logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2012 > UFO-Mail nr. 140

UFO-Mail nr. 151
1. oktober 2012


Teaterforestilling: Ufologens fald

Gert Molbec er ufolog. Har alle dage været det. Hans troværdighed har lidt et alvorligt knæk, da han - under pres fra den lokale ufoklub - har medvirket i morgentv med en falsk videooptagelse af en ufo.

Alene og udstødt på en mark nær Kongelunden forsøger Gert via et uhensigtsmæssigt stort forbrug af sølvpapir at få kontakt til rumvæsnet Pnarrr. Han vil have oprejsning!

Fanget mellem stålfast overbevisning og en begyndende tvivl på sin egen forstand skal han tage sit livs valg: Tør han stå ved sin tro og satse alt?

Ufologens fald er en tragikomisk monolog med fokus på tro som identitetsplatform i en fragmenteret verden, og de konsekvenser som det kan få.

Spilleperiode: 17.09.12 - 06.10.12. Medvirkende: Dan Zahle

Læs mere på Teater Får302.50 år med BUFORA

Britiske BUFORA's 50 års-jubilæumskongres havde et absolut blandet indhold, hvad indholdet af foredragene angår. Layouteren har måske hentet inspiration heri med ovenstående noget specielle illustration, da BBC News Magazine lagde deres omtale af kongressen ud på nettet.

 
BUFORA, British UFO Research Association, fejrede i weekenden den 22.-23. september 2012 i London sit 50 års jubilæum med et foredragsarrangement.

 
Første taler var naturligvis Lionel Beer, en af grundlæggerne af BUFORA, British UFO Research Association, tilbage i 1962. Da BUFORA var på sit højeste i 1979 havde man 1.500 medlemmer, men har som de fleste ufo-organisationer verden over måtte se tilslutningen dale kraftigt.
Foto: Ole Jonny Brænne

Se BUFORA's fortegnelse over foredragsholderne og forhåndsomtale af deres indlæg:
http://www.bufora.org.uk/content/
http://www.bufora.org.uk/content/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=93

En af foredragsholderne, Jenny Randles, der tidligere har holdt foredrag ved en af SUFOI's konferencer i Lyngby, måtte anvende „nyere teknik“ og talte til forsamlingen live via videolink om 3 tildragelser, der var med til at forandre BUFORA.

Der var tale om et absolut blandet indhold, hvad kvaliteten af foredragene angår, men et par af talerne var nogle af SUFOI's europæiske samarbejdspartnere, der samtidig fik en oplagt mulighed for at mødes rent fysisk og praktisk udbygge dette europæiske samarbejde.

 
Vicente-Juan Ballester Olmos fra Spanien talte om et af sine store arbejdsprojekter: The FOTOCAT Database, der indeholder mere end 11.000 registreringer frem til 2005, der af praktiske årsager er sat sluttid p.t. Her præsenterer han bl.a. kataloget over norske ufo-fotos, som er udarbejdet sammen med Ole Jonny Brænne fra UFO-Norge. http://fotocat.blogspot.dk/
Foto: Ole Jonny Brænne
Formanden for UFO-Sverige, Clas Svahn, fortalte som sidste taler på kongressen om UFO-Sveriges arbejde, om AFU, Archives for UFO research(http://www.afu.info/), og om spøgelsesraketterne fra 1946. Han var formentlig den mest opdaterede taler, da han også kunne fortælle tilhørerne om den nyeste eftersøgning af spøgelsesraketten fra 1980. Læs mere herom: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-149.php#02
Foto: Ole Jonny Brænne

Efter foredraget kunne Clas Svahn overrække BUFORA's formand Matt Lyons en harddisk med indscanning af hele BUFORA's arkivmateriale på vegne af AFU, der har forestået det omfattende arbejde.

Læs på Clas Svahns blog om mødet i London på dette og hans øvrige blogindlæg:
http://www.ufo.se/blogg/20483
http://www.ufo.se/blogg/20498

 
På vej hjem fra London i bil via Esbjerg var Clas Svahn og Carl-Anton Mattsson rundt om Willy Wegners adresse (http://skeptica.dk/artikler/?page_id=2), da han havde varskoet det svenske team om, at der stod et antal kasser med arkivmaterialer afleveringsklar til AFU.
Det lykkedes at få plads til hele materialet http://www.ufo.se/blogg/20559 inden turen hastigt gik videre mod Frederikshavn og Gøteborg.
Foto: Clas Svahn

Vicente-Juan Ballester Olmos (tv), Ole Jonny Brænne og Clas Svahn var nogle af SUFOI's europæiske samarbejdspartnere, der deltog i ufo-kongressen i London.
Foto: Vicente-Juan Ballester OlmosKontrovers

 
 
Håkan Blomqvist fortalte om Archives for UFO research (AFU) på Exopolitik Danmarks konference.
Foto: Lars Thomas

Omtalen i forrige udgave af UFO-Mail http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-150.php af foredragene ved Exopolitik Danmarks arrangement i Christianshavn Beboerhus den 7. september 2012 har givet anledning til en kraftig indsigelse fra svenske Håkan Blomqvist.

Lars Thomas skrev i sin omtale:
Tredje punkt på dagsordenen var svenske Håkan Blomqvist, der fortalte om AFU's historie, og om hvordan det voksede fra to boghylder til verdens største ufo-relaterede arkiv. Det var sådan set spændende nok, men selvom Blomqvist gjorde en del ud af at påpege, at han ikke var en del af Exopolitik-bevægelsen, lagde han på den anden side heller ikke skjul på, at han var fuldt og fast overbevist om rumvæseners eksistens, og at de aflagde endog talrige besøg på vores lille latterlige planet. Jeg er altid imponeret over, at så mange mennesker tror, at Jorden er vigtig nok til, at rumvæsener (hvis de overhovedet eksisterer) kommer rendende her i tide og utide. Men som Blomquist sagde, så er det her „et problem med enorme implikationer“.

Håkan Blomqvist gør i mails til mig opmærksom på, at en del af hans foredrag er helt fejlopfattet og at han ALDRIG ved noget foredrag har påstået, at rummennesker kommer på besøg på vor planet. Noget som han ikke tror på. Tværtimod sagde han ved den efterfølgende paneldebat, at ufo-bevægelsen ikke skulle låse sig fast på ETI-hypotesen (rumskibshypotesen), men forsøge at se på andre muligheder.

Det skal her nævnes, at Lars Thomas ikke overværede selve paneldebatten senere på aftenen, hvor han havde forladt mødet. Samtidig kan jeg tilføje, at jeg ikke er i tvivl om, at Lars Thomas i sin omtale har beskrevet tingene, nøjagtigt som han har opfattet dem.

Håkan Blomqvist var dybt fortørnet over, at UFO-Mails redaktion, i denne sammenhæng er den „kollektive“ redaktion altså repræsenteret ved mig, ikke efterfølgende straks har indføjet en rettelse eller kommentar i den foregående udgave af UFO-Mail med omtalen af hans foredrag.

Det resulterede i Håkan Blomqvists blogindlæg herom: http://ufoarchives.blogspot.dk/2012/09/sufoi-skandinavisk-ufo-desinformation.html.

I en mail til mig bebrejder Håkan Blomqvis ligeledes Lars Thomas for ikke at gøre opmærksom på, at han i sit foredrag forsøgte at motivere, hvorfor han ikke mener, man skal arbejde med politisk lobbying, sådan som den exopolitiske bevægelse gør, men vælge forskningslinjen med en mere forsigtig og afventende holdning til begrebet „disclosure“ og i stedet selv gøre arbejdet hvad efterforskning angår.

Håkan Blomqvist er også vred og frustreret over, at læsere af omtalen kan få det indtryk, at han er èn i mængden af suspekte personer, der associeres til scientologer etc.

Nu er der jo ikke tale om et detaljeret referat af dette eller de øvrige foredrag, men om en omtale af arrangementet. Det er lige så klart, at Håkan Blomqvist i foredragssammenhæng her er i selskab med talere, hvis generelle budskaber SUFOI ikke har noget interessefællesskab med.

I et nyt blogindlæg http://ufoarchives.blogspot.dk/2012/09/dialog-sufoi-exopolitik-danmark.html slår Håkan Blomqvist i et radikalt forslag til lyd for, at SUFOI og Exopolitik Danmark burde sætte sig sammen i en snak om, hvordan der kan opnås et samarbejde.

Håkan Blomqvists seneste blogindlæg afspejler da også en skuffelse over, at SUFOI ikke har intentioner om at følge hans absolut velmente råd: http://ufoarchives.blogspot.dk/2012/09/afu-besok-och-donation.html.

Når SUFOI ikke allerede på nuværende tidspunkt har samarbejde med Exopolitik Danmark, IGAP eller f.eks. en hjemmeside som UFO-Sandheden eller nogle af de danske YouTube-kanaler o.l. - og heller ikke har nogen ønsker eller planer om et samarbejde - ja, så bunder det jo ganske enkelt i, at vi er fundamentalt uenige i, hvordan verdensbilledet ser ud - i bogstaveligste forstand.

Det er SUFOI's klare opfattelse, at sagens forløb - der grundlæggende er udløst af en uenighed mellem en anmelder (Lars Thomas) og en foredragsholder (Håkan Blomqvist) om, hvad der faktisk er blevet sagt under et foredrag, og hvordan det er blevet oplevet og fortolket - tydeliggør for alle, at SUFOI's tilgang til ufo-myten, vores holdninger og erfaringer er uforenelige med exopolitik-bevægelsens paranoide verdenssyn.

SUFOI har for mere end 40 år siden forladt den sekteriske tilgang til ufo-myten og valgt en mere systematisk og videnskabelig linje - en linje som vi også mener, at Håkan Blomqvist og andre gode samarbejdspartnere følger i deres arbejde. Derfor sætter vi også stor pris på samarbejdet med UFO-Sverige og verdens største uforelaterede arkiv, AFU, hvis arbejde vi har støttet siden starten og naturligvis fortsat vil gøre.
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2008/um08-103.php og http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-148.php.Fra SUFOI's Fotoafdeling

En 40-årig mand fra Vallensbæk Strand fortæller i sin indberetning om observationen og sit foto bl.a.:

Var her til aften ude og lufte hund, da der på himlen pludselig var syv lysende objekter på himlen i sydøstlig retning. De kom ind på himlen fra sydøst, og forsvandt først i østlig retning. Efterfølgende var der rigtigt mange objekter, der fulgte efter, alle dukkede op samme sted, og forsvandt ca. samme sted. Enkelte af dem, syntes at dele sig i to. Sammenlagt vil jeg anslå, at vi så 30-50 objekter.
Jeg har taget et foto, med min Samsung Galaxy S1, som er vedhæftet. På billedet ses tre objekter på himlen. Jeg har set mange stjerneskud i mit liv, men aldrig noget lignende. Objekter fløj, efter min overbevisning, for langsomt, til at kunne være stjerneskud.

 
Det modtagne foto med nogle af de beskrevne små lys på himlen (herover).
Kraftig udsnitsforstørrelse med ændrede lys- og kontrastforhold (tv) viser et lille markant lysere område midt i aftegningen, der har stor lighed med andre optagelser, hvor man kan se det brændende materiale i bunden af en lille varmluftballon.


SUFOI's konklusion

Ud fra beskrivelsen af udseendet og flyvemåden samt gennemgangen af udsnitsforstørrelser af fotoet i billedbehandlingsprogram m.v., er der ingen tvivl om, at der er observeret og fotograferet små varmluftballoner, opsendt fra nærområdet.

Der er i øvrigt tale om en af de datoer, hvor der foreligger utroligt mange indberetninger fra hele landet. Se mere under på www.ufo.dk under Observationer/Oversigt.


En 32-årig mand fra Næstved beretter om observationen og sit foto bl.a.:

Min kone og jeg var ved at gå i seng. Da jeg kiggede ud af vinduet i soveværelset, så jeg denne lysende „kugle“. Den fløj hen imod vores hus temmelig hurtigt, så jeg løb ned ad trappen for at få kameraet.
Halvvejs oppe ad trappen siger konen, at den havde passeret vores hus, så jeg løb ned af trappen og gik ud af hoveddøren. Kuglen/ufo havde der skiftet retning og sat farten ned. Det var helt vindstille og lignede ikke en lanterne. Jeg har efterfølgende set to igen den ene 11. august og igen den 19 august.
Jeg brugte et digitalt kamera Canon digital ixus9515.

 
Udsnitsforstørrelse med ændrede lys- og kontrastforhold af et af de modtagne fotos (tv.)
SUFOI's konklusion

Fotografen har fremsendt i alt 6 fotos.

Det bedste bud ud fra billedernes udseende sammenholdt med beretning og DMI's vejrdata er muligheden for en lille varmluftballon, selv om denne konklusion ikke er 100% påviselig ud fra de tilgængelige data.


En 32-årig mand fra Tjele fortæller i sin indberetning om observationen og sine fotos og videooptagelser bl.a.:

 
Lørdag aften observerer min kone et hvidt glimt reflektere i naboens vindue (kiggede mod syd), det samme observerer jeg igennem vindue vendt mod vest.

Vi gik ud for at se hvad det var, og der var så 2 røde pletter der bevægede sig i en lige linie fra nord mod nordøst.

Der var absolut ingen lyd overhovedet. Har optaget video af det, hvor man kan se begge pletter.

Kamera er Canon Powershot sx40 hs.

Som I kan se, var det meget mørkt, men man kan tydeligt se begge objekter på det første billede.

Og på videoen kan man også se, at det røde lys ikke blinker.

Udsnitsforstørrelse af det modtagne foto med ændrede lys- og kontrastforhold.
 

 
Enkeltbillede fra den modtagne video fra en kort sekvens, hvor fotografen har zoomet ind på det lysende objekt. Det er desuden en af de få enkeltscener, der objektet samtidig er skarpt aftegnet (herover).
 
Udsnitsforstørrelse fra samme videoscene viser ligheden med en lille varmluftballon (tv).
 


SUFOI's konklusion

Efter gennemgang af de modtagne 2 fotos og en videosekvens er der ingen tvivl om, at der er observeret og fotograferet/filmet en lille varmluftballon opsendt fra nærområdet.

Ved stærke udsnitsforstørrelser af det ene foto ses et markant lysere parti i den orangerøde aftegning. Dette svarer til det brændende materiale i bunden af en lille varmluftballon, som sørger for opdriften og samtidig giver lysvirkningen.

Ikke mindst visse korte sekvenser i den modtagne video er 100% overbevisende. Der ses en del af formen på varmluftballoner i disse sekvenser, hvor der dels er zoomet in, og hvor der samtidig forekommer små skarpe øjeblikke.


Se mere om varmluftballoner

SUFOI har i den forløbne sommersæson fået en del rapporter ind og en del fotografier og videosekvenser med denne type små varmluftballoner, som du kan læse mere om på dette link på vor hjemmeside: http://www.sufoi.dk/info/balloner.php.Nyt link på ufo.dk

Det kan være svært at følge med i alverdens skøre og underlige nyheder om bigfoot, ufoer, spøgelser, korncirkler etc. - og så samtidig holde hovedet koldt og fødderne varme. Who Forted? er det gode og underholdende sted at begyndte jagten.

 

Who Forted? blev skabt i efteråret 2008 og drives af en gruppe entusiastiske, humoristiske og velskrivende mennesker. Sitets underlige navn refererer til Charles Fort (1874-1932), som var en amerikansk forfatter og forsker i paranormale fænomener. I dag bruges udtrykkene fortean og forteana til at karakterisere sådanne fænomener, og flere tidsskrifter - heriblandt Fortean Times - viderefører Forts tradition. Charles Forts bøger har solgt godt og genoptrykkes fortsat.

Hvis man er selvhøjtidelig, konspirationsteoritosse og på anden måde sikker på at have fundet sandheden om alt, skal man holde sig fra Who Forted? . Tonen er humoristisk, kritisk og nogle gange grovkornet - men ualmindeligt underholdende, og så ved de gode mennesker faktisk en hel del om de emner, de skriver så veloplagt om.

Blandt sitets skribenter finder man: Greg Newkirk. Dana Newkirk, Nick Foust, Tony Hart-Wilden, Ken Summers og ikke mindst geologen Sharon Hill (en skribent, som næppe kan have tid til at sove eller have et liv ved siden af), der under navnet IDoubtIt blogger flere steder:Richard H. Hall: The UFO Evidence - Volume 2: A Thirty Year Report

 
 
Richard H. Hall

Denne bog er formentlig den bedste bog om UFO-observationer af den for få år siden afdøde ufolog og forfatter Richard H. Hall. Den er vidunderligt fri for konspirationsteorier og religion og alt det vrøvl, som ofte ses i forbindelse med dette emne.

Emnet er primært UFO-observationer, og i mindre grad bortførelsesrapporter, som man kan finde i bogen „Uninvited guests“ af samme forfatter. Det er velkomment, at der, med denne bog nu er kommet en opdatering med hændelser fra de senere år - man kan godt blive lidt træt af at læse om Kenneth Arnold for 1000ende gang.

Bogen er på 691 sider og indeholder 16 kapitler. Forud for kapitlerne er der et forord, som siger præcis, hvad der skal siges, og dernæst er der 34 sider med observationer fra 1964 til begyndelsen af 1995.

Hver observation er kun repræsenteret ved en indgang på få linier, startende med datoen - endvidere er der indgange af formen: „[dato]: Perseid meteor swarm“. Og der er daterede henvisninger til offentliggjorte artikler og holdte møder - for det meste i USA. Alt i alt et monumentalt materiale.

I de næstfølgende kapitler er der nærmere omtale af udvalgte tilfælde, suppleret med et udførligt tabelmateriale, med den hensigt at behandle typiske træk ud fra en statistisk synsvinkel.

 

Kapitlerne har følgende titler: „Overwiew and Guide to Other Sections“, „Military Witnesses“, „Pilot and AircrewSightings“, „Scientists and Technicians“, „Police Officers“, „Professionals and Citizens“, „Special Evidence“, „Sighting Waves and Concentrations“, „Structure, Lights, and Colors“, „Motions and Flight Patterns“, „The UFO Profile“, „Alien-Human Encounters“, „The abduction Phenomenon“, „Rosswell and other Crash Retrievals“, „Historical Developments“ samt „Implications and Issues“.

Dernæst er der en bibliografi, et index, samt en lille opsats om forfatteren. Rosswell-historien behandles på 11 sider og fremlægges, sådan som den forligger - det er netop styrken ved denne bog, at den ikke har travlt med at tage stilling og fælde domme - den fremlægger materiale.

I den historiske gennemgang er redegjort for Condon-rapportens tilblivelse, hvorfor den af mange blev set som utilfredsstillende, og hvordan den affødte megen vrede og bitterhed.

Illustrationer er primært tegninger, som faktisk er meget gode - og der er også nogle fotografier - men i dag ville det være naturligt at inkludere mange af de bemærkelsesværdige billeder fra internettet. Vi lever i en anden tid i dag - løsningen på spørgsmålet: Hvor skal man vende sig? besvares i dag med: Internettet.

Det vil blive spændende at se, hvem der vil tage stafetten efter Richard H. Hall.

Richard H. Hall The UFO Evidence - Volume 2: A Thirty Year Report
The Scarecrow Press, Inc.
Udgivelsesår 2000


Efterskrift

Da Arne Nielsen henvendte sig og spurgte, om det havde interesse med en omtale af The UFO Evidence - Vol. 2, da han fandt bogen på flere måder god og samtidigt et hæderligt forsøg på at være sober, gav det liv til gamle minder.

 

Når jeg kigger i mit gamle eksemplar fra 1964 af The UFO Evidence så er de fleste af bogens kapitler i den grad forsynet med understregninger, bemærkninger i margener m.v.

Den var simpelthen et uvurderligt arbejdsredskab, hvis man på daværende tidspunkt ville forsøge at efterforske bestemte ufo-tildragelser og det tilhørende kildemateriale. Dette gælder egentlig også visse ufo-observationer med relation til Danmark.

Har man interesse for dette gamle kildemateriale, så kan en søgbar pdf-udgave af bogen ses på adressen: http://www.nicap.org/ufoe/UFO%20Evidence%201964.pdf.

Det skal pointeres, at bogens beskrivelser af ufo-tilfælde og kildematerialet på ingen måde er skal betragtes som „sandhedsvidner“.

Den amerikanske ufo-forsker Stanton Friedman har nævnt bogen nærmest som et statistisk værk over uforklarede ufo-tildragelser, hvad den bestemt ikke er.

I det seneste nummer af Tim Printys SUNlite http://home.comcast.net/~tprinty/UFO/SUNlite4_5.pdf, tager han sig på side 6-15 kærligt af 10 „gode“ sager fra The UFO Evidence - og forklarer dem.

Han nævner samtidig, at hans hensigt ikke er at påstå, at denne gamle NICAP-udgivelse er værdiløs, men at der er tale om en samling rå ufo-rapporter, som måske eller måske ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt. Materialet kan derfor ikke tilskrives en status som „gode beviser“ - heller ikke for tilstedeværelsen af ujordisk liv.

Det er samme erfaring, jeg har haft ved efterforskning af visse dele af materialet, men alligevel er bogen som opslagsværk for mit eget vedkommende kun senere overgået af den såkaldte Condon-rapport udgivet i 1969:

Bogen som opslagsværk er for mit eget vedkommende kun senere overgået af den såkaldte Condon-rapport udgivet i 1969: http://en.wikipedia.org/wiki/Condon_Committee.

SUFOI's webmaster, Flemming O. Rasmussen, er forfatter til SUFOI's udgivelse UFOer: Hvad siger videnskaben - Pro et contra Condon-rapporten, der findes og kan læses på www.ufo.dk under Onlinebøger: http://www.sufoi.dk/e-boger/hefter/Condon-rapporten.pdf.

Ole HenningsenVladimir Rubtsov:
The Tunguska Mystery

 

Den 30. juni 1908 kl. 07.17 lokal tid eksploderede et eller andet over det øde Tunguskaområde i Sibirien. Et par tusinde kvadratkilometer skov blev ødelagt, og millioner af træer væltede. Eksplosionen kunne høres 800 kilometer væk, seismografer Jorden rundt registrerede, at der var sket noget ekstraordinært, skovbrande hærgede i ugevis, og i Skandinavien skrev aviserne om et mystisk lysskær i sommernætterne.

I de lidt mere end 100 år, der efterhånden er gået, er der blevet skrevet meget om, hvad der kunne have forårsaget denne voldsomme eksplosion. Det meste er i form af afhandlinger i videnskabelige tidsskrifter, men mange populære bøger og tidsskrifter om astronomi eller relaterede emner berører som regel mere eller mindre perifert begivenheden. Bl.a. bragte UFO-Mail en artikel i forbindelse med 100 års jubilæet: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2008/um08-099.php, og en netop udkommet bog, Meteoritter af Henning Haack er heller ingen undtagelse. http://www.gyldendal.dk/boeger-til-voksne/naturvidenskab/9788702084863/meteoritter.

De fleste mennesker har den opfattelse, at begivenheden blev forklaret for længe siden som enten en sten- eller jernmeteorit eller en kometkerne, men manglen på håndfaste beviser har gennem årene ført til mange andre teorier om Tunguska-mysteriet. Var det en UFO med fremmede rumvæsener, der havarerede? Måske en UFO, der blev drevet af atomkraft? Eller var det i virkeligheden en jordisk atombombe, et tidligt og hemmeligholdt forsøg, der gik galt, og som myndighederne derfor dækker over?

De vigtigste publikationer er på russisk, så sproget har været en barriere for at forstå, hvad der virkelig skete, og så længe der ikke er fundet afgørende beviser, kan alle gætte med, og det er der mange der gør.

Der er kun få bøger uden for Rusland, som decideret beskæftiger sig med emnet, f.eks. The Fire Came By af John Baxter og Thomas Atkins, The Tungus Event af Rupert Furneaux, Tunguska: Cauldron of Hell af Jack Stonely og The Tunguska Fireball af Surendra Verma.

I 2009 udkom Vladimir Rubtsovs The Tunguska Mystery. The Tunguska Mystery er nu blevet genoptrykt i en paperbackudgave, og bogen er den første virkeligt omfattende og populære fremstilling skrevet specielt for vestlige læsere af en russisk forfatter. Det er også den eneste bog skrevet på engelsk om, hvor omfattende undersøgelser der er foretaget både af det tidligere Sovjetunionen og af de nye uafhængige stater. I forordet skriver forfatteren, at bogen er anderledes end tidligere udgivelser, idet den ser på emnet fra et tværfagligt synspunkt.

The Tunguska Mystery er ikke skrevet for specialister, men først og fremmest for enhver, der er interesseret i de fascinerende mysterier i den verden, vi lever i. Ved læsningen af bogen forbavses man over, hvor mange forskere, der har været direkte involveret i disse undersøgelser og hvor store bestræbelser, der er gjort for at løse mysteriet.

Vladimir Rubtsov omtaler de første øjenvidneberetninger, Kuliks ekspeditioner i 1920'erne og de mange andre, der fulgte. Senere og mere moderne efterforskninger indberetter om tegn på radioaktivitet, spor af eksotiske grundstoffer, genetiske mutationer i overlevende træer og nulevende dyr og det specielle sommerfuglemønster, som de væltede træer i eksplosionens epicenter dannede. Selv om dokumentationen for disse forhold er meget vage, giver Rubtsov det stor vægt. Især det manglende fund af meteoritter i området åbner for alternative forklaringer på hændelsen. Disse afspejler ofte tendensen i den tid, de bliver fremsat i. I 1940'erne var det et eksploderende atomdrevet rumfartøj, i 1960'erne en kollision med antistof og i 1970'erne et lille sort hul.

Bogen omtaler stort set udelukkende russisk forskning på området og berører kun meget perifert vestlige bidrag. F.eks. får de italienske forskeres undersøgelse af Cheko-søen kun to linjer i en indskudt bemærkning, og Hans Jørn Fogh Olsens ekspedition i 1994 findes under fællesbetegnelsen sometimes foreign tourists visit the Tunguska region.

The Tunguska Mystery er skrevet i et letlæseligt sprog, så enhver med blot lidt kendskab til engelsk får ubytte af den, og de mange illustrationer og diagrammer gør forståelsen større. En begrænsning er dog, at de meget omfattende henvisninger og noter kun er til russiske udgivelser, og de mange og lange fremmedartede navne på russiske forskere og videnskabsmænd virker distraherende på en dansk læser.

På trods af den vestlige videnskabelige enighed om, at Tunguskabegivenheden skyldtes en lille asteroide eller et andet lignende naturligt objekt, argumenterer Vladimir Rubtsov med fremlæggelse af overbevisende data, at en sådan konklusion er forhastet.

 
 
Vladimir Rubtsov

Vladimir Rubtsov har undersøgt Tunguskamysteriet i 35 år, og han modtog sin ph.d. i 1980 for afhandlingen „Filosofiske og metodiske aspekter af problemet med udenjordiske civilisationer“, og i 1991 udgav han en bog med titlen Ufoer og den moderne videnskab.

Hvad der er blevet opdaget af russiske forskere i de seneste årtier er meget forbløffende, og Vladimir Rubtsov afviser eller støtter hverken den ene eller anden teori, men lader spørgsmålet stå åbent, og han erkender, at der selv i Rusland er meget divergerende meninger blandt de involverede forskere.

Selv med kendskab til forfatterens baggrund og tidligere udgivelser vil nogle læsere dog måske nok lige hæve et øjenbryn over hans afsluttende bemærkninger om, at mange indicier tyder på, at ikke ét men to udenjordiske rumskibe var involveret i begivenheden over Sibirien i 1908. Ifølge Rubtsov bliver den endelige løsning af gåden meget usædvanlig og vil overskride grænserne for konventionelle teorier.

Vladimir Rubtsov The Tunguska Mystery
Springer New York
Hardcover 2009
Paperback 2012

http://www.tunguskamystery.info/Home_Page.htmlHenning Haack: Meteoritter - tidskapsler fra Solsystemets oprindelse

Hvis man går og grubler over, hvordan den jordklode, vi befinder os på, egentlig er opstået, så kan man finde en del af svarene i den netop udkomne bog Meteoritter, der er skrevet af lektor Henning Haack, Statens Naturhistoriske Museum.

Forfatteren er uddannet geofysiker og samtidig kurator for Danmarks samling af meteoritter på Geologisk Museum. Meteoritterne udnævner han samtidig i bogens undertitel til tidskapsler fra Solsystemets oprindelse.

En meteorit er som en åben bog, der er skrevet på interessante men også besværlige sprog som geologi og astronomi. Men har man først lært sprogene lidt at kende, er der utroligt mange nye oplysninger at hente i meteoritter om Solsystemets dannelse, og dermed i grunden også, hvordan vi selv og vore omgivelser er blevet til.

En meteorit er et lille - eller større - klippestykke, der i sin bane rundt i Solsystemet en dag måske rammer Jordens atmosfære. Langt de fleste ses som stjerneskud og er heller ikke større end et sandkorn. Men nogle af dem er større og ses af og til som flotte ildkugler på himlen.

Mere dramatisk kan det se ud, når Jordens atmosfære rammes af tonstungt materiale med en kraftig lysudvikling til følge, som det skete den 17. januar 2009, kl. 20.09 over Østersøen og Lolland-Falster og senere resulterede i fundet af en 25,8 gr. meteorit sydvest for Maribo.

Selv om Henning Hacks deltagelse i den ihærdige lokale eftersøgning efter flere stumper af meteoritten Maribo ikke resulterede i flere fund, så starter hans bog med en fyldig omtale af dette nyeste danske meteoritfund. Flere forskerhold sidder nu både i Danmark og andre steder i verden og studerer de små meteoritstumper for at lære nyt om vor fælles oprindelse.

Et stykke af Maribo på blot 0,1 gr. blev sendt til analyse på et laboratorium i München, hvor meteoritten foreløbig har vist sig at indeholde ikke mindre end 25.000 forskellige organiske stoffer fra Solsystemets oprindelse - bl.a. aminosyrer, som er nogle af livets byggesten.

Nok er Maribo Danmarks nyeste og absolut mindste meteoritfund, men samtidig er denne helt enestående meteorit med sin alder på 4.567,2 mio. år - omkring 50 mio. år ældre end Jorden - også den mest spændende.

Meget befriende er bogen skrevet i jeg-form, og på den måde kommer man tættere på de tanker forfatteren har gjort sig og på hans oplevelser gennem årene i arbejdet som forsker og med den praktiske eftersøgning efter meteoritter, hvad enten dette nu er sket nær Sydpolen eller i Maribo.

Bogen koncentrerer sig grundlæggende om at fortælle, hvor meteoritterne stammer fra og hvad de kan fortælle os om oprindelsen og udviklingen af vort Solsystem.

Den fortæller i et letlæst sprog om de fænomener, der knytter sig til meteoritterne, Tunguska-hændelsen i 1908 og f.eks. de meteorkratere, der kan ses rundt om på Jorden efter større fald.

Forfatteren gennemgår også de meteorit-typer, der findes, og hvad vi kan lære af disse forskelligartede typer, herunder også de meteoritter, der er fundet på Jorden men egentlig stammer fra Månen og planeten Mars.

Det er ikke uden grund, at en anden berømt dansk meteoritforsker kalder meteoritterne for fattigmands rumprøver.

 
 
Lektor Henning Haack
Foto: Ole Henningsen

I andre spændende afsnit fortæller Henning Haack om sin søgning efter meteoritter i nogle af klodens mest utilgængelige egne. I 1999-2000 var han 2 måneder på Antarktis, som deltager i en Amerikansk ledet ekspedition til Queen Alexandra Range ca. 500 km fra Sydpolen. I 2004 var han på indlandsisen i NØ-Grønland for at undersøge om man i Grønland har mulighed for at finde meteoritter på samme måde som Antarktis byder på.

Endelig var han i Thuleområdet i foråret 2012 for at søge efter flere af de store Cape York jern-meteoritter, der har været kendt i området i århundreder, og hvoraf der ligger et eksemplar på 15 tons i Geologisk Museums gård, nemlig meteoritten Agpalilik, fundet i 1963 af den danske metallurg Vagn Buchwald.

Sidste afsnit i bogen, er en gennemgang af den omfattende meteoritsamling i forbindelse med Solsystemudstillingen på Geologisk Museum. Et lærerigt afsnit for dem, der vil lidt mere i dybden med de enkelte meteorittyper, og hvad vi kan lære af dem.

Forskerne regner med, at der falder over et hundrede tons materiale fra rummet ned gennem atmosfæren og lander på Jorden hvert eneste døgn. Der skulle derfor være mange muligheder for at finde meteoritter - sådan da.

Omregnet til danske forhold burde der falde 3 meteoritter ned om året, og selv om de med tiden går til pga. vejrliget, så kunne der ligge 300 meteoritter i det danske landskab og vente på at blive fundet, nævner forfatteren, der gerne modtager henvendelser om eventuelle fund til glæde for forskerne.

Det hedder sig, at man må ønske, når man ser et stjerneskud. Et godt råd: Ønsk dig et nærmere bekendtskab med denne prægtige bog!

Henning Haack:
Meteoritter - tidskapsler fra Solsystemets oprindelse
189 s., kr. 169,95
Gyldendal 2012
ISBN: 9788702135503Løst og facts

Den største ildkugle jeg nogensinde har fanget på kamera, og sandsynligvis nogensinde vil. Dette var et stor fotografisk øjeblik for mig, fortæller Ole C. Salomonsen fra Tromsø i Norge.

Billedet blev taget om aftenen den 20. september 2012, en aften fuld af flotte nordlys i fantastiske former og farver. Denne optagelse var dog langt fra den eneste eller med flest nordlys fra denne aften, men der er samtidig fanget en storslået ildkugle, reflekteret, over mit favorit bjerg „Otertinden“, 90 minutters kørsel fra Tromsø, Nordnorge, fortæller Ole C. Salomonsen fra Tromsø.
Ildkuglen varede i ca. 6-7 sekunder, indtil den forsvandt bag bjerget, der er over 1.350 meter højt. Jeg står kun 600 meter fra bjergets fod, så lad dig ikke narre af anvendelsen af et 14 mm vidvinkel objektiv, der giver et synsfelt på 114 grader! Der var nogle fantastiske blå farver omgiver ildkugler kanter. Aldrig nogensinde set noget stort som dette!
Copyright: Ole C. Salomonsen med et Canon EOS 1D-X + Nikon 14-24 linse.

Udsigt over Tromsø og omegn i midnatssol fotograferet fra nærliggende fjeldtop den 15. juni 2012.
Foto: Ole Henningsen
 
Rette udstyr, ekspertise og det mørke halvår kan give en helt anderledes oplevelse og optagelse af samme motiv.
Copyright: Ole C. Salomonsen
 
Den berømte nordlysfotograf Ole C. Salomonsen med sit fotoudstyr den 18. april 2012 i månelyset med nordlys i baggrunden og Solen under horisonten - og klædt varmt på til opgaven.
Copyright: Ole C. Salomonsen

Se flere af Ole C. Salomonsens smukke optagelser og hans videoer:
http://www.facebook.com/arcticlightphoto
http://www.arcticlightphoto.no/
http://vimeo.com/arcticlightphoto/videos/


Meteor fanget af all-sky kamera

Denne flotte optagelse af et meteor over Sydtyskland/Østrig er fanget af astrofotografen Hermann Koberger den18. september 2012. http://ufo-meldestelle.blog.de/2012/09/22/ausserirdischer-wiesn-auftakt-feuerkugel-meteor-england-medien-berichten-mal-gleich-deutschen-oesterreicher-keineswegs-weltmeister-14857654/


Flot himmelshow over Irland og Skotland
 


 

 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-19683687
Mange mennesker i bl.a. Irland og Skotland blev den 21. september 2012 vidner til et længerevarende „lysshow“ da adskillige meteorer var at se i adskillige sekunder.

Bl.a. dette flotte „lysshow“ foranlediget af meteorer eller brændende rumskrot over Irland og Skotland den 21. september 2012 fik en del observatører til at kontakte den lokale alarmcentral.

Se flere af de mange optagelser, der findes af begivenheden fra store dele af Storbritannien:
http://www.youtube.com/watch?v=MNZqOZI54gg&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Lf_rBh39f5M&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D6-d8j6LGc8
http://www.youtube.com/watch?v=blBhs7jT_X4&feature=player_embedded
http://www.space.com/17740-dazzling-meteor-fireball-video-united-kingdom.html


Hubble-rumteleskopet:
Hidtil dybeste rumfoto stykket sammen

På fotografiet ses blandt andet en galakse, der eksisterede blot 450 millioner år efter Big Bang.
Foto: NASA, ESA, G. Illingworth, D. Magee, og P. Oesch, University of California, Santa Cruz. R. Bouwens, Leiden University og HUDF09 Team

Hubble-teleskopets optagelser er baggrunden for det dybeste fotografi af rummet nogensinde.

Ved at kombinere fotografier taget over en 10-årig periode med Hubble-teleskopet har astronomer været i stand til at stykke historiens dybeste billede af rummet sammen.

På det netop offentliggjorte fotografi ses spiralgalakser, der ligner vores Mælkevej og Andromedagalaksen. Også røde galakser, som ikke længere producerer nye stjerner, samt gule galakser kan ses på fotografiet.

Læs mere: http://jyllands-posten.dk/nyviden/article4853444.ece
Få yderligere informationer og se billedet i højeste opløsning på Nasa's hjemmeside: http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/xdf.htmlLæs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2011. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted