logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2011 > UFO-Mail nr. 130

UFO-Mail nr. 130
17. maj 2011


Lys på himlen 19. marts

Der er til via www.ufo.dk modtaget 3 rapporter om 4 lys på himlen lørdag den 19. marts. kl. ca. 19.05-15. Observationerne er gjort fra Fyn og fra Kolding-området.

Den første registrering er modtaget fra en 41-årig mand fra Nr. Lyndelse syd for Odense.

Observatøren fortæller, at han kl. 19.05 i ca. 1 min. iagttager 4 lys, der skinner kraftigt på den vestlige himmel:

De 4 lys kommer ud af intet - bliver bredere og klapper igen sammen og forsvinder. Observationen gentager sig få minutter senere, hvor et ekstra vidne også ser det. Farven er hvidgul.
Tænkte først at det evt. var landingslys fra et fly, men de 4 lys „klapper sammen“ i et før de forsvinder, og at det sker så hurtigt, at det ikke kan være et fly, der drejer.
Observationen ser ud til at være meget langt væk fra os - ude over Vestfyn?
Vejr: Stort set skyfrit; Solen gået ned, og enkelte stjerner er synlige.

Kompasretningen for lysenes tilsynekomst og forsvinden anføres som ca. 250 grader (VSV) og højden over horisonten som ca. 15 - 20 grader.

Observation nr. 2 gøres fra Sdr. Stenderup øst for Kolding kl. ca. 19.15, hvor en 43-årig kvinde beretter:

Jeg og mine to søstre er ude i min gårdsplads for at fotografere Månen, som vi lige har hørt er ekstra tæt på jorden i aften.
Begge mine søstre ser efter deres beskrivelse fire store klare lys i en vandret linje på himlen, der med et forsvinder helt igen.
Efter kort tid kommer lysene til syne igen, og jeg ser dem også denne gang.
Desværre forsvinder de igen så hurtigt, at jeg ikke kan nå at tage et billede af dem.

Lysene ses i sydvest i 2 x ca. 50 sekunder, og farven anføres som klar lys.

Den sidste rapport fra dette tidspunkt er modtaget fra en 12-årig skoleelev fra det sydlige Kolding. Hun fortæller om sin oplevelse:

Jeg sidder i stuen kl. 19.15 og ser ud af stuevinduet nogle gule store lygter på himlen mellem træerne.
Der var fire lygter. Lygterne gik vandret. De forsvandt hurtigt på himlen.
De blev nærmest usynlige med et.

Retningen til lysene, hvis farve beskrives som gule lygter, anføres som syd, varigheden som 1 minut, og der er 2 vidner.

 
De tre observationer fra Fyn og Kolding-området af lys på himlen den 19. marts er på kortet markeret med røde pile, der peger på aktivitet i luften over Sønderjylland.
Flyvestation Skrydstrup er markeret med FSN.
Illustration: Ole Henningsen

Flyvevåbnets radarregistreringer kl. 19.05 viser FLV's flyveaktivitet i omegnen af Flyvestation Skrydstrup ved Vojens.
Radarfoto: Flyvertaktisk Kommando

I forbindelse med observationer af denne type kan det være relevant for SUFOI at rette en forespørgsel til Flyvevåbnet, FLV, for at se om deres eventuelle flyveaktiviteter kan forklare de observerede lys.

Seniorsergent Søren M. Jensen, FTK OPSCENT, Karup, oplyser til UFO-Mail med baggrund i SUFOI's henvendelse, at Flyvevåbnet har gennemset sit billede/radarmateriale, og bekræfter, at der har været forskellige former for øvelsesaktivitet involverende F-16 jagerfly i området omkring Flyvestation Skrydstrup i det omhandlede tidsrum.

En øvelsesaktivitet der bl.a. involverer det såkaldte afvisningsberedskab - Fighter Wing Skrydstrup.
FTK fremsender samtidig til SUFOI's orientering radarudskrifter for området fra kl. 19.05 og 19.15.

SUFOI's fotokonsulent Hans Bødker, der er tidl. pilot og overtrafikflyveleder gør opmærksom på, at de observerede lys på himlen efter beskrivelserne minder meget om en tidligere observation, hvor nordmanden Yngve M. Sem den 30. juni 2005 fra Løkken videofilmer et lysfænomen over Vesterhavet.

De filmede lys bliver senere med baggrund i videooptagelsen af danske militære eksperter identificeret som såkaldte flares.

 
Dansk militærfly's anvendelse af flares videofilmet på afstand fra Løkken i Nordjylland af Yngve M. Sem den 30. juni 2005.
Foto: SUFOI Picture Library

Seniorsergent Søren M. Jensen, FTK OPSCENT, Karup, tvivler på, at der har været anvendt flares i forbindelse med øvelsesaktiviteterne over Sønderjylland den 19. marts , da det ikke er tilladt at affyre flares over land.

Han siger videre:

Hvis piloterne ved en fejl skulle „komme til“ at affyre flares over land, skal de udfærdige en rapport, hvori de beskriver forløbet.
Jeg kan ikke finde en sådan rapport fra den pågældende dag, og har efterfølgende talt med Fighter Wing Skrydstrup, hvor F-16 hører hjemme, og de kan heller ikke finde en rapport fra den dag.
Så alfa omega tror jeg ikke, at der er affyret flares den dag - i hvert fald ikke over land.


SUFOI's kommentar

Det er bekræftet, at Flyvevåbnet har haft øvelsesaktiviteter i området, og der er en rimelig sandsynlighed for, at visse af disse aktiviteter ligger til grund for observatørernes beretninger.

Ud fra de foreliggende oplysninger er det dog ikke muligt med sikkerhed at fastslå, hvad der direkte er observeret den pågældende dag på de angivne tidspunkter

Flares

Om flares oplyser http://da.wikipedia.org/wiki/Flare:

„En flare er en lyskugle, der skydes ud fra en flyvemaskine som værn mod varmesøgende missiler. Ofte skydes ikke een, men hele serier af flares ud, når besætningen føler at situationen kræver det. Det kan være, når der konstateres et missil, eller bare når der flyves i så lav højde over fjendeland, at man ikke har den fornødne reaktionstid. Flareudskydning kan også initieres af automatiske missildetektorer.“

Flares kan tage sig meget forskelligt ud. Nedenfor ses eksempler på typiske flares.

 
F-16 Fighting Falcon smider flares.
Foto: Henning Kristensen, Fototjenesten Flyvestation Aalborg
 
Affyring af flares fra Harrier, 18. december 2006.
Foto: RAF

SH-60F Seahawk helicopter affyrer flares I forbindelse med en flyopvisning.
Foto: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Rob Gaston

Fighter Wing Skrydstrup

Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

De danske F-16 jagerfly har base hos Fighter Wing Skrydstrup på den sønderjyske flyvestation af samme navn. Udover den almindelige træning og uddannelse af piloter, har de 30 operative F-16 en lang række andre opgaver.

24 timer i døgnet, 365 dage om året står fire F-16 klar til inden for højst 15 minutter at gå i luften som det danske såkaldte afvisningsberedskab.

Det betyder, at hvis uidentificerede fly overskrider eller flyver meget tæt langs de danske grænser uden forvarsel, går to F-16 i luften for at inspicere sådanne fly, og eventuelt afvise flyet og ledsage det ud til internationalt luftrum.

En kort video om Fighter Wing Skrydstrup kan ses på adressen:
http://forsvaret.dk/FTK/OMFLYVEV%C3%85BNET/FACTSHEETS/Pages/default.aspx

Kilde: FTK

Air Control Wing

Air Control Wing overvåger det danske luftrum og kontrollerer militære fly udfra radarbilleder. Udover de stationære enheder råder Air Control Wing også over flere mobile radarer og et tilhørende kontrolcenter, som kan udsendes i internationale operationer.

 
Flyvertaktisk Kommando, FTK,i Karup har nu til huse i den nye, røde bygning. Den gamle, grå tyske Bunker 1137 rummer det stationære Control and Reporting Centre (CRC).
Foto: Flyvevåbnet

Døgnet rundt hele året holder radaroperatører i bunkeren på Flyvestation Karup øje med de cirka 1.500 flyvninger, der dagligt er i det danske luftrum.
Foto: Niels Toftegaard

Hvis der er uidentificerede fly i dansk luftrum, alarmerer radaroperatørerne F-16-flyene fra afvisningsberedskabet på Flyvestation Skrydstrup.

Når F-16 flyene er i luften, stopper Air Control Wings opgaver imidlertid ikke. Jagerpiloterne får detaljerede instruktioner og ordrer fra fighter controllerne i Bunker 1137. Via radarskærmene - som i dag består af pc'ere og fladskærme - har controllerne et større overblik over luftsituationen end piloten.

Billederne leveres af Air Control Wing's fire langt-rækkende radarer, der er placeret i Skagen, på Flyvestation Skrydstrup, ved Skalstrup nær Roskilde Lufthavn og på Rytterknægten på Bornholm. Det gør Air Control Wing til den geografisk set mest spredte af Flyvevåbnets myndigheder. Ved hver radar er der også et antal teknikere til at betjene og vedligeholde udstyret.

Air Control Wing har også folk i Kastrup Lufthavn. Her arbejder flyveledere og assistenter fra Eskadrille 515 tæt sammen med deres civile kolleger for at koordinere og adskille civil og militær lufttrafik. Det smidiggør afviklingen af lufttrafikken i hele det danske luftrum, så sikkerheden hele tiden er i top.

En kort video om Air Control Wing kan ses på adressen:
http://forsvaret.dk/FTK/OMFLYVEV%C3%85BNET/FACTSHEETS/Pages/default.aspx

Kilde: FTK


Samme dato er følgende observation indrapporteret til www.ufo.dk:


8600 Silkeborg - 19. marts 2011, kl. 22.07

En observatør fra Silkeborg beskriver sin oplevelse senere på aftenen den 19. marts således:

Som udgangspunkt havde jeg aldrig troet at jeg skulle sende en mail til jer, idet jeg er yderst skeptisk over for ufoer og deslige, men jeg har netop gjort en mærkelig observation.
Nu skal det siges, vi har en del fly og helikoptere over og tæt på vores hus i Silkeborg pga. Karup lufthavn.

Denne observation, jeg har gjort, var mærkelig fordi:
Jeg troede, det var et fly/helikopter, men pga. af en orangerød (som et bål) lidt mere lysende og ikke blinkende farve, blev jeg opmærksom.
Det fløj middelhurtigt, men det var alligevel anderledes end de normale fly, derfor fangede det min interesse.
Ingen lyd på noget tidspunkt overhovedet.

Jeg spænede ind og fandt min kikkert og så ingen konturer af evt. brændende fly, derimod lavede den en lille sløjfe og fløj væk fra mig, så jeg kunne se konturer i midten af det orangerøde, en krans af ca. 6 rør. Hvis det skulle være et jagerfly, så ville det være alt andet end lydløst, og så kommer der heller ikke det meget blussende lys efter. Observationstid ca. 1½ min. Sydøstlig retning.

Nu skriver jeg til jer. Om det er underlige flytyper, der mellemlander i Danmark, i forhold til Libyen, skal jeg ikke kunne sige, men jeg har nogenlunde styr på flykending.

Denne observation har ud fra udseende, tidspunkt og geografi ikke sammenhæng med de tre øvrige fra denne dato, men observationen hører til de lidt mere specielle.

Måske ufo-mails læsere har kommentarer til de 4 observationer fra denne aften?


9000 Aalborg - 9. april 2011, midnat

En 36-årig mand rapporterer:

På en klar himmel omkring midnat gik min ven og jeg på vej til bilen over en parkeringsplads i Aalborg by. Vi gik i retning N til S mod bilen. Vi løftede hovederne op, mens vi gik. Så mange stjerner.

Straks ser jeg, at 3 „stjerner“ (fordi de 3 lys ikke var større end en stjerne på himlen) bevæger sig ret hurtigt over himlen fra nord mod syd. Meget hurtigere end fly, men lidt langsommere end „stjerneskud“. Farven var gul/hvid.

Det sjove var, at alle 3 lys pludseligt byttede om på pladserne på deres rute. De fløj meget hurtigt, og så var de kommet for langt væk i horisonten efter de ca. 4 sek., vi kiggede. De forsvandt i ca. 15 graders højde.

Er det muligt at få svar fra fx. Forsvaret, om der var nat øvelser eller andre formationsflyvninger lørdag nat i det Nordjyske?
Det vil glæde mig meget, hvis der var en måde at få afklaret spørgsmålet.
Jeg ser frem til at høre fra jer.

Toke Haunstrup, SUFOI's Rapportarbejde vil ikke udelukke, at der ud fra beskrivelsen kunne være tale om fugle oplyst af lyset fra byen.


9400 Nørresundby - 9. april 2011, kl. 22.45

Fra samme dato foreligger en indberetning, der kunne pege i den retning. Desværre er indberetningen - udover observatørens navn/adresse m.v - meget kortfattet:

Trekantet objekt. Som en trækfugle formation.
Observationstid: 1/2 - 1 min.


Ingen flyøvelse i området

SUFOI har forespurgt hos Flyvevåbnet og fået bekræftet af Flyvertaktisk Kommando i Karup, FTK, at der ingen øvelsesaktivitet har været i området på det pågældende tidspunkt.Grøn genstand på Århus-himlen
i juni 1995?

Efterlysning af andre vidner til en usædvanlig ufo-oplevelse fra 1995

SUFOI har modtaget en henvendelse om en helt speciel observation:

Jeg vil fortælle om en oplevelse, som jeg havde i juni 1995.
Der var sendt en rumfærge op, som skulle kunne ses som en lille lysende prik kl. ca. 21.50.
Da jeg stod og så op mod himlen, så jeg en megastor metalgrøn genstand aflang glide over Mårslet mod Skåde. Den var lydløs. Jeg bemærkede fire-seks luger på den side, der vendte ned mod Jorden.

Min bror, som bor i Tranbjerg, så den også, og det var bestemt ikke en flyvemaskine. Mon der nogensinde kom en forklaring på, hvad det var?
Der var en artikel i Århus Stiftstidende fredag 4. juli 1995 om flere, der så denne ufo.
Håber på en mulig forklaring.

Oplevelsen er altså fra den sydlige del af Århus, hvor Mårslet, Tranbjerg og Skåde ligger.

Da vi i SUFOI ikke direkte har adgang til så gammelt rapportmateriale fra arkivet - dette gælder også avisarkivet - vil vi appellere til ufo-mals læsere:

Kender du omtalen i Århus Stiftstidende fredag 4. juli 1995 eller kender du andre, der har observeret ovenfor beskrevne fænomen, så kontakt ufo-mails redaktion snarest via Skandinavisk UFO Information - SUFOIFra SUFOI's Fotoafdeling

En 64-årig mand fra Gl. Kalvehave på Sydsjælland tog billeder af solnedgangen den 14. april og opdagede efterfølgende en mærkelig aftegning på billedet.

I sin henvendelse til SUFOI's Fotoafdeling skriver han:

Her til aften, da solen var ved at gå ned, gik jeg ud på vores terrasse og tog et billede mod solen ud over marken på den anden side af vejen. Vidste godt på forhånd at det blev et modlysbillede, men mente nok at det kunne jeg kompensere for i mit billedprogram.

Da jeg 10 minutter senere lagde billedet ind på computeren, og det dukkede op i mit billedprogram, var jeg lidt overrasket over det lysfænomen, der dukkede op midt i billedet.

Har I evt. en forklaring på, hvordan det kan lade sig gøre, eller kan der evt. være tale om en UFO?

Ud fra fotoets udseende er der ingen tvivl om, at det drejer sig om et refleksfænomen opstået i kameraets objektiv forårsaget af det stærke lys fra Solen, der er fotograferet hen mod solnedgang.

En refleks vil almindeligvis på et foto optræde diametralt modsat lyskilden dvs. i modsatte retning af lyskilden ud fra et originalt billedes midterpunkt.

Selvom dette ikke helt er tilfældet her, er der dog ikke tvivl om, at forklaringen er en refleksdannelse.

I dette tilfælde kan fotografen efterfølgende kontrollere forklaringen ved igen at tage en række andre modlysbilleder som dette. På sådanne tilsvarende kontroloptagelser vil der også optræde forskellige former for refleksdannelser.

Andre refleksdannelser kan eksempelvis ses i fotosager omtalt i: UFO-Mail nr. 125, UFO-Mail nr. 124 og UFO-Mail nr. 114.


Fra en observatør i Viborg har SUFOI modtaget flere videooptagelser af et skarpt lys på himlen i april måned.

Den 38-årige mand skriver i sin første henvendelse bl.a.:

Havde sammen med min kone søndag den 04. april 2011 kl. 21:45 set et meget kraftig orange brændende lys på himlen. Det var så skarp at det dannede et kryds.
Var faktisk sikker på, det var et meteor, jeg havde set den dag, også fordi det så ud som om, det havde fart på, så jeg meldte det til www.ildkugle.dk.
Mandag den 05. april 2011 kl. 21:30 havde vi besøg af vores nabo, som stod på terrassen og kaldte på mig, jeg skulle skynde mig at komme derud. Så så jeg nøjagtig det samme lys igen, bare en anelse svagere i lys og langsommere end dagen før. Kunne ikke se, hvor det forsvandt hen, fordi det kom så lavt, at jeg ikke kunne se det ret lang tid pga. nabohusene.
Så fik jeg lånt et gammel videokamera, men desværre var der de næste mange dage meget overskyet.
Så jeg ventede til den 14. april 2011 kl.21:00 og stod klar med kameraet og fik så gevinst, men desværre lyste det meget svagere og var meget langsommere, så min kone og jeg snakkede om, det kunne være et fly, vi havde set, også pga. at den aften havde den retning mod Viborg Flyveplads, men vi blev enige om, at det vi havde set de første dage, ikke var et fly.
Det anvendte kamera: Sony Digital handycam model NO DCR-TRV11E

Efter videre korrespondance med fotografen er observationsstedet samt fotograferingsretningen fastlagt, ligesom der er oplyst en del andre detaljer i forbindelse med observationer og optagelser.

 
2 stillfotos fra de modtagne videosekvenser, der viser et stærkt hvidt lys passerende fra venstre mod højre over tagene, filmet fra en terrasse i Viborg. Nederst ses et stillfoto, hvor der er zoomet ind på lyset.

De modtagne videosekvenser er efterfølgende gennemgået af to af SUFOI's fotokonsulenter, der peger på, at der ser ud til at være svage, men tilbagevendende, pulserende lys forbundet med det stærke hvide lys, svarende til f.eks. antikollisionslys på et fly.

 
Fotokonsulent Hans Bødker gør opmærksom på, at ved anvendelse af filteret „Line Draw“ i et videoredigeringsprogram, kan man i visse situationer få ekstra detaljer frem.
Ovenfor viste 2 stillfotos er kun med en brøkdel af et sekunds tidsforskel, dvs. kun få videoframes. Det ses, hvorledes lyset „breder sig ud“ som bekræftelse på, at lyset ændres under flyvningen.

Fotokonsulent Hans Bødker er tidligere pilot og overtrafikflyveleder og er efter genmnemgang af videomaterialet ikke i tvivl om, at der er observeret og fotograferet et fly med dels et klart hvidt lys og et roterende orange antikollisionslys.

Det er hans opfattelse, at det hvide klare lys efter al sandsynlighed er et tændt vingelys (et lys der sidder i flykroppen og belyser forkanten af vingen, for visuel inspektion under flyvningen).

 
Norwegian B-737-800 fly i luften på tæt hold.
Foto: Norwegian
 

Observationsretningen passer efter hans opfattelse også fint med et fly fra Aalborg med en anflyvning til bane 27 i Karup. Hvis man søger på Norwegians rutenet kan man finde en rute fra Oslo via Aalborg til Karup med planmæssig landing i Karup kl. 21:05, der beflyves af et B-737 fly.
Rute, hastighed og bevægelsesmønster passer fint.

Det er forsøgt at finde ruten igen på Norwegians hjemmeside, men noget tyder på at ruten er stoppet, eller også fungerer siden ikke (i forbindelse med at gå tilbage i tiden) lige i øjeblikket.

Hvis den er stoppet, så er der jo en god forklaring på at lyset faktisk ikke er set det siden.

En anden mulighed er naturligvis også, at flyet har skullet lande på bane 09 i Karup, hvis der har været østenvind. Så vil flyet gå vest om Viborg, eller også har piloten valgt ikke at tænde vingelyset, og så vil der ikke være noget stærkt lys at observere fra fotografens have.Løst og facts...

Uheldig fly-episode ved Aalborg Lufthavn.

Havarikommissionens rapport: Piloterne på en Airbus måtte foretage en undvigemanøvre, da et svævefly pludselig var for tæt på.

Havarikommsionen i Danmark har offentliggjort en rapport, der kunne minde om episoden med uidentificeret flytrafik ved Oslos lufthavn, som blev omtalt i forrige udgave af UFO-Mail i artiklen »Uidentificeret flytrafik ved Oslos lufthavn«.

Hændelsen ved Aalborg fandt sted den 6. august 2010 og fremgår af den rapport, som Havarikommiassionen offentliggjorde i marts måned.

Passagerflyets kaptajn har forklaret, at han kl. 12.33 måtte undvige, da et svævefly - ud af de blå - dukkede op i samme kurs kun 200 m væk. På dette tidspunkt befandt hans Airbus-A 321, OY-VKC, sig under nedstigning til landing i Aalborg Lufthavn.

Som det fremgår af Havarikommissionens rapport:

Under nedgang til 2300 fod (indflyvning til Aalborg Lufthavn - EKYT) observerede piloterne i OY-VKC et svævefly foran dem.
Piloterne i OY-VKC foretog en undvigemanøvre.
Piloterne i OY-VKC vurderede den mindste horisontale og vertikale separation til at være 200 meter og 150 fod.
Aalborg ATC havde ingen oplysninger om svæveflyaktivitet i eller umiddelbart uden for Aalborg TMA.
Luftfartøjstype:Glider Un-known - (not coded)
Havarikommissionen har ikke haft objektive data for svæveflyets flyvehøjde til rådighed og har derfor valgt at klassificere hændelsen som: D) Risk not determined. - risiko ikke fastlagt.

Den mindste horisontale separation mellem de to luftfartøjer blev radarpræsenteret til at være 0,3 nm. Der blev ikke radarpræsenteret en højdeudlæsning for svæveflyet. Flyvehøjden for OY-VKC blev radarpræsenteret til at være 4000 fod.
Radarudskrift: Havarikommissionen

Havarikommissionens chef, Martin Puggaard, siger til bt.dk bl.a., at der er en indikation af, at der var noget derude, men at man ikke med sikkerhed kan sige, at det var et svævefly.

- Dette passer blot godt sammen med det, piloterne har oplyst til Havarikommssionen.

Der er ikke mange andre sandsynlige muligheder, siger han og forklarer, at fly normalt har en såkaldt transponder om bord, der melder flyets identitet m.v. retur.

Det er typisk svævefly, der ikke har en transponder ombord, hvis de opholder sig i et luftrum, hvor dette ikke er et krav. Man kan derfor godt have fly i det danske luftrum uden. Sådan var det sandsynligvis i dette tilfælde, siger Martin Puggaard.
http://www.bt.dk/danmark/mystisk-haendelse-i-luften-over-aalborg-lufthavn

Læs hele rapporten:
http://www.hcl.dk/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Luftfart%202010/Motorfly%202010/HCLJ510-000780.ashx


 
Med NETTO
i rummet?

Med et af dagligvarekæden NETTO's varekataloger her i foråret fulgte et tilbud om såkaldte „oplevelsesgaver“.

Disse tilbud strakte lige fra en brunch for to til 295 kr., et bad med Garra Rufa fisk (der suger døde hudceller væk) til 345 kr. og til en tur i rummet for kun 529.995 kr.

Står du altså lige med pænt overskud på kontoen - og har spørgsmål om turen, kan du kontakte info@oplevelsesgaver.dk for yderligere oplysninger.

PS. I skrivende stund var der endnu ikke solgt en rejse til en dansker, oplyser Netto.


Meteorit faldet ved Silkeborg 8. marts?

I området syd for Silkeborg kan det stadig betale sig at have opmærksomheden rettet mod fund af ekstraordinære „sten“.

Den 8. marts kl. 20.08 blev der iagttaget en kraftig ildkugle på himlen, der samtidig er registeret på 3 automatiske ildkuglekameraer i Jylland og i København.

Beregninger viser, at der er mulighed for, at resterne af en meteorit er faldet ned i området syd for Silkeborg. På siden http://stjerneskud.info/fireball/fb20110308/ kan man se optagelserne samt de beregninger, der er foretaget af meteorittens bane.

Skulle du støde på en usædvanlig sten, kan du læse videre på Geologisk Museums beskrivelse af, hvorledes meteoritter ser ud, og hvordan du skal forholde dig, hvis stenen ligner en meteorit. http://geologi.snm.ku.dk/samlinger/meteorit/genkender/

TV2 Østjylland har bragt adskillige indslag om det mulige meteorit-fald. bl.a. dette: http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/03/22?video_id=18210&autoplay=1Masseobservation af ufo
planlagt til 22. maj

Hackergruppen Anonymous har planlagt at bombe ufo-grupper verden over med falske ufo-rapporter den 22. maj kl. 14.00.

Hackergruppen Anonymous vil lade det gå ud over nogle af „verdens idioter“, derfor anmoder de om, at man finder et lokalt site, hvor man kan indrapportere ufo-observationer.

Man opfordres i projektet Operation UFO til i sin beretning at beskrive og rapportere en trekant på himlen bestående af ca. 8 gule lys.

Observationen skal efter planen rapporteres at have fundet sted 22. maj kl. 8.p.m. Eastern Time, hvilket skulle svare til kl. 14 dansk sommertid.

Så nu er det bare at læne sig tilbage i stolen og se, hvad der sker den 22. maj. PS. Man kan i øvrigt lige lave en korncirkel el. lign. ufo-landingsplads også - når man nu er i gang ;-)SUFOI i Aftenshowet

Aftenshowet på DR1 indeholdt den 19. april et indslag om ufoer. Indslaget kan stadig ses på nettet af interesserede.

I kølvandet af premieren på filmen World Invasion: Battle Los Angeles og den tilsyneladende opsigtsvækkende offentliggørelse af et gammelt FBI-dokument fra 1950 deltog SUFOI's Ole Henningsen den 19. april i DR 1's program Aftenshowet.

Aftenshowets studieværter Sisse Fisker og Jens Blauenfeldt annoncerer ufo-indslaget med et billede fra Los Angeles 1942 som baggrund.

 
Introduktionen til aftenens ufo-indlæg indeholdt billeder dels fra filmtraileren til World Invasion: Battle Los Angeles, dels fra en ufo-episode fra Los Angeles i 1942 og andre ufo-billeder. Indslaget var produceret af journalist Johannes Fonnesberg, DR.
Kim Møller Hansens detaljerede omtale af filmen og tildragelsen fra 1942 kan ses på adressen: http://www.sufoi.dk/ufo-mail/2011/um11-129.php

Ole Henningsen fortæller, at der lå en historisk begivenhed fra 1942 til grund for filmens titel, men at det også er det eneste, der var ufo-relateret.
Han undrer sig endvidere over, at et gammelt FBI-dokument fra 1950 pludselig kan blive en så opsigtsvækkende mediebegivenhed verden over, når indholdet har været kendt i ganske mange år.

 

FBI-memoet har været omtalt i flere danske medier, bl.a.:

http://www.bt.dk/utroligt-men-sandt/fbi-filer-afsloerer-tre-doede-aliens-fundet-i-ufo
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1535306.ece

Indholdet af FBI-memoet vil blive detaljeret behandlet i næste udgave af ufo-mail.

Aftenshowet sendes fra studiet i Nyhavn ud til Københavns havn, og med billedet af en varmluftballon på skærmene gøres her klar i teknikken til afvikling af aftenens ufo-indslag.
Foto: Ole Henningsen

Aftenshowet havde til formålet fremskaffet en lille rispapirlampe, der skulle illustrere de ofte observerede små varmluftballoner, der udgør en meget stor del af de modtagne fotografier til undersøgelse og med den nu varmere årstid snart vil gøre sin entre i SUFOI's observationslister.
Ole Henningsen havde medbragt et eksemplar af den ægte vare på 1 1/2 meters højde, men den var lidt for uhåndterlig til studiebrug og forblev i denne omgang i garderoben.

Denne videosekvens, taget af Leo Nygaard, Odense, i 1996 er et eksempel på en dansk ufo-optagelse, der endnu ikke er givet en forklaring på.
Optagelsen kom til SUFOI's kendskab for nogle år siden og undersøges stadig af SUFOI's Fotoafdeling.

 
Aftenshowet var en vanlig blanding af allehånde indslag med f.eks. Lars Barfoed, Helle Thorning-Schmidt, Restaurant Noma, Ida Davidsen, videnskabsjournalisten Anja Philip, redaktionschef Flemming Mønster fra Ekstra-Bladet, tv-lægen Peter Qvortrup Geisling mfl.

Ufo-indslaget er omtalt på adressen:

http://www.dr.dk/DR1/Aftenshowet/Efterlysninger/2011/01/20110419170632.htm
og hele programmet kan genses her:
http://www.dr.dk/DR1/Aftenshowet/Klip%20fra%20Aftenshowet/20101217143204.htm#/8029 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2011. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted