logo
Danmarks UFO Forening 
Forside > UFO-Mail > UFO-Mail 2015 > UFO-Mail nr. 205

UFO-Mail nr. 205
8. oktober 2015


Nyt fra SUFOI's Fotoafdeling

4250 Fuglebjerg 11. juni 2015

Henvendelsen fra observatøren til SUFOI's Fotoafdeling lød:

Hey hey. Jeg har en video, som jeg optog for en lille uge siden, der, hvor jeg bor (Fuglebjerg).
En kraftig lysende kugle, kan ikke forklare så meget udover videoen er filmet d. 11 juni omkring kl. 24. Den fløj i retning fra vest mod syd.
Der kommer et fly flyvende forbi kuglen (op over), og syntes ikke kuglen ligner et „rigtigt“ fly, når man sammenligner dem. Måske I kan se, hvad det er.


Fotoafdelingens konklusion

Ved udfærdigelse af rapporten om sagen til SUFOI's Fotoafdelings arkiv er udgangspunktet, at dato/tid er korrekt, og at optagelsen derfor er foretaget kl. 23.22.05 DST, som det fremgår af videoens såkaldte exif-data.

Dette tidspunkt er rimeligt sammenfaldende med en af de synlige passager af ISS, Den Internationale Rumstation, på sydhimlen i sin flyvning fra en vestlig mod en østlig retning.


 

Screenprint fra den originale video - her vendt 90 grader til korrekt position.
Over kirken ses øverst - og klarest - det filmede lys, der med stor sandsynlighed er ISS - Den Internationale Rumstation.
Lidt under tv. - men stadig over kirken - ses et lidt svagere lille lys, der er planeten Saturn på sydhimlen.
 

Udskrift fra planetarieprogrammet Starry Night 11. juni 2015 kl. 23.22.05 viser den stærktlysende planet Saturn på sydhimlen - en anelse mod øst.


 
2635 Ishøj 30. juli 2015

Filmede det her snurrende objekt i går nat.
Kan I se hvad det er?

Sådan lød en kortfattet mail, som en observatør i Ishøj havde sendt til Tycho Brahe Planetarium. SUFOI har samarbejde med planetariet, der derfor videresendte spørgsmålet og optagelsen til SUFOI's Fotoafdeling.

I en uddybende mail skrev fotografen videre:

Jeg er det, man kalder en amatørfotograf og tager en masse billeder dagligt og filmer videoer, hvis der er noget særligt. Mht. til omtalte video så filmede jeg det, fordi lyset fra objektet var konstant lysende (uden blink feks. ved flyvemaskine blink), desuden fløj det på en mærkelig måde og lignede noget, som snurrede rundt som en slags „sten“.
Jeg har brugt et videoprogram til at zoome ind på den tidligere video, du fik, derfor er videoens opløsning ikke så god, især fordi det er mørkt, og der bliver zoomet ind.
Jeg sender dig hermed den originale video, som jeg filmede d. 30/07-2015 kl. 02:19, imens jeg sad på min altan og røg en cigaret. Objektet blev set i syd måske syd/østli retning.
Jeg har filmet objektet med en Iphone 5s videokamera.
Håber det kan bruges.


Screenprint fra den modtagne videosekvens med indsat kraftig udsnitsforstørrelse af det filmede lys på himlen.


SUFOIs konklusion

Husenes placering i billedfeltet incl. senere Google Earth søgninger er med til at dokumentere selve lysets bevægelse på himlen samt den konkrete geografiske retning.
Da tidspunktet i denne sag var meget nøjagtigt, var der ingen tvivl om, at der også i denne sag var tale om passage af ISS, Den Internationale Rumstation.

Flere oplysninger om ISS samt en ældre optagelse af en ISS-passage set fra Søllested på Lolland kan ses på dette link:
http://www.sufoi.dk/arkiv/arkiv-hn/iss-obs.php og
https://www.youtube.com/watch?v=PqU_0GjXXt8.

ISS-passager og andre klare satellitter kan ses på sitet Heavens Above:
http://www.heavens-above.com/ og
Synlige passagetider for ISS kan også findes på Tycho Brahe Planetariums hjemmeside:
http://planetariet.dk/astronomi-rumfart/himlen-netop-nu/se-rumstationen.


Fra starten af september og måneden ud har planeten Venus stået markant lysende på den østlige morgenhimmel, hvilket som sædvanligt har givet anledning til mystifikation hos adskillige morgenvandrere.


4760 Vordingborg 9. september 2015

Jeg har taget i alt 2 billeder med min Iphone 6. Der foreligger ingen oplysninger om kameraindstillinger osv.
Det ene billede er der ikke zoomet på. Det andet har jeg zoomet ind på objektet, det virker mere grovkornet.
Jeg har lavet og vedlægger et kort, hvor synsvinklen/optagelsesretningen er angivet.

Sådan lød en henvendelse fra en observatør på Sydsjælland, som havde observeret og fotograferet et lys nedenunder Månen tidligt om morgenen på den østlige himmel.

 
På det indzoomede foto har fotografen fanget Venus mellem træerne, dog en anelse ude af fokus, så planeten optræder som en lidt stor rund lysplamage.

På det originale foto ses her et stærkt lys næsten midt i billedfeltet, der er den overbelyste Måne.
Nedenunder mellem trækronerne ses et lille svagere lys, som vakte fotografens nysgerrighed, og som er planeten Venus som morgenstjerne på den østlige himmel.

 
Sammenkopiering af udskrift fra planetarieprogrammet og det modtagne foto viser sammenfaldet mellem Venus og det fotograferede lys på himlen.
Udskrift fra planetarieprogrammet Starry Night viser Månen og Venus på østhimlen på fotograferings-tidspunktet.
 


15. september 2015

Jeg er blevet foreslået at emaile jer for at prøve, at få opklaret et spændende lille mysterie :-)
Jeg sender en lille kort film, jeg filmede d. 15/9 klokken ca. 6 om morgenen.
Jeg starter med at zoome ud for at være nogenlunde sikker på, at man kan se, at det IKKE er Månen. Derefter zoomer jeg ind - og man når lige at se, hvordan denne MEGET stærkt lysende „dims“ ind i mellem lyste ekstra op, så den nærmest blinkede.
Den stod helt stille i luften i de ca. 20 minutter, som jeg kunne se den, så et fly var det næppe. Jeg kan ikke mindes nogensinde at have set så stærkt lysende en stjerne, og nu er jeg jo vildt nysgerrig for at vide, hvad det eventuelt kunne være :-) Det var min bror, som har lidt forstand på astronomi, som foreslog, at jeg prøvede at spørge jer.
Jeg tænkte selv på, om det kunne være en eksploderende stjerne, et soludbrud eller lignende?

Sådan lød en mail, som en observatør sendte til Tycho Brahe Planetarium.

Som tidligere nævnt har SUFOI samarbejde med planetariet i den slags sager, og optagelsen blev derfor videreformidlet til SUFOI's Fotoafdeling.

 
 
Øverst ses den lysende aftegning større, og nedenunder er aftegningen mindre.
Der er tale om, at kameraet automatisk forsøger at fokusere på lyset, men ind imellem fokuserer (stiller mere skarpt) på vinduesruden.
Derved fremkommer en større - og mere uskarp - sekvens af lyset, der så efterfølgende skifter til en mindre/men skarpere aftegning.

Herover udsnitsforstørrelser fra videosekvensen.

Tv. ses et screenprint fra den modtagne videosekvens.

Udskrift af planetarieprogrammet Starry Night visende den østlige himmel, hvor den stærkt lysende planet Venus ses stå over horisonten på fotograferingstidspunktet.

Der er ingen tvivl om, at det netop er planeten Venus, der er blevet observeret og filmet.

Havde fotografen filmet udenfor i frit område, havde hun måske været heldig også at få planeten Mars med til venstre for Venus på himlen - dog noget mindre lysstærk.


4690 Haslev 16. september 2015

Observatøren beretter:

Jeg vågnede kl. 4.45 og kigger ud af mit soveværelses vindue. Jeg ser en stor lysende stjerne, vil jeg betegne det som, den står stille og bevæger sig overhovedet ikke på noget tidspunkt, men igen undrer jeg mig over størrelsen og lysmængden i obtjektet. Jeg har en fornemmelse af, at det ikke er en ufo lignende ting, men måske jorden står tæt på nogle planeter eller noget andet stjernenova halløj tænker jeg.
Jeg tager 3 billeder med min mobil, og det ene billede zoomer jeg ind med mobilen, og da jeg ser på billedet bagefter, hvor man kan forstørre det bliver jeg ganske overrasket over, hvor smukt dette fænomen egentlig er, så jeg håber, jeg kan sende min billeder ind så I selv kan vurdere dem...

 
Udsnitsforstørrelser af det fotograferede lys på de to modtagne fotos.
Herover (tv.) ses en lidt aflang aftegning, der skyldes rystelse af kameraet under eksponeringen.
Th. ses en meget større, men rund uklar gengivelse af lyset på himlen. Udseendet skyldes kameraets forgæves forsøg på at fokusere på lyset på den mørke himmel.

Heller ikke i dette tilfælde er der tvivl om, at det observerede og fotograferede lys er planeten Venus på østhimlen.


1250 København 19. september 2015

Via Facebook modtog SUFOI's Fotoafdeling denne henvendelse 22. september 2015:

Jeg stod ved Skuespillerhuset og kiggede over på Papirøen lørdag morgen den 19. september 2015. Jeg så et lysende objekt i 20 minutter og formen var pentagram.
Ringede til København politi. Ingen rapporter modtaget.

På Fotoafdelingens opfølgende spørgsmål blev observatørens to billeder modtaget med flg. ekstra kommentarer:

Taget på iPhone.
Kig til højre i det sidste billed, og det var stationært.
Meget klart og det slukkede bare.
Har udfyldt et observationskema på jeres hjemmeside.

Det modtagne foto med en lysende aftegning på himlen th. i billedfeltet. Tv. i hvid ramme ses aftegningen i udsnitsforstørrelse.
Billedet er taget fra den vestlige side af Københavns Havn i østlig retning mod Operahuset, der ses lyse op med et blåligt lys tv. for midten af billedfeltet.
Den lidt aflange form på lysaftegningen får fotografen til at beskrive lyset som „et pentagram“, men den langstrakte form skyldes kameraets bevægelse under eksponeringen under de dårlige lysforhold.


Fotoafdelingens kommentarer og konklusion

Også i dette tilfælde er der tale om planeten Venus.
På en udskrift af planetarieprogrammet Starry Night over den østlige himmel ses Venus stå over horisonten på fotograferingstidspunktet.

Helt tilfældigt observerede Fotoafdelingen også morgenhimlen lørdag den 19. september mellem kl. 4 og 5 og var imponeret af den lysstærke planet Venus, der var at se så markant på østhimlen.

Fotografen er tilfreds med og takker for det gode arbejde med den udarbejdede rapport med løsningen på mysteriet om lyset på himlen.

Men hvad var egentlig reaktionen, da fotografen kontaktede Politiet en lørdag morgen kl. 04.41?

- De sagde, det var en Rusland aktion eller en rislampe. De havde ingen rapport på noget, som fotografen efterfølgende beretter.


 
2635 Ishøj 21. september 2015

En fotograf, hvis optagelser, SUFOI's Fotoafdeling tidligere har undersøgt, sendte igen optagelser af en anden type med denne kommentar:

Så den her kugle i morges. Kan I se hvad det er?
Det var en stor kugle i forhold til de andre stjerner som man dårlig nok kan se på billedet.
Billedet er taget på Amager. Ca. Syd øst.

SUFOIs Fotoafdeling kunne om det modtagne foto straks bekræfte overensstemmelsen med planeten Venus på østhimlen.

SUFOI's Fotoafdeling kan yderligere tilføje, at Venus på morgenhimlen i september måned 2015 har slået alle rekorder og givet anledning til modtagelsen af foreløbig 5 fotosager med fotos eller videosekvenser visende en kraftig lysprik på den østlige morgenhimmel.

Se endvidere på SUFOI's site http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2015/um15-194.php for yderligere informationer om observation og fotos af Venus m.v.


5230 Odense M 8. september 2015

 
Et af de originale foto med indsat udsnitsforstørrelse af den runde lysegrønne aftegning med ændrede lys- og kontrastforhold.


Mange mennesker så og fotograferede halofænomener med baggrund i vejrliget den 8. september 2015. En af observatørerne skrev til SUFOI's Fotoafdeling om sine optagelser:

Samme foto forsynet med gule diagonallinjer viser billedets midterpunkt.
Den lysende aftegning optræder nøjagtigt i samme afstand - men diametralt modsat (rød pil) - den kraftige lyskilde, der i dette tilfælde har forårsaget refleksaftegningen, nemlig Solen.
Der er her tale om en svagere omvendt gengivelse af Solen, der på denne optagelse ikke direkte ses pga. overbelysning af området med de lette skyer i billedfeltet, hvor Solen befinder sig.

Jeg har den 8. september 2015 fra min bopæl i Odense (postnummer 5230 Odense M) observeret og fotograferet nogle såkaldte halofænomener, hvilke I kan se på den række billeder, som jeg hermed sender jer et link til. Efter at have uploadet billederne på min computer har jeg endvidere på nogle af billederne kunnet observere et lille rundt objekt, hvilket på nogle af billederne er hvidligt i farven som Solen, og på andre mere grønligt. Objektet er placeret forskelligt på billederne, idet det optræder henholdsvis både over og under det lange bølgeformede halofænomen.
Selv mener jeg ikke, at objektet kan være direkte billeder af Solen - dels pga størrelsen (Solen ER større, når jeg selv kigger på den både med og uden solbriller + under mine observationer har Solen et særdeles velafgrænset omrids), og dels idet, at det - for mig i det mindste - ikke har været muligt at duplikere disse billeder med lignende fremstillinger af Solen, hverken hvad angår størrelse eller velafgrænsethed mht. omrids (jeg har nu heller aldrig set Solen fremstillet på lignende vis på andres billeder!).
Jeg har heller aldrig før taget billeder med lysreflekser, der kunne minde om det, man f.eks. kan se på billedet, hvor objektet er placeret over halofænomenet.
Generelt om billederne: Billederne er taget den 8. september 2015 i tidsrummet 08.00-09.00 og med korte tidsintervaller med et mobil-kamera (telefon-type: Samsung GT-N7105). Jeg håber, at I vil have interesse i at kigge på mine billeder, og måske være behjælpelig med at finde en forklaring på, hvad dette lille runde objekt kunne være.

 
Den lille lyse aftegning nede i skyformationen (markeret med rød pil) er rent faktisk Solen, der svagt ses gennem skydækket.
Indsat foroven th. to udsnitsforstørrelser af samme, yderst th. med ændrede lys- og kontrastforhold.
Det fra fotografen modtagne kontrolfoto med indsat udsnitsforstørrelse af Solen, der på originalbilledet ses ved den røde pil.

To af de fremsendte fotos i denne sag viser altså en omvendt grønlig gengivelse af Solen, medens to af de øvrige fotos viser selve Solen bag let skydække.


Tilbagemelding og SUFOI's kommentar

SUFOI's Fotoafdeling modtog 25. september 2015 denne tilbagemelding fra fotografen:

Du skal have tusind tak for din tid, din hurtige respons og ikke mindst for dit meget grundige arbejde!
Jeg må erkende, at efter det nu endelig er lykkedes mig at duplikere mine billeder med en lignende fremstilling af solen (se ovenstående billede taget dd. ved middagstid fra samme sted som de øvrige fotos med samme kamera), at jeg er ved at være overbevist om din og andres forklaringer på „det lille runde objekt“.

Så må man med en vis tilfredshed sige, at arbejdet med efterforskningen og forklaringen til fotografen har båret frugt.

De halofænomener, der i første omgang bragte fotografen på banen, var som nævnt observeret og fotograferet i store dele af landet.

Om haloer og solhunde og andre lysfænomener i naturen generelt se:
https://da.wikipedia.org/wiki/Halo,
http://www.dmi.dk/laer-om/temaer/vejr/lysfaenomener-temaforside/haloer/,
http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/spoergsmaal-og-svar/lysfaenomener-paa-himlen/#c10742 og
http://www.astro.ku.dk/lys/index.html.Sådan fandt DMI kæmpelynet til @Astro_Andreas

Andreas Mogensen har igen fået fast grund under fødderne, og på DMI er man meget begejstrede for resultatet af et af hans forsøg, for det lykkedes både Andreas at fotografere sprites (røde feer) og Blue Jets (blå strålende lyn). Og så gjorde han en spektakulær opdagelse.

 
Andreas fangede dette blå kæmpelyn, som slår op gennem atmosfæren.
Foto: ESA-NASA-DTU-Space
Også røde feer, såkaldte sprites, fandt vej gennem Andreas fotolinse.
Foto: ESA-NASA-DTU-Space

Under hele turen i rummet lavede klimaforsker og meteorolog Martin Stendel fra DMI daglige prognoser tre døgn frem, for hvor der var størst sandsynlighed for at for at finde kæmpe tordenskyer og tropiske cykloner, der ofte udløser kæmpelyn ud i rummet, som Andreas gerne skulle fotografere oppefra. Arbejdet resulterede i flere end 70 specifikke anbefalinger (targets) til Andreas.

Forsøget lykkedes over al forventning, for den danske astronaut kom hjem med optagelser af både blå kæmpelyn og de såkaldte røde feer.

Og hvad var det så for en spektakulær opdagelse Andreas fangede på sin tur over tordenskyerne. Det er svært at se på videoen, men kig nærmere på den blå jet ved 0:04. Eksperter fra DTU Space har opdaget på videooptagelsen, at kæmpelynene står og pulserer, noget som aldrig er set eller dokumenteret før.

Læs hele DMI's omtale og se Andreas Mogensens optagelser af blå kæmpelyn og røde feer:
http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/09/saadan-fandt-dmi-kaempelynet-til-astro-andreas/ og
https://www.youtube.com/watch?v=dY5F_gEexAY&feature=youtu.be.Andreas Mogensen på Tycho Brahe Planetarium

Efter sin mission til den Internationale Rumstation besøgte Andreas Mogensen Tycho Brahe Planetarium og snakkede med en masse skoleelever og svarede på deres spørgsmål.

240 skoleelever sad bænket i Planetariets store rumteater og lyttede til Andreas’ fortælling om missionen til ISS. Efter Andreas’ foredrag fik ni heldige elever lov til at stille spørgsmål til Andreas. En efter en trådte eleverne frem og stillede deres spørgsmål, der sammen med astronautens svar kan ses på planetariets hjemmeside:
http://planetariet.dk/artikel/et-interview-med-andreas-mogensen?utm_source=AstroNyt&utm_campaign=8d82ede6cd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d3f45f5000-8d82ede6cd-338981225.Kender du serien Fakta & Myter?

Bogserien Fakta & Myter behandler temaer, problemstillinger og oplevelser tilknyttet ufomyten. Det er ambitionen med Fakta & Myter, at hver titel bliver læserens jordbundne guide i en fascinerende, men forvirrende verden domineret af mystiske beretninger, konspirationsteorier og halve sandheder.

 
»Project Saucer – Da ufomyten blev skabt« er den 7. og sidste titel i serien Fakta & Myter og udkom den 18. august 2015. Bogen er trykt i et meget begrænset oplag, så skynd dig at bestille nu.

Bogen er på 108 illustrerede sider i A4-format i farvetryk og koster kr. 159,-Læs ufo-beretninger på www.ufo.dk

Seneste indberetninger til SUFOI om ufo-oplevelser kan ses på www.ufo.dk under Observationer. 

Bliv medlem af SUFOI's Støttekreds
i 2024

- og vælg en bog

Foreningen Skandinavisk UFO Information drives af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores primære opgave er at give offentligheden seriøs information om ufomyten gennem ufo.dk og sekundært at registrere observationer af usædvanlige himmelfænomener. Du kan læse om SUFOI's formål og vision her.

Du kan med et økonomisk bidrag på kr. 400 - og naturligvis gerne mere - gøre det muligt for os fortsat at drive ufo.dk og foretage undersøgelser af ufooplevelser.

Vi håber, at rigtig mange vil fortsætte med at bakke op om vores arbejde ved at blive medlem af støttekredsen.

Betaling foregår via netbank til Regnr.: 1551 Kontonr: 9117725. Skriv navn, adresse, mobilnr., e-mail - og bestillingskode (fx. Bog A) på den ønskede, gratis titel.

Som medlem af SUFOI's Støttekreds har du ingen forpligtelser over for foreningen. Støttebeløbet gælder for et år.


Vælg 1 af disse 4 titler:
 

 
Er vi alene?

Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.
Vælg bog A
 
 
Astrofysik for travle mennesker

Universet er på én gang vores hjem og en verden af enormt komplekse begreber. Så hvordan skal alle vi, der ikke har en grad i fysik, forstå det? Den berømte amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tysons lille, charmerende bog Astrofysik for travle mennesker er skrevet, så du og jeg kan få en fornemmelse af vores vilde og smukke hjem, mens vi venter på bussen, eller morgenkaffen brygger færdig. Her er alle de vigtigste idéer og opdagelser, der ligger til grund for vores moderne forståelse af universet, serveret med liv, vid og en humoristisk pen. Fra Big Bang til sorte huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.
Vælg bog B
 
 
 
Guldet venter!

I denne bog fortæller Klaus Aarsleff om skattelegender, om skatte der ikke er fundet endnu, om store skatte som er fundet, og om hvordan moderne teknologi i dag har gjort det meget lettere at være skattejæger.
Vælg bog C
 
 
UFO'er - Myter og viden

SUFOI fyldte 60 år den 17. december 2017. Det blev markeret med bogudgivelsen UFO'er - Myter og viden. Det er en stor og flot indbundet bog med mange spændende artikler om ufomyten og dens udvikling. Bogen præsenterer også resultaterne af den viden, som SUFOI og forskere verden over har indsamlet. I bogen kan du læse om de mest berømte ufooplevelser, få overblikket og naturligvis sikre dig mange timers underholdende læsning.
Vælg bog DUFO-Mail udgives af Skandinavisk UFO Information.

© SUFOI 2015. Nyhedsmedierne kan, i henhold til ophavsretsloven og med tydelig kildeangivelse, bringe citater fra signerede artikler. Artikler må kun bringes i deres hele udstrækning efter skriftlig aftale med Skandinavisk UFO Information - SUFOI. Print og fotokopier af indhold fra UFO-Mail er belagt med Copydan-vederlag.

 
 
Retur til artiklens begyndelse 
© Skandinavisk UFO Information - SUFOI • Eilekiersvej 14, 4100 Ringsted