logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2018 > UFO-Mail nr. 269

UFO-Mail nr. 271
10. september 2018


 
Ken Ramshøj Christensen og Mathias Clasen: „Hvad tror danskerne på? - En kortlægning af tro, overtro og overbevisning“, Afdeling for Engelsk, Institut for Kultur og Kommunikation, Aarhus Universitet, 39 sider, Forskningsrapport udgivet på AU Library Scholarly Publishing Services 2018.

Hvad tror danskerne på?

Selv om danskerne med tiden er blevet mindre tilbøjelige til at tro på overnaturlige kræfter og årsagssammenhænge, er overtro stadig udbredt i dagens Danmark.

Tror danskerne på spøgelser? Tror de, at køn er en social konstruktion? Tror de på ufoer og horoskoper? Mener de, at videnskaben kan forklare vores oplevelse af skønhed? Er kvinder mere overtroiske end mænd? Tror de mere på intuition? Og er danskerne mere eller mindre overtroiske end folk i andre lande?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som Ken Ramshøj Christensen og Mathias Clasen på Afdeling for Engelsk, Institut for Kultur og Kommunikation ved Aarhus Universitet, giver svar på i deres spørgeskemaundersøgelse Hvad tror danskerne på? - En kortlægning af tro, overtro og overbevisning.

I forordet til Hvad tror danskerne på? skriver Ken Ramshøj Christensen og Mathias Clasen bl.a.:

„Denne rapport er lavet på baggrund af en stor spørgeskemaundersøgelse som er gennemført i 2017-2018. Vi satte os for at kortlægge danskernes tro og overbevisning fordi der mangler viden på dette felt. Empirisk viden om befolkningens tro og overbevisning er væsentlig i et demokratisk samfund, ikke mindst i en tid hvor fake news og udsagn om det ‚post-faktuelle’ og fakta-resistente samfund spiller en væsentlig rolle i den offentlige debat ... Kritisk tænkning og videnskabelig oplysning er nødvendige midler i kampen mod misinformation og konspirationsteorier ... For at kortlægge danskernes overbevisninger inden for en række udvalgte områder, fra overtro til videnskabelig overbevisning, konstruerede vi et spørgeskema som blev distribueret via sociale medier. Flere end 2.200 personer besvarede undersøgelsen.“

Tegning: Dezsö Sternoczky/SUFOI Picture Library


Intelligent liv i rummet og besøg fra rummet

Overordnet svarer 60,5 %, at de tror på, at der findes intelligent liv andre steder i universet. Væsentligt flere mænd (67,9 %) end kvinder (52,3%) svarer ja på dette spørgsmål.

 
Kønsmæssig fordeling i tro på aliens. Venstre: Kønsmæssig fordeling i tro på, at der findes intelligent liv andetsteds i universet. Midten: Kønsmæssig fordeling i tro på, at Jorden bliver besøgt af aliens fra tid til anden. Højre: Kønsmæssig fordeling i tro på, at Jorden i fortiden er blevet besøgt af aliens. Kilde: Figur 15 i „Hvad tror danskerne på? - En kortlægning af tro, overtro og overbevisning“.

8,3 % svarer „ja“ til spørgsmålet „Tror du på, at rumvæsener har besøgt Jorden i fortiden?“, og 19 % svarer „ved ikke“.

Adskillige respondenter peger på, at Jorden er meget gammel, og at det derfor er svært at udelukke. Som en skriver: Det skal jeg sgu ikke kunne udelukke, men jeg tror ikke på det på den måde at de kommer og eksperimentere [sic] med folk og lignende. Ment rent teoretisk virker det ikke „urealistisk at en eller anden form for civilisation har fundet ud af hvordan man kan rejse på tværs af universet, så den tør jeg ikke udelukke.“ Og som en anden skriver: „Det er muligt, at primitive former for liv eller kulstofbaserede molekyler er blevet bragt til jorden med meteorer el. lign.“

Til sammenligning svarer blot 5,9 % „ja“ til spørgsmålet „Tror du på, at rumvæsener besøger jorden i ny og næ?“ (13,2 % ved ikke). Som en skriver: „Virker meget usandsynligt, men kan heller ikke udelukkes helt.“ En anden forklarer: „Hvis de gør, tager de nok bare et hurtigt kig og tænker ‚nope’, og smutter lige så diskret igen. Der mangler i hvert fald i den grad evidens for, at der skulle have været rumvæsener på jorden.“

Forfatterne afslutter rapportens afsnit om aliens med ordene:

„Det er ret overraskende at der er flere kvinder end mænd der tror på at jorden er blevet besøgt af rumvæsner i fortiden (9,9 % vs. 6,9 %) og bliver det i nutiden (7,4 % vs. 4,5 %). Det er nemlig lige modsat af de svenske (Swedish Skeptics Association 2015) og de amerikanske resultater (Gallup 2005), der viser at mænd tror mere på besøg fra rummet end kvinder gør.“


Læs mere:UFO-sten og svirrende lyde

„... Med sin bog viser Ole Henningsen vigtigheden af at tage folks oplevelser alvorligt, men også at grundig efterforskning og kritisk tænkning er helt afgørende for at finde årsagen til oplevelserne, så vi alle kan lære noget af dem ... “ - astrofysiker Michael Linden-Vørnle, fra forordet i „Ildkugler over Danmark“

Ildkugler over Danmark - om sten der aldrig fløj er på 134 sider, i A4-format, med illustrationer i farve og s/h, stikordsregister og kildehenvisninger.

Prisen for Ildkugler over Danmark er kr. 159, og bogen bestilles her.

Læs en gratis smagsprøve på Ildkugler over Danmark her.

Ildkugler over Danmark kan også købes som e-bog på Saxo.

 Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2018. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted