Med så mange observationer på en enkelt aften er det nærliggende at tænke, at der kan have været tale om en lille „ufo-bølge“. En tanke, som har været diskuteret på Facebook-gruppen „SUFOI interesserede“ - en gruppe for folk med interesse for SUFOI og den seriøse ufo-debat.

Der skete dog også en anden ting om aftenen den 8. oktober, som er vigtig at have in mente. Samme aften toppede den årlige meteorsværm Draconiderne, og i de forudgående dage havde medierne bragt talrige historier om, at man netop i år kunne forvente særligt mange stjerneskud fra meteorsværmen. Måske helt op til flere tusinde meteorer i timen. Mange havde derfor forladt deres lune stue for at se, om de kunne være heldige blive vidner til en veritabel meteor-regn.

Da vejret tilmed - for en gang skyld - artede sig nogenlunde med skyfri himmel over store dele af landet, var chancerne gode for at se mange stjerneskud. Desværre svigtede Draconiderne os i denne omgang. En egentlig meteorstorm blev der ikke tale om. Dog kunne man ved 22-tiden se op til adskillige meteorer inden for selv ganske få minutter, hvilket også er ganske pænt for en meteorsværm!

En gennemgang af indberetningerne fra den 8. oktober viser, at fem af observatørerne nævner, at de var gået ud for at kigge efter stjerneskud. Dermed er det nærliggende at slutte, at havde det ikke været for meteorsværmen Draconiderne - og den megen foromtale i medierne - ville disse observatører næppe have befundet sig ude for at kigge på himlen denne aften. Og dermed havde de næppe observeret noget usædvanligt. Ser vi derfor bort fra disse „ekstraordinære“ observationer, er der kun fire tilbage, hvilket ikke i sig selv er særlig usædvanligt. Lørdag aften er erfaringsmæssigt det tidspunkt i løbet af ugen, hvor vi får flest henvendelser. Eksempelvis modtog vi lørdag den 1. oktober, dvs. ugen før, hele fem indberetninger, hvilket tilmed er mere end antallet af observationer fra den 8. oktober renset for de ekstra sager pga. Draconiderne.

Vi kan derfor konkludere, at de mange indberetninger fra den 8. oktober 2011 var en sideeffekt af interessen for Draconiderne - og at der derfor ikke var tale om nogen forhøjet aktivitet af himmelfænomener (på nær stjerneskud!).


Varmluftballoner - igen igen

En stor del af observationerne fra den 8. oktober skyldes givetvis små varmluftballoner. Som det vil være faste læsere af UFO-Mail bekendt, har SUFOI gennem de seneste 5-10 år modtaget mange beretninger om gul-orange lys, som er forårsaget af disse små balloner. SUFOIs Ole Henningsen har undersøgt mange af sagerne og har lavet en detaljeret introduktion til fænomenet, som kan læses her på hjemmesiden - Små varmluftballoner.


Eksempel på observation af varmluftballon

Den 3. august 2010 havde observatøren MBA en usædvanlig oplevelse i Ebeltoft:

„Ved samtale under middag observerede min datter en lysende kugle på himmelen. Alle gik ud på terrassen og så kuglen, som for over himmelen. Jeg nåede lige at tage et par billeder, ikke tydelige, men man kan da se, at der er et eller andet. Det tog ca. 35 sekunder for kuglen at nå fra den sydvestlige horisont til den østlige.“

 
 
Det originale foto (øverst) samt en kraftig udsnitforstørrelse heraf (tv.) og med ændrede lys- og kontrastforhold (th.) viser helt tydelig formen på en lille varmluftballon.
 

Ud fra beretning, vejrdata og udseendet af foto var der i den aktuelle sag ingen tvivl om, at det drejede sig om en varmluftballon.

/Ole Henningsen

Et eksempel er to observationer gjort fra samme tidspunkt i Slagelse. I den ene af sagerne fortæller en blikkenslager i 40'erne, at han sammen med fire andre er ude og gå en tur i et grønt område i Slagelse, da de omkring kl. 21.00 får øje på syv lysende prikker på himlen. Prikkerne kommer til syne over hustagene og farven beskrives som orange eller „flammegul“. Lysene kommer fra vest og drejer i en bue mod syd, hvor de forsvinder langsomt „ud i ingenting“ efter ca. 10 minutter.

Beskrivelsen af orange-gule lys i formation stemmer fint overens med små varmluftballoner opsendt fra et sted i lokalområdet. Hertil kommer, at lysenes bevægelse fra vest mod syd passer med at vinden på observationstidspunktet kom fra vest/nordvest ifølge DMI's vejrarkiv.

Teorien om varmluftballoner underbygges yderligere af den anden observation fra Slagelse, som fandt sted kl. 21.05. Her fortæller en vagtleder i 30'erne, at han sammen med sin familie er på vej hjem fra Slagelse centrum efter et restaurantbesøg, da datteren får øje på en lysende orange plet, der glider hen over himlen. Om det videre forløb skriver faren: „Både min kæreste og jeg selv og begge vores børn kan nu tydeligt se prikken. Vi undrer os meget og jeg kører ind til siden af vejen og standser bilen for at lytte. Der er ingen lyd fra prikken. Prikken glider fint hen over himlen i en højde, som jeg vurderer til at være 300-400 meter. Prikken forsvinder bag ved hustagene. Da vi vil køre videre ser vi en mere. Samme retning, samme højde og samme hastighed. Vi kan nu se at der er flere på vej. Vi ser i alt 5 stk.“

Der er efter al sandsynlighed tale om det samme fænomen som blikkenslageren beretter om. Når vagtlederen og hans familie kun observerede fem lys - og ikke syv som ved den første observation - kan det skyldes at de først fik øje på fænomenet lidt senere.


Lys i trekantformation

Den mest interessante observation fra den 8. oktober stammer fra Holbæk. Rapportøren, en elektriker i 20'erne, husker ikke det præcise observationstidspunkt, men anslår det til at være mellem 21.20 og 21.45. Han beretter til SUFOI:

„Min kæreste, lillebror og jeg stod i mine forældres have og prøvede at se et par stjerneskud, nu de havde lovet det i nyhederne. Der var ret mange skyer, så vores blikke var rettet mod et mindre område mod vest, hvor der var stjerneklart. Jeg vender blikket helt lodret, da der også er lidt stjerner her, og står og kigger i lidt tid. Pludselig ser jeg noget bevæge sig, som faktisk er tre genstande, og skynder mig at sige det til de andre, da det ikke kun varede i ét sekund ligesom de øvrige stjerneskud. Det hele varer ca. 20 sekunder, men har nok føltes længere, da det var ret underligt. Vi kigger altså alle helt lodret op og ser alle de tre genstande svæve i samme retning, stille og roligt, men med hver sin lidt ujævne ‚kørsel/retning’. Efter 3-5 sekunder flyver/svæver de bag en større sky, så de har været højt oppe, men man kan ligesom ane et par af lysende svagt igennem skyen. Og de når også at komme ud på en anden side, hvor de efter 4-6 sekunder forsvinder. Om det lige var bag endnu en sky eller om det var lyset fra vejens lygtepæl, som gjorde det sværere at se i den lave vinkel de forsvandt i, kan jeg ikke huske. Vi stod bare og måbede og var lidt skræmte faktisk. Og heldige over at vi havde været tre vidner til det, nu mine forældre var gået ind igen. Lysene startede i helt lodret position og svævede nogenlunde nedad i nordvestlig retning og forsvinder også her.“

Til forskel fra de fleste af de øvrige sager fra samme aften, synes varmluftballoner ikke at være en oplagt forklaring i denne sag. Lysenes tilsyneladende hurtige bevægelse hen over himlen og angivelsen af farven som hvid taler imod denne forklaring.

Beskrivelsen af lysene som relativt lyssvage og deres bevægelse som let ujævn leder i stedet tankerne hen på satellitter. Til trods for at satellitter bevæger sig i en lige bane hen over himlen, er det meget almindeligt, at observatører oplever bevægelsen som ujævn eller „slingrende“. Forklaringen på disse „afvigelser“ i satellitternes ellers snorlige bane skal søges i de små bevægelser af øjet, som forårsages af ubevidste reflekser i musklerne omkring øjeæblet. Det er også disse små ryk, som er skyld i, at man kan opleve at lysstærke planeter står og „hopper“ lidt op og ned og fra side til side på himlen.


Satellitter i formation?

Det er dog ikke helt almindeligt at se satellitter i formation. Langt de fleste optræder som enlige vandrere på deres færd hen over stjernehimlen. Men lejlighedsvis kan man være heldig at se to eller flere satellitter i formation. Et eksempel er de såkaldte NOSS satellitter, som ses to eller tre ad gangen. NOSS står for »Navy Ocean Surveillance System«, og der er tale om spionsatellitter opsendt af den amerikanske flåde med henblik på at overvåge skibsaktiviteten på verdenshavene.

På dette foto fra den 29. januar 2011 ses to NOSS satellitter passere igennem stjernehoben Plejaderne (Syvstjernen). Der er tale om en 10 sekunders eksponering, hvilket forklarer at satellitterne optræder som to streger på fotoet. Den ene satellit befinder sig skråt foran den anden.
Foto: Marco Langbroek, Holland (fra www.en.wikipedia.org)

Et tjek på hjemmesiden Heavens Above viser, at der lørdag d. 8. oktober i tidsrummet fra kl. 21.15 til 21.25 faktisk kunne observeres en formation af NOSS satellitter (NOSS 3-2 A og C) fra Holbæk, men det har næppe været disse, som blev observeret. Dels stemmer kompasretningen til NOSS satellitterne ikke overens med rapportørens angivelse, dels bestod formationen kun af to satellitter. Dermed synes NOSS satellitter at kunne udelukkes.

En nærmere gennemgang af listen på Heavens Above viser imidlertid, at der også var to andre satellitter, som fulgte et parallelt forløb hen over himlen, nemlig satellitterne USA 186 og Spot 4. Disse to satellitter har ikke umiddelbart noget med hinanden at gøre, da de er opsendt på forskellige tidspunkter og også tjener forskellige formål. Men ved et tilfælde bevægede de sig parallelt ad en rute på himlen, som svarer meget godt overens med rapportørens angivelse af lysenes bevægelse (fra lodret over hovedet og ned mod nordvest). Satellitternes bane kan ses på de to stjernekort.

 
Kortene viser stjernehimlen med satellitternes bane indtegnet som en buet streg i den øverste halvdel af kortene. Til venstre ses banen for USA 186, til højre banen for Spot 4. Den røde pil angiver starten på satellitternes bane. USA 186 kom til syne kl. 21:51:43, mens Spot 4 kom til syne blot 16 sekunder senere (kl. 21:51:59). Begge satellitter bevægede sig parallelt ned mod den nordvestlige horisont og forsvandt her i en højde af ca. 10º over horisonten kl. 21:57:10 (USA 186) hhv. 21:56:36 (Spot 4).
Grafik: www.Heavens-Above.com

Igen er der dog flere forhold, som taler imod, at det skulle være netop disse to satellitter, som spillede observatørerne i Holbæk et puds. Dels kom satellitterne først til syne kokken ca. 21:52, dvs. syv minutter efter det tidsrum for observationen, som rapportøren angav. Dels var der også her kun tale om to satellitter, hvilket stemmer dårligt overens med de tre lys der blev observeret. Hertil kommer, at satellitternes lysstyrke ifølge Heavens Above var på ca. 4,3 magnitude, hvilket svarer til lysstyrken af de svageste stjerner i stjernebillederne Lille Bjørn og Lyren. Satellitterne var med andre ord synlige for det blotte øje, men på ingen måde iøjnefaldende. Men uanset hvad, viser eksemplerne med NOSS satellitterne og USA 186 og Spot 4, at det er muligt at observere satellitter bevæge sig i formation.

Sagen fra Holbæk må derfor indtil videre betragtes som „ikke opklaret“ - hvilket naturligvis ikke udelukker en naturlig forklaring. Hvis læserne har ideer til mulige forklaringer, hører vi meget gerne om det. Skriv til Skandinavisk UFO Information - SUFOI


Videooptagelser

I tre af sagerne fra den 8. oktober var observatørerne indgik også video- eller fotooptagelser af fænomener. SUFOIs Ole Henningsen har undersøgt disse sager. Læs mere om sagerne og Oles undersøgelser i næste artikel.


Links

Indberetningerne fra d. 8. oktober 2011 fremgår af observationslisten for fjerde kvartal af 2011 - se her: Indberetninger perioden 1/10 - 31/12 2011.
På hjemmesiden Heavens Above er det muligt at finde tidspunkter og baner satellit-passager: www.heavens-above.com
Læs mere om NOSS satellitterne på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Ocean_Surveillance_System
Læs om observationer af NOSS satellitter i maj/juni 2010 udgaven af online-magasinet Sunlite (nummer 3, volume 2). Sunlite kan downloades fra denne side: http://home.comcast.net/~tprinty/UFO/SUNlite.htmFra SUFOI's Fotoafdeling

En afUFO-Mails læsere, Michael Jeppesen, Næstved, skriver om sine observationer:

„Jeg optog den første videosekvens omkring lidt over kl. 23 den 8. oktober. Lyset på himlen fløj fra øst til vest mod Månen, som man kan se på klippet. Vandtårnet ligger lige lidt til højre fra min altan, der vender mod øst, på Farimagsvej i Næstved, så objektet kom lidt længere væk derfra til højre, imod min retning.

Jeg opdagede lyset, fordi jeg have trukket gardinerne fra for at kunne se stjerneskud... Det var ikke noget passagerfly, og jeg hørte ingen lyd.

Det flyvende objekt var rødt og fløj i en lige linje i retningen mod Månen. Objektet forsvinder om bag taget, som jeg ikke kan nå op over med armene og filme videre.

Jeg zoomede desværre ikke ud i længere tid, så man kunne se, hvor hurtigt objektet bevægede sig - men det var koldt udenfor, så jeg prøvede bare at fange det så tæt på jeg kunne...

Video nummer 2 var der 2 andre ‚objekter’ (fik kun lige fat i det ene) - samme lysfarve - der kom fra nord muligvis i retningen fra Næstved Storcenter- og det så ud som om det blev sendt op i luften - så det kunne sagtens være lanterner, fordi der var Kulturnat i Næstved - men de kom altså ikke fra centrum. ‚Objektet’ steg langsomt op i luften, da det drejede hen imod sygehuset.

Jeg så selv 9 stjerneskud - og også et rigtigt flot et med lang ildhale - jeg prøvede også at fange nogle skud med mit andet kamera, men det var for mørkt til at man kunne se noget...“

 
Screenprint af den modtagne videosekvens, hvor der efterfølgende i videoredigeringsprogram er zoomet kraftigt ind på den lysende aftegning (tv).
Herover ses den lysende aftegning i ekstra udsnitsforstørrelse.

[

 
Øverst ses screenprint fra videosekvensen, hvor lyset på den sydlige himmel ses bevæge sig vestpå (mod højre på billedet) i retning af Månen.
Endvidere ses to udsnitsforstørrelser af dette screenprint. Ved at ændre på lys- og kontrastforhold fremhæves et markant lysere midterparti i aftegningen (th.).
Denne aftegning har meget stor lighed med andre optagelser af varmluftballoner.
 


SUFOI's konklusion

Ud fra udseendet af videosekvenserne sammenholdt med fotografens beretninger. er vi ikke i tvivl om, at der er observeret og videofilmet varmluftballoner med et brændende materiale i bunden til opdrift opsendt fra nærområdet - formentlig to forskellige steder i byen.

Der er i undersøgelsen fokuseret på den første videosekvens, da den har langt de bedste enkeltoptagelser af det filmede lys. Sekvensen er ændret i videoredigeringsprogram mht. lys og kontrastforhold, slowmotion og zoom og disse udgaver er gennemgået med henblik på at finde de bedst mulige enkeltoptagelser at se nærmere på.

Ved gennemgang af udsnitsforstørrelser af disse enkeltoptagelser/screenprints ses det, at der har været et markant lysere område i lysaftegningen, som er meget lig, hvad der er set i andre optagelser af små varmluftballoner.


Se videoen

Fotografen Michael Jeppesen har lagt sin video ind til diskussion og kommentarer på Facebook gruppen SUFOI interesserede http://www.facebook.com/groups/112842926337/10150354052731338/, hvorfra man kan følge linket eller gå direkte til: http://www.facebook.com/photo.php?v=2270672840327


En 34-årig kvinde fortæller til SUFOI om sin oplevelse:

„Står med min datter og hendes veninde ude på gaden, og holder øje med de stjerneskud der skulle komme i aften, da der ud af intet kommer en ekstremt kraftigt lysende ‚ting’ sammen med 2 stjerneskud.

Den opstod vitterligt ud af absolut intet!!!

Ved ikke hvilken form den havde, da den lyste for meget til at kunne bedømme. Det var IKKE hverken fyrværkeri, fly, nødblus, stjerneskud eller ildkugle. Min datter og hendes veninde blev meget forskrækket og bange for den skulle falde ned over byen, og da jeg ikke havde mobil med mig, fik jeg hendes veninde til at filme ca 2 minutter mens den svævede fra nord til nordvest. Det var ikke i en lige strækning, da den kunne veksle mellem et par grader... dog så det ud til den stod stille i ca. 10 sekunder, hvorefter den svævede videre. Efter lyden at bedømme udefra gågaden, var der andre der også observerede dette!!

Det lignede en meget stærk orange lyspære fra en lygtepæl.. sådan kan jeg bedst beskrive det. Jeg ved godt man ikke skal råbe UFO, og især ikke en dag som i dag, men jeg ved med 100% sikkerhed at dette ikke var hverken ballon eller andet.... dette var virkeligt og ingen kan nogensinde overbevise mig om andet.

Min datter vil se, om hun kan sende filmen til min mobil, ellers vil jeg forsøge at overføre via computer, og når dette er gjort, vil jeg sende det ind til jer, så I kan se nærmere på det. Vi er selvfølgelig meget nysgerrige efter, hvad dette kan være, så håber da at finde ud af det på en eller anden måde.“

   
Enkelt screenprint af den modtagne videosekvens fra Brønderslev (herover).

To udsnitsforstørrelser af samme screenprint.
Med ændrede lys- og kontrastforhold ses tydeligt et lille markant lysere parti midt i aftegningen (th.)


SUFOI's konklusion

På trods af fotografens opfattelse, er vi i SUFOI ikke i tvivl om, at der ud fra udseendet af videosekvensen og forstørrelser fra denne sammenholdt med fotografens beretning, er observeret og videofilmet en varmluftballon med et brændende materiale i bunden til opdrift opsendt fra nærområdet.


Som tidligere nævnt havde medieomtale af den mulige store stjerneskudssværm Draconiderne lokket mange mennesker af huse den 8. oktober 2011.

En af de mere spektakulære fotosager stammer også fra denne dato.

En naturfotograf og amatørastronom fra Roskilde har henvendt sig til SUFOI og fortalt, at han denne lørdag aften tog en serie billeder af nattehimlen for at fotografere Draconiderne.

Optagelserne fandt sted i Roskilde tæt ved Risø og Boserup Skov, og det anvendte kamera er et Nikon D700 med Nikon 14-24mm f.2.8 objektiv.

Fotografen observerede eller bemærkede ikke noget usædvanligt under fotograferingen, men på en serie på 19 fotos, der strækker sig over en periode på 26 minutter, finder han efterfølgende til sin store overraskelse et usædvanligt lysfænomen, da billederne bliver lagt ind på hans computer.

Eksponeringstiden er for hvert billede 30 sec. med et 14mm objektiv.

Objektet er placeret højt på himlen tæt på Svanens hoved tæt på zenith.

Fotografen har offentliggjort 2 af sine spændende billeder på hjemmesiden tilhørende Naturfotografer i Danmark, NFD, http://nfd.dk/galleri.php?nr=468 hvor de kan ses i stor størrelse.

Her kan man også beundre 3 af fotografens optagelser af nordlys fra Grønland.

Forelagt 4 af fotografens billeder melder en repræsentant for DMI tilbage til fotografen, at der efter hans skøn ikke er tale om en satellit, en komet eller et meteor. Det foreslås derfor, at der måske kunne være tale om en refleks i objektivet eller elektronisk støj på kameraets sensor. Det understreges dog, at dette kun er forslag.

Fotografen er ikke enig i disse andre forslag og vil gerne høre SUFOI's mening om billederne.

Han argumenterer på forskellig vis selv for bl.a., at der måske kunne være tale om et mere reelt fænomen på himlen som eksempelvis isklumper, der som rest fra kometen her disintegrerer og henviser bl.a. til denne interessante artikel: http://hyperion.cc.uregina.ca/~astro/Ice_Mets.pdf


SUFOI's kommentarer og efterlysning

Efter at have modtaget de mange optagelser fra fotografen har de bl.a. været vurderet af SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker, der har fremstillet en timelapse-film af serien af modtagne fotos i et forsøg på at afklare, hvad der er årsag til det spændende lysfænomen på billederne.

Hans Bødker og andre har også på anden vis studeret billederne og fremhæver bl.a. i kommentarerne, at objektet i forstørrelser viser et farvespektrum, separation af farvekanalerne, den blå, grønne og røde kanal, som det eksempelvis ses i en regnbue.

Det er typisk noget der også sker i en regndråbe, og kan argumentere for SUFOI's teori om, at fænomenet kan være dannet af en vanddråbe på linsen.

Billederne har også af fotografen været fremsendt til andre institutioner til udtalelse, men der foreligger endnu ikke respons herfra.

Foreløbig er sagen afsluttet og stillet i bero. Fotografen og SUFOI's Fotoafdeling er ikke enige i konklusionen og sagens undersøgelsesforløb, men samtidig opfordres UFO-Mails læsere til at give deres besyv med.

Er der relevante kommentarer eller gode ideer til, hvad aftegningerne skyldes, eller hvilke andre institutioner, det kan være gavnligt for opklaringen at involvere, så kontakt SUFOI via www.ufo.dk

Hvis der dukker nye oplysninger op i denne interessante sag, følges der op på den spændende lysaftegning på fotografens billeder her i en senere UFO-Mail.


En henvendelse fra MP i Tasiilaq, Ammasalik, i Østgrønland lyder:

„I går aftes den 19. oktober 2011 tog jeg nogle billeder af lys på himlen og har samlet dem til vedhæftede. På det store billede foroven kan man se, hvor stort lyset ca. var på himlen (en meget lille lysprik øverst i billedet/um.red.), og på de nederste billeder har jeg forsøgt at zoome ind så godt jeg kunne med mit fotoapparat.

Lyset steg op fra jorden og blev på himlen i et stykke tid, ca. 2 minutter hvorefter lyset slukkede. Jeg observerede det ske to gange.

Jeg tog billederne ind over land i vestlig retning i Tasiilaq på Grønlands østkyst.

Mest af alt ligner det jo en slags varmluftballon, men jeg undre mig over, at den lyste så kraftigt som den gjorde.

Jeg nåede at tage i alt 25 billeder.

Jeg håber I har et bud på hvad det kan være jeg har set og taget billeder af.“

 
Det var i dette område, fotografen observerede lys på himlen, som han tog sine 25 fotos af.


SUFOI's konklusion

Efter en gennemgang af de mange fotos koncentreredes undersøgelsen om et enkelt, der var det mest skarpe og med flest detaljer.

 
 
Ved at zoome ind på lyset på himlen lykkedes det observatøren under de vanskelige lysforhold at få taget et foto (øverst), hvor lysaftegningen ikke er rystet eller uskarp.
Nedenunder ses tv. en kraftig udsnitsforstørrelse af dette lys.
Efter at have bearbejdet billedet med div. filtre i et billedbehandlingsprogram fås resultatet nederst th.
Der er nu ikke længere tvivl om, at der er observeret og fotograferet en lille varmluftballon opsendt fra nærområdet.
Det kan tilføjes, at det formentlig er første gang, SUFOI's Fotoafdeling har undersøgt fotos fra Grønland af varmluftballoner.


Observatørens efterfølgende kommentar

„Ja, med de billeder til sammenligning så er jeg heller ikke i tvivl. Det, der i første omgang har snydt mig, er det store omfang det lyser i. Hvilket på de første billeder jo nok skyldes oplysning af luftballons materiale, og på de sidste billeder ser det meget ud til, at der er gået ild i den.

Tak for så grundig behandling!

På vej i skole i går så jeg faktisk tilfældigvis også sådan en. Den ser dog noget anderledes ud på en klar nattehimmel.“


Se flere optagelser af varmluftballoner

Til sammenligning kan man se optagelser med varmluftballoner på SUFOI's hjemmeside www.ufo.dk i artiklen »Små varmluftballoner«.Løst og facts...

Interview med SUFOI's formand

Ugebladet Ude og Hjemme bragte i sin udgave nr. 43 fra 26. oktober 2011 et meget kort interview med SUFOI's formand Kim Møller Hansen.

 

Den illustrerede artikel optræder i ugebladets lille guide »Mystikkens verden«, der desuden kort nævner nogle få endnu ikke opklarede danske sager samt af en af ufo-mytens klassikere: Rosswellsagen.


Foto modtaget til undersøgelse

En af de henvendelser, artiklen i Ude og Hjemme afstedkom, var fra MM i Sakskøbing, der sendte et papirfoto med en mærkelig grøn lysplet på og spurgte, hvad der mon kunne være tale om.

 
 
Der er tale om en refleks i kameraets objektiv forårsaget af det stærke lys fra Solen.
Lyskilden til refleksaftegningen (her den grønne lyskugle) kan ofte findes nogenlunde diametralt modsat billedets midterpunkt i ca. samme afstand fra midterpunktet som refleksaftegningen.
I dette tilfælde ses den grønne refleksaftegning foroven til venstre for den røde pil.
Og den forårsagende lyskilde (Solen) findes diametralt modsat billedets midterpunkt (de to sorte streger) forneden til højre for den røde pil.

Man kan selv afprøve dette ved at fotografere med Solen mere eller mindre i billedet, og effekten vil opstå på billederne, hvis de rette betingelser er til stede.


Gary Hesseltine i ekstrabladet.tv

Den britiske politibetjent Gary Hesseltine havde for år tilbage en ufo-observation, der bevirkede, at han begyndte at interessere sig for emnet. Efterhånden har han specialiseret sig i indsamling af ufo-observationer gjort af politibetjente. For nylig var Gary Hesseltine i Danmark som foredragsgæst og fik lejlighed til at besøge Ekstra Bladets tv-redaktion. Læs omtalen og læserkommentarerne og se interviewet med ham på denne adresse: http://ekstrabladet.dk/vrangen/article1651732.ece

Det videofilmede lysende objekt ses på himlen ved den røde pil. De to små lys længere nede er reflekser i forruden fra patruljevognens førerkabine. De er stationære i billedfeltet gennem hele optagelsen. Optagelsen stammer fra maj 2003, men betjenten i patruljevognen ønsker anonymitet, så sagen har ikke kunnet undersøges til bunds.

Under interviewet med Gary Hesseltine vises bl.a. en videosekvens, hvor en britisk patruljevogn under kørsel har optaget en video med en lyskugle på himlen.

UFO-Mail har tilbage i 2007 beskæftiget sig med nævnte videosekvens. Læs Pavl Heldts omtale herom i UFO-Mail nr. 82 i artiklen »Britisk politiassistent filmer UFO?«.Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2011. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted