logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2022 > UFO-Mail nr. 362

UFO-Mail nr. 362
26. juli 2022


Bogstavleg i Pentagon

„Jeg har endnu til gode at møde en, som er i besiddelse af aliens“, udtaler Glen D. VanHerck - general i flyvevåbnet og chef for både North American Aerospace Defense Command (NORAD) og United States Northern Command (USNORTHCOM) - til journalister under en rundbordssamtale på Aspen Security Forum. NORAD-chefen fastslår, at intet er ændret operationelt mht. ufoer/uap'er på trods af Forsvarsministeriets rebranding af sit ufokontor og dets udvidede arbejdsområde: „Jeg har hverken foretaget ændringer eller er blevet bedt om at ændre i min bemanding, opgaver eller noget som helst andet...“

(Illustration: WikiImages/Picabay)


AOIMSG bliver til AARO

Den 23. november 2021 udsendte det amerikanske Forsvarsministerium en pressemeddelelse, hvor man meddelte, at viceforsvarsminister Kathleen Hicks i tæt samarbejde med direktøren for National Intelligence Under Secretary of Defense for Intelligence & Security oprettede Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) under Office of the USD(I&S) som efterfølger til den amerikanske flådes Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF).

Den 20. juli 2022 barslede viceforsvarsministeren med en ny pressemeddelelse om, at Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) skifter navn til All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).

AARO's mission er at:

„... synkronisere indsatsen på tværs af Forsvarsministeriet og med andre amerikanske føderale afdelinger og agenturer for at opdage og identificere objekter og tilknyttede fænomener af interesse i, på eller i nærheden af militære installationer, operationsområder, træningsområder, særlig anvendte luftrum og andre interesseområder, og om nødvendigt at afbøde eventuelle tilknyttede trusler mod operationssikkerheden og den nationale sikkerhed. Dette inkluderer usædvanlige, uidentificerede objekter - det være sig i rummet, luftbårne, undersøiske og ‚transmedium’.“

Ifølge Defence News refererer begrebet „transmedium“ typisk til et objekts evne til at flyve på tværs af flere miljøer. For eksempel kunne et objekt betragtes som „transmedium“, hvis det kunne flyve gennem Jordens atmosfære og fortsætte i et andet miljø, såsom rummet eller under vandet.

„Jeg har endnu til gode at møde en, der er i besiddelse af aliens“, udtalte general i flyvevåbnet Glen D. VanHerck, der både er chef for North American Aerospace Defense Command (NORAD) og United States Northern Command (USNORTHCOM), til journalister under en rundbordssamtale på Aspen Security Forum. NORAD-chefen fastslår, at intet er ændret operationelt mht. ufoer/uap'er på trods af Forsvarsministeriets rebranding af sit ufokontor og dets udvidede arbejdsområde. „Jeg har hverken foretaget ændringer eller er blevet bedt om at ændre i min bemanding, opgaver eller noget som helst andet“, udtaler Glen D. VanHerck.
(Foto: U.S. Northern Command)
 

 
NORAD's Air Route Surveillance Radar system version 4 (ARSR-4) long-range radar i Paso Robles, Californien.
(Foto: U.S. Air Force/Deb Henley)


Sikker og fortrolig indberetning af ufooplevelser

(Illustration: Michael Jamoluk/Pixabay)

Den 13. juli 2022 blev politikerne i Repræsentanternes Hus enige om, at det fremover skal være nemmere for militærpersonel at indrapportere ufooplevelser. Det skriver adskillige medier heriblandt New York Post.

Der skal skabes et sikkert ufo-indrapporteringssystem, som også skal „forhindre uautoriseret offentlig rapportering eller kompromittering af korrekt klassificerede militær- og efterretningssystemer, programmer og relaterede aktiviteter“. Statsansatte og militært personale skal kunne indrapportere en observation uden frygt for repressalier.


Hvad siger eksperterne om NASA's ufo-projekt?

(Foto: Andreas H./Pixabay)

I UFO-Mail 360 kunne vi fortælle, at NASA vil undersøge ufooplevelser. Arbejdet i NASA Unidentified Aerial Phenomena Independent Study skal begynde „tidligt i efteråret 2022“ og strække sig over ni måneder. Budgettet er på 100.000 dollar.

Leonard David fra Space.com lader i artiklen „How big a deal is NASA's new UFO study?“ en række amerikanske ufopersonligheder komme med deres bud på, hvad vi skal forvente af NASA's kommende ufoarbejde. Artiklen afsluttes med en udtalelse fra Robert Sheaffer.

„‚NASA udtaler, at de er ved at etablere en uafhængig gruppe af efterforskere til at undersøge UAP-rapporter, men det er svært at se, hvorfor dette forventes at udrette noget’, siger Robert Sheaffer, en førende skeptisk ufoefterforsker.

I 75 år har masser af mennesker kigget på ufo/uap-påstande, nogle af dem meget veluddannede, og der er stadig ingen solide fund, siger Sheaffer. ‚Så hvad bringer NASA til bordet, som ikke var der før? Tror folk virkelig, at ingen astronomer eller fysikere nogensinde har undersøgt uforapporter før nu?’

Sheaffer påpeger, at NASA's budget for dets uap-vurdering er beskedne 100.000 dollar, ‚som i den overophedede verden af ??offentlige kontrakter ikke engang vil betale for en enkelt fuldtidsforsker i et år’.

I modsætning hertil gav Pentagons Advanced Aerospace Weapon System Applications-program fra 2008 til 2011 22 millioner dollar til det Nevada-baserede firma Bigelow Aerospace Advanced Space Studies for at undersøge uap'er og deres angiveligt ‚beslægtede’ skøre hændelser, udtaler Sheaffer.

‚Det resulterede i rapporter om poltergeister, paranormale ulve-lignende væsner og ondsindede blå kugler, der angreb mennesker, men de lærte stadig intet om uap'er. Forsvarsministeriet nægtede derefter at bevilge flere penge til projektet’.

Sheaffer mener ikke, at problemet er, at der er for mange data at analysere - snarere at der kun findes anekdotiske rapporter, slørede billeder og andre utilstrækkelige data.

‚De, der er fortrolige med uforapporternes 75 år lange historie, forstår farerne ved at tage øjenvidnerapporter for pålydende, en lektie, som regeringens efterforskere af oplevelser besynderligt nok endnu ikke har lært’, udtaler Sheaffer.“

Man fristes til at få oversat Toke Haunstrups bog 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde til engelsk og så sende den til NASA, Pentagon og de mange alien-skræmte politikere i den amerikanske Kongres, så de ikke begynder deres ufointeresse helt fra bunden og igen spilder skatteyderkroner. SUFOI og mange andre foreninger drevet af ulønnede og frivillige amatører har med et mikroskopisk budget, men efter mange års tålmodigt arbejde indsamlet og analyseret i tusindvis af ufooplevelser, og erfaringerne herfra kunne man måske godt lære noget af „over there“.

De amerikanske myndigheders og politikeres tilgang til ufooplevelser understreger endnu engang, at mange (ofte uden noget grundlæggende kendskab til ufomyten) i Nordamerika stadig har en anden tilgang til ufomyten, end hvad der er udbredt i Europa. Hvor man i USA betragter observatørernes vidneudsagn som objektive beskrivelser af et fysisk fænomen - sanserne er her at sammenligne med et videokamera, der gengiver virkeligheden 1:1, altså som den ser ud - og hvor uidentificerede fænomener hyppigt fortolkes som rumskibe af møtrikker og bolte (nuts-and-bolts), så hælder europæiske ufointeresserede mere til sociologiske, psykologiske og kulturelle forklaringer på ufooplevelserne.




Near Miss-statistik er knapt så tæt på, som The Black Vault gerne vil have det til at se ud

The Black Vault er kendt for at bruge den amerikanske Freedom of Information Act til at få afklassificerede ufo-rapporter og data ud af de amerikanske myndigheder. Senest har de - ifølge dem selv - fået en statistik over såkaldte „Near Miss“-hændelser med rutefly ud af Federal Aviation Administration (FAA).

FAA's „Near Miss“-statistik præsenteres med brask og bram på The Black Vaults hjemmeside som FAA Releases Near Miss Reports That Reference UFOs/UAP.

Statistikken består af et regneark, som viser sig at indeholde 64 indberettede hændelser med ufoer/uaps fra 2012 og frem til maj måned i år (2022). Af disse stammer de 18 henvendelser fra civile, alarmcentraler og politifolk på jorden, som har kontaktet lokale lufthavne rundt om i USA med ufo-observationer. Resten af hændelserne i statistikken stammer fra fly eller flightcontrollers, som har indberettet ufo-observationer til FAA.

Near Miss-statistik fra Federal Aviation Administration (FAA).


Knapt så tæt på i virkeligheden

Disse observationer omhandler dog på ingen måde noget, som har været så tæt på flyene, at det kan retfærdiggøre betegnelsen „Near Miss“. Det tætteste er en situation, hvor et fly flyver over et uidentificeret objekt, som piloten anså til at flyve 500 fod under dem. I luftfartssammenhæng er det tæt på, men ikke dramatisk tæt på.

Endelig har piloterne eller flightcontrollerne i en række af tilfældene selv et godt bud på naturlige forklaringer på de indrapporterede fænomener - og i enkelte tilfælde er der efterfølgende tilføjet en naturlig forklaring.


Der er ingen sensationelle indberetninger

Så hvis du forventer sensationelle beretninger om, hvor amerikanske rutefly har været tæt på at kollidere med en ufo, bliver du skuffet.

Hvad regnearket i stedet indeholder er alle de indberetninger, FAA har modtaget, og er blevet bedt om at udlevere under den amerikanske Freedom of Information Act. Kort sagt har The Black Vault fået det, de har bedt om.

Desværre ser det ikke ud til, at der er særlig mange, som har givet sig tid til at granske statistikken. For flere steder på de sociale medier deles statistikken allerede som endnu et bevis på, at der er en god grund til Pentagons ufo-hysteri. Og at nu skal vi have fundet ud af, hvad katten det er, folk ser.

Men igen er virkeligheden en anden. Så det eneste statistikken beviser, er nok nærmere, hvordan det medieskabte ufo-hysteri fortsat går mere og mere over gevind.


Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer.



 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog D



UFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2022. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted